HERBATON s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
15859/V
Dátum vzniku
16.04.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
Predmety činnosti
 • geodetické a kartografické činnosti (od 27.6.2008)
 • nákladná cestná doprava (od 19.5.2003)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 19.5.2003)
 • poľnohospodárska výroba-rastlinná i živočíšna (od 20.4.1999)
 • nákup a predaj záhradkárskych potrieb, odbornej literatúry súvisiacej s predmetom činnosti (od 20.4.1999)
 • projektovanie, poradenstvo a realizácia záhradnej zelene a ovocných plantáží (od 20.4.1999)
 • predaj na priamu konzumáciu:-nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov; -zmrzliny-ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy; -tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest (od 20.4.1999)
 • nákup, predaj, sprostredkovanie predaja ovocných, okrasných a lesných rastlín (od 16.4.1993)
 • realizácia parkovej zelene podľa projektov (od 16.4.1993)
 • nákup a predaj výrobkov z dreva, kovu,skla, keramiky, plastických hmôt, papiera, textilu, poľnohospodárskych produktov, potravinárskeho a priemyselného tovaru-domáce potreby, drobný tovar (od 16.4.1993)
 • výskum a šľachtenie ovocných drevín (od 16.4.1993)
 • výskum pestovateľskej technológie tonizujúcich rastlín, technológie výroby polotovarov a finálnych výrobkov z uvedených rastlín (od 16.4.1993)
 • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania (od 16.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 33CbR/100/2016 zo dňa 15.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.04.2018 zrušil spoločnosť HERBATON s.r.o., 053 02 Klčov 28, nariadil jej likvidáciu a za likvidátora menoval RNDr. Jána Orinčáka.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.2001.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.12.1999.
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 8.10.1998.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.3.1993, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2916
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 04/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • rozhodnutie štatutárneho orgánu
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
 • ŽL č. OŽP-O/2008/00796-2
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • úplné znenie SZ
 • účt.záv. 2001
Dátum aktualizácie
24.07.2024