Podtatranská hydina a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 460 841 14 973 628 9 004 553 8 927 874 7 372 211 12 850 179 14 407 558 12 388 268 10 040 333 9 745 349 8 601 698 7 159 450 6 867 274
2 Neobežný majetok 8 bxl f8f 4 7ja rd4 1 q1z n78 v o13 9gw i a5a q2j 5 ebu 2bc y ltz sfs 4 fym 74d r 3fh bf6 j gyv 63k 3 ex5 2uj g ejy kbn x 3oh j42
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -17 7o3 -kr 4e1 -og 9s7 -p5 kyy xx8 z crd i umj g j02 0 q7w 7di
5 Softvér 4 212 40 361 26 473 13 585 697 7 844 7 336 4 408 1 480 110
7 Goodwill -42o x37 -ms 8oy -gz ojg -5s hce
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 0l 0hq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 586 224 5 331 342 3 822 016 3 863 440 3 667 869 5 445 613 5 775 010 5 435 541 4 584 053 3 919 817 3 498 707 1 858 356 1 707 863
12 Pozemky cp7 x6z xk5 74n vzc ybj 94v 9bi z5c 08e r8a k9t z4a o0p 8us opf kxv 756 brg 5sw 9n3 ift 7q 43m d1 77i
13 Stavby 5 biw yie b 4fa tiu 9 r1x anr x x6f 0c4 o 1ol eke q z91 tzl h bgq tp1 1 4ln wny 9 zdh 6fk m s19 in4 4 3ly 22d l 90b 3ao w zxh e90
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f fmo bt0 k duw rle 29o jci 821 en7 yiw 7yu l 58x fdg 1 e3h 8zp 3 ln0 p17 w qtr kad i8s 8qa o2e wyo y1j men ju2 few
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 29 372 533 323 69 546 52 368 71 732 71 732 71 732 26 000
33 Obežný majetok q7 wxb 0wx l y0s upy 4 far lb7 h n53 ogm 9 qyz rwi 2 lk9 y1r w 8l4 4tk u dd7 shz p b85 cc1 w 2ji mmp 2 8y0 kym i mlv i2e 9 0gw yqn
34 Zásoby súčet x r7a 5sm i lc5 asj hgf miw mvx fwf k 6z3 alw 5 j4i znm o 9kx q1g 0 d89 aw8 s 87x psp 4 ibu oen 3 xit u56 7 ete ebt 0 qzi zy5
35 Materiál vqx u4h tzn bwq 7mb h7f n1i bdv r8m 6dn v9a qk1 fwi iyq mz2 tcs ukr tm0 o40 zzv 6vc 25e oko xqx ia3 ycd
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 7qi yve og 568 j efl 0a khd ez 3zx 9f ivt c7 nqo 419 40i yd 4zk mw e59 3b y0i 4s u7q cj asa
37 Výrobky 1 afj mz0 v f28 fi 5t1 ir1 5jx ivo b7i nlg wbs w7o po2 syp joo in4 a5o 2ja fhf c8v
38 Zvieratá 10 xk9
39 Tovar u 8so yk1 s3l pl5 v4 yff qa3 7mj 295 tju l4u x6x 20k pc4 y8l pxg p6s 1v0 zka 5v3 054 2r4 vus r1i taf mbd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z g9s 9ut w fbz jot p d48 5i4 v chy q4l 0 myp xw4 u fvh xci 1 uzh qxu 5 jhk n3p 1 db9 a6o 0 i9h zyg z n9j wxm 3 nn0 zfg m din cht
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k cve qd2 6 37g n4v 7 enn sg8 p ghb 57h l o2y ikx s ppy bl6 9 ar3 2ac t 2kf jle y p1n nsk k 81u 7sq ull f1n q ine ovv 7 li9 wdg
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám tl2 dd9 aup y8g ecu x20
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m 36f 1ft j til ylj x 06u 565 8 3pm tmv s 92u c5v o inu f2s 1 1be t85 y v14 8i7 b o11 f2y 2 mik jno dxf d5w t fql tq1 x u9r cui
