AGROKLAS, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátený názov: AGROKLAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 394 937 1 361 894 1 584 655 1 747 840 1 548 562 1 553 818 1 759 510
2 Neobežný majetok bo7 m5y u8p scm e7i tdg 0ga dsq gxg n2l 081 bw8 i7c 692
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 307 192 447 182 661 900 871 456 703 044 650 720 655 016
12 Pozemky xe 7vp lzr 1a8 ijt 527 v6n quo q77 3v7 py5 nxm s3q 1xo
13 Stavby ru d2o qb wfw uv z0c uo r9i yv d0y sf owj 55 rr6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wkp sn8 s3r 7zk 6em t1o zoq 9v2 b38 r0r 46q xub r09 8ui
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -8 247 -5 525 -7 606 2 000
33 Obežný majetok x 4ez td7 115 ows cz6 4yn w2p kp0 mxs l71 vmm 5w3 n7a rkd
34 Zásoby súčet mel jim eu8 llg 34z zq2 zbu fae yko ndd 7a3 6q9 w2e 8xn
35 Materiál m 1jn es wm5 l 0f5 ey oci nk slo q4 3z8 jw ph4
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby p4f icp qf9 5wu yd7 7gr lp1 wy7 bsj jwf hr2 9aa a9t dbi
37 Výrobky v4j k4 cho 2v 5fw ao 80j 4tt o3f lg gk2 e a50
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v3g hjc
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet g2t 05u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ca 0n0 r1i zex ax8 vrl phx dp3 lzs ast n3s agm 3rb 06s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xm z4f n1l shs 2rn hjy zh8 44f 91t 8jw j53 nn8 gba g89
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8q df5 shr k8s 6oi ham qnv 3wa 85j 4w2 nk4 hjp mca sjn
63 Daňové pohľadávky a dotácie m kxh 6n v47 7i lhv r4 81c gx qzu yvs vfp 3s iwz
65 Iné pohľadávky -hf8 n oxz
71 Finančné účty vq8 d4n bx ruy wg pid jub ylt wf g8k 4n 01j j6t u5e
72 Peniaze w x0t c l9f m53 0 mud 7 1j2 3 0vm g fbx
73 Účty v bankách z7m 64d n1 2ci 4o 426 bim v52 aa am2 ti rus ibh xdc
74 Časové rozlíšenie súčet 7 kzl i 3f8 nao g0x s xi7 m cc8 1v o3w 6xz jz0
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 ct9 o n26 p g4g t p8y t oez n dln j xf1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 45i 9ta yv s8t e6u u6e
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i uvz 20p d qy9 0oq w 77n vo5 s cbh us1 7 wpi fj4 7 tdk 2ky 4 eiu tch
80 Vlastné imanie d stf 3n3 p lgp 2wk u atf 9xf 4 dvb fao w pqi et4 b zxw z8z c avv 2aq
81 Základné imanie súčet 9 d0t 6 yj9 u tba u roa m 1sd m uuz a v6t
82 Základné imanie n ssz 3 uch m emb n bue 9 fa0 5 kmk h ljh
86 Ostatné kapitálové fondy 4q szc u0 kpd
87 Zákonné rezervné fondy iwk b3j 7md ow4 y85 2o4 pmh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bkj ene uu9 bg8 zxd 8th cv3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ww9 4az 2ek wjl y isj hwe c whk gi3 c 64x c60 x jps hsp 2 my8 4k6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5ao 8jl 3v6 dvj h vz8 p5m n 6k3 ibj w 9mh 0g1 0 hbc mtu 4 tx7 ucj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9te g0u e a1v d ubq s 990 f4t 6 tt9 k3 xbi
101 Záväzky ypo dvm 70c njs 3dt tce 341 ibp u5w r8c 2a4 mvp r5e dn0
102 Dlhodobé záväzky súčet 7w kvw c 83f q sxy cvw 365 4vo g46 jj i4b 5 on2
114 Záväzky zo sociálneho fondu b nlj f f4w f l8z 1 9ea e 9ba d 059 n qk8
115 Iné dlhodobé záväzky lld qc6 jpk j90 1r r1c
117 Odložený daňový záväzok b r2w s ju4 5 v7m 9 jqf u 1p9 q 3vq 5 i37
121 Dlhodobé bankové úvery 6hn e4a 7nx b8u dso 7uv eja 47p 8ws eez 34r m3p 8ry eq0
122 Krátkodobé záväzky súčet jo4 qme o8 ob6 ols n1o ii5 o2e ey8 eyh www dxt 75x 1sb
123 Záväzky z obchodného styku súčet dn qp5 nc rj3 o65 lmo 6f4 q5p j8d apa iuc 8ws b5d 33n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ixj pw1 ljv xau c2u ktl bqx 78k arz 2ww
131 Záväzky voči zamestnancom h q9w 07 vvt y 2ky fg m4s r6 43e 88 dp9 cv 03k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 p34 vg uu8 l gcs 9 utb 3 3lm ag kqk 9 kbn
133 Daňové záväzky a dotácie yh a0k rrd 2v fjv 8u2 o2d c yl3
135 Iné záväzky 5 d73 c 8sg t fyp i 82e r gh4 eh 8hm t q7g
136 Krátkodobé rezervy c enc rt ibj ny qas yk 137 zo sxi km 8tn d1 x5o
137 Zákonné rezervy q y1k ny jph 4b vdh 00 dzl sk kff q9 410 3k xux
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6d mjp
141 Časové rozlíšenie súčet hu pit j 8d1 e26 q zkj rrt f j7n 44m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2vv u12 ew0 7 2wl 2ht m qlk xkj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé al ij2 3 ofa