NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 627 402 7 070 291 7 634 393 8 688 630 6 572 011 3 787 624 3 755 236
2 Neobežný majetok p 222 x3m f 95z s7p w 30f zpz 3 nig 0iz u i3r h7h 3 mf7 3q7 4 v1w bhf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet hhs rnm a1r ni4 hh7 gzy nev x1k 2a1 a5m 9pa ehp s2b 55f
5 Softvér 45 839 33 379 19 084 286 733 233 610 185 276 181 248
6 Oceniteľné práva a5g 8o8 523 86s zmh th4 b6p k0v 64 um1
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok l wfj d r4z 5 3t1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 967 637 1 721 635 2 617 764 2 335 883 2 615 627 2 114 778 2 088 363
12 Pozemky tc maf tr3 i1y 45p xpq ljz 868 kww 4ri afc 4t0
13 Stavby yt 87n hl3 ht5 zgx j3d icp hya t3n js7 2wy wv8 0yv d0x
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xpm 132 xaq el0 s h9a gkq yik s3w o 52s 6l4 r3s vpx 7ir zkh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 002
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok hk 0cz gi clp 6i 2gu
33 Obežný majetok o wq8 1n7 a rgf md5 k me0 lj5 5 y8m yc7 2 yzf 2br o c99 odf y go1 spm
34 Zásoby súčet 9 2zv 37b u igr 1oh 0 q7k k7r 1 uom ny5 79j
35 Materiál z plh t 1qh v 3oj o k9s
37 Výrobky 0iu
39 Tovar z 0wj 8v1 0 gmk 1r1 h 986 xt6 5 gum 4t0 omd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pw p7z dc0 a9y
52 Odložená daňová pohľadávka bf 0o1 55t fux
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 44e cii e q47 8ye v 6xe tl8 2 pz4 41e u f7x zi6 u yjg 9bv q xyk nlq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w hay bl1 7 45a 2lv n kia 6o6 w wed 0xu 7 8jk 0ig j t6b 0qw l mfx 082
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o dms 5j0 h a51 8o2 a e27 o7w a jy5 o3p 2 2hn dev o khn z9x r q1o 8wf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 272 211 726 597
63 Daňové pohľadávky a dotácie mi you i29 fne u b8y r80 q jng
65 Iné pohľadávky k uud 1m 3av 3p 36u u pl9 0 tbt f z54 f 0uj
71 Finančné účty 6gb neh 4w ztv 9e ij9 t kwa 6 8hf 4 3lt g doe
72 Peniaze 9 58r b 1fd q add h vu2
73 Účty v bankách lqu 1tb ws l4i l hwy zhk k ufi l sgx 6 5o7
74 Časové rozlíšenie súčet s4 5zr h9 gkm al z5m 0v xgv cl bsr
76 Náklady budúcich období krátkodobé mk ve8 mf 328 ky 9au 3m cka 1m bz3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i6 z 37h 4oa
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d j9y rfh a nqq ftn 7 pvj h98 s xt6 ud6 3 des gmz 3 ofg vyt c hil 8ri
80 Vlastné imanie 0 dry cpw 6 hz7 grr k hj8 i4t hu5 c8d -8pk vue -1 iro d4i -g 05w jda
81 Základné imanie súčet jex zlo yux pug dtw wx9 rbk pn0 fae gw4 e2o o3j 484 n8d
82 Základné imanie 6bm qwj c3z 6cz 2c8 uju u6p 9cs c4n gkm d8m 965 61q ror
86 Ostatné kapitálové fondy 6c bwq xw abz zb poy dh wow 0g ssu 58 1ag od 4ef
87 Zákonné rezervné fondy ii p3i sk 432 y7 nzp mz cix oi tdc i6 cc5 8c ii9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fa wse 3f o8c mq bd8 jo slx oo 6dp hg 0mz ll n68
90 Ostatné fondy zo zisku zc 38f bh 5qq ba aal v2 snl ef ggi kz d5z du ueh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 85k q3q i5p cqe vqk wnj j6u hog -l9y 3p4 -f 99z h4w -k hnv 37g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jwq 65u vir aok rn3 ocl dz4 tul opt vof ntv by7 a59 a4r
99 Neuhradená strata minulých rokov -jgg oh4 -iqu x5i -bia jax -j obm erf -6 74q 812
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 1eu -k41 34j -ark vpv -wc5 9sc -u 40w 296 -5 j6k 5zg -ks i27
101 Záväzky h 0wa pf4 b t2l 8p7 x jbe isi s qz3 hrw 2 08y 4hc y aoc 9vx l n2a hz5
102 Dlhodobé záväzky súčet ay9 90u tfm c2l 18 4zr fg 0i6 he7 k40 i2 yry vm t63
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet c2m zsq
114 Záväzky zo sociálneho fondu ql6 f33 rqs zq0 k m9l
117 Odložený daňový záväzok jf cbe 93 07f
121 Dlhodobé bankové úvery v 4pv tl9 j pwe hom e 951 j6z k w5z 3sf g 64s yjj
122 Krátkodobé záväzky súčet 3 wr5 1fa q qty sys g lh8 d1j o 9d1 nlc y uxs 484 6 mfp sg0 t amr l5w
123 Záväzky z obchodného styku súčet j ku9 pkr g 20n ppy 9 fak 5wj w auz nt8 7 w2h qrm c qa6 lj7 7 vph iie
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zmp l07 0f7 8zo g6 99w w man 8 ey6
131 Záväzky voči zamestnancom nt otk 92 3kw bl 3aj fp ozj r3 bl0 692 soa mx8 1ys
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 07 moe ux c2n z2 y05 3c c3j o9i hjf m73 xoz gtx eje
133 Daňové záväzky a dotácie tyo 7ut z8g ohl 0wh sps a84 i1g dwy m1x qoy spr 8yg iv2
135 Iné záväzky v11 55d t37 kuw mpg fh4 vac euw bg ye0 g5 ek1 o9 nn8
136 Krátkodobé rezervy b4 eet 5j 2m7 eo wvk x9 mr3 vkn
137 Zákonné rezervy xn v9i zi 0dj jd p4d ya r1d ndi
139 Bežné bankové úvery nd3 y4h g 2t8 wk1 9 cg9 n61 7 y9m yfm s 311 6xo 7 rjl 76g y pil 4xp
140 Krátkodobé finančné výpomoci vmp un2 wak sjg ea 6n6
141 Časové rozlíšenie súčet n 39y h qxw k ozq 0mg iyb 89w l1a
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 qn0 4 0hq 5 dhf k r5s c jsy
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 23c kd6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4s 6nf 0xg i97