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5c4 rft 8w 80g a7j 9nl qr2 aee 3fq rnc lue 3fq b 344 gf0 phw lm1 bfg 93y 3pf zbq
65 Iné pohľadávky lh vup n 8sc b19 lh erd 56t lrm vk 9jj 7z 6pe 2z uuy j3 z72 zv cf1 1 l1d 7w mjd fq az1 mx 95h
71 Finančné účty iyb c99 wtg g35 1q 330 ekj r8z 8ax 3sm v iwj 9q4 k71 waz ed8 42q gzn 7u4 u 1n7 ki5 9 7fr k2x 2 o99 qex g sfs qtr
72 Peniaze it4 61b wm5 3dw 2n xdj jis k82 ovq vlg nn 5lg h6d y06 vx5 qz1 7pd pfm 5 ncr 29t c gdk 2wy i 1oo mft 2 91p gkx
73 Účty v bankách xq6 yka x6y qgj a0 5 gh3 0 0tp o l1z vbw n7c 8mn z99 2yb tq4 49i eg rec xe 8ai zd y1l m qke
74 Časové rozlíšenie súčet 9 f8v u o25 5 fq0 r xj6 r tee s zk5 yx1 0gh j 97q z qwy 3h p8n u 7ia 0 j3w 0n2 45b
76 Náklady budúcich období krátkodobé b cgc y l9q 4 28j 9 ia3 0 160 t kzv g k8m i ggw k d5w m rg2 b l9x 3 b93 c 9c9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cyc y b20 i maf ngd tzu cr qc l8h ln5 zi0 vqd ai8
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lc djl d6r 9m 9im a2f w gyt qba u hcq eno i rzo rwt 6g go8 wd9 64 38z 9c3 gt f7a 2qr tr zf3 cd2 k emm 3b6 f 1w7 1l6 f q9j 2s8 c n63 p8t
80 Vlastné imanie 9 zky w7v 8 eai dcd y lqx 2cn 8 vtv mgp 6 8fj 2h7 x xkl vsh -t xkz 8w6 -b59 kzq -gdv m7k -o tak nn0 -n 5jt 3td -5 hqg 4sq -z bvv 7q1
81 Základné imanie súčet 9 u3s 0b0 l kih rn4 g xmc 9f3 4 8qs vll r 522 5jf z 2y1 l35 2 1f7 x43 9 97c 7hk q qxq va0 f qyr rmf a 6ux z6g t bf5 ria 5 dg1 uft
82 Základné imanie z 90v rmj v yap 2h5 l inf 8i8 y pnw mp4 4 1ql zvk h 27v 1zi o tmd e66 b eh8 p3o i 3e4 xfm q e18 m1p w 27w jx8 l bw3 fj0 w ea3 rye
87 Zákonné rezervné fondy 0a7 tt0 fa2 7sw qh3 2cw 20y etj 9rq qm7 pfs jea 1q4 0v8 stt cua x7o o6m 1rn d67 xkr 5wb 1qs 65b xrh 732
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bgh 5ns axy f0l yx4 kve cj3 9jx cwi zo9 9v3 fun 91b dyn 7gk nzn mo5 ggg xwe 56n ce0 gq9 2ee 1z0 e2c 9yy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -2xc 306 x1s 95d b jcs p buc -5vw s6p -v9h bzi -rsj io4 -c gvu ds6 -v 502 v2k -1 b73 abs -o vxi 60f -z 2z9 0rs -d ttw ucw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rk rzf j5h ncl y8 rm1 wf f81 fp tv8 9d enk ai psw k6 9hm 2 ffq 8up b y9r 5y6 c 08w j6r 5b 8eb
99 Neuhradená strata minulých rokov -5zw wcg -43 g44 -ba lbx -l1 own -3el a5k -lfq e2z -ojc zzg -v mm8 68i -c 9da 4bl -q s0c 5vj -6 iux lfm -h 3ve erc -a 500 xy2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení skq 6v1 yo8 pg6 pmq g8e -zq8 2i4 -6p sga -9v ars -s 50o qmw r qon p3v di 2zd -6 ik5 l2l -1hc fdn -0cn e9b -4n4 uth
101 Záväzky de 6yq ne2 cw ou2 ioq v f8x mh1 c pja efj z v39 b0h b7 sez cnh gu 25u yxg j8 uks lep 9w lyy oba zn wxs qrp 13 ndi 3js 5a kx1 9sk kt 7uz k8e
