Tatramedia, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
453/P
Dátum vzniku
06.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú konatelia samostatne. Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • zdravotná starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancia v odbore neurológia (od 17.5.2001)
 • veľkoobchodná, distribučná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti hromadne vyrábaných liečivých prípravkov a veterinárnych liečiv, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych potrieb, dentálneho materiálu, liečivých rastlín rastlín a čajov, drogistického tovaru, liečebnej kozmetiky, diabetických prostriedkov, kancelárskych potrieb pre zdravotníctvo (od 6.5.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 17.5.2001.
 • Dodatok zo dňa 29.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok zo dňa 3.6.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 19.3.1992 v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1430
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Tatramedia suhasl s vymenovanim.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004
 • not. záp. N 19/2005 - dodatok + úplné znenie ZL
 • účt.záv. 2003
Dátum aktualizácie
19.05.2024