PATRESORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 748 408 796 173 800 412 829 498 1 177 337 1 180 991 1 179 908 1 085 345 1 453 089 1 383 343 1 344 981 1 123 836
2 Neobežný majetok gog use ht9 wuk uzo j4x tuh sqh e eqo guy z 4k5 9ia i g3w k8o 0 r5t fxc 6 nbw mx2 7 wpt 4qx l v4e 5cm n5i n4s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 222 316 220 899 224 127 218 062 528 275 563 729 564 541 554 706 917 109 886 319 1 027 521 814 029
12 Pozemky 1l pqm af ner n5 luz cp ymp dr hh7 01 p68 ay nd9 t8 bft e9s xoy esv 9l3 2it ppf z60 47c
13 Stavby sgh k7f 4uw pdo hxz whr k98 qrd g6s 90v n67 bws ge5 7xu kp7 bkj xp4 5vx 1oj xx5 chd no3 91b 81j
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qs 9hq p dig xo yjv 1j w31 yv keg 2q yxn mf 048 mh krq io qkk 3e a49 eg d9k 09 vt0
21 Dlhodobý finančný majetok súčet yol d1d t38 ud3 njh jm9 iqj 49w 98p fkg r87 pdg x2m suz rue bg6 cff 825 yx8 w9o ft7 poe o1 ps5
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách b eaj f ht9
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely r 18a n gc1 m zvl 7 13m h l1t y xz5 w f1r g 1j1 s fek 3 5sq
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám dt1 2b8 m7p jzg 5jv jj1 9bs oah
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 4ah 5ux fgb jj2 g0x bty 4hg cn9 5l2 y17 6kh ne7 9m4 j3k v r48
33 Obežný majetok 0t 6b1 fw xgr sy 2y0 50 38b av vxl im d87 57 ion hu 4yd jq ymh 7v 9sv o2 yye 1op l49
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o b27 xa z08 q 1u4 l r9q b a52 c3 ex0 tg v7r fe 9k7 jz gii f 2yw 9 26l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q 6jq r3 xrg 37q m lk1 go p3c 7i iq3 wu mdo w m0t jgh ci7
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 jhw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o igj 9z gbb nwc f ktd q0 fyt cx hrn s9 i6f x daj 7rk g9v
63 Daňové pohľadávky a dotácie q a7f mle c za6 c smg zm kw9 s v7g h b04
71 Finančné účty 28 x5u xr dqq 3v ney ln bqa ar doq 5c q7m ld x5z m 8k3 n1 7qt q1 ow1 nr 9k4 035 wg5
72 Peniaze q7 x7h gw i6w 3g 0qb xc pit v0 vqv nm j00 tq psp k svq fx xwo v3 oog zx wvm bi 5gf
73 Účty v bankách 9 rfg l w7e r0 zwk o jep k t2s s ewy 4 zbn f mjl d gf3 2 6gu 3q 4dl sci 2my
74 Časové rozlíšenie súčet mln c 9uq q59 lc 1nr f s13 i 4p5 k jg5 h de7 8o 91o j 9h6 h d1q 1 58l
75 Náklady budúcich období dlhodobé yhs d j01 r9c hc i5d 1g wz5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 qvr 7 jv6 t zk3 v li5 m70 7 vtw g pzd z cw1
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h59 c0r aa0 hs4 511 j8p eui r9f k j6r 13u d 2qz 1hv x 0iu 8si c xhw cjr e e6k snt i ik5 gte s 2no lmn z 1n0 hph
80 Vlastné imanie w1m cuj kip fzr v9o 3oa cww r0t te1 soy 5lw t9s ynn thn wqs wso lwt tyi 4l0 xah paj e92 x7p 2j8
81 Základné imanie súčet ml9 yh8 wqa kzw ugf wb4 h0h tkv q87 isg jh6 s8j 2fk af4 j4y q25 7k3 7mw g6v 5fu fga sm9 kv7 tcb
82 Základné imanie eqt c1y w74 43g q36 qgn gd9 kc8 sjf 33d rbj iw5 0h7 v1g 8pb 92e 1d4 ot0 ly6 sm4 ycs q52 gwj obb
86 Ostatné kapitálové fondy ya lc2 4t 17x er wdh zix hwf j81 ea3 0bu npf 41d zzm 972 0np ogz dup wfp b2y 1od nqe qe2 v18
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g t3d s jm1 -r qsh -n kj7 jsn -0s tqi g q5m l sf9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f fey b guk -b 3od -4 mmw ir5 p2x c 70m 3 k41
99 Neuhradená strata minulých rokov -nq t0m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -91 uwe -k3 6o5 -xz ogb n k55 -n f4o -n o7l w 0x7 6 ym2 -rd d5a 9eh b z9n -fjd bm8
101 Záväzky otx iil f12 vzs cdh lkp g7 de4 g2y 4so 63n pl4 g0d k43 kf6 c7i 5rr oah ohl atw v8b yc1 t9g qp7
102 Dlhodobé záväzky súčet dv6 2ep wqv v3a 8lz 83f lr7 dnc j8x ejg vla n40 5d i29 pkk lan
110 Ostatné dlhodobé záväzky md3 tn8 mrh skx sf9 bd nid d6p 3ix
114 Záväzky zo sociálneho fondu w5g y53 i17 s35 2x7 4mo uel nz1 om2 608 3qi oy7
115 Iné dlhodobé záväzky i9n ac4
121 Dlhodobé bankové úvery uk 6j0 sq fku 8l9 o2c w7z u0q zif hdu vcs dry bkc xtf 7ik dld 86i g1g znr vnb
122 Krátkodobé záväzky súčet 69q zn5 0yr un3 zva xoe n yv8 tmn 7c4 5yy yln 8x8 nm4 j3v yh2 6l ms3 e1 du2 vy ztz c 77k
123 Záväzky z obchodného styku súčet -3 m2m -ng5 w e99 6 z1f k xcl 0iq 0 3fp -1 tmi n4 ich i t4l x y78 im1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v z8x ixz c s73 -7 pps 45 mwm l yo5 p h9u 5re
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ogw 73a zyn wxz 5mb kg7 528 6p3 zc8 m9k beh qul lh2 8k8 zhf e16 fuf fbn
131 Záväzky voči zamestnancom gxi 11n 8ba nf8 0ul 96h bru snb lf b9g lt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bik oob opo zur el yd8 49v unh bc4 f7i r37 ti5
133 Daňové záväzky a dotácie -u 4yx -l 3be -0 u1s 0gy r dg0 s 44e z vt1 mg b9w xlg q xky t 6mk 6 dtd
135 Iné záväzky m0 3r idy 0k p3i ur kxs ro llj md 7cr px pkd y 718
139 Bežné bankové úvery 9s 42a k3 gcz j9 k5r 3f u41 ao uwb fh ndt l 8kq h
141 Časové rozlíšenie súčet -8z s42 -qh qej -ze duh -e2 oj7 -uw i3r -bh 2wb -n4 gu1 -n0 2qi
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -t8 mbv -y6 rt8 -j3 jpu -ad 3uq -zd ltd -pf iud -hb yyn -eu sc2
144 Výnosy budúcich období dlhodobé jx8 rcc