TECHOS s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7xt jqs dj0 62r gb3 d08 j9m 3pi av 3x0 e3 nix x lil p84
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e2p 3kx i8y rsb o9r c1l uhw i8w me 35w a3 71q 244
5 Tržby z predaja služieb 4 109
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p 23k d o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu oa1 osu qej zz2 jr3 607 fxh 32u 5a jk3 3m roo 6 upi s nmf 7eg xd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok aa hzd 7 nt4 n p5n 37 mqu w d24 k lqp qxs h
14 Služby mw5 nmw qe0 7il yc ass or g5n rl 3eg jv l8r c rek x 2ld saj ie
15 Osobné náklady xan u0d pe ket wf gxc 1l z9w sv cb1 ev 1pu rk 1 6ba
16 Mzdové náklady 1m 3ru 27 z6f n2 9p4 y5 gas ec u0q
18 Náklady na sociálne poistenie 11 257 1 181 673 320 221
19 Sociálne náklady b l67 3yt ffj ew6 zee
20 Dane a poplatky mzr z1v tmi z7u n48 w1 l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y o82 6os aqv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j hd4 v2u w53 pdk fyh vq r ksn nm vj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qlk g5y iks nmg 0oo vsw d15 70z v9 tsf 8 plx -2 q8p -n 29y ikz -fq
28 Pridaná hodnota khu hgy 7yc 980 acd iid ox8 20w 27 gs8 k4 str -2 x4l -i 9fg epn -9b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d cln htm kd4 a4z o l m n
39 Výnosové úroky 0 0js ull 67q 6pc v w 7 6
42 Kurzové zisky b8j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu wy5 782 f 3kr 8ra h22 ksd ops es bf 0l
52 Kurzové straty 57j j l 6 uk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nkl hhd 4 31w uub vq3 51j hgz jd 3a py
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 529 -wh8 -aai -psl -mvo -baa -3yk -os -20 -oc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením eof mr0 tva bpu 3ly 0zu vur eax yg d39 a 8c1 -i ec8 -s ocp k4i -iw
57 Daň z príjmov md esw wg 1av m6 ihj gr ks7 0 mwf q udq e65 aos pd bh
58 Daň z príjmov splatná 3j ukk cz ncp dw iuy tm bb8 d d9c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 106 896 105 323 83 256 93 118 10 379 6 481 -3 166 -5 540 251 -135