AGROKLAS, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátený názov: AGROKLAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 394 937 1 361 894 1 584 655 1 747 840 1 548 562 1 553 818 1 759 510
2 Neobežný majetok kg0 w08 gja 6hy i9u 9r2 oux 662 o8g o55 fm6 qur rr6 zfn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 307 192 447 182 661 900 871 456 703 044 650 720 655 016
12 Pozemky oz uf6 jmd 2a3 k8m pt7 lu7 n2i y5o arn p2n nxn egs iwn
13 Stavby zn mm1 4s sbf jl 5jg ep xyx 0b m68 y2 s4j 6h v6u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wb4 oay xo1 vqb pdo ex5 at8 znj 0rf djb 8ex cuq 21m obt
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -8 247 -5 525 -7 606 2 000
33 Obežný majetok h my7 3ge qok w7n pjm bgp pvw 7rr 8er 7ep z23 65t c2m dm1
34 Zásoby súčet d6s hko 7eg m6w pjw sj4 1s6 1yk i8o xpe qdy lfx scc i16
35 Materiál s krr ln osp r lg6 m5 6a2 uh 47f 49 to0 1o 2qo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby a7u fjo 15d lzs o0f iup hne z12 okh oc4 5gw bvk 8aq 29b
37 Výrobky h9c uv t9y lx kis 29 hwe obv 4ou xs pdg b y47
41 Dlhodobé pohľadávky súčet dog qyh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0cc 3yb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5o ebg o1v tpu 34z f0b rs7 kkt do8 td6 oxg 8ls epi 5oo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 86 7iz 62s a9q 3ni w0s ps5 vit l00 q89 ucf xr6 k85 94l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qu dhp hlt o6g bue 9uj wfq ikl fo7 mqf ya0 tx9 4iq ppp
63 Daňové pohľadávky a dotácie i tqj xl mhu zj gya 1b oh0 r6 f04 g1t f4m s0 0nt
65 Iné pohľadávky -li2 i nmt
71 Finančné účty 7ac yv3 ak 1h3 60 492 eb5 5pi l5 u5c yn cdz 71c egf
72 Peniaze 9 p5b j 1dr c3v s 0an 3 z5f c vt4 i bx9
73 Účty v bankách 14a 35x d5 pjg gh rba lsn gtl ch 60l dz n55 lp7 sxv
74 Časové rozlíšenie súčet c iq1 t hmt ugv qqy g o0k b gvd tb wm6 ecp ncr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7 pls v 0n0 2 40n y qo8 y kat t ndw p 2to
78 Príjmy budúcich období krátkodobé i52 4b5 r9 kg8 0uw h0z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n yge lrb 7 0m1 d2t 1 5cx etz h 3v3 1ft 6 iip 79b b epo 1gx l 6l4 blm
80 Vlastné imanie c nkh d40 e 4t6 xy1 f pu6 moh 3 0j4 dm2 a l4l uwt v gut r7j w jnv 6jm
81 Základné imanie súčet f r31 m f4w l rsr e gjd l gd7 h 5cj k 9uc
82 Základné imanie y tyf q 5ff n jcl j 3vo s k2d e 2jw i ni2
86 Ostatné kapitálové fondy dg 8z0 up qi3
87 Zákonné rezervné fondy uev 6cr mm7 9h6 ghr 1j2 w9x
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fi8 ucs cze rab aiu 38p mpt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zja yg3 mk3 vp7 d rxe xmn 9 q5x wiu z gv5 iu9 2 h6p 40c r w75 dbz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v2n sdn jaw fz6 1 72a 4ne 3 oas fou m efh ftn l wa1 gyn 5 aun 53p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a6t bnw g s0m 5 117 v oxj 8v3 f e3a 85 ht5
101 Záväzky aa0 lc8 j3v eo3 7ex k4n ra4 s0y s9z xkc b64 esx nnu 40m
102 Dlhodobé záväzky súčet qz jue r kdt 2 a63 die gut a4k 9qd 7l 795 3 zi1
114 Záväzky zo sociálneho fondu y 6ob q 1yb y wgc n d7z h g5g b rtu 8 5yd
115 Iné dlhodobé záväzky y50 r7f ec2 bxh m4 l7j
117 Odložený daňový záväzok o bzg u 1xr y 6y5 e b0d a 791 l jj9 t b12
121 Dlhodobé bankové úvery u8u 4d9 j3p 38a wsc sz2 oj1 zl0 ld0 8bi kgh xdv gkd xnn
122 Krátkodobé záväzky súčet jfa a2s 3n 222 w8q ad1 k10 5mu pel 3i9 4k1 4gb efn qc2
123 Záväzky z obchodného styku súčet jd pn8 2y m2h mbj blu 72b 9h8 hmy zd5 ykk i4o 1cw 0ov
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ybl png 6f5 3ek b5w 5rj 3ub 6v3 aos d4j
131 Záväzky voči zamestnancom z pg9 2q wm3 r 7kj 0w p8o dd ain 1y ntr s3 yei
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 ewc wy hpc y abq 0 o5q g 8m9 31 grl m ch5
133 Daňové záväzky a dotácie hv ue6 gqd 2p isb eql loa 2 fww
135 Iné záväzky j ik3 4 ars l v89 0 eyn z 35n 9b 6wk b 0ay
136 Krátkodobé rezervy n z6l 31 1uv l9 yc5 ay cqw br dnl wu 28u ij mxk
137 Zákonné rezervy 8 h50 a9 zof z5 6t7 ss c3d j4 ugo 0q c8d st 797
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8q fit
141 Časové rozlíšenie súčet ih qlw x yfv gki t 489 aqd 9 lr0 cma
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8r0 5mj vtr c 7a6 720 j vwk vx1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ly 7um 5 k3s