NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
1497/P
Dátum vzniku
18.01.1994
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
Predmety činnosti
 • výroba nábytku (od 8.3.2000)
 • obchodná činnosť v oblasti: výrobky drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu, výrobky obuvníckeho priemyslu, bižutéria, výrobky chemického priemyslu /okrem žieravín a jedov/, spotrebný tovar (od 18.1.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 18.1.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Miroslav Švec
  Stavbárska 11093/30
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.10.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.04.2014 č.k. 1K 5/2013-212, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2014 bol z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaný JUDr. Stanislav Oravec, so sídlom kancelárie Hlavná 19, 080 01 Prešov a uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 14.04.2014 č.k. 1K 5/2013-216, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2014 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 07.08.2014 č.k. 1K 5/2013-251, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2014 bol z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaný JUDr. Vladimír Babin, so sídlom kancelárie Hlavná 29, 080 01 Prešov a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Surma, so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov.
 • Doplnok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.01.2004. Zvýšenie základného imania spoločnosti z 10 000 000,- Sk na 20 000 000,- Sk zo dňa 14.1.2004.
 • Doplnok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2001.
 • Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.3.1998.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5.1995.
 • Spoločnosť s r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.1993 podľa Notárskej zápisnice N 204/93, Nz 188/93 v Bratislave a dodatku zo dňa 29.12.1993 N 296/ /93, Nz 243/93 v Prešove v súlade s ust. § 105 a násl. Obch. zák. Stary spis: S.r.o. 4111 Dodatok spoločenskej zmluvy č.1 zo dňa 20.10. 1994. Zahraničný kapitál: 50% - Taliansko
Uložené listiny
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 28.02.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2005, audit, výr. správa
 • účt. záv. 2004 + výr. správa + audit.
 • doplnok č. 7
 • úplné znenie SZ
 • zápisnica č. 6
 • účt.záv. 2003+výr.správa+;audit.
 • podpisový vzor - M.Švec
 • doplnok č. 5
 • úradný záznam
 • 2x účt.závierka 2002+príloha+správa
 • účtov.záv.2001
Dátum aktualizácie
17.06.2024