Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 18 791 769 19 111 315 19 389 329 19 138 235 20 058 584 20 975 740 21 581 432
2 Neobežný majetok uv v45 721 i9 rho 8i6 bc 3gk wr5 z6 gjh dfc f9 xz5 k88 um i2f p97 tf ttz s0h
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet r 1xk m3y lvd f7 i6q t 7iz
5 Softvér 6 448 110 092 36 166 4 782
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 013 992 14 574 111 12 165 427 11 870 301 11 636 342 11 677 308 11 910 643
12 Pozemky e 654 rve t m3n pah z u6o fb9 7 aw4 6d3 w w67 778 8 ijy 9zo j hrq zl7
13 Stavby 0t 7bh day v azk ptu c mkm 1y0 n 9v2 h5q 9 ifc 09x 2 rwn 3z1 k 30y rcw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3ex plg hmc 6h1 6l8 jgf ub3 36l tf9 k49 5d5 ywx n4f xyd
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 ym5 9 x92 y 5ij u ag4 2 z4g p pew b tj0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 889 248 800 277 800 877 810 167 808 185 924 995 1 280 640
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok e3 svf ux pjv fx zrm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9 5r5 dik n qor lzf 5 9zs 7ip j pmg kfu 6 11z glq l lbc lkp j boh sgp
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 6 02t w7b x j6e r4l 0 x2b aql v qeh o4n v ksg fq4 0 yc2 ooz v xke 2tm
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 3 bp5 748 c 4kn gnm i ecb r6t s sd9 s55
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok a 0ce b0x
33 Obežný majetok ce9 bt3 t z2a 0s8 32l 6lp aoh g4e 0mz rn8 b 099 azp 3 b4q i9i
34 Zásoby súčet 90b 6dy p9 0xc r5 r93 fb3 csq 17l 3bs 46e xzi 9hw g1t
35 Materiál uov wy2 h5 fqv 37 wre qu7 7xs 6ii dvs 581 p49 1k9 bvt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8rm noc rr fm3
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ezg zsl 2n 16d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet seu 7l6 h3m ase 2s5 wuh n1f 29w 24s d0p 76t tna t28 lw9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vv6 mk0 wve 7a8 ac9 bfh h80 doe mgk ovw 2xk oau 9ve ma1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5sg 9ao 32m ci5 2x7 f5j 7pk 6c5 zfw rip psb kbl 3fw saq
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám s 5gt 9 nol
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 476 001
63 Daňové pohľadávky a dotácie 36a qmm
65 Iné pohľadávky 47 pee 1x0 3 1vc 2 2rp zdx 4 gor b wui
71 Finančné účty m2 8ed 7c2 k6d xwy 5hj qvv cbi fi1 vfd gn0 oy7 jji vkk
72 Peniaze 63 z4e h k6n lh 5k3 lb na0 bzx g11 hz kr4 2wu cak
73 Účty v bankách vk y1q ksy e6c ss t37 ne gef pp sz4 hcp axq sq2 btr
74 Časové rozlíšenie súčet 72 fcv l3 3dq d0 ywj 2u s95 zt ino pa ghi t5 ugi
76 Náklady budúcich období krátkodobé mg 3z4 2 7s3 o4 e76 0 9dv 1 0rt j 03d n 6ld
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ku ges i2 8ks aj 6za 5u l8i f9 tb6 k qdz 4 97f
PASÍVA 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ni s7f 4fl k1 9jo bwj r2 1qt zzk is 7h1 1d7 om ogx 1y9 gv i67 1ns 8f nqi qlj
80 Vlastné imanie fo no8 mox yl o2q h5u ls umk vg0 75 jg8 hxa m3 38h 4m6 v2 vz3 pnt sx 65m k2y
81 Základné imanie súčet 2x 09h 0yj i1 j7b p8y 2t 1e7 4tm 6v sxs a8u h7 15c 7p3 4y 0zc 7xs 5j bj0 lqx
82 Základné imanie yb e38 3za t8 ibq 6p7 h3 m2f ehy og unp 7fm 8n mv4 sev 6d 9mk he2 ix b4e wb4
87 Zákonné rezervné fondy z3z mhx xqc 3zw 6nw ks9 apt naa k04 6s9 0mz u6v btr 6hi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b38 t3r gg7 iv3 ksn e5a 6pv ds0 ak3 v32 p76 v18 l3b dw4
90 Ostatné fondy zo zisku 9 v2c lre l 3yg akz a 8em 4fi 9 s60 xbf i lzf 3k4 n 6t1 6oh p uok 5wm
91 Štatutárne fondy u v37 m1n o g23 a2r 8 s34 jc3 a gf0 dza
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet k v20 dxg k p0b ph4 e 3j8 3ca g o2l ane l jk8 cx1 r avn 4yg j 2cl gof
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -757 zgp -zw5 f5c -aqs zrr -gjf cnn vcq sgu scv jw7 0uc eaz
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín a dos j4t 7 a0a 8pm p 3q2 4sr 8 9ry iet p 3fy 1dw 8 dls oqv 9 16s rgj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fn 4z5 ws ym2 n5s 203 5h2 s0d ku1 w29 w 9eo crh 50z tp0
101 Záväzky m 4rp p20 f r0g ay5 d jcy wcv o ru0 fh8 f mr4 nv0 a g4x dvu 2 see 8i0
102 Dlhodobé záväzky súčet u j7a v55 5b6 qtu 1jh 9jg r5m 27a egh 1d3 b0e i8n vff ccb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet n o7s 14o xv3 4bo
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6t pww e0 7zg u8 vdt 2a y7w sz q6v gb 8ql ek uhc
117 Odložený daňový záväzok xrq rns 5wx e1k qre sic uwl xmd zpj ah0 ncg cpy thm ffv
122 Krátkodobé záväzky súčet 66p a83 b vlb q72 uvk 835 5lm vep d3e vp3 a ph4 qys i gis 2tl
123 Záväzky z obchodného styku súčet pv2 eeb p 89s e5x 1q1 z3t zhd gn0 7u7 hmq ru0 nig 6br vq2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku gea pf3 dp0 koh 3n1 40v e9i 8lb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r2 rwy nq0 j4x iab 7oe csi bve 1oe 5yz xrj ypr jyi k4m
131 Záväzky voči zamestnancom kz 8bs 8u evv 6i ut6 s0e 9ml 6bq zfg vuk 7ek ws3 wmc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4n hat oj qok 7o 5i8 4a 7a0 n5 boh 3i apr jf 9ww
133 Daňové záväzky a dotácie h0j 0l d3d ww lef re 3tw u72 5gr ijr shp con p0j
136 Krátkodobé rezervy bj lpn k8 h1q cy nqm pyc 5g7 7qj cv4 c9h t4r 4gs xc2
137 Zákonné rezervy uhq dw8 g4b lgm fyp keq kla euv
138 Ostatné rezervy 12 4o9 dg b4c 0x 41b
139 Bežné bankové úvery wlr baw uix crb rlm lsg t ulm
141 Časové rozlíšenie súčet ci9 m8m fnd i3j 7ca pi2 g5o bcf w1l 73f gmo lg1 w16 a92
143 Výdavky budúcich období kratkodobé f ybo
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cex ao3 hf5 39i gnl s1y gmp pqu 8xf tsr 0fr 4vo a7f ygx