Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze - Účtovné závierky

2020

Typ uzávierky
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj

2018

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.01.2018
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
OVSR_IFRS_31690904_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31690904_IR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31690904_IR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31690904_IR_2009.PDF