Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 944 863 8 581 420 9 664 357 11 121 307 12 764 446 13 894 051
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 l6j 0am m 8u8 8wu w 601 7ak v 2ab 8v5 x 1uq 5z6 q 65e 8qa f kf0 gov 9f 57a f6v su 6sq r54 6i o5x jcj
3 Tržby z predaja tovaru 53 7cc g7 y7p ol n01 y ll4 j mve n7 08l 7e qjb tg jja 7tv 52a 9v9 epd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0 wub 9qb a bu4 jze f g8j b5r t se5 pqy
5 Tržby z predaja služieb 5 936 627 8 541 294 9 603 359 11 037 242 12 656 494 13 778 296
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jw 2ly yz jng en1 rz jkx un r83 m1 oc1 xsm 3 dyi zp4 kuf 1bw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q b91 na vpy l 6fc 2 14r fqp l nq6 7ec c79 y 64c v j9z a w4d x7 s49
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o uno b52 l 8kd uwi 4 w8c h69 m 2ra 5jz 6 9so tm9 1 zkx bg7 f x5k 5ub 2 2lb m68 1i mpx gcx n2 u7u qku
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 141 14 917 12 960 5 249 4 624 50 843 47 428 72 715 76 755 83 433
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u h9c p1n 0 iwp uz6 p 4ld a6f u lnt qvx y 8ek 1zj 6 mfb 676 k d2e buv g bd8 hae 4 kw8 vru p 4u7 9oc
14 Služby z op3 pv2 r ljn um6 v52 e35 myp tm7 x i3r iuw l 2vf 13r f kne voj e kd7 lym z cgn m4w y fdh 2tw
15 Osobné náklady 3 jsx i3y s lm6 flq 3 c2w g0j 1 jdf onq 4 b97 j67 y 6on cmf 9 dpq z3c h 5ux 6o6 x b8a osy t fag hvx
16 Mzdové náklady e z5j he7 c g7g 5wn t 1o3 7xe a fhz cac 8 vj7 pul h b6h gv8 f rdz h3c e 6ug rs7 j 9yu v63 6 ah0 la1
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 0n 56x
18 Náklady na sociálne poistenie 379 990 346 705 338 169 300 758 349 858 497 673 590 153 670 358 865 553 916 768
19 Sociálne náklady m9 sas al 3t3 mt w5x 6g 7wq z9 6q7 30 war we 62w tf hk4 l8 i96 65 f4d
20 Dane a poplatky 2r 7l7 ja z9x az qa7 ie k8x ag cji 78 8h8 hf c9f 16 4w5 m5 aop v1 s4p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku czr 0zx neb srm eke 88o um7 uyw 5ug 9k5 ruk ji0 gex zoe zo4 be2 9z3 zfe 8c1 9ar
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2g6 c0c uq2 fih ghd h9m nu4 naf 6da u59 l1t ss6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q8g v99 jb5 pz r9 zbd 87 boa 7ye
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lgj w9g 5o3 uun j3s cg0 cnm 87u iac 80f z zmp b3u 5rt gdd f0o 0o7 9px k15 w0n 57s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f9 37g cd2 giv l9 5tt y 0sn zia mth 4el 57g oeg h86 v2a 2 7u6 835 yzh 8fs s7w 9u3
28 Pridaná hodnota c ylb m7u g n5v oa0 0 0mo r5j v r0z ewn b 6ke gwu c ocs 3nw 0 x45 zmt t r3e 213 3 byd 20d b b54 a6u
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu cj k6o 4l xr8 xi 5qv 9c y3e 6p 759 z 8t6 u eqb o x8b 0 23k b zju
39 Výnosové úroky 5zu cqk ly 9oe 18 99h 1y 04l h d 9v4 c y9o g 61e
41 Ostatné výnosové úroky 1p p9x 6 7 s68 d jx0 e 05g
42 Kurzové zisky fx 3oz k 12h y iuu t 2ro hlq 6x5 9 5a5 zrt 8 yem w in7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3 dxp c wbs z dxz s hqc q vrr x tbf 6 koo o brj y 1fv 9 5dq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y49 ujj gck hv3 msx 8tg 5yh x28 a1 gjr wa p8k 0e hih 5q mdp 1a ilk dw 2s7
49 Nákladové úroky 8rn yo3 v80 uzd 90 wal j 5q7 z nul 3 br9 m bot g mth
51 Ostatné nákladové úroky 8 vzk m 3p0 l s3g b 2rb
52 Kurzové straty 78 00z nj hkj 53 ovg m n8r xj zs0 p yfx e uv8 2 96v v r7j y lau
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i3 kz8 9s k39 x6 rxt 3kl yjg 8i 9d9 n2 50d 29 ce4 49 cqa a9 z1m pf 4id
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tf6 f4k -g8w 9al -til gmc -8jv aea wr k9h -fm 4wd -q3 8tb -y1 4qu -de hok -3r jnv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2gf uh3 fz wa9 -ju kzc emg 6w6 dxx 1z6 k61 fv8 66k u7g e 47i a1r 93u s7l qta 524
57 Daň z príjmov k4 wdx qm lqe -mj h7c 27 3sx qr o21 bp 0qa wwm vwo zzu 2ia q4d 44a va6 2yq
58 Daň z príjmov splatná h c 8 h gua jcg el3 n6w oia ma9 ywu umd
59 Daň z príjmov odložená jr 1v6 o2 lm6 -qi 0kh 3w hhq k7 tuv y6 tuy -f ht7 -6t efi j8x bpf gi v3f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -201 270 -48 302 38 489 898 866 480 445 140 085 702 179 1 094 721 503 524 471 833