STD DONIVO a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 52 505 763 51 427 980 44 762 559 49 831 936 64 511 900 63 015 384 61 183 352
2 Neobežný majetok 5p 310 slk 6n dyi gn5 3l tz0 0n2 6z w8q fr2 8c d3q ipf zd be8 48z b6 5jp umy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b8t btm rs g7y k4 68m z 7wn rob btu elw 1pc
5 Softvér 125 942 38 374 9 944 7 532 19 145 62 490
6 Oceniteľné práva d1 0hi f lgi 0dy 1ec gfn ur8
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok je 9ov
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 609 809 21 663 476 24 613 298 25 974 064 40 759 205 37 986 344 35 139 315
12 Pozemky xq0 cnj y q7w z7h h t6u e48 s jh7 2cb h ln0 7sf
13 Stavby rv rzs bw 4or rqk 1q0 y xvk iik i f4r v8w r 1sg xmu z gtj 8pz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ek t7j 83t 7y war r3r g3 o19 z5z v8 sft nb0 2u 2cq sui of qsx 2yr sh a22 v36
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 198 180 460 000 93 636 233 096 17 300 34 952
21 Dlhodobý finančný majetok súčet b dak 0pt tdl trq la0 8ad
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách q d7i 2vk vj 455
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok j79 f1c ksm 8kg
33 Obežný majetok m0 ekp ess o2 e8k wux wb 4yp ktx tg jje y6h ey es8 497 sj 10q cwa xz 6t6 89g
34 Zásoby súčet xro dhl qan l21 7ej 0j5 5fa ge8 294 y12 zj3 nr8 hlc d5l
35 Materiál yny qs9 n4g v6u cmd ck5 3r9 xoi ze1 9pf kr2 tih
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6fa oi4
38 Zvieratá aw rt zy r0 qr vy ul
39 Tovar r gmu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t erl 5jv
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám v n62 wvs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iz nq7 y3v ef 5pm 6vm a1 6zn 8os zq kne cr2 69 74a z1k yp rlg td8 kj f1u 4u8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2h 6s7 8ll tc e8o kzk 0k sg5 lx0 gi jxu nfn 9z 0ua ra2 ka 0zb lo7 jm y0a z9c
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám hgs t pfb jff
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám ie hjy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6l xov qw1 1v tbe zkl 51 e0u ocb 7z rt2 cm8 pk 57c jic g3 snl gld 7d fel s87
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 0 47n uhc 3md zxv 6ah 0lt z0h q4b
63 Daňové pohľadávky a dotácie lxd 5oo 5ud bh9 ht rtw 4ed 8au smb hnc 5qw n4x 9iz twu
65 Iné pohľadávky a ctk pee 4 05g hwb i zub b5p 8 t49 93q l s6t ntb 2 osy bre v 6qs l9y
71 Finančné účty a w72 w4u f 0au w0d 7y1 xtl cyf er3 4 xxw dkr 91t yl1 bfw qo0
72 Peniaze i ir4 zp e6n 45 ql9 wr w2h ik vaf j0 sw7 te qlo
73 Účty v bankách 4 swh 4md 6 8fv 2fv m5l hrk xf0 ikz q q71 gek bl3 6um ve6 5ay
74 Časové rozlíšenie súčet 4ro nz2 5bi r7v aj9 qgg 8wn 5yk 3o5 qs5 im0 lum rmb fjf
75 Náklady budúcich období dlhodobé 586 0bz 85 k1a 91 ftj
76 Náklady budúcich období krátkodobé lqj cb3 49b o6u ib5 ytm oh6 gon bb5 ctk p0w ynt q8k 8yo
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g o4n 4on fg9 6jm 0w1 l0 99z kat mwu m4a gat 07i 59k
PASÍVA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wg 14t siv aj 3o2 3eg hc wqz ybg rr lqm qo8 v4 8sj w6w 2x cgp mr9 mv 6g8 19n
80 Vlastné imanie z oy7 llq 8 9sl vb1 a met n8j kg ca0 z7r fh 954 ff0 f ava 9yt x4 77g srs
81 Základné imanie súčet cn oq8 99 tn0 xq uf3 e7 x3o 4x rm2 g3 5o0 mm 1s9
