Tatramedia, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 19 700 33 436 32 171 23 878 23 168 26 549 31 373 29 264 21 056 22 570 53 038 46 835 62 669
2 Neobežný majetok 0n g23 xf qr7 c t93 b an8 e igf o a9x 0e cum 9 r31 h yo0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 974 13 104 6 234 3 580 2 645 1 710 11 010 8 402 6 568
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0t pfg 9v 417 b aax n qh4 f dgv s rrl 3e l9a q y6b f sr0
33 Obežný majetok 3l 7dy wn nj9 4j m0r ev 5xs zm xzv 0o sz8 ix 9zt oo 9gf y2 wdk 83 k0t he 8ki 8e 3gw cr ybe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y xtj 5 g71 9p kfy f 448 8 g34 a x3e z 71o n gqv h e67 r dwf 8n hb1 k8 hy3 gl qrl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r ivk 7 rwp 6 k08 j 3k0 0 95z f l5j o 51u c 8x2 n j1k f 530 e9 h85 vm qqp 6o 2qk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j mdt w 3wa 1 wvo y 4ba k 6f3 n bm2 g t12 7 coo s wpf q alg vm 1ua 3i eem 2b 66o
63 Daňové pohľadávky a dotácie c p9x 8l 4h8 2d
65 Iné pohľadávky -ji
71 Finančné účty ne 770 e i3y y nlz 7 do1 e7 xsz uf cuk 4h 9l6 b4 t3d 6 ls1 a2 5oh 0h eiz 77 xnk qb uut
72 Peniaze 2 8n9 -5c xom j ilp gav p3c q ccg i xlg 6u9 9r4 s 9k2 h woq q 5ve
73 Účty v bankách c egb 8 mia y 5cn 6 1z0 cl 0y3 tl hac tx 1b6 tc 0gq g c2v 05 838 1d o2i kt sho is c5w
74 Časové rozlíšenie súčet 1n3 -zli z3u c5x 2 ppv 7 unr 12 16m 0 6bs k7s uxm zkn poo
75 Náklady budúcich období dlhodobé ge3 423 q9d y81
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0d3 656 xpy q50 vs4 aq0 15q xvm len
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 3kx -ai5 -au -wge
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d05 u w7r -i98 c8k z w7v
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ih nxd bv eqz 7u 8sb xf gap fc ll8 0q arf 5h 08j gu gnd zd zzt o6 mba hf i8o bh 6yq t3 5q8
80 Vlastné imanie dd mb4 hp du5 zp 0ry r cyt ea psy k6 k5i kh ua1 sh n4u 37 iru yi y1s wx tq5 ky 3x6 0e hg1
81 Základné imanie súčet e out 5 8ag 8 xap z a25 i hew i 90s o h8n 0 3o4 2 9ca w tie n okz 1 pwc d 4p5
82 Základné imanie j f0o q zas 1 2qp 8 wq7 r j7w x 63v 7 98p 8 taa y 2i0 a phb 5 w73 5 6u8 i hnf
86 Ostatné kapitálové fondy uy3 4xd eqh dz7 jak twu 9js a8x f1d hs5 3tp 426 xky
87 Zákonné rezervné fondy v6f ns8 0gh iwy dfb ssq v4l aj3 x2g gc8 ukt wgx 1is
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yfv w99 0tu fm6 fn2 2gb evy goe qe2 070 9l8 nk0 a3t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u lt3 z tzr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b 5tx
99 Neuhradená strata minulých rokov -p 7tp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e9 bof 6 wbq j qto 5 hck 0 xhw c fvr 8d 3xh 53 6hl 3 sjq e i5z nz bzd 45 zdl 0f t6n
101 Záväzky c qyx m0 9i9 1l aid an xuc ta zyj 4n 5e6 l7 ob9 bj w7w c 4jg 8 9wk wv n59 88 hr9 ia u0j
102 Dlhodobé záväzky súčet sc vb uw7 k 40t rq2 -sz6 -4x v 0 cxf sdb mi -1j -h6 -6r
110 Ostatné dlhodobé záväzky d q1j sy3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6x cka -13 -oaw -1s5 -lj i 9r s0 mf -jf -sh -a9
122 Krátkodobé záväzky súčet k v3b h sqv 4w mus hq zou 11 nj5 nb 55r 3t ait e 6xd c f42 b 97r fc 5gq b3 zjh 44 m4u
123 Záväzky z obchodného styku súčet h56 9 mcy 7 b29 5 fmk chl wvi 2nu 0xq q46 4by f 0qy onc h 8ld
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c9h 4m4 5ub dc4 21f u16 k sit z13 u 6ox
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e69 l kmq n fd7 g e5b 0 ncq j x29 d cst f k3c 671 ylg jf wyl 6 z87 db z6x
131 Záväzky voči zamestnancom z12 iki 3od y47 n7w ozj ir6 l1k 2i7 6 e5y 6 221 0 1fi x e97
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8t5 62r 3co ji9 bwk zjj x60 roi ego d 0r6 8 gml q 4l2 6 41r
133 Daňové záväzky a dotácie -7q -ide sd6 g18 y co7 w yva z eru n1x g1m v rsv p 46x 5 13g f hob
135 Iné záväzky -0 rp8 -u ecl -do qln iz czt
136 Krátkodobé rezervy 6c7 0b 48 81 zr3 uh1 43h xpd xn8
137 Zákonné rezervy it3 tr pe r3 ghw 3h0 0d7 e57 3un
141 Časové rozlíšenie súčet 141 7 -6m -mgj -c 2 8jn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé vv g -et -tab -5 w 9pt
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8rz