ASKONY export - import, s. r. o. Krompachy - Podrobnosti

Vložka číslo
5249/V
Dátum vzniku
05.10.1994
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • masérske služby
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
 • zámočnícke práce
 • kovoobrábacie práce
 • výroba nádrží, kontajnérov a zásobníkov z kovu okrem nádrží na stlačený plyn a inštalačných nádrží
 • výroba zámkov a kovaní
 • výroba oceľových nádrží (prevažne pre dopravu okrem tlakových nádrží a nádob na plyn)
 • sprostredkovanie zámočníckych stavebných prác a strojárskej výroby
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • cestná nákladná doprava
 • požičiavanie a prenájom športových potrieb
 • požičiavanie a prenájom základných prostriedkov
 • oprava a údržba športových potrieb
 • požičiavanie a prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
 • predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • reklamné a propagačné činnosti
 • inzertná činnosť
 • sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
 • vydavateľská činnosť
 • zhotovovanie videozáznamov
 • činnosť colného deklaranta
 • ubytovacie služby - kempingy, turistické ubytovne, chatové osady v triede * a triede **
 • ubytovanie v súkromí
 • sprostredkovanie dopravy
 • práca s mechanizmami
 • prevádzkovanie prekladísk nákladov a skladov
 • činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
 • sekretárske služby a preklady / vrátane tlmočníckych služieb /
 • výroba cukru, kakaa, čokolády, cukroviniek, cestovín, čaju, kávy, korenín, aromatických výrobkov
 • baliace činnosti
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí
 • výroba kovových prefabrikátov pre stavebníctvo
 • lisovanie, razenie a valcovanie kovov
 • frézovanie a sústruženie
 • povrchová úprava kovov
 • výroba zvarovaného a bezošvého potrubia
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Jaroslav Adler
  Slovenská 6/17
  5601 Gelnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.10.1994
 • Ľubomir Stehlik
  Púpavová 3361/1
  5201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.10.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 13.10.2003.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.2.2002.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 26. 9. 2000.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.4.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák.č.11/98 Z.z.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.9.1996.
 • Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 7.10.1994.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.9.1994 podľa § 105 a nasl.ust.zák.513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Dodatok k SZ
 • Spoločenská zmluva - ú.z.
 • Úplné znenie SZ zo dňa 13.10.2003 - 1x
 • Dodatok k SZ zo dňa 13.10.2003 - 1x
 • Účtovná závierka za rok 2004 - 1x
 • Koncesná listina č. Žo-2004/06222/2/Re
 • Rozhodnutie o zrušení živn. oprávnenia č. Žo-2004/06205/2/Re
 • Vyhlásenie konateľa o rozsahu splatenia ZI
 • Zmena SZ
 • Podpisový vzor – Ľ. Stehlík
 • SZ zo dňa 28.9.1994 - 1x
 • Zmena SZ zo dňa 28.9.1994 + 30.9.1996 + 31.3.1998 + 26.9.2000 - 1x
 • Ustanovenie do funkcie konateľ + podpisový vzor: Jaroslav Adler, Ľubomír Stehlík - 1x
 • ú.z. 2001,2002,2003 - 1x
 • Plnomocenstvo pre JUDr. Martina Puchalu - 1x
 • Živnostenksý list zo dňa 28.9.1994, 29.9.2000,13.2.2002, 15.10.2003,21.5.2004 1x
 • ú.z. 2005
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2007
 • Výročná správa 2006
 • Výročná správa 2007
 • účtovná závierka 2008
 • Výročná správa 2008
 • Výročná správa 2009, správa audítora, účtovná závierka
 • Spoločenská zmluva
 • Zápis z VZ
 • Výročná správa 2010
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Uplne znenie spol. zmluvy
 • Zapis z VZ
 • Listina pritomnych
 • Výročná správa 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Zápis z VZ.zep
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
19.04.2019
Domény