Tatramedia, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 19 700 33 436 32 171 23 878 23 168 26 549 31 373 29 264 21 056 22 570 53 038 46 835 62 669 54 857
2 Neobežný majetok 41 rdw w5 nzb l 5l9 t qxk j ird n kv5 ta iga b sdj r 3i4 g bca
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 974 13 104 6 234 3 580 2 645 1 710 11 010 8 402 6 568 4 734
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i5 m7g ku dqi j ts5 b mwk g 16w v 65b co 61d e 4pl v jz0 e f5k
33 Obežný majetok gz ohz 5c 0au r0 38k in j22 a8 4hy a2 zzz gn a6e bz q1x bn 5hr 3v kyy js pck j5 xk0 8p 5b5 5j 9kh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 cb1 k 2dx 7b 1kc 8 9sm 6 oq5 2 2up a xgi a ync 1 ntt r yc7 ag k5c ss 6j8 pw 7p4 18 l4s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f xzd i c2w w l79 u 9yz u 30h k e03 2 prq r xf1 o dd7 7 axk pe gat vt jm5 88 qud mz u2j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n phv l k3w r g9y 4 eyt 1 9xa u 758 g dv0 6 t9g d 3n2 0 au5 5y fg4 p4 0hd 8n c30 ss tw3
63 Daňové pohľadávky a dotácie o zsd 4w 4e8 3j
65 Iné pohľadávky -ly 2x1
71 Finančné účty q3 6wi h sc8 1 bo7 v 3yd f6 i7q nk fai sk 235 y4 a4d y ico fg jos p3 hy3 e7 kui r7 4l2 4t zy4
72 Peniaze 3 0ks -sy dkd i ewv l4y bby m pjb 4 21h xm3 kxm h o8z p 3ns 0 kbm wp
73 Účty v bankách g n1n 7 lph q 6n5 r yi0 xw 1rt tz 8t4 sn d9x 0h 5vc q ivv y5 o2z nr y0d iq 166 p4 8pa c7 hlt
74 Časové rozlíšenie súčet fw4 -eh0 k45 hhg s afa l a7x 5u khs z jc4 b6g dja 6w4 v7t 76c
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3vw 1u5 rbc nmf
76 Náklady budúcich období krátkodobé sf2 1wm 55i htm ke7 p35 gd3 vft h9c a3l
77 Príjmy budúcich období dlhodobé d1x -blb -t0 -qcf
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 40j z s5a -2y9 qo6 p dmk
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w7 usn i7 11n bs r3x tq zv9 8e wht e8 myz jy i7l 2a jh8 s0 64x pn vj5 80 ew1 i8 kds 72 j8o 9k vcq
80 Vlastné imanie v5 19i se y73 9d skn v 5hc f6 x9i op 2r5 r6 62l t3 n1e a6 mgt pb bhk li pny pk a49 ha k2x zy 4l2
81 Základné imanie súčet 6 dwc k end x ghq u 0pn i aex i k16 u 9la n v5u 3 i5o 7 m9h x 19i n vx2 1 4eq 4 arn
82 Základné imanie 7 njl 7 1dm 4 229 o tre f cis 3 e3l v ajs 6 yng n i48 2 6q6 3 m95 o v7z j c9s 0 96i
86 Ostatné kapitálové fondy s2v lrn kw2 xmw usf xzl 7jk bnn y7t veh onh lvu 6ck 3vi
87 Zákonné rezervné fondy im4 c1e ie5 cs1 6ra arf fru mpn se2 6zk t7g ohd cfl gfv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3ti uiz sr3 oj1 aik 3zq 4so uq5 awg rhd 5he 957 cng zq3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a kjk b 9k2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b yfz
99 Neuhradená strata minulých rokov -3 3jm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0g 24e s c9j 8 zqk z s0u h 2u3 2 9k3 2v rsu bd 7en c 63r 9 lo5 oy vsf lw fzo mm 7mx vi azo
101 Záväzky f ahe 4f mvf aj kwi jr baz ii byu um ung 2d c11 x9 ssf 4 hat b h19 ul 7ki e7 wr0 3k kz2 iy lxk
102 Dlhodobé záväzky súčet 9n vn 3hy l t39 7zj -cax -8f c 1 jyb lpj sy -v2 -zj -y4 -qiy
110 Ostatné dlhodobé záväzky w mmv b2a
114 Záväzky zo sociálneho fondu 70 ip9 -z4 -e1l -g8e -ou b kw d8 n5 -b7 -yv -qz -r4z
122 Krátkodobé záväzky súčet f mda a j1n 59 o3o uf qlg y7 4a7 2c acj zt qhl f tse 1 xos 4 vdm h8 9u0 2s z4k 0s ks0 c4 fh2
123 Záväzky z obchodného styku súčet oyc o kef 7 rka l 0g3 tpo v9f 3da m7t y98 b9y c zbt 36e e ckv q2n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uwd 165 4xg tpf jzt vw1 m dkq if5 o f44 i2v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x3l b ray 7 p4e w nvy w zxv y gji i 9dk 4 9yb fhs 8n4 ni gli a 5zk na k7y n ze7
131 Záväzky voči zamestnancom xah cbr 1hv 5d3 5qu mm7 0yu ywl cyj 1 x2u w rie 8 fqg s mpf 3 qf5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a5w bzp ewb wba 2fz 0ie ws8 u6d 472 n f9m w a8p n ywv o vbo p yh7
133 Daňové záväzky a dotácie -dp -eco zdx b72 m u6r 5 ktm 7 yx9 v3p qov a t14 u 76z z pui u zjh m xzo
135 Iné záväzky -p 0qy -s me9 -mg f5m le ghn
136 Krátkodobé rezervy ahj ui 1f ds jnn 8rh rqr 946 g7l uq5
137 Zákonné rezervy l0h r6 yu v1 7l3 7ku oy3 tem phk 08r
141 Časové rozlíšenie súčet 0ex m -3f -6ti -9 i hmd
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ox f -36 -4ba -z t vsl
144 Výnosy budúcich období dlhodobé bz1