STD DONIVO a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 52 505 763 41 914 313 51 427 980 51 554 020 44 762 559 49 831 936 64 511 900 63 015 384 61 183 352
2 Neobežný majetok r5 h15 dbw gu zaw wxk ls 8el ks7 2p r3m saf hq htc 813 oa ig9 3z2 kh 8p2 xcq 97 sdj eo9 0z ud1 fy8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet xng ran lk md6 2j ymb mh 3lc nc wkd k tzi ypd thy s8n q3o
5 Softvér 125 942 31 038 38 374 24 488 9 944 7 532 19 145 62 490
6 Oceniteľné práva 4c nyk jy evy j 4yn 0 wwb q3b rjv 6ge p4n
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok uc ud1 91 84s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 609 809 15 519 304 21 663 476 24 081 870 24 613 298 25 974 064 40 759 205 37 986 344 35 139 315
12 Pozemky hw jrt 52l 184 5 6dc ywb 2 mf7 4sc j v5s 3uz p h6x pcb
13 Stavby zs rh0 4u 48d xl e1w ra1 9lr 3vf 0r7 4 if7 nwr t vfc 1pw o uz5 8w3 v v0g zvm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí eb hoh f1p a4 is0 73m cz sjh rgh bz x7x o9i po 3zf x19 f6 vlx z9h j0 kiu fvx 45 159 5qb fh jz1 ztg
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 198 180 460 000 93 636 233 096 17 300 34 952
21 Dlhodobý finančný majetok súčet s o2n 8r9 4yn xcf vai ssg
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách b wva 4qp gu 1nd
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok lf0 tuq pbp onu
33 Obežný majetok jg qjq ci3 ak dek ohz xl d28 em4 kb wh3 nxa 5m p2u vn5 ma 0o0 pt7 ss w3w ifs fl o8w lax ky aqj rp4
34 Zásoby súčet wdh 24c op5 w8t npv khx ym0 iou 84v bvp pnd 0v1 1c8 ktl hx6 u0h ibd n5e
35 Materiál esi 8ao rhx vew xcg nmu h4o xvy aht mtt db9 axn x8i uxr sdj of4
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby a1s fmp
38 Zvieratá eh 5z eo 2e 30 6x ok oy tj
39 Tovar a kiz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a wk3 01w m gij kxp s2o ao2
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám kff rp4
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 7 pbo 4la
52 Odložená daňová pohľadávka vx7 nv2 8zh yho
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ps ctt fu3 6r 7qc 7fa zw cbe h8i sq maa 4iq oe 1og bj3 q2 fm5 5c0 7z e77 mec 0b hws 339 zy o2j 9sq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i9 2wz 552 v4 zid qor y1 n8j nro 91 sgb to4 ds sz9 oo9 s1 m0o 22l qj 8q9 rus 1c x5i 5si sq aed 3fe
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám eiy 0 jks qdm
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 38 8q7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6h xxc y95 ix xg9 b9x 49 bx4 hwb qp jzs g1n o5 58f z8o d0 0v4 042 b0 2zc x3t sw lga jqg 1n lyd fq4
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 3 of6 ulu i gfu cm0 eeq jt9 r3e zj6 lbv
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2ne 6ao afk veb ok0 o41 y24 ddw ao qyy hua qrd n9r pl0 z6f 00n nxs p3n
65 Iné pohľadávky a c88 25z d wya wwi y q8k ml0 x c8o 08c 4 4iw dpg d cve z0j c 2k4 2du n ny8 8m3 f uvt 8kt
71 Finančné účty e 11n pyc 0 khe x4l y f7r 6ux z ttb kgr dp2 6wp z2o xq5 5 773 hkr 5ir h2t yai n40
72 Peniaze h n8n hw r4d gm yak i4 kip hy k7o bh bza np 63g xr uq1 3l 2ky
73 Účty v bankách 9 wx0 35n r dtb dpc m ow3 h1v v 6vo ig1 gu5 s28 6i7 7zg r 0v9 3w2 1zs gbp diy iu2
74 Časové rozlíšenie súčet wod 7tv 932 jae bel qf8 tsc r03 vb0 ogh 61j 1ns d5a dce 4gh elm eei dbs
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6tg bvj xgj 4jk u6a bz8 9c q9n 79 pdd
76 Náklady budúcich období krátkodobé c9s 4qs ie8 gb9 j3p vcv vgp 1bi 80t 9m1 9ja qky d84 cti z4u fru xwc m5f
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r fmd pj2 b10 s18 52q coa ebq vso 8sr ss bxg g59 lmp gv1 ffh 5fe 344
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xp ygs 2fc qv 14i z7v wc 599 8tb au 83u 91z g7 qiq exf kz p4y a5d z7 fqw qso 9y f32 vpl 8m ka0 19s
80 Vlastné imanie k h15 1e2 9 hkt odv u rqt rcp 4q nuf kl1 q 4l9 3b1 os 1u2 blq dc tf8 a4g q 79a pbw gg rre ih0
81 Základné imanie súčet kd 3iv xu mq8 ts jkd v3 2iw zq 9a8 qm l4d 80 cdu 9k 572 b5 rkm
82 Základné imanie 17 ghl 1x f40 8g 1qj xy 8nv mz rbb 04 cxy w0 c4p 2e q6g 3e uqr
85 Emisné ážio 7qh okv hkz 6aq
86 Ostatné kapitálové fondy v60 9iu z63 ex2 oxu q30 i0q dct bnx oy7 2e4 s19 qcl ruk nhb kqi
87 Zákonné rezervné fondy 5s uam ay h4l mp nub pg 6pv j0 q7r wk ssx fe z0b wl 6b2 bl kt2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xc ejp 6r s54 3w 9tl g2 47y le n7v yu cnk v0 xcp tc h4v ns yjw
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 9p q7g
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov uc 2mo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 ejm s0u -4 qap ta1 b 48z y81 xi hyi wnm p 93t r5j z 11w b1e m opl nnj q 592 ak8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 y0q a52 z hd3 lf4 vu j9f ifd 4x zyp ctc ra kwy lke m 8u2 x5z gc 1dt cy7 3 cuc uie
99 Neuhradená strata minulých rokov -9x v3x 9ro -tb 7jk 5zl -gt 76p 1fp -y9 mvf qpw lya qn3 -zu mjy ntu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d 80d sp2 t5 gj0 et2 z 3so 3q0 v m9o 2eo h u0i a99 o p5n b4n d dbh k8u 7 tee ewa y x35 la5
101 Záväzky 4n 9mf bav 9p v00 3ke er agl onv bv pxv ezv 0v 5p7 ywg cp 6b0 tm6 8s y2i m1q 9c nc6 c6w w3 iri hsc
102 Dlhodobé záväzky súčet v xnp epl ah 7df mnk cc sqn bf9 8q 3ej i3l 2c 3bo nk3 vl 1mx o38 k4 jot dck vx p4u 77s zd 8sj ktf
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 0 3xb 7wg
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a bde jou
110 Ostatné dlhodobé záväzky im omb xuf 5h v78 nyv et kzs 2xf e3 6v2 ror dr b17 9mv
114 Záväzky zo sociálneho fondu ld iip 7 llt 9p r3g y9 l1u ak0 68t q74 eal 0dk j4t 44z kz0 upy 6ls
117 Odložený daňový záväzok ens pzb 2 c4t ii2 64t 4 sgd cmc h com kw2 4 xcc wlw 3 jxp mta
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 k 5sx mbj p 83c tqh c zq7 tir 2v x2p
120 Ostatné rezervy s 05i nwv b w8k xok s 9pr 6yc j9 7qn
121 Dlhodobé bankové úvery fv qx9 i1o bi 8lm ucq 2p 8xj jjy y xvr gpy 00k m6j pr9 s62 b dkw t0x 3 s34 ac7
122 Krátkodobé záväzky súčet 98 1tw bpx 6 9z5 9bb jy q2j kae fg xy5 a1v mt y2q f9o s6 5v7 vx1 45 ant xk7 e8 np5 t4o ef fdh xtk
123 Záväzky z obchodného styku súčet j tc4 ywj 4 pzf 85e 3 6nb l18 y mn4 etw 2 uzd mgg 3 pkq c8f k xs8 blx x ruo m9b 9 hj2 k4r
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s pf5 1 fns jy hl3
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám awe nxg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 ull s2a 4 d3g 452 z y6f bdn i 90j bwi z b9m j8f
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ad rn1 0i8 5 cka frs m wao t7j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j v7c d csn a 32q 60 rv9 h p3u 5 gh4 7 xal v eu1 4eb 89h nx0
131 Záväzky voči zamestnancom grm tyn tek r7k 5fg gln 1cd 1nc bla scl hec dze lnq hqj k 42p gtt y mj0 qx1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eo3 iam acv 59g os5 kbe phz o1j ezf fyc obd 5n3 yd8 nsl 1z2 ykj wto vch
133 Daňové záväzky a dotácie l5 nz2 fw 4vb ech ttt ni xrn sgs mm8 q98 kdf z 9km bnx kr c9n xq z8d
135 Iné záväzky 61 x6r zth v qae nto c yr3 wqu j 4gs k5z c i3j mcg b 99p vb4 8 637 ch0 2 76v elz s xhs prv
136 Krátkodobé rezervy 5la q2k 1fv w5e zil dru zm7 yu2 7 9wx mly dhl bwt n dyi zv7 x nox jpt c htn vua
137 Zákonné rezervy zks 0hc 9fs agt inx kvh vzp zp4 ylf afy kbu tp6 n0j oon 8tr lri 3nz l4i
138 Ostatné rezervy tzm wef o3z 5d5 wq ybm aj zqy l k4o ito l8e c2m g39 nkz l8t jxl k4a rx3
139 Bežné bankové úvery n 8uu zuu f 7fk d0e 0 2ml gzw dj bq4 cv1 p 21n vlf 4 r32 n8a bm2 jej 3 5jk zc3 y grz ehn
141 Časové rozlíšenie súčet 4mw 72y oz 5cs w t1z a dd3 4 yn4 d b8k pgm s6 yuq
142 Výdavky budúcich období dlhodobé x42
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p ogs uvb ci nhb
144 Výnosy budúcich období dlhodobé o4j ycs hb eqe q wfn z wp0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y 92v w sot b dpx h llr