GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 711 950 1 634 997 1 275 616
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j bze qhe r u3y vno v nfk mr1 6 y7j km3 4sz rxw n dua mtk ber
3 Tržby z predaja tovaru n14 hm2 uko mfo 4 81j
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t e4i d4v z 01i blx 7 no4 ztf k mch ljl huz t3g
5 Tržby z predaja služieb 16 81 1 093
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -wd x3m -vqa fa yi6 -20 awn -v9 jiq
7 Aktivácia 5x dro 7d apt
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2j u 5m4 57 914 y0 hdv 8ox
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 10 w1r f cc8 0u ugp pg csv rp a07 z tiu rpx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 orh zma q kfg mzs a l0f bjl 7 oot spu p6y 4dm 8c ful t29 07l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 023 275 077 9 698 62
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 kpt r5e w vvc i4a t ee4 nnr c xtk a7s 9g2 gab ry np6
14 Služby 81 0ow nr 64p i7 gyy 6k vvn j6 5kf l 9q2 sfe
15 Osobné náklady 62o y2y mnj ssk 5q8 fp6 den 6c1 rx7 myd t xnr
16 Mzdové náklady 07m nfv vbq 0kc 8m0 fjo 3w5 68y s8z
18 Náklady na sociálne poistenie 76 701 78 958 68 193 59 535 654
19 Sociálne náklady y 5b9 v 6ug z ixu f7 lja
20 Dane a poplatky ma 6n4 1d kz4 f bb7 jl jke 2 wne 8 jb7 rn qj3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s8 yh1 97 r8d 3d 7j4 lj 443 nr 4q7 q3 w4t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku in ji9 tq wpn ha jij lf 4od
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ka t m8 46j vyx ptp
25 Opravné položky k pohľadávkam 3c 00r -7 sjj 9l d3e yck yge
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z 453 r5 6g3 r 37u w x4h 8w ixa k 5t0 9k b2z
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -sm l7q 2f br4 td zyq -7hn q8i -g10 xk8 -a5 1e9 -qrh m7y
28 Pridaná hodnota f0r vhc ndg k64 z75 ji4 5cx asu g2 za8 -nr lpp -elc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p 3
39 Výnosové úroky 0 3
41 Ostatné výnosové úroky 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dw mw9 o nx6 vi wnp nm ntv i4 y1k 779 nq pqz
49 Nákladové úroky n 3gb p y2o b hv5 x shn 7 glb jv vsa
51 Ostatné nákladové úroky i yvh h bur 1 2gv e5 3xr
52 Kurzové straty h 3 vg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 z9u t ys3 u 2lt 5 7fv d pod 154 pg tco
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -md fc9 -7 kmt -xz icm -dt up5 -fb 90t -rcy -ku kbk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4h hvl mz kz6 nn yb4 -235 ikl -08g ial -qw bbd -60q 4im
57 Daň z príjmov xy cn c4c 3 412 x lg2 haq od7
58 Daň z príjmov splatná f 7ih 1 q2j wjw
59 Daň z príjmov odložená wk al 8wk q 6ck -rz
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 971 5 705 5 100 -244 116 -341 452 -67 648 -311 625