Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 8 581 420 9 664 357 11 121 307 12 764 446
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 8c1 8p9 5 qp1 2q1 c 6fl 3af p hmz xaq i z7y 3ab rl vuq y7o vq 5dm 7j8
3 Tržby z predaja tovaru m9 k3j zr cox z em7 kl 765 7l a0f 46 xc7 wys ngg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov i 977 apm 6 zkl 71e p z8b 6ig
5 Tržby z predaja služieb 8 541 294 9 603 359 11 037 242 12 656 494
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu en 41g obm 5c rt5 fl 5f8 xs5 i u4x 7az aek
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7e zfk c 8h7 c 1ud 9kp mvs q 1c5 z efz h qmj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 ued 78d 6 ts2 rmn t k8f jnc m q7q po6 x 8gv 4p8 g jen gm5 1w i3u yte
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 917 12 960 4 624 50 843 47 428 72 715 76 755
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 z6r yqb g cgm 29z 6 0ik 43s r 6ys d1u 8 y41 z9y v dww t6m b kol 2zj
14 Služby k j1a g2w h4y 7p7 8 1d3 v5x n i9e kz6 9 qem 3i0 b a1n bdb r vkv sk2
15 Osobné náklady f bem dxc a iag y8b 5 lcq qsa w fp5 3ta z 64z fhs 0 3de c0x i xjn kyi
16 Mzdové náklady 9 ndc 01c g mqj dun g sod k9v f 8o3 j0p b g51 peb d hel bvd k 6jx of3
18 Náklady na sociálne poistenie 346 705 338 169 349 858 497 673 590 153 670 358 865 553
19 Sociálne náklady ph dm4 nm 5tr 6e 3j7 br z6w sd 8a1 6h 20g dj txv
20 Dane a poplatky ku 0w5 kf ifn zh uxj 9p 2zx yu lg8 1q y1m 4l qa4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7jo kju keh ltu laj bd8 52i ik6 yhl kqv kat 929 cls 2sx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7t3 udw 8ye ttz yka jyf e1t y41
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9kt i9s o8 med c7 30g t4s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0ge rvx pil 28t ao6 5k5 i eb2 yl4 mj2 d83 s3z tis v23 79s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qlf os7 dm q6h 9it pmd esy aem cli fos i j9p 1n9 9ci 9z4
28 Pridaná hodnota 7 hrh w2e s 4fj by0 g 88m 1d2 o z7p k3s o yqo lay u ai7 v91 2 az4 6k1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yi wzz kv 9du me goz j nxa l l7f 1 82h x he1
39 Výnosové úroky 4vc zs v3e 4o p0s o k p4j a nz6
41 Ostatné výnosové úroky e h bwt i u2u
42 Kurzové zisky 3 maz a cms h25 56t k drv 6qp w oer
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y ml9 y 4w8 n ff0 t ld2 0 81z l yhi 7 v6z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu axr tfy pr8 cyo qz 0bw oa kbm f5 foy fo xyh 83 b89
49 Nákladové úroky 2r4 xij ao b1y 0 fcn 3 6g2 3 ewo 8 wm7
51 Ostatné nákladové úroky j 9eu f wu0 3 vjk
52 Kurzové straty nx 9hi q1 3is cd 5jc i w3m 8 2dg b l2s o iqo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y6 y8f jj tad 19 1cv yv 8hk pk y7l mg nvk d6 5lh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e2m x0a -h91 uq7 2l gps -ik 2tp -w6 5rk -hy 911 -do 5qu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c1 mji -ih s7t 74x tlg ljq oem rnr ww8 l cis 9hw 8vi 8ym
57 Daň z príjmov 4j mee -8j fko p5 wdl ak c4p 3nj gxy c5v mvh pz0 qbf
58 Daň z príjmov splatná v n 2 ate 7sj pfc vgf bo6 ere
59 Daň z príjmov odložená pq 66y -93 q12 l1 cpk k0 1bi -i ghj -m6 xob mz7 xkt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 302 38 489 480 447 140 085 702 179 1 094 721 503 524