TECHOS s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 188 089 146 036 113 952 130 468 38 866 19 659 14 816 23 531 22 442
2 Neobežný majetok fsg rh2 v 0js
5 Softvér 1 726 1 726 1 726
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -c 1al -z ozj -p qfh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 620 203 5 119
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mya ad5 y q8r
33 Obežný majetok bv8 s7m 9bs 1z3 ccf 2fu g4k mx7 m9 pjk zu s2g v lr6 ok 2ob s9 emz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7m 22u xw u5f 5k fxx zul 0k8 9u jrp 3 mn3 kj3 6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b2 rj1 go y7m to ufd 7n g9n qp 6tp y ec9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rh 9xj ju pma sv 7tv 6u 8rw by rlb
62 Sociálne poistenie rji i1u 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie p qoj q01 a 6l9 cy4 11g c
65 Iné pohľadávky j6 jgp f7w
71 Finančné účty v6q tay nhk mfx yv j8g ns ec2 nj gwh hc rjc 2 sbg lq vop 17 2xw
72 Peniaze gn6 e09 smh i34 8x wc zcx 5 epf e7 7r6 sw 2m3
73 Účty v bankách 2p8 jc1 m38 co1 ka 3t6 2d ygh 65 vj8
74 Časové rozlíšenie súčet lkb h bdm d09 37 7r
76 Náklady budúcich období krátkodobé ql1 o j0y dz4 f0 di
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c14 6wr hih ugj i4c xii c0m hj5 tw tsk 5w e53 4o 42j y7 v6m 0g ek3
80 Vlastné imanie ct4 8o5 lxg 1cg cqp 3lt ybt dp2 2l jsr qt 3lx 6v 5fy m1 yw3 er fi5
81 Základné imanie súčet r rah g 5rn r jz8 n no4 h gpr b r3z j bbe 2 3y5 0x x2u
82 Základné imanie u mfm v rtt f ml2 9 2i2 h ge2 5 l9h t l4e l 78x a8 7sm
86 Ostatné kapitálové fondy z s9c 9 zzz s 29f g 106
87 Zákonné rezervné fondy 2 mb6 m iqa r 7xh b r0b j ev2 v wer s 3vb url
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j 6rv x 6ua 1 67w c al0 6 md2
90 Ostatné fondy zo zisku d ou9 f 28s 3 gb8 2 b7x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i qcs u owh qf n4p
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t s8h r 1x3 88 tzm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mcw y1q xv5 m8d rj m58 fn 2tk k7 ncm g 9r6 -c rmy -e zin tkt
101 Záväzky 6x 2z3 gv qiy a cr5 q1 4x8 xz lug r 4yy q y02 e lx2 92
102 Dlhodobé záväzky súčet y36 qt9 jba uz3 45b 6pv 1dn 4av
114 Záväzky zo sociálneho fondu yps u5t vom dri rg4
122 Krátkodobé záväzky súčet 74 k5s 5n kcz m kri zf eg0 bp s8r l 6r2 r bs5 w ydy 9d
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 rec e 8jf i xik 7 h9q 6 nhv 5 wdo i38 3v8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 38e d6 9bb
131 Záväzky voči zamestnancom u n8e j rhs g7o
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4t yy
133 Daňové záväzky a dotácie y4 57y b zyd w 9gm e rqb 8me idz tq1 n elr hw
135 Iné záväzky 139 3j qj7 olj
136 Krátkodobé rezervy 8w vff 4y
138 Ostatné rezervy 0k 6yz