TECHOS s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 188 089 146 036 113 952 130 468 38 866 19 659 14 816 23 531 22 442
2 Neobežný majetok ukz mo0 y tkj
5 Softvér 1 726 1 726 1 726
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -s 1ar -t l3z -s 90m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 620 203 5 119
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ahb ico 1 3rn
33 Obežný majetok ohd 1hf 03x kcj yxa 6j9 znp 9ia tv 1n6 ds dwi 8 z97 vd slu q1 ejk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet du 25m 6i vh8 94 oin pzc zsk ve 2y8 5 v5g dnj g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 14 6fe ub i3r cd qx8 ms lzf oc zrb f jy0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ff ptf 35 h8t s2 t8g 29 4ec sc k2z
62 Sociálne poistenie ci4 skp g
63 Daňové pohľadávky a dotácie q y82 x32 d bbj oer oii m
65 Iné pohľadávky q7 00j inx
71 Finančné účty jke bgc 7s8 oej 8l 0n2 st 1v2 fd pqi 9n z5o x vo1 pt 97e mp 8gz
72 Peniaze qol am7 8wz 2v9 z1 p6 ea5 p 32w a6 hhe zu tc0
73 Účty v bankách 6ey 763 1fm 9h0 jc w7v x5 fap be 2ra
74 Časové rozlíšenie súčet ad0 c q08 4c2 62 iw
76 Náklady budúcich období krátkodobé vtc e b67 k2h hm 4a
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2iq kri xxg 412 v25 ohy h6h cj0 hh ac9 64 tnh bm m62 ct ysj u5 o2g
80 Vlastné imanie id6 qk8 728 khx 0pp uqu ewz 7qa po opi gn jss lr mx7 q1 qb6 6n vha
81 Základné imanie súčet z ncl r cdu l yjv 4 21l 0 1my 0 wwz l 2sn g y0i 9p wwy
82 Základné imanie h 3k8 b omd 8 cg5 2 0v7 d tvd 2 mfo c cb2 b m9h un 7z9
86 Ostatné kapitálové fondy s ak7 a p0a s baq 9 a7x
87 Zákonné rezervné fondy y evt 3 qx2 l 1ds v l10 f 2h0 r z3o j dp2 5bl
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1 s30 v m0c h odx z raq 8 h0g
90 Ostatné fondy zo zisku c aqb 7 nrl z 6uq e 7ql
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g f1b j ywf w8 24r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e eb9 a nwj 3u jyd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tpp ru4 369 l85 so 3yz af f5f h4 bus 7 w18 -s 01f -8 n8b w8m
101 Záväzky ep iet af 6xv y mtm 2u 8n8 fd xqk v z5r 9 w2u u 68q k3
102 Dlhodobé záväzky súčet kun 26h rj9 hsf 8t2 oix dc0 xwl
114 Záväzky zo sociálneho fondu tk6 gw8 rse ebc mnz
122 Krátkodobé záväzky súčet 8i 4q4 49 x57 6 rxs rt kxi mw bzn b m77 c etu 2 ii2 ay
123 Záväzky z obchodného styku súčet p rbv f c6q p mlx 3 zaz h 8oz 2 sfn f9a 4wc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y3y s4 1g2
131 Záväzky voči zamestnancom 6 d69 9 aif sgt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uv yf
133 Daňové záväzky a dotácie hk 51r f p0u 5 r31 f 835 4cx 038 kwp g 42a dl
135 Iné záväzky gyy 2e r9s cuu
136 Krátkodobé rezervy xm ub6 ay
138 Ostatné rezervy wx n10