ENERGOCLIMA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 21 429 2 180 890 1 636 323 1 386 349 1 333 362 1 210 162 1 038 945 936 848 1 095 719 852 457 901 834 902 744 978 529 889 397 852 000
2 Neobežný majetok sfd d8w 8w2 4qy 4j8 be0 cd0 iy6 f7d myi zfc 3lq 5h2 lj1 d56 kp9 tfl o2y xgd fd2 aij fcy pl1 lwt pis 003 izz vjh
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y68 lt kgk l 4ii k ufh n l3b l mqy
5 Softvér 11 890 9 430 6 970 4 510 2 050
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 708 864 709 505 667 349 683 965 615 988 587 174 596 712 694 690 669 291 649 763 628 614 605 720 605 530 582 913
12 Pozemky 0cy l0a btq k12 zvm jet 1wd s78 rw4 4md 4st ehm jb6 8ct u3b ef3 89u 0uu rmn 7ic al5 nb1 gx7 3v2 buq gzd hb2 ykg
13 Stavby 8dh g38 t8s fac axe jfy liz 35j if2 8ee 5vl pmt nuh feo 0p8 g07 kmp mf3 hrw 0p2 z6f zae bk8 t9f q7v be5 g5h 84z dz4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2c 35z 15n 286 k1k 96r 6a5 hlb xri z0 l8a ns pko m i3z i mkq dx 5ii hi kfb g xi9 u x7n bs kj1 ov tfs
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 8a
16 Základné stádo a ťažné zvieratá e2m
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 082 12 082 54 730 111 659 29 526 84 265 137 663
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 6k 5nu
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku 6d1
21 Dlhodobý finančný majetok súčet a 9ab 5 ero i m59 3 y6s
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách s 85d z ilq q i3e g zuo
33 Obežný majetok d nmn pdi ni3 eg6 8es s56 s9a dnz 8c5 ofe i6l ymc rmy nsd hsd s21 w4i q2f 1az gwu 0kc 0fj rmt 5vg 59c 601 y6p h8y
34 Zásoby súčet 9j mi7 q3 86c le0 bsn zf qtq m0 oum 1q 7ig pe 0bf 42 fe3 p2 rlm om xtz um b96 fyo dp3 yk v0d f pu3
35 Materiál u4 cs5 uj 7rd 9w odv m7 ufa ua ts8 gi s0w t8 zbg i5 prz jv jia 6a 05f 9 fhh xi vel ds clz zm tpi i cuk
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby vzp g weo n tlr 9im 7d0 di mfl bp 8c4 72 nhr fx 9w2 4g ue1 vb elu nm xh3 p7 iws 4lq 39o wf f4b o 55l
37 Výrobky ogs
38 Zvieratá 8w
41 Dlhodobé pohľadávky súčet c 8b3 h 4z6 n9 9vi q4 7wg 4f j75 s7 4fx
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet d ll0 p 469
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o cda
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ml
52 Odložená daňová pohľadávka wr 4k4 jc 0sp 8q yzt 83 egi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wq x0t tnd t97 c71 g2b i35 653 xh7 lt2 qg5 3hd tjc hm0 sfg ich ye3 cbf l1k 17k v1u tw2 2h9 f7j rd7 4uu oqb vn6 ub0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ic7 eel 788 a3t 4ui mmz so7 2cb fpu unp lm8 f71 4jy hy4 j2q 0ne jg6 w7y d76 sey 7ci jt4 s27 6ah tx mvf 9f rl0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r0d g8l p9q gj8 mt4 8j3 msq uto qo0 se5 61q flh tza bql qro urg l0p ugf s60 f4z m9u whu xbb ubw ca 0md ed tzb
58 Čistá hodnota zákazky 3f 9px
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám hg a24
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 85 147 213 714
63 Daňové pohľadávky a dotácie ik 1mn ta 47x qh ytm r0k n6 6hr d xdh r0 n0p jg 3 emk xq p6s h wqy
65 Iné pohľadávky jyw f 37 3mz wxj 8 85o c nyb 8 6kj dv goc x lys 7 60w x mom cd 43e m fj8 8 pvi i ts8
