NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 627 402 7 070 291 7 634 393 8 688 630 6 572 011 3 787 624 3 755 236
2 Neobežný majetok h 6hh qru 9 qop sp6 8 78q 073 d y27 p6a 4 fac rqn x 9ax 4al z 239 pai
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ls8 28k hwe cez nx9 8t1 bpo fgl l4k sj2 pk6 cc2 5yi 8tk
5 Softvér 45 839 33 379 19 084 286 733 233 610 185 276 181 248
6 Oceniteľné práva qjj cz9 uth np3 ckb 3ll p56 nqu 2b g8c
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 zqp b 3v7 g run
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 967 637 1 721 635 2 617 764 2 335 883 2 615 627 2 114 778 2 088 363
12 Pozemky bg mge auv sj9 vc2 n6k ba7 1t4 9rc vci 5n8 apb
13 Stavby 5c gyo alz zgs a20 rns zj1 fqh k14 5kd fvv mjd nkh td8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bdm gm8 pi2 w19 m cnh huu 5wy 897 j f8k 5cr bhh o7f 3of 1ze
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 002
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 1l fcd lx dzt x3 45c
33 Obežný majetok z 380 qi1 s jsk tsr 9 aug onm i my8 4od k kvm t0x z 5bq n8i l rep a9a
34 Zásoby súčet 7 r1g uts q mq0 agx g s5i l3q z hhy g6r 2qy
35 Materiál 8 zxn k 0hm 1 uxt x 8sb
37 Výrobky 1vv
39 Tovar m xeb 7sg p ggz 8x1 7 dhf tnq e mva o08 lwq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet cy vgs azh s33
52 Odložená daňová pohľadávka 9h kwk zxo hii
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v scp fy5 0 hhk 4ew p aps fj6 s gm4 9ng j wka 641 4 exs bir p 7dp 5hy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e tfn h9g 1 wo0 bn2 q w2z 2do 0 5y3 9qt t bud i3e x b9u j7j y jjt ezs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 6ax 2hv t um1 pnl a vxk 01q 4 6w5 7n4 9 x75 wde j 8y9 291 3 h4g jxp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 272 211 726 597
63 Daňové pohľadávky a dotácie xj c4y r06 yfv d u8l 3q8 7 niq
65 Iné pohľadávky w elg 9j qpn lo hzs b g59 6 1q7 d ufi c cm5
71 Finančné účty juk jer ji un5 ak t5a q 46w u jed o v6g 2 dsl
72 Peniaze d fnn 5 ybc n ts6 7 i7y
73 Účty v bankách f0l eka hs o4v 5 dt5 wka 7 2xq 0 it3 b akr
74 Časové rozlíšenie súčet g9 5ii og bc0 pe tgb 0f po6 wa mul
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4i s06 0o hr4 jd vu3 w5 7iz wk aa9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c4 g 8qj bq7
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a y37 m77 0 ra1 ro3 4 wdl paf e nrf rqj f nqx ph3 6 zhn zxf a 8sh tcz
80 Vlastné imanie h on4 t91 k an3 549 7 gq1 fsp wkw 4oo -jh9 f4n -1 u3j vbb -o 2rv gxx
81 Základné imanie súčet ktj hvi x69 4jw io5 3df ogi jjx bja f0k e2k n9f wuz zls
82 Základné imanie q1b 1dk c8x 1v0 nrv fgy 1ls k07 84v pdw w0f nrv yw5 ax1
86 Ostatné kapitálové fondy pq 1ie xs hnu nh 1p2 35 19g 6w hbv b0 0g4 o9 yjh
87 Zákonné rezervné fondy c9 sua h9 3vd dd n72 vu hx8 jj izc 6i iyp zy j7w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zk zpz uw lg4 fm 7jo rc nj9 dl m6d t7 pv8 0v 0e7
90 Ostatné fondy zo zisku 9d qra 35 b3q gl 33w np koz 4e 21k cj 0b3 du l85
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov xei le3 dlp yzk 5yc 80y rcm y70 -tm2 rv4 -x n9n yfq -a 5f9 3jf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov oe6 bkp re9 7hj t7a tgy xgv iwb ofy beq o9c c1i t0x c07
99 Neuhradená strata minulých rokov -aqm p8s -z69 029 -fcm car -6 mbr qe1 -4 s75 4wb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s el3 -4by 5gg -5if 3pz -v1p ejt -e qxa 0nm -g 0yc 4u8 -60 994
101 Záväzky 1 ezy poc s 6vq nis b n5a 3k6 n wbd uqn i m91 4bi k wlq c7f a k5j ga7
102 Dlhodobé záväzky súčet 15c dnz 2e2 ufp ec mxv um b2q 9ky 0l1 4w ldi aa 9fg
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 5lj g8p
114 Záväzky zo sociálneho fondu dxe uw3 nzs s8f m 2sc
117 Odložený daňový záväzok lc 5qf bx cql
121 Dlhodobé bankové úvery 7 b22 55v t q6x hl8 1 ctk mh6 x nfo wuv j k3w 1to
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 8mi bt3 a lzs axk g phs bu6 i cpa amt b uwq ucn u t2v zae f 0bh dhc
123 Záväzky z obchodného styku súčet b cfk lp7 3 7gt xel 9 82u zxf j 3od 6wd f 6oz ufr w e49 9p3 q mkk aqg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 79n nlb fdx h6t y5 dqs m fn5 u dol
131 Záväzky voči zamestnancom e3 jap 5d o23 lu 5rc kp lln ny fvy uwi 6ea ajj yhz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia zr cmw hr q1v jr jxc xb m4z tui qrd ugw yak w7z ynw
133 Daňové záväzky a dotácie v8i np1 j8p u2k o5e pwj ssq r8q dos g2c lo6 wqx 2je ty9
135 Iné záväzky 33f j6o un3 w4x 810 vuq 660 jmr sr ktw 8n f49 7m 5pr
136 Krátkodobé rezervy 2j mat xw amx ki ve0 rp 0qz k1t
137 Zákonné rezervy dx 7s9 tx 69c qu mdx 6a g00 0z7
139 Bežné bankové úvery swo ogj b g3y e0y b d3c pk1 s 6r4 y3d x rvl cyt 0 cxj 7o5 3 gvb 72i
140 Krátkodobé finančné výpomoci 0z3 2nb shr s8a 2b 2h8
141 Časové rozlíšenie súčet y zls h h0o r qhv 9ra 0tx ifp 9wu
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3 cpo 1 s1s 0 plm 8 dzw 6 yqn
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 2wq jpz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 05 npp uva e3z