BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
490/V
Dátum vzniku
01.04.1995
Konanie menom spoločnosti
Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
Predmety činnosti
 • predaj delimitovaného nepotrebného nehnuteľného a hnuteľného majetku (od 27.3.1998)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (od 12.7.1995 do 26.3.1998)
 • základný predmet činnosti: (od 28.3.1995 do 26.3.1998)
 • technická likvidácia utlmovaných banských a súvisiacich kapacít a riešenie s tým súvisiacich krokov /ekologické a pod./ v zmysle schválených likvidačných projektov (od 28.3.1995 do 26.3.1998)
 • predaj delimitovaného nepotrebného nehnuteľného a hnuteľného majetku (od 28.3.1995 do 26.3.1998)
 • správa bytového fondu (od 28.3.1995 do 26.3.1998)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie MH č. 284/2003-001/280-040 zo dňa 27.2.2003. Deň zániku funkcie likvidátora: Ing. Dušana Krajňáka, r.č. , Rudňany 365: 14.3.2003.
 • Rozhodnutie MH SR zo dňa 28.4.1999.
 • Dodatok č. 4 k zakladacej listine š.p. zo dňa 17.2.1998.
 • Rozhodnutie MH SR č. 51 zo dňa 6.8.1997 o zrušení š.p. s likvidáciou. Vstup š.p. do likvidácie dňa 31.8.1997. Zápis štátneho podniku do likvidácie v obchodnom registri dňa 23.9.1997.
 • Dodatok č. 3 k zakladacej listine š.p. zo dňa 29.5.1996.
 • K 1.4.1995 ............. 114 597 630,51 Sk Dodatok č. 2 MH SR č. 110/5837/160/95 zo dňa 5.9.1995, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina š.p.
 • Poverovací dekrét MH SR č. 110/4758/95/250/1652 zo dňa 19.7.1995.
 • Dodatok č. 1 MH SR č.110/3461/160/95 zo dňa 16.5.1995, ktorým sa mení zakladacia listina š.p.
 • Rozhodnutie podnikového riaditeľa č. 1/95 z 3.4.1995 o zriadení odštepného závodu.
 • Štátny podnik bol založený zakladacou listinou vydanou rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 14 zo dňa 9.2.1995 podľa zák. č. 111/90 Zb. Podnik preberá časť majetku, práv a záväzkov podniku Železorudné bane, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta 3, zrušeného bez likvidácie rozdelením na dva štátne podniky. Kmeňový majetok: Časť majetku podniku Železorudné bane, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi v rozsahu podľa rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR o jeho zrušení bez likvidácie.
Uložené listiny
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 01/2024 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2024 - 01/2024 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Odvolanie z funkcie - Róbert Baran
 • Vymenovanie do funkcie - Ing. Emanuel Olšavský
 • Podpisový vzor - Ing. Emanuel Olšavský
 • Čestné vyhlásenie s podpis. vzorom - Ing. R. Baran
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Bartek
 • Odvolanie z funkcie likvidátor ku dňu 14.3.2003 - Ing. Dušan Krajňák, vymenovanie do funkcie likvidátora ku dňu 15.3.2003 - Mgr. Pavol Richtarčík
 • Podpisový vzor likvidátora: Mgr. Pavol Richtarčík
Dátum aktualizácie
28.04.2024