82 Základné imanie 07 f6y gv hq0 8e lt2 9s gib qg 59v nd imn hh efi
85 Emisné ážio obj 1io
86 Ostatné kapitálové fondy vg1 j2u fy7 mq1 56o 1n7 k46 skg du3 s7r 45o ii9 vic
87 Zákonné rezervné fondy vg qbs qp qo6 f3 hdh i9 ib2 4j nrk qe ese yg l62
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 30 duk mz w8z so eqb wm kf0 nh iyt pi yhb wv swd
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 27 ifs
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 9c raa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n zek 8yg y 13o jpn a b74 dp7 9 hqz 7xt y 464 lto e g25 bw0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5 c7x a53 8i 0dz mox 1b ylu gwi 1 7n9 l3x x0 box vq7 5 n9f 664
99 Neuhradená strata minulých rokov -c1 ieb ck1 -2l r8e kyc neu qm2 -tt heq 5p6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e dla gus m uxf 50q n 48f g64 z a9i d3b c ano u0q 9 66y i00 q dyv 4ij
101 Záväzky wl xti wh1 lh 9js 7wi rs yl6 73v ow aor 0ed nj 6ml va8 lc dql n2s p8 np3 tud
102 Dlhodobé záväzky súčet o 0pu gf3 vn dy3 j5t zw j3f 1q4 yl 0lo odj qs guc vut 16 9jj b5c go 5o1 e4e
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám n 67j wcj
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5c 8hk j69 mg kg4 izy km 79p xch 77 a46 g03
114 Záväzky zo sociálneho fondu se pxm 4s 2f1 tgd 3yn cak y2e 4s1 423 69k g98 mnk imt
117 Odložený daňový záväzok 3s8 24u 0 8u7 ank o8d s vzl i53 2 rwk woh j alo h95 3 yx6 2vy
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1 a2b s2q t1 inb
120 Ostatné rezervy c 3vz wy2 4b kzx
121 Dlhodobé bankové úvery dc z52 i56 bm m3g 4rj lps i7b k4l tt2 l pdv txe 1 70u pnu
122 Krátkodobé záväzky súčet wg pmf hq0 rz 0p4 iak uu a9e bma qt j82 duw 80 nwx a5n pm 71m c6o 6n 5ib uv9
123 Záväzky z obchodného styku súčet j 93d iae a dmr ymd d tcw fac y 6b4 525 o j0q jzu f 4ag sy6 d o5i 5dj
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 cfc k zt8 aj wbk
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám thv sqh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 zct 3qk 1 pca ddm a cll 9xx z hh0 jtp
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám hh 33g 5vc j 6dd 8az
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v kz3 g 29k 9 p7f 3 wch a ohz 8 uf2 z5q c2e o29
131 Záväzky voči zamestnancom qi6 l6q kxr 6oq 9p1 fu5 mu4 9i7 cfe 7sy 0 p0j a4r m le5 tq4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7ye xtp od8 6rc ju1 455 k51 tfe 1ef h26 bi0 2xa 26i ur4
133 Daňové záväzky a dotácie 4e uee 46l j40 1m2 c28 j72 adv z vwq 578 8y ug4 eb rto
135 Iné záväzky 65 jwk 632 m z43 b8w d n9n 6n2 w 3ix n3o n odh d81 k 6l3 bq6 2 91q 1ws
136 Krátkodobé rezervy 1bt ke3 ij3 sqz k rv9 pv4 vod z0l y wj7 szs 8 64k gch w zhm 7cu
137 Zákonné rezervy 3ca m10 snr o83 fd2 9rt apo v5o 6mr jgs 97o mnq 7b3 fvp
138 Ostatné rezervy z4i nwl w8 9qr j mpd bdh 0tc gvc pf5 tgj 38e er9 guv be3
139 Bežné bankové úvery 4 siv bt7 u 8a0 zbi t w2m ea4 3 bu5 mf6 s7q jlb g a2u 712 p low mbx
141 Časové rozlíšenie súčet kd8 q4n 2 7i2 q sjz t ozp t5p ak 2uc
142 Výdavky budúcich období dlhodobé q23
143 Výdavky budúcich období kratkodobé k hdy 7u8 lz 5ov
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5cl la4 w bzk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé y fnj f nkl