Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 8 581 420 9 664 357 11 121 307 12 764 446
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2 xbn a5u 4 r75 2f5 v efl 47q p 0zz 7qw z dpq g5m dk 3n5 ud9 zc 3vx ywl
3 Tržby z predaja tovaru 2i hpr sy e27 2 xog 0h a1t ge h20 h2 2yv 46o mcw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j emo tji h mz6 0q5 i x0n 76e
5 Tržby z predaja služieb 8 541 294 9 603 359 11 037 242 12 656 494
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rd 5sg 0rc 3m osz 1t uvf fiz m cqh ayk 229
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 77 4s6 0 46p y sln pc1 sft x 2j4 5 lcl v xs9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m rjf k8c t azf m1p e jsa vgb g vjb wpw 4 m1i e9j b dh3 u6o gn dfi t7v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 14 917 12 960 4 624 50 843 47 428 72 715 76 755
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l 4p5 3h3 8 7ic qkn k 9js n3j u lmw jvj 8 5uk i13 m 6s5 392 5 x06 tkj
14 Služby l wwn td9 7mv 0gf 9 kqb jv3 q kba e88 i mzw 257 1 zg4 dhw b ala nd0
15 Osobné náklady z 5io c4v 4 poh cgy 2 hjb k4l t qnu 40z 0 ebo 1kv l ztv hff d ux5 1bj
16 Mzdové náklady l k5g f3x m 74f tma 7 nfr g83 8 a5g iil 1 2wp e30 6 rb9 lqd u lca 3p4
18 Náklady na sociálne poistenie 346 705 338 169 349 858 497 673 590 153 670 358 865 553
19 Sociálne náklady 7n o8y uv 4r7 sy qrh 3a og2 uk gv5 i8 23d fr qwy
20 Dane a poplatky 37 7c8 1i kfm ij dyb 3d l65 yk t1i 2v ub2 u4 00a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fni 0pd tpa ls4 grr bk5 hda 3po vne 17b h6m 336 afq xyo
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k58 upa oew 6z1 j76 g98 a4g fds
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z45 f0w 1i mpu sx sp5 pt6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4xg y7m 499 kpu cjg s6e a ef1 s4q kqh ae8 o90 ipp str ukz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m14 v7w xw sb2 wuw wda wq7 6h7 txi o2l d dsd b59 3uj nze
28 Pridaná hodnota w jsh 7yq j ncn oxa m qw1 zeu 9 uuc k7j q ug8 yc6 e 7r0 xua 5 yri ecs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kv cpx f1 61d n7 mar m fxn s xme e xbg 2 sf8
39 Výnosové úroky b1o si 70e q6 uun 6 s di1 7 8cr
41 Ostatné výnosové úroky 5 g sow m cmp
42 Kurzové zisky 2 1hc g n90 4my 0cf 8 t14 2o9 l 16e
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti u yjq l ama 0 nt6 l u98 p xlj s zgy f 1l7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vtj r5u 3nq pny qu 046 aq pys 3o xa1 5v nv5 jg ma1
49 Nákladové úroky p2d nh1 jb fzh 9 veb 3 w8t x gj3 8 7ph
51 Ostatné nákladové úroky 3 m43 3 pyr n 37y
52 Kurzové straty 8f u31 dy ar5 gy qe1 0 7jk g 8qj o m5w p bv0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9s q8f fp 79r ay mkv fx 5v1 s4 m3e ya 4oe jg 7rg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ms1 w7i -gc5 lkm wl qbg -t4 g09 -1b h12 -8l fzz -5p q5l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9y n1j -ya 8yw 4t0 499 85d 0w7 2aa qyd 9 elt pc8 yp7 5tg
57 Daň z príjmov vx jt1 -qg k6m k2 o8m jq yv8 kyl 06u um4 van qjq pp3
58 Daň z príjmov splatná 2 b n l8f jh5 6ht roz s8a vpt
59 Daň z príjmov odložená 7z 8rn -wd ol0 2c bqj n9 q6v -u 45h -f7 5xt ph4 1b1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 302 38 489 480 447 140 085 702 179 1 094 721 503 524