HERBATON s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 238 290 238 290 237 515 263 569 196 367 198 418 198 418
2 Neobežný majetok ivu q79 dja vio zf3 m9r huj nh0 q0i 3tm t4b muw 7yz bhk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 237 003 237 003 237 003 263 569 196 367 198 418 198 418
12 Pozemky x6s ihf pb1 ffs eff vbq xos 73b qlz c4t cz4 yzi
13 Stavby 1zz i56 9pc 4dh gxv gew fwq emz vnc g9k 1f8 uke
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n8d 63j
33 Obežný majetok d qf6 l jvw ki3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 ipb 1 81y tzg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 0oy t kns 0ii
PASÍVA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 709 do4 scf sx9 2x0 i5p cxn ddt 9p7 ppv c2j ebo e41 o3u
80 Vlastné imanie kk di3 e9 upu ma rvf 30 5e5 gv zqr 6x 8a7 r3 vgj
81 Základné imanie súčet jo se9 o3 dlh hw 7vf 4m p3g zj mqt hl f1f oj 1v8
82 Základné imanie 4i 34o dd x59 0i 812 7l k16 f3 h91 qk b2b ca ols
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wp2 -lxt -zpl
101 Záväzky 5a6 l2w jv2 vbz 6bw h77 e0r gqr n2 7a5 jn mc8 q8 171
121 Dlhodobé bankové úvery ap yoi 4w br6 0l 78f 0z jwi
122 Krátkodobé záväzky súčet lan oli k5m 5lj ewm t25 7r q81 2l fxs np agv qx b7k
123 Záväzky z obchodného styku súčet p 62s v 2k9 j zkb p 764
133 Daňové záväzky a dotácie gw rjg it zl6 g0 zvb 36 uv2 yg oqt yx 07v ob zwt