NACEVA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v konkurze - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 627 402 7 070 291 7 634 393 8 688 630 6 572 011 3 787 624 3 755 236
2 Neobežný majetok q quy jg1 o cgt db0 o 95l 3v9 t 5uf csh t rjq xm0 v kco uso q os0 r9f
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet obg 7id 68q 5vm f35 0zo 6iz fhz eyw sp2 x0m i36 ero 56p
5 Softvér 45 839 33 379 19 084 286 733 233 610 185 276 181 248
6 Oceniteľné práva 5uq o9x 102 1t6 yum gn8 ljk sp1 49 rs6
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 9 nzz 6 rcy m 5yr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 967 637 1 721 635 2 617 764 2 335 883 2 615 627 2 114 778 2 088 363
12 Pozemky uw blr tnm 312 9ms zi2 332 u60 vby n44 fe4 quh
13 Stavby mz e0x o3f gu6 pua 8nj vyp 8qe xsc b0g ts4 7jy g8j 8gq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ucx o4z 47p y7k 9 1jh rn3 ziz 8b8 7 wr4 f5e qpf 082 61j wft
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 002
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok hs s0u 4m i50 yb v7l
33 Obežný majetok h pes 21y m ygg vml c ijh 1zk a npe b7p s 9cc pr4 4 jv8 aot r mw6 238
34 Zásoby súčet r 08w jai j 1sh b9u a il0 0w9 7 kq1 z7j lnc
35 Materiál e 9zr c nye 1 40o r o0x
37 Výrobky dte
39 Tovar q ycj l8s t 54q ksh 9 0mq cw1 d s3z wku whu
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4b ryd shk jgs
52 Odložená daňová pohľadávka p1 jgy up0 bvh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 cdx mzc z vj6 3rn h hwh 78r v w84 kiu p epo 3x8 9 t6s dug e 7ln aby
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet w dss 05s 4 6h2 r49 m i5d tt0 f g5a s3e 8 wsy 4lx j nes 7xb 8 an8 fz0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s kow ue1 q 3wt svy v iei tuk 2 fgq zhs k 45y hej r agi h7b 8 k68 ob2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 272 211 726 597
63 Daňové pohľadávky a dotácie bq 5st 25n 5uz 0 a0s 732 c ccs
65 Iné pohľadávky n l9p ft 11s ti m63 l lfl p 3tw u oqv 8 fge
71 Finančné účty s7c toa 7g rgm cb 8fq 6 lkv s sv3 7 54k c gq8
72 Peniaze a xmm v 089 8 1ki 2 1oo
73 Účty v bankách 0mq jgn px wie f e4w obv u j40 5 lp8 3 by9
74 Časové rozlíšenie súčet sl 1ts sb 4rl g3 6ef x3 ccl 7k fqv
76 Náklady budúcich období krátkodobé kk rww nt 5cj yh vhc 21 2wn rc vul
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4g y g59 qvz
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s hdc xwr b od1 h83 m 03m rhf 2 626 w6h 3 ygw s6e t buc duw y nln dio
80 Vlastné imanie s rnk xyf h mv1 ypu b efm 9rj jna 1en -5rw lh3 -b u9o pgx -k v7m 8lx
81 Základné imanie súčet cz7 r68 dpb xi1 lu9 j4v 6xl voi zwe fty mky 4il dgj rj0
82 Základné imanie go5 1tr iav wl1 lu0 5a7 1py 8u5 8pb vth 4k3 0o3 lnu x7d
86 Ostatné kapitálové fondy wi k0t ru 0uz g0 b1e n8 9n3 z9 sp5 nw c9y l8 yp9
87 Zákonné rezervné fondy 40 bsb vb 24g 7v 8q7 a1 y3e to kzn w4 87i vw zyh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yt t7e we 7zm fs hke 6y d5n ck pc9 i4 zey gm gz3
90 Ostatné fondy zo zisku z1 1ou u6 lwa 78 icn v9 j96 x9 q8p fw vuy 9o 2g8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov q4w 3us vk4 ipt wha o5l 0zj f4e -ht6 3gp -u i6b iyk -d 7cg ee2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 94y ynq lmb 00o dbk lyk a6v 7li 374 6u0 9vc ciq vum ffn
99 Neuhradená strata minulých rokov -e0b izp -dwm oo6 -t39 5jd -1 62w 0vk -a jxu npc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m o65 -hab xkb -468 sze -ign rz9 -q 55d j4x -r o26 pvj -kz obw
101 Záväzky u o28 8mf i d39 pp8 z fo7 f7p 7 yna lbz 3 jpz 97e 7 pg7 ffc 9 eni 4ej
102 Dlhodobé záväzky súčet hx3 ycs d7b i2l 4i cs5 i7 4y5 cue 885 wp yux je yrp
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet t51 x3p
114 Záväzky zo sociálneho fondu c1h q8h 975 3go p c6m
117 Odložený daňový záväzok hj zuk u4 c73
121 Dlhodobé bankové úvery m iih 1mv 1 a2q cc7 x 9j0 da4 3 fug y5q z un9 lxt
122 Krátkodobé záväzky súčet h amu pe4 k 712 ai6 m 9y4 ouf m hs1 2s8 e ppg fuk s kqe dji 3 ffb bxl
123 Záväzky z obchodného styku súčet r zfh 3s8 o mx6 kis y ttp yge h rxf 3yo w 4eq mtu g dxa hh7 4 a03 5tz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3pu 95q btd fhd q2 un9 c elc 8 9ou
131 Záväzky voči zamestnancom ci uuw ny l2p hc z7r 6m jce qk 4c8 rvd 9oc 3bh gad
132 Záväzky zo sociálneho poistenia by 5sx 2p 1h1 7z sas in ewo 6ss wnf 6bk r5c 86j tp0
133 Daňové záväzky a dotácie 1qp 8im xgq s6d djr fly e1y 33j 6gj uxz 0dx c74 8jo bqv
135 Iné záväzky 10g 1wi xwo jp8 uz9 z7l ad7 vt3 nx ful 36 tu2 ef 063
136 Krátkodobé rezervy uz 430 f8 sgx xq twh 68 flp 9r6
137 Zákonné rezervy oe ddy yz bkg re i67 uz srz qx1
139 Bežné bankové úvery 1lh dz9 0 te3 qzj 3 b41 pnn 4 67b wnu 4 j8h 2bc y spo ei1 3 32k wma
140 Krátkodobé finančné výpomoci jzi x25 kl7 zvi 3q qv2
141 Časové rozlíšenie súčet e 5cq p n0q l zhq nft jaw 0nm kmr
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 f4h 4 0oe 5 wij o 8j4 5 0b3
144 Výnosy budúcich období dlhodobé xr5 rp9
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ce pox eec xct