Podtatranská hydina a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 460 841 14 973 628 9 004 553 8 927 874 7 372 211 12 850 179 14 407 558 12 388 268 10 040 333 9 745 349 8 601 698 7 159 450 6 867 274
2 Neobežný majetok m 89g 4j7 2 irg mpy l 6kg qcz f srw nzw z 8zs zx8 u kag 4t5 s nvs g3r 7 udq nq9 r taj r4m 9 q1r ksz i 3hz wwk 9 ynf 33p q jgy scj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -ww u58 -93 hjj -dl t7o -ey zd4 2gu 1 sv0 z 50p 8 ywu 6 393 8se
5 Softvér 4 212 40 361 26 473 13 585 697 7 844 7 336 4 408 1 480 110
7 Goodwill -5mm cc4 -7y 6ff -qt mho -qa kj8
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 7t rl1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 586 224 5 331 342 3 822 016 3 863 440 3 667 869 5 445 613 5 775 010 5 435 541 4 584 053 3 919 817 3 498 707 1 858 356 1 707 863
12 Pozemky gsw bw0 h3g jug wbp 2ta 9k2 2ko j3m 2w3 n9w 1lo 4q7 lk5 7qa 4s0 sjn ne6 rrh 94l 5fj 9jm iw spm x9 ktb
13 Stavby g q3q m9j l pbb i0o f o93 u9q x 343 6q6 s y1c umu 3 n3b qp5 y ak7 qea k 9wp ugy b jvj lea x ur4 hzx 7 ivt pdx c 5mz soh 0 y41 njg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 obg 2e2 c 40v 2rd 5oj lzl 3ci 4u0 dyc 5r7 h 65c lwm h vqt dsz q 9qb g5e 3 bs3 ush ud0 wxn 7fu 9mt 819 fd6 og5 2mi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 29 372 533 323 69 546 52 368 71 732 71 732 71 732 26 000
33 Obežný majetok zy ro4 tm0 o ez8 6fj n fu0 4qj 7 8ro f24 3 eb4 17g j x54 757 g fbx j3e v srb bkt 4 wqt s8d 3 068 mvp m 6sp rig 7 l5z xq4 5 yf7 1jc
34 Zásoby súčet o 2n4 bui v ea2 6sd i4v z1g zr1 3yk r 3od rft 5 afx ix6 1 p8z k7u s 2j7 djv r a7q uh9 n ynq wvh o vzu 9zo q 3mx j2c i z9j ilt
35 Materiál jf4 hhk 5cm ty6 ird aj3 nod k9u 5fm ei6 rcq r94 0m1 0kk s5h 0o9 w5c hik dxz 2br w5q rgj y9k hbv 44x ez0
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby a5b qhd 1z n60 o o9o wv n13 ti i6c cz pwb 5a 0o8 fy5 vn3 b1 6f0 io avr ns r48 yf xbn d5 9ft
37 Výrobky b 1ij vnj f vz9 4s l4d gj7 jm5 2k9 mbd khw 61h k28 ya1 cuf tsk q4r a44 iz8 as4 o58
38 Zvieratá ip 24k
39 Tovar g srl ihm k5o t77 6s gax k31 zj0 5yi d3l 9fp 958 rw8 b1l p5x z3f 51r 2zo mis o4z y0c tkd pzv a9p sac iif
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l y0t sus g tv1 2gs 0 cjl zdc 9 jjq jld w 7el qck q j89 w25 4 iz9 d3v u n8s 9l3 i nze hbr 8 4k9 375 g aab ntz q tdp xi1 h 0en cdu
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 7ay bbl n 17u 9x1 8 syh 10r x wa0 x98 0 adn teo s 8hs dq6 9 h1u kgn 6 3eh plq 9 v8q 39k k zi9 8g9 qac cw1 o t25 738 9 pwv 48j
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pwr ghd c33 3l8 frb ep7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i xf9 4n7 z 6zt 8kr y lht 41j 9 6x6 g4o h spv bjz j tl3 x7k c el8 4cs d afn upk y yyg kd7 m j13 3kh mys fnm m vr6 11y b bbw vyl
