GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 711 950 1 634 997 1 275 616
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a otv eku 7 eep iet 0 kog 9hw q set vz1 a9m 0pv g h1z g4q n77
3 Tržby z predaja tovaru oga l18 poq sa6 i ung
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8 z16 ctk n a3r oue m d9e c4o x 3u5 dvb zp9 czt
5 Tržby z predaja služieb 16 81 1 093
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -tg w16 -5zk 1c tke -fm 6vi -0s uay
7 Aktivácia ig ylx 23 xvq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu eb 4 ksf ve v40 7i asa qhm
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti si 6k6 y 6gt s8 zhk ze zct 0j yth e gne 2yz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 vhc leh t ntj vdf u ify mg3 p bi2 qn4 bs1 o1l 2z xko xrn zag
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 023 275 077 9 698 62
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 nih uup 6 eji 6x8 s ez9 s36 3 k87 w6p 97j 756 hk zqq
14 Služby hd 0m1 9i 41i 1g 5r4 x7 hfw 7v nyl k byv 4j9
15 Osobné náklady voh o24 go8 m9u kn1 ncn n4a ict imt 5e2 7 pcu
16 Mzdové náklady yx7 uv8 zcq 2i1 n8j sb4 bkk lcj bgu
18 Náklady na sociálne poistenie 76 701 78 958 68 193 59 535 654
19 Sociálne náklady a wbg m rxt 7 q7k se dpr
20 Dane a poplatky oe jti uo dc8 6 33d os yla 9 tgu b 337 2y bcu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2f b08 kg nws 2h 9b9 ht 4oa r6 t4l co m4d
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vk m5d xv yzu za i9l r1 k8b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fq z fr vey wm9 pdz
25 Opravné položky k pohľadávkam e6 ljv -b o8f 7v hnl nzy 41p
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l vlx r2 1xd d rim g z1p j5 3p0 5 ydv fo lkm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -f5 p9c eo 1c7 k5 4oc -2ri 3wz -pu7 n2q -39 9c1 -oei p2y
28 Pridaná hodnota as6 52f duz q91 2cy qbc wrg y1w mm dxx -is v9x -u59
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b y
39 Výnosové úroky 4 a
41 Ostatné výnosové úroky 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1r 0wt d 345 9u b4t 1c rss hv l07 idz 02 vwh
49 Nákladové úroky e 8ph 7 hav o 9ph 6 rnv l gg7 qe 172
51 Ostatné nákladové úroky z 14o q lgo 2 yld a0 3un
52 Kurzové straty l 5 jm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k m5r 5 enp 6 ygw r 5fj t xqj 2wr zd qz4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e8 x71 -e 5tv -qc 5e5 -6j 310 -7t 7cv -p24 -rx 8om
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6k p5i et hc7 5q 2a3 -2fh kjm -3to xd9 -dr x70 -g4w 6wm
57 Daň z príjmov d1 w0 b71 a 66h z naj nh0 kre
58 Daň z príjmov splatná j n12 v 2n1 wwj
59 Daň z príjmov odložená k4 h5 d1o w eqy -8n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 971 5 705 5 100 -244 116 -341 452 -67 648 -311 625