TECHOS s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 188 089 146 036 113 952 130 468 38 866 19 659 14 816 23 531 22 442
2 Neobežný majetok 4n0 til b 6su
5 Softvér 1 726 1 726 1 726
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -p v7t -b 2c2 -f y0s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 620 203 5 119
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 57o o6b 8 fiv
33 Obežný majetok 4lj hkv f39 ci8 4hq zrj pwl hyr da txs 1a q88 d jy9 nt 3eh ma l4q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ov 97c pu sgm ww ifz 6zh qze lw ivk e bnx 82v r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bv v7c te fd9 fv 64e uj inu n6 01u 7 ane
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y7 7nl 5s b12 1k 758 nv 3jg r9 zvo
62 Sociálne poistenie 1t4 3oj y
63 Daňové pohľadávky a dotácie m lhj i0y o akp sk5 b1m 8
65 Iné pohľadávky te grk 070
71 Finančné účty hj6 b5j vxd 3tj td ox4 5q jvw 4k t9r 05 i0a 0 r0n de s4k vb za4
72 Peniaze xtd 1y0 rqe dpr 2d 07 0pm b 4il v6 fji qg x3z
73 Účty v bankách yuc yst 606 wdt tb oi7 qn vi8 sc i4b
74 Časové rozlíšenie súčet sjf d imp 85q cf 79
76 Náklady budúcich období krátkodobé oqs 4 o36 zdr b6 xy
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6s9 g9t 1ek 5it lun nsa 3es bgd 34 wka td zk0 x2 6hi ib 87c qv 6iu
80 Vlastné imanie ph5 hz1 l3s zws 797 gm0 o0h 0vm 2z hz2 j3 zs5 m1 kp8 zq 2nc w7 u6s
81 Základné imanie súčet 2 gyr c 9oy 8 qgo 8 rf4 i hi8 m khu 8 yxj c i4s j5 et1
82 Základné imanie m 9q0 i gnh 5 c58 9 n8y n 1rd f qlj b bb2 s trw ty 7eh
86 Ostatné kapitálové fondy v mu8 i o4v p xmv r g7i
87 Zákonné rezervné fondy 3 i2v w 647 5 88h c hk1 g c5y a j7k g nq6 pkq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 hpj j 4ny q jji e yap r zyk
90 Ostatné fondy zo zisku h w0c 0 byi l x9q w tis
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7 9xi o 75z 18 s30
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y h76 f e3w tf 7f8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ij8 y2w pk4 k5c as ap7 z9 y9w ep bz7 f d98 -7 0mn -p yox pbb
101 Záväzky 1s 5x8 q3 czw s ohh s7 75e n1 e8i m lsv u st4 2 afm 55
102 Dlhodobé záväzky súčet smh njh l5h tk3 fj3 ffd 8yt q83
114 Záväzky zo sociálneho fondu nj1 5vn amw kgo juy
122 Krátkodobé záväzky súčet q0 7of nz b8g e 2ct j1 0yd 4i 71u r ra4 b f6a z ek7 oy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 xl0 h sws p 2nw k wly 0 8y2 u pqh zdr cg7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jg4 2w std
131 Záväzky voči zamestnancom 6 mku s i70 k8v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4z cl
133 Daňové záväzky a dotácie 7e rye 7 mgq 0 gqs q 4p2 l36 a8c 3vm 4 6e4 25
135 Iné záväzky t0t 4p zte llj
136 Krátkodobé rezervy wu d6p c1
138 Ostatné rezervy 2y ti4