STD DONIVO a.s. - Udalosti

05.10.2017
OV dňa 04.10.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
04.10.2017
ORSR nová uložená listina: Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
ORSR nová uložená listina: Výročná správa za rok 2016.pdf
ORSR nová uložená listina: Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
03.10.2017
OV dňa 03.10.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
30.09.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
29.09.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
28.09.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2014
14.09.2017
OV dňa 13.09.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
12.09.2017
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
10.09.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
09.09.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
06.09.2017
OV dňa 06.09.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
04.09.2017
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
02.08.2017
OV dňa 02.08.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
28.07.2017
OV dňa 28.07.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
01.07.2017
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2016
27.04.2017
ORSR nová uložená listina: Výročná správa za rok 2015.pdf
26.04.2017
OV dňa 26.04.2017 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
02.03.2017
CRZ V centrálnom registri zmlúv bola zverejnená nová zmluva číslo 17/33/051/9. Objednávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen.
26.10.2016
OV dňa 26.10.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
21.10.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
01.08.2016
OV dňa 01.08.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
29.07.2016
OV dňa 29.07.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
27.07.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
26.07.2016
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
ORSR nová uložená listina: Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
14.07.2016
OV dňa 14.07.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
02.07.2016
RÚZ Firma pridala novú účtovnú závierku za rok 2015
22.06.2016
OV dňa 22.06.2016 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R118061
20.06.2016
UNION úplné uhradenie podlžnosti v sume 1 713,12 € voči zdravotnej poisťovni Union
18.06.2016
ORSR nový odštepný závod STD DONIVO a.s., odštepný závod Senec Diaľničná cesta 13, Senec
17.06.2016
ORSR zrušený odštepný závod STD DONIVO a.s., odštepný závod Senec Diaľničná cesta 13, Senec
20.05.2016
UNION nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 1 713,12 €
19.05.2016
ORSR nová uložená listina: Podpisový vzor vedúceho OZ.zep
ORSR nová uložená listina: Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
ORSR nová uložená listina: Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia, listina akcionárov.zep
21.04.2016
OV dňa 21.04.2016 bolo zverejnené uloženie novej listiny do zbierky listín
20.03.2016
UNION úplné uhradenie podlžnosti v sume 2 680,41 € voči zdravotnej poisťovni Union
20.02.2016
UNION nová podlžnosť voči zdravotnej poisťovni Union v sume 2 680,41 €
01.02.2016
OV dňa 01.02.2016 bola zverejnená zmena zápisov v OR kód dokumentu R017258
28.01.2016
ORSR nový odštepný závod STD DONIVO a.s., odštepný závod Bratislava Leškova 3/A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ORSR nový odštepný závod STD DONIVO a.s., odštepný závod Banská Štiavnica Dolná 5, Banská Štiavnica
27.01.2016
ORSR zrušený odštepný závod STD DONIVO a.s., odštepný závod Banská Štiavnica Dolná 5, Banská Štiavnica