Analyticko-diagnostické laboratórium a ambulancie s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2713/P
Dátum vzniku
19.12.1995
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 20.4.2018)
 • Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: 1. zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska imunológia, stacionári v špecializačnom odbore lekárska imunológia /s počtom 4 lôžok/, špecializovanej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore lekárska imunológia v úväzku 4,0LM 2. zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska imunológia 3. zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia 4. zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek hematológia a transfuziológia v úväzku 2,0LM 5. zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore klinická biochémia v úväzku 3,0LM (od 8.6.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 8.6.2010)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 8.6.2010)
 • vydavateľská činnosť (od 8.6.2010)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 8.6.2010)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.6.2010)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 8.6.2010)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.6.2010)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach: samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch lekárska imunológia, hematológia a transfuziológia, klinická biochémia (od 13.1.2000)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: 1. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska imunológia v úväzku 1,0 LM a úväzku 1,0 LM 2. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfuziológia v úväzku 1,0LM 3. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia v úväzku 1,0LM 4. špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti - ambulancii v odbore lekárska imunológia v úväzku 2,0LM 5. špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti - denného stacionáru (s počtom 2 lôžok) v odbore lekárska imunológia 6. v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializovanom odbore klinická mikrobiológia (od 22.12.2005 do 7.6.2010)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení: 1. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska imunológia v úväzku 1,0 LM a úväzku 1,0 LM 2. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfuziológia v úväzku 1,0LM 3. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia v úväzku 1,0LM 4. špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti - ambulancii v odbore lekárska imunológia v úväzku 2,0LM 5. špecializovanom zariadení ambulantnej starostlivosti - denného stacionáru (s počtom 2 lôžok) v odbore lekárska imunológia (od 20.1.2005 do 21.12.2005)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky -- laboratórna diagnostika v klinickej hematológii, klinickej biochémii, klinickej imunológii (od 19.12.1995 do 12.1.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 zo dňa 16.11.1999 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 13.1.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 7.6.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.1996.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1995 podľa zákona 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7138
Uložené listiny
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
 • not. záp. N 9/2009 - zmluva o zlúčení
 • účt. záv. 2008 + výročná správa + auditr
 • účt. záv. 2009 + výr. správa 2009 + audit
 • úplné znenie SZ
 • zápisnica z VZ
 • rozhodnutie PSK
 • výpis zo ŽR
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2012+výr. správa + audit
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • osvedčenie
 • dodatok k SZ
 • účt. záv. 2003+pozn.
 • účt. záv. 2004
 • zápisnica z MVZ
 • podpisový vzor - J. Kužma
 • podpisový vzor - A. Kužmová
 • dodatok
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum aktualizácie
16.06.2019