AGROKLAS, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátený názov: AGROKLAS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
157/N
Dátum vzniku
31.03.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • verejná cestná nákladná doprava (od 21.3.1995)
 • podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja (od 31.3.1994)
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (od 31.3.1994)
 • výroba, opravy a predaj poľnohospodárskych strojov a technológií (od 31.3.1994)
 • obchodná činnosť v oblasti poľnohospodárskych výrobkov, strojov, poľnohospodárskych technológií a zariadení (od 31.3.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 31.3.1994)
 • konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskej výroby (od 31.3.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatkom č. 2 zo dňa 28.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
 • Dodatok č. 1 zo dňa 02.02.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 419
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.03.1994 podľa § 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 419
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Podpisový vzor konateľa - Anton Géci
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Dodatok č. 3
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • účtovná závierka r. 2004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003
 • Úplné znenie SZ
 • Podpisové vzory konateľov
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2002
Dátum aktualizácie
03.10.2023