GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Podrobnosti

Vložka číslo
1674/V
Dátum vzniku
13.07.1992
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
572 362,74 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • obchodná činnosť s potravinami, tabakovými výrobkami, drogériou, papierníctvom, kuchynské potreby, sklo a sklenené výrobky, hračky, fotografické výrobky, bytové doplnky, školské potreby, elektromateriál, obalový materiál (od 6.9.1995 do 24.10.2019)
 • montáž, údržba a opravy mlynského strojnotechnologického zariadenia (od 6.9.1995 do 24.10.2019)
 • nákup, predaj a spracovanie obilia (od 13.7.1992 do 24.10.2019)
 • výroba a predaj mlynských výrobkov (od 13.7.1992 do 24.10.2019)
 • nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov (od 13.7.1992 do 24.10.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Ján Gubek
  Vklad: 282 513,44 €
  Splatené: 282 513,44 €
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Hudák
  Kalvínska 20
  04501 Moldava nad Bodvou
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.07.2009
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 26K/2/2019-180 zo dňa 8. júla 2019.
Uložené listiny
 • Zápisnica z RVZ
 • Podpisový vzor – M. Gubeková
 • Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa 2005, Rozbor hospodárenia za rok 2005
 • Správa audítora za rok 2004, Rozbor hospodárenia 2004
 • Spoločenská zmluva
 • 8. dodatok spoločenskej zmluvy
 • Rozbor hospodárenia za rok 2003
 • Audítorská správa 2003
 • Zápisnica z VZ
 • Správa audítora 2002 + rozbor hospodárenia za rok 2002
 • Úplné znenie SZ - 1x
 • Siedmy dodatok k SZ - 1x
 • Doplnenie zápisnice z VZ - 1x
 • Zápisnica z VZ - 1x
 • Správa audítora k ú.z. 2006 + účtovná závierka za rok 2006 + rozbor hospodárenia za rok 2006 - 1x
 • Notárska zápisnica N 42/2009, Nz 24523/2009, NCRls 24925/2009
 • Podpisový vzor konateľov - Ing. Marián Hudák, Ing. Peter Hudák
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Správa audítora 2007
 • Výročná správa 2007 a účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Uznesenie OS KE I - 26K/2/2019 - 180
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmaz
Dátum aktualizácie
22.07.2021