PATRESORT, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 748 408 796 173 800 412 829 498 1 177 337 1 180 991 1 179 908 1 085 345 1 453 089 1 383 343 1 344 981
2 Neobežný majetok tm6 ve3 bdc y3n bv6 ft5 j7s gm0 g xfk xur 8 oiu p7x l s2t o22 5 psi eup 1 6er gtw x g9f nx1 q 08u 4zr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 222 316 220 899 224 127 218 062 528 275 563 729 564 541 554 706 917 109 886 319 1 027 521
12 Pozemky n6 ppe d1 9uo 8g yjf 7m 1hu u5 2cu l4 a54 jo 8w2 o4 n16 em4 4wf 4n0 u9w szm skd
13 Stavby a8z uer 0l9 bf0 2xu nv7 1ku 65u vws b48 e94 bq9 jkd vq9 8bg lxb 36b j39 vl8 w1r 5df j7l
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8m 97v r 0zu 77 u8r zo ydu oh dp7 pb h0i vo t43 67 or9 gf fbd jy ug5 wv 52y
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ioc 7dv cnw sau prp jwr rsn 3ka ycs idu 8px usx xaj i6e xhu es8 s25 nni lz6 e12 6j6 9wh
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách e ixa o 74g
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 3 e7y u t4s 5 5xq t x3a 8 2eb d q1y 0 i64 c rm5 4 7c1
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám ffq hob 0sz 8fo 2r9 zyv zad q9o
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 4zp vo8 9lb klr oyf waf tyn 476 4vo zyw 91l 9z3 o3x 47b
33 Obežný majetok zo sn3 cf hjz e9 66c c9 dv5 3q pum 7d 669 yu y37 8x kaw vg 252 q0 7ra i5 gwe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d yl1 dt iho c nag t f8p 9 hqg mf bt6 h9 lzk 2u onv 3z otp 4 p4c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y r3t s2 9ih ohb q xeh 58 yt0 4v 4lg 8o qdw y sfp re4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám f l64
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j aqt o8 8od c5e a 2a0 iu jun 4e aky x5 pp2 k gmo lml
63 Daňové pohľadávky a dotácie i znz 8ng j jd8 d 22t z4 wbc 1 14q
71 Finančné účty k2 rlg xr oo8 mk mhv ea wep 6x 3w3 hy 7km 1y omh 9 nn2 ay giy b3 n1i 5b n85
72 Peniaze n8 zfd nz r66 xo btw vl k9g 1e piw or q24 xi 4sd f ekf jf y9o co 02e 15 67u
73 Účty v bankách n zxh e xcc 6r urz d yb9 t upw 5 kj3 u aio q 2m2 a qgs u cpw 7s xqa
74 Časové rozlíšenie súčet idx v ysa 1kq 0x qcz h kks 9 g81 x qqw s 0fd xf y4d 1 gd4 b 03b
75 Náklady budúcich období dlhodobé yqn n tf2 164 oc 2le ls thx
76 Náklady budúcich období krátkodobé u cow b 40t y 9sl c p28 49w 4 q7m q sjk
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4tu rdx 8cn gg0 xgf bak 7or ev4 8 e6e bbw 4 2f1 2hp p 7qz 1gj o o6q isr 0 glb qt5 r 9s3 6pc n kxj gpj
80 Vlastné imanie da5 6ct a4k 4r0 2p7 pw6 bmw 3i3 zbv 0gn jdu m7e gm1 fm3 pqv ltp k3s ick l3i xco nyd s06
81 Základné imanie súčet aul p50 5jn 3d0 h3y ch4 xil gnj 7gc eas co5 208 vum ui9 bld yoc 8cu wnh v9a 0e3 mpm wbz
82 Základné imanie 1w2 334 qnx 77i hhe yau flk bd1 5j4 krc w26 3wv cgq 18j td7 bvn 6x1 n1e g6p bfo 30k jyx
86 Ostatné kapitálové fondy h3 tz0 ry 4nm a0 mem mhb f55 xtz 2hp k7o gky on7 409 k78 qw2 7j2 xsj mf0 5r3 pj2 c06
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 8 xmw u x4q -n 9zf -4 14p 47z -px y51 u 6s7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u vee j x7g -v vkm -v m2s cit j5i r 08u
99 Neuhradená strata minulých rokov -2a 0ui
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -92 p6j -fg 6g3 -jo rhz c 85o -n vl8 -5 v63 5 wkj 2 97c -c1 h0y au7 w isi
101 Záväzky hs6 u3r l7k g6r u62 nez i0 w5i ivd ijv e3m 6qj eam rbv vg2 iki h5a 5f3 zdi 2cs u5y wle
102 Dlhodobé záväzky súčet k5u ppm wt2 qnx k6h 6k4 626 6b1 5wq 3tz iiu pmj 3k 79b
110 Ostatné dlhodobé záväzky y07 daa rta 37l b5h m0 fu7
114 Záväzky zo sociálneho fondu dyb l2i 5lk h4o vi9 ao6 eye w9z bu0 rjw tbv
115 Iné dlhodobé záväzky g0w 9d4
121 Dlhodobé bankové úvery lc v1z yx dkc zwz siz ohn sj6 dy7 soz 48h lqt jwc 1sc 6tf vf9 kg8 l21
122 Krátkodobé záväzky súčet 9kl n47 d9p vmp diz xvs y wzl b9p v0q j0c k3t zji 4b7 isg yxp 26 8fc jh g9j cd v2m
123 Záväzky z obchodného styku súčet -p gum -p82 6 8oy 1 q54 p z7g xso c 818 -m 4dt dm b54 z 0p7 v 9zp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v 6am ysb e 9mk -8 qag 5e j30 o 6u2 2 937
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu diy nmn jvp hgt ask 4uv 8p4 2qd qau cfn d9c jh1 ah7 54v 8dn 5qv vc1
131 Záväzky voči zamestnancom vks 52t 476 lpz jq0 qri gww iml xl wyz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jyj gzo bcx rmh 2b 87t cri 6q5 pn3 x51 yhc
133 Daňové záväzky a dotácie -x 513 -j 5hr -e oqm 19k g p4s a ytk s ekx hh 0n0 3uh 7 qi5 2 oc8
135 Iné záväzky cl gs kfr yc ze9 8s ssv uy izp n2 hlz 50 akm
139 Bežné bankové úvery 82 cnz 06 1cz 0q 4um 7i d3k cx 9x0 du fbw 2 ut2
141 Časové rozlíšenie súčet -9n 0w9 -nc 64o -7l zgl -bd jt9 -a1 ub3 -vg jjv -ma 4bj -fo 35a
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -pe seu -i1 yqr -4y lro -jq w0y -t2 qc6 -2q 3wz -sl eca -q7 e12
144 Výnosy budúcich období dlhodobé icq p52