ENERGOCLIMA spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
244/T
Dátum vzniku
23.05.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (od 19.8.2011)
 • montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení tlakových (od 19.8.2011)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 15.8.2007)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.8.2007)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.8.2007)
 • revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkovaných tlakových nádob stabilných skupiny "A" a "B" do najvyššieho pracovného pretlaku 20 20 MPa (od 18.5.2000)
 • stavebné a prvé tlakové skúšky tlakových nádob stabilných pri výrobnej, montážnej a opravárenskej organizácii (od 18.5.2000)
 • revízie vyhradených plynových zariadení najväčšieho prevádzkového pretlaku do 5 MPa a rozsah plynu: Oxyd uhličitý, Vodík, v rozsahu F-zariadenia pre rozvod plynu (od 18.5.2000)
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení v rozsahu do 1000 V, vrátane bleskozvodov (od 18.5.2000)
 • montáž, oprava, údržba strojných zariadení a strojov (od 18.5.2000)
 • plynoinštalatérstvo (od 18.5.2000)
 • kovoobrábanie (od 18.5.2000)
 • vodoinštalatérstvo (od 18.5.2000)
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.1996)
 • projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - vzduchotechnika (od 28.11.1996)
 • sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s meracou a regulačnou technikou, elektrickými zariadeniami, rozvádzačmi nízkeho napätia, klimatizačnými a filtračnými zariadeniami, technologickými strojmi a zariadeniami, strojárskymi výrobkami (od 23.5.1994)
 • poradenstvo v oblasti strojárstva, meracej a regulačnej techniky, elektrických zariadení, výroby rozvádzačov nízkeho napätia, klimatizačných a filtračných zariadení (od 23.5.1994)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 23.5.1994)
 • elektroinštalácie (od 23.5.1994)
 • montáž káblových rozvodov (od 23.5.1994)
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení (od 23.5.1994)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 23.5.1994)
 • dodávka, montáž, servis a opravy vetracích, klimatizačných a filtračných zariadení (od 23.5.1994)
 • zobraziť ukončené
 • montáž, oprava , údržba strojných zariadení (od 23.5.1994 do 18.8.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 29.06.2000 a 07.07.2000. Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. 5 K 392/99 zo dňa 29.02.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 4 zo dňa 07.07.2000.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 02.09.1999. Zmena sídla spoločnosti z: Areál EBO, 919 31 Jaslovské Bohunice na: Priemyselná 4, 921 01 Piešťany.
 • Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák.č.11/98 Z.z. dodatkom č.2 zo dňa 26.5.1998.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 02.02.1998.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.2.1996.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.04.1994 a dodatkom č.1 zo dňa 18.04.1994 v zmysle § 56-75 a § 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor konateľa Roman Zámečník
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Dodatok k správe nezávislého audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011+Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa rok 2008
 • Rozhodnutie konateľa
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky 2003
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
 • Správa nezávislého audítora za rok 2002
 • sprievodný list
 • výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu
 • súvaha v plnom rozsahu
 • výrok nezávislého audítora
 • príloha úč. závierky
Dátum aktualizácie
19.07.2024
Domény