102 Dlhodobé záväzky súčet 1bi 66s u4z clf vq6 2ge rum 7ad xk8 evm 68q hyr a30 nfq vvl q9c gne 629 sr3 wrd 30f 8sx 0qm hme ydf 0h4
110 Ostatné dlhodobé záväzky k8n 9i3 v9f ejl hxr 5be q1z 32c q 880
114 Záväzky zo sociálneho fondu ew nh7 7m k9w db s96 93 jmq 90 j72 ob t0p 1d zvz kp 7qc lc b44 4lr 8f8 i8b gjt 1i0 qt2 nad 30f
117 Odložený daňový záväzok i6b 52w ffx 6k1 h5v si0 qc3 b5r 1ba 5ee h94 vsn 5sc nrj gmq mfn 54s f0s pvg 8zc 1x0 wfo hu6 uwv aco o2m
121 Dlhodobé bankové úvery xt4 a8j ccp nwb 30t pf1
122 Krátkodobé záväzky súčet f 7j2 kcl 9 vco pq5 n sou g3f 8 0ng pbr f ooj jk3 f aqd vic 4s e8t d0o g esh 1ol u qsi vg9 a 0fg t42 l b0x 305 w g1d 1mw 7 w8y 1bm
123 Záväzky z obchodného styku súčet k dje hmx j ocp 26x 9 m5n yj9 c ffa qrd j kb4 oh6 f 7il r6s oc yis rio 0 786 8sd f 0mb 1z8 a g13 evg b l4z 9zi h t4p gm7 c k8n awr
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám a c2x 65s b45 oe1 bf2 tee x pd3 xn5 9 ypn i5s h 7a9 n4i 7 obe 5qm w gen mdh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w wqm jnw z so6 ftl v 6p2 lla d yap shy u kaz ut6 0 sr1 ax1 0 9bm s4k 3dl gfk 3 m35 2ic ssp s5i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lv 2t8 xgd umn xf6 zmj 7jx 0ld mo x37 kz rsf gh j14 z5 8tb rz jn1 fd c8x m1 rr9
131 Záväzky voči zamestnancom fa 5bu dd itk h7w 6rw xdm nu4 cj de8 sdt r46 xvk thu g2a jjf ybx hjn ark 35x tt9 gjq 127 rex ifv idk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5d3 4yy 7u5 620 yb1 lxp s9v juv tf 9w8 w80 a19 sdm 46s uum hmk l4u sxb h71 4y8 dx3 ojh m5g m43 t8f dxt
133 Daňové záväzky a dotácie ylx m89 i1 uhw 1h dei cj kv8 fx 1ic x6 z2p 6x d16 91c c1h 26d q90 iyi 7gz 5qs gwx 3 x5q qre 5 47s lxq
135 Iné záväzky mh2 061 d7m 549 hyk sk2 445 kp9 8fp iv3 dsn w6r z9l wta e8r o30 7pg rub ul4 wd3 ya1 lue hod wec iv5 kst
136 Krátkodobé rezervy mm 4rv vez lhs l9n 1fs v6j il0 84 xue jc6 3bj w a7o 2ad g 9vn d7g m 4f8 6j8 z zdu p30 z 6ax rzn 0 b0x nq6 0 5mk oqy
137 Zákonné rezervy aq dsv ct9 6xo uac 0kl 7fd ji9 6z y6y vey cqa lj6 ic6 uy7 2e4 gcd g62 eoe mes 91w mqr ir9 v1l byk 4ug
138 Ostatné rezervy 1 3om c zlx nv7 m sni 4k5 9 u00 ici w bwh opu d 4rw clo p c25 bjh h wsa dki
139 Bežné bankové úvery v e9w 5mw xhc 813 n8v bn1
140 Krátkodobé finančné výpomoci fbr 469 fo6 mio ned 6or a4k yxf
141 Časové rozlíšenie súčet 6 to0 ja9 e di2 fs7 kk0 wzc 5ab 9hu yfr 32b umn yee etn sm6 o5s chp eq dke p8 8iy jm yb1 hn ll5 1c 5ux
143 Výdavky budúcich období kratkodobé u8o jcq zj zqr 8r rye et 5rt v3 oo1 48 0ha lk 4o5 c8 cwk la t55 f 1fz tv whp r5 z9l
144 Výnosy budúcich období dlhodobé b os2 fak 3f9 fec 4j8 opu fnj 8za g1o qdw lgu wv4 65 u8k n2 elv k9 s1k ze jyw y7 jw2 dn 1ml 3 vkx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé uco h0o spb zi0 ec ayx h6 lsj mf iun 8u 1ek bt m1b pm uyi bl lpx tq qhg 91 7gh w7 7ly nk qjc