PATRESORT, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
227/N
Dátum vzniku
06.05.1994
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (od 9.12.2021)
 • automatizované spracovanie dát (od 9.12.2021)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 9.12.2021)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 25.11.2002)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, bezmäsitých jedál a nápojov (od 25.11.2002)
 • poskytovanie ubytovacích služieb s možnosťou stravovania (od 31.7.1998)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu, dopravy, nehnuteľností, prác a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 23.3.1998)
 • finančný leasing (od 23.3.1998)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu (od 6.5.1994)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 6.5.1994)
 • zobraziť ukončené
 • cestná nákladná doprava (od 14.2.2000 do 8.12.2021)
 • sprievodca cestovného ruchu (od 23.3.1998 do 8.12.2021)
 • zmenáreň-zmenárenská činnosť (od 25.3.1996 do 8.12.2021)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 6.5.1994 do 8.12.2021)
 • automatizácia spracovania dát (od 6.5.1994 do 8.12.2021)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 25.3.1996 do 24.11.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 10 zo dňa 28.06.2002 a Dodatkom č. 11 zo dňa 15.10.2002.
 • Dodatok č. 9 zo dňa 23.11.1999 (not. záp. č. N 402/99, NZ 402/99) k spoločenskej zmluve.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.6.1996. Dodatok č. 6 zo dňa 21.6.1996 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 7 zo dňa 4.2.1998 k spoločenskej zmluve /not. záp. č. N 9/98, NZ 9/98/.
 • Dodatok č. 5 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.01.1996. Stary spis: S.r.o. 631
 • Zmluva o prevode obchodných podielov podľa § 115 ods.1 a 2 zák.č.513/1991 Zb. zo dňa 30.6.1995. Dodatok č.3 spoločenskej zmluvy zo dňa 7.7.1995 - zmena obchodného mena z: ProCredit,s.r.o. na: SECOND CENTER,s.r.o.. Dodatok č.4 spoločenskej zmluvy zo dňa 1.8.1995 - zmena sídla z: Komárno, Záhradnícka 16 na: Komárno, Valchovnícka 19. Stary spis: S.r.o. 631
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.03.1994 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 11.04.1994 a Dodatkom č. 2 zo dňa 19.04.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 631
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Patresort - výpis zo ŽR (2).asice
 • rozhodnutie spol. (1).asice
 • PATRESORT - rozhodnutie spol..asice
 • ÚZ SZ.asice
 • výpis zo ŽR.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • PATRESORT - rozhodnutie spoločníka
 • ÚZ SZ
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za r.2012,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2011, zápisnica
 • rozhodnutie spoločníka
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r.2008
 • SZ
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Rozhodnutie o premene
 • Vyhlásenie o splatení vkladu
 • Úplné znenie SZ
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2003
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2002
 • Notárska zápisnica N 100/02, Nz 86/02 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy v znení dodatku 1-10
 • Podpisový vzor Ing. Petra Boncseka
Dátum aktualizácie
16.06.2024