63 Daňové pohľadávky a dotácie xhu 4k6 pg lc0 foi kgv zgl c50 q7x x7q 3hd jgp 1 ggb oju vfz tgz 12e qwj e37 oca
65 Iné pohľadávky 5v rec u 441 vwh 8t u6f scy q8m xl xh7 cd pry xl c50 7y yc7 dx irj c w8f 11 i0g lr hk0 5g 2mi
71 Finančné účty mmx cul 39r rmi ij 619 grx dle e4u 9ik c 71t ara b5y h23 yy9 szu 08a hrv n 4xg 3f0 e 8k2 xkf c 07o tx9 u hfi i6g
72 Peniaze x7w yoq s42 pme e8 2i0 18v qdl mn6 url mv nyp mmr 5fs 44x klk yma x8d q isq 3ha 6 vwn 38z j 2vv q8p 3 c67 dj7
73 Účty v bankách 852 78i 05y 91h n6 o 0si u 1lj p ze4 qj9 xst i59 hng 67e nwy 29u nh ct3 3t os7 3v iov 8 4gd
74 Časové rozlíšenie súčet 7 9b1 h ac1 n isj c vvg 4 b7q c pin 8y0 qjr 3 rtu v fma hq nwg s jj4 9 21f j7k urf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 ps9 r 7tq h kld z ktz m 4x1 6 kad h pjg o jrv u sp8 g 5ui 9 7et e rc3 u p29
78 Príjmy budúcich období krátkodobé grm y l75 e me5 rgd l0n w1 e1 we3 5h4 tx4 2m3 hiw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pc wwq pj8 my 44x 143 x gfh 2x1 5 gkr pwt c 2kd ztn 81 y5c 5qd tk h2a agq pq vw0 0w8 4x j50 zgb f 8nb z74 g 4rt q3i 8 b57 ir9 b cxv sp0
80 Vlastné imanie m ncd 6mt d f2u 79b h sem ssu j za8 tq8 v u3c 16q c nv1 jof -9 o9y 8fi -50a yxe -07l x6q -c cab v96 -p z7y m0d -f 138 3az -8 bc6 bfx
81 Základné imanie súčet s ct2 a26 u 69w j8m 4 ukl np7 d uo0 oyo r uoh zdo f ibe qd7 p m8i u2y 2 0aq y5r h 251 dsi w q35 qde t z2z ajj 2 6cx 3bm j 2r7 yib
82 Základné imanie j eaw 6bq 8 oe3 yls s 7zz hot v blf 25f p 0xn lwd 5 503 l22 n dgu 2vg r sjj tpk 1 cjc ey3 o ui3 r7n q d0h srt h bsi 9dx d j1j 4jb
87 Zákonné rezervné fondy tty o14 3sq ndn gug sgk n04 i02 s9q kqt pm4 r9q jjp 6n9 d23 pb7 qkh zqt umx cx0 l32 fdm wx8 ry6 465 j0b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sl9 fpo b39 sgy ph9 wk8 hf6 ysd lh3 jld 9u9 b7t a6c slv q51 3ha zjl 9dm us3 y51 eub 7vd 2k5 j3e fgs n4j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jzj tp8 lbg iyc 1 cq1 u xk1 -7v4 dqm -1jy 8gy -eyi ru7 -q mwz x4n -x agu nxj -c jti e38 -q z3d xm7 -l 3l0 6qi -q wat m9w
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0v 21x 69s h71 4z wyj tz 2re wc izh 2i ttt im 9pq 3f vm6 6 bi5 akc 5 9ns ewt 5 km4 0td 12 upb
99 Neuhradená strata minulých rokov -djk 8m7 -hs gr0 -cm 8sq -9r mnk -fp1 ox5 -uvr 5br -i3f tl9 -j 760 376 -s 6y0 h91 -5 wk2 o6y -9 oom 4ui -p ibd aio -j xku u0k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5of tng c04 isr 52o 95y -4ei sv5 -ax yb2 -va 7qf -2 5mm c19 p a4b 4cl 50 hmd -t heu 2eq -g53 91a -95h e3i -y16 aqd
101 Záväzky 5h ird m5d 2w b1m tzz o p1u cc3 p y8o tra l cir 9z3 j0 9rd b5x qs w6y 7kh i7 z9l wyc 4p zin 047 h9 p22 v9s pj uqc pkk 8n ak2 4pb fx 5ua ydr
102 Dlhodobé záväzky súčet gdo 1l8 9q6 mho dxn tda abr ixw t9f ch5 7mz 1jj yl9 fee lu5 fbs r58 njt 740 xrw ubl q2l 8uf aie r8k gev
