TECHOS s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet blq zwj 5dp 8vn 1j5 q5e jov czq 9b 429 r1 42h u 61f c18
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov os8 svm r9j 50m 8du 235 t5x qwk j6 eev cu 4ud o68
5 Tržby z predaja služieb 4 109
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 9am s q
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9u8 sdj lt3 y44 l8l s0u oha e1z 9e jva pt 82n s pzw y ww5 0je iz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9t e2x e bgf 1 qxz h7 hit r mom p j0w j44 n
14 Služby v25 6ya lh9 zc5 1s c0r nr bmg e0 anl 50 xu8 e ubh 7 2ku t94 rm
15 Osobné náklady 4ws ni0 4u 6wm 01 2eq 6w 4ii u7 9db tm hs5 s5 8 t1m
16 Mzdové náklady xi 8es nu 5hx gy eoo vw 1wb kv zgl
18 Náklady na sociálne poistenie 11 257 1 181 673 320 221
19 Sociálne náklady k 185 aso vcd h55 4ac
20 Dane a poplatky 4vw ht9 sag 7hz anl 4s 5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 1d1 dqs itz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b s1n hwu qr8 7vd ofi y2 7 gzw l9 ma
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1r7 v21 e9l a90 r0g bn2 svf 8cn pv k6t g s5t -0 d5k -q m67 3wz -it
28 Pridaná hodnota rs9 y2i yrb 21q izr iki mvk y5s 1v 3ug ji hwm -7 q5j -3 4gh 97r -fe
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 558 tzu led 6mf 6 o v m
39 Výnosové úroky f agx w2l o1x yms z t c v
42 Kurzové zisky b28
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h9s qso z afn 20n dxh w8d jys mg 4s g6
52 Kurzové straty o54 h l o gx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tlt g35 3 ai5 h3r ncw wwt xwr j3 41 am
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti b1i -fa7 -fjx -yhj -jja -q1s -oue -sk -xv -km
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením sdl f1j 3dw ef2 hwu 6hu gag ru4 fs 48q l f5y -1 6z2 -z xti ez8 -rj
57 Daň z príjmov 5y 9nv wr h94 07 bp7 29 zc5 g a9w x qeg mvg bez pm fh
58 Daň z príjmov splatná re 5lj 1f 1d0 l1 l2y e5 wjj v im9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 106 896 105 323 83 256 93 118 10 379 6 481 -3 166 -5 540 251 -135