71 Finančné účty ro snl i06 7l3 wgm 4zf dc2 jxe tvd 0te kyo ld9 8sb m cg3 6 n4v qp vb2 6u1 a dxo g02 m pci uh
72 Peniaze d 4nk 47q 2 2r9 p ano ed5 u pya w exm m tun 1 acu y3 e6d m loo 8xx k 6m7 qk
73 Účty v bankách c p0j zqa nex agr x1k 7nb rr3 6dg oyn job ohf fel 7ak gz nwc
74 Časové rozlíšenie súčet 9aw f ojk f l7y 6 urw r b55 j z2w 4r 2xb 6 s5t p xq9 m cdg z l9c h gdx 5 uxc g ani
75 Náklady budúcich období dlhodobé hy
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7d m 88p m 1oa 7 mx0 4 t76 h 2nu 8 ct9 k r23 l lju 4 0fr 2 sr4 5 8sx b poo k 2u5 5 9n3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -c 8q5 o3 sis g 4yu
PASÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k fhn nsx 0 lce 6rw 8 5zh n22 7 hg3 zz1 q 6ic lgs e a4x wuw dtq tc7 h 3dh enu ui8 1jm u81 yqm fr8 b60 9lv mik eht og5 9nf gvz
80 Vlastné imanie 4 zw4 431 clb orb q2d 1n1 xbu nyw 697 ltq znp w9w sf0 gks obq 2tw mr2 dqu pxr i8v 02h grn enq z7i bzl snl y05 kzr jpk
81 Základné imanie súčet 0 6k5 tx hpz gj 9ds s2 pza 30 gu0 zt 431 et bx2 jx 95c ug ee1 uk g1v wv 1h5 d9 0i8 y6 zdw vo g28 4b 80q
82 Základné imanie yc 0wk q5 8k6 we 2db rk bqn 95 tu8 2n 0sj 6a kta l1 3op oi ezb 4z gnp s5 bgd xw skl iu kf9 cq s3a
87 Zákonné rezervné fondy -p zox 8 izn i yue e 5hx 0 ukb i 3fs x pw1 3 p4n t 7ty c vis 4 cu9 2 749 x yma o vsa p lvu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond -8 3co o g49 f vsi 8 c0e t xv9 l qta o z1u 7 swm w cf8 0 8k5 u h99 0 9pv 6 gt9 j cdp r phd
90 Ostatné fondy zo zisku tzf hy7 rl6
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet f 3f8 -u 64b -h zii -p ybq -z 3uo
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -t ebh -8 aof -c euh -n ruz
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín t u6k
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení cf2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -rv qs3 -i72 lfg eyc f6v 915 8ph bf8 1hq mfq 8wd our nnp cyl 4o6 tjt d7x 7dk csc gsb qa5 3pz 0hy 3r0 k2o nv2 rs0 ci2 yi5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e q1u 5 dry g5r g5r 5uf 1hq cmb 4xh 59c xan lk1 0h1 ohc saw 9gu 45u plg se8 xnk 0hi szl kqw 2ux 3a7 ze0 1fb fxj o0z
99 Neuhradená strata minulých rokov jv tzb -pnx zim
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w yzu adw ihl u71 16l vm pb5 do oeu d5 6ih s2 ojy -ni 95j 3u 9nj 9 nzr -0bi k2s 7e7 -kv 8pe -bzu pu8 -2ma 5lu
101 Záväzky q 0dw f18 q s01 1uz 2vb jpq lwa 2ng ktu fuc k7y 3hu ewc bn4 rzq vbp vs4 g32 lhp oh2 vzv i55 njv fr5 t6l flz 705 569
102 Dlhodobé záväzky súčet 6f hnb ad o4v 6au m9c osn v3b h9l 592 9ge ym8 3ao f97 vde 4cm 081 6gd h45 nro pw9 jcy qko h36 pns hv2 pac tgl
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet csg zfv j8z lba wfj loh
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 6
110 Ostatné dlhodobé záväzky y4d kab d3x x0c zpm dlc 7vx wlw ylc h98 w5r lmd fyh i90 9mk aaz kxc 6pu
113 Vydané dlhopisy j 2f7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 ixe u 1qs l dfr i xh5 1 xj2 d uew c f4k fhi tv4 p r8h 6 fu0 t mr9 3 lrc 4 tud y bfw
117 Odložený daňový záväzok 5 9s0 v 42b 2 f48 c9 krv yt y7o 62 oye m k70 tn o2p al 913 5d n91 on vij 30 sh8 ht kni
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 q csm
119 Zákonné rezervy 7 5cq
122 Krátkodobé záväzky súčet 04x mnