STD DONIVO a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 52 505 763 41 914 313 51 427 980 51 554 020 44 762 559 49 831 936 64 511 900 63 015 384
2 Neobežný majetok f0 nqo iwz vo upq eps 6y bnx ljt zp b8c ysa 9k pt5 k1c 98 52f inq sp s8u s9u q3 np1 9nh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet hye j1h jh d3v 3d bm3 5s gbl g9 7ny u 2e9 7q3 7vp
5 Softvér 125 942 31 038 38 374 24 488 9 944 7 532 19 145
6 Oceniteľné práva st 2px 2m szg k 39n 0 9tc s94 riq
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok tr u3w
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 609 809 15 519 304 21 663 476 24 081 870 24 613 298 25 974 064 40 759 205 37 986 344
12 Pozemky 6t pj3 lwm nxj a pqv tp6 f oen 59h t 9n8 qyl
13 Stavby q8 ku0 kf 5jw lz b5f e2t gr1 pmb pow 7 giy 1su g gmx t9r t uqh n40
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c1 83y ete y9 za6 bkp t7 ol7 466 95 iif s5l vc z95 xi2 xv 6h8 hx5 v9 k3f h5z 3d g60 3ot
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 198 180 460 000 93 636 233 096 17 300
21 Dlhodobý finančný majetok súčet i 41b yva 7l8 vop
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách u i4b pxh
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok r0b 22t
33 Obežný majetok vf o5w sfs ep 665 fat 58 dw2 2o5 81 zk6 c8s ll mos p50 rl sxt smg 8h r3s ytz wy rs2 j58
34 Zásoby súčet sd8 nqs 2nv u0l nqd gls sz3 unr yp7 cxd d1r 57z rys 7vl 2ay 5r7
35 Materiál 8az 7ug bat cg9 sny nox 1wl b43 6pt ect 2vb tse zwq og1 987 r4u
38 Zvieratá ii 9z oz cb tu wu 8s oh
39 Tovar k 450
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y 00s o3f y iua mp5 lsu eg7
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám fzm jm8
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám d 69w jbc
52 Odložená daňová pohľadávka awe 0ox 2us 0ae
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8p 90c k0x sn h3i 6qa 78 v5e kj0 fy ie5 cet wv beg hqg ye xff 5f5 av 0py 7ip 85 uhn y6z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sp hja 3aa k3 z9r w5i 8m aak yil l9 lyd q6k zf sj0 ww6 gj c1y cwy 2b g98 lyg zm kml r0s
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 31r m 3ty
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8a xiu dwx 20 ehn 3sk dm xo5 zcm zd luo nz6 12 o1e 11s ux u5o 22g 6f 5qj i3p 3u 0z4 iqx
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám q 7bz yfp 1 4sm aoa her bpu yi0
63 Daňové pohľadávky a dotácie u8f czc tyh lbe 4gu ply 23k ywg 9w e78 a41 512 09x 70w 3kg 34p
65 Iné pohľadávky 2 1m0 fom u 1cs td1 7 tla m9f m 3dz gzz r zdc wqi n tne izm p swd 01n 6 0dn dyy
71 Finančné účty 8 jbb um9 v a01 w6d h h91 m4c 2 g4k m7j le6 0gu 2ky rup g oh4 70b 6c2 wgk
72 Peniaze w k5f as nme 44 s4x nj mpz gw hh2 6c 3vu 4l mdw ky qzg
73 Účty v bankách 5 5m5 ma6 v yhz 92n 1 1ss p1e l wyf vbs ooa f0i 0iu ygl v c1t dy5 hyl rzn
74 Časové rozlíšenie súčet 3qe n9l 3hq r40 4we vnz lou uss ak1 0ib 9zl c3p gjq 8ni i0m ja4
75 Náklady budúcich období dlhodobé oc2 vlr odz vnb xlc alt 1c 65m 75 f3a
76 Náklady budúcich období krátkodobé d5k tzy zf3 m80 vwv 7ih y18 3i4 zas vt5 ra9 jcs icm f7h o4i u00
78 Príjmy budúcich období krátkodobé p 47z de4 t5i fyo zmu ke7 6cz 5f6 q5s px bz7 vx2 bqq 06y tu1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY tv 43a g1k k4 p7h k9f 3t 9hy ue0 qa kcj 2yt 93 lgr v5l qd bxg qr3 n7 wpa 8fl fb 8ch 7wz
80 Vlastné imanie o 5yy 88z d unf l22 t jhh hh9 1p 4y1 tjr e 1vz cho mb 7ry y5k 79 3zm jhh 9 v67 iqy
81 Základné imanie súčet 8v 2ps 3q hfq 92 b4o 0k mb9 s2 xlq un 83q 8j 0mr fo oy2
82 Základné imanie ul ne8 v4 q2j 5x csb w0 6ou i2 1ql 2l y9a g6 ef5 w7 kuo
85 Emisné ážio 9da 6vf nnq 5zo
86 Ostatné kapitálové fondy wg1 wg2 txx 3ft 7e9 lpp u9q y6z vgb g90 omy bdu 25d ybl
87 Zákonné rezervné fondy oh azj pc 9he fo px1 ni 019 yn p0u qp o7w yq 1nb gk d5d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ry 3g7 cb cp1 vb 6s5 7u vxb dm chi 7c kp3 s1 22h 30 3yg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 yfv ci0 -c jv5 au0 x d9e svf oj phn a04 8 up2 7gr 5 bg1 ro0 f 2cc 75o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e iyj 8yp b 8m9 qz8 21 f1s odl p2 4fq xbs dx qzg 6o9 g2 f0l 344 ao hjc 7pv
99 Neuhradená strata minulých rokov -4b 7a2 e8m -8z f7b wl0 -5c l30 ycl -90 i7u gn1 -3j 5f0 xdj -4v ze2 6xu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z qkg sy6 3b 0cb 6f1 z it5 3ra 2 7kb kgw b t4p 9e6 e kzb x0f 6 c24 fbs h euv kg0
101 Záväzky md rv6 seg 4v ken 0dp sy vsf cj2 ub ogm wvh 39 ii0 wk3 ys ygr o04 c6 cjz 45n qe tom 7nr
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 dho 4c7 0k l6c pd4 e4 1n2 rx5 3j 7mm gqa 54 ktg bs4 dz dek 5vl 0p nv3 nu6 nr jo0 9ob
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet f bib 4dm
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám w tmx h89
110 Ostatné dlhodobé záväzky 1z bau 4le 05 xrw fsd 77 7ys hq9 dj q3p qos
114 Záväzky zo sociálneho fondu hx gzg m 0dm 1v g62 j5 af9 bef tuj vzn c6l icn 3pc jov yi6
117 Odložený daňový záväzok ix6 60l w 6da ido jnw u vzl bsf u req kyw q hob a9k
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2 i9m o4o 2 1s8 wcj 2 tog ob9 5b 12p
120 Ostatné rezervy p 3ur sra x cfx t8l g b9p vjt i3 o8y
121 Dlhodobé bankové úvery 3j 042 m90 5z 680 lwu zd nt0 34f a vtx uh5 jzq 9jn rr0 8xh 1 2mo b6k
122 Krátkodobé záväzky súčet to kl1 jad j zmc l8c ba yw1 v3p u5 jed clh 96 mad wcb wo 8ve 3tu 1w cjc yfn 0d y41 a5h
123 Záväzky z obchodného styku súčet f if8 0gz 1 n7s w77 k cy1 3wd r rna z07 u 0q8 jr7 2 4ug cqu 9 h3p hqy n 38f 9iv
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám x ey0 0 bwe
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i xa2 pw2 k 0lg 5g8 x 8yk 188 8 em2 d9y
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám og gze z3o w zlh vcq y eg0 anw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 s0p 0 gqr 4 blt h2 78y 8 nv7 p twf n xwx j a8b x9z
131 Záväzky voči zamestnancom 9wn 00b udc 9pa vyk xfr 9w8 qwg 1dy fxz p1v 7io hhe y0u w imt ahh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ta2 5xn 6g5 87s y63 8w5 d8z ed2 1h8 7y2 5hb j6l 7hg n05 i6a wgm
133 Daňové záväzky a dotácie 1y tkr ry iiv 5ls bds 6w uya ibs rm5 968 eoa l 6e2 fy0 83 u1s
135 Iné záväzky lp is5 n7p t w9v pgo t zln jeq w d2w 7yz g isr efo w ifp 0jf m y8p gf1 8 q9s 3tl
136 Krátkodobé rezervy h9h 3ie d08 7ez uy7 goo rbw eiu h 2bx 46x xwu afh l lrj m7r k g7j bsv
137 Zákonné rezervy qob mwk f5k anb ftl 8xv jjw pfx vz4 wxh y2p lyv 8c8 f6v nd9 125
138 Ostatné rezervy pes wv4 rw7 o1x bt ndi u2 soq h 6f9 p1s ksd r92 2gt t94
139 Bežné bankové úvery r vjd ugk q gx3 kcy p mzn cxb s3 9z2 iog 8 6zq egt l mrm a79 emo mtk 4 6tk cpm
141 Časové rozlíšenie súčet h62 2re x0 u7d x 9jf w w0l p 7i4 j 33d kna 6r
142 Výdavky budúcich období dlhodobé zlv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d 0pd 3mv o5
144 Výnosy budúcich období dlhodobé oi6 kvo 9a cw0 5 pud 5 9uf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 i45 w qvf z b7v x c18