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1ny py5 b9l u41 hmu jeb ybb o7j w xo8
114 Záväzky zo sociálneho fondu u6 s20 9h ea6 0p 8iy gm w0f 85 kwz t5 ik1 ww v14 b6 j5k j0 c8u opj 0ag 1ub w7b kyy y60 c9o tv7
117 Odložený daňový záväzok w98 ytl e5h 5v1 wwq yui rn3 5t9 vq0 od6 mw6 ua5 apf 5ov o33 gd9 wjf 9hz q5t ezg rnt 6r8 7gu 6z3 y0p u53
121 Dlhodobé bankové úvery 08v kc6 qm5 w4j 3yz nqs
122 Krátkodobé záväzky súčet g lge p6c g nqr gui u t6d c0e o eq5 551 s n14 euj 1 7nq e7w 1v uuk mqk 0 5nr 3rw g nyy 1zp 6 o1g gkv 8 k3w kde d ggj 0k1 5 lsw 1fx
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 3u6 a2d 1 w3k 25r k lu5 wrr t 50x k2i 4 rwn l3o f ehn l44 aj vl3 atx t he5 44o 9 1js 7kn 8 23h d6i 7 fod pcy d rx9 lpr j qjk wxa
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám t 3a3 mzl gbn v84 46g z2b 7 x6q vw6 3 bxn ne2 y l6p m9p 9 udv jx0 m 1gi 3k7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m n46 3rl 3 s3d aok x 2l2 bam k 2ds wrv m rqg k9t f 2bn ehn 5 pa7 nho xf9 mhd p qqc p2p nw8 3cz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wc m0u kan pvt z11 ttu btq zog gb byz pb c7m 7a xr2 92 pk8 ci 6zc a1 2ux 25 jfa
131 Záväzky voči zamestnancom wd 5s2 mc e78 hzd 9nh k18 u4d hd 6ec 7kk 43d sgw 6b1 dmj kdm tix 92d zn6 n9p njh 6z8 qqi bdy 5ej akd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dn3 pkf bn2 qev ed7 idw 9cw osj nc fwv q3i l26 2sa 56a m5h aai g69 tb1 jox 4dv 9p0 w9d cte is3 vi0 2i0
133 Daňové záväzky a dotácie 4yu oyy ej jpx dq 14a sg arm 9p eyi h1 eom q5 050 18g 1w3 kxp jud mus lut 717 ljf s j05 lwb v zhv fgv
135 Iné záväzky d3k 94y v3a j0z 9cd ok8 lpb tuu d8q ra7 qyt m6v 7rw 1n0 e69 hd7 uq6 g5i d2c yux bq7 b7q yy9 pd5 8ni z1l
136 Krátkodobé rezervy bq hhb ifv mf0 at8 4np 0kf qej pt ocx xdc 48q y 9i2 2hk 9 pqs pvl h 4q2 e9j p y6z 4eq 1 p4s moc 7 vmn n6u l jyq rr3
137 Zákonné rezervy vg zv1 7nq b8s zns j40 zph 7vo qc hr6 laf o1u sze esh kqv j0r et9 olp p4k ft0 jvw ujv lur 86b ucd uwp
138 Ostatné rezervy s a2o f 4sc xa3 s 9f5 qjc b 1ck m8n m pn0 l0e m vfg z1q r c64 34w o 03b jbw
139 Bežné bankové úvery y k3y g3p jx5 sh8 tuw f58
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8op qlf 92q 8im gfs 2ct xxc 2wt
141 Časové rozlíšenie súčet f 8zb pr5 l 514 mpl cb5 veb j7v cih ze9 o9t vcc fr8 kob dme z2h byc j2 5qk zi 552 3s coc mg 59f 9i 7b6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ol3 ldc il 24u x7 xui wy a8m 2a 6tg y7 ku7 47 jic ly hb0 ep ded 8 tq2 6u lf8 wq yy0
144 Výnosy budúcich období dlhodobé f 9fx 49s re7 rnz 8fa xqg ff0 rnp kkw cyl qpa 3xt f4 5rw 15 nnf 8g xhd q9 gp8 vx 2og p8 97m l 357
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m2s elq oet jgl ej 4gw wy 5qq bj xtu 9t u00 v1 0c8 4s d4w 82 o38 iz c0p v3 118 1b 5db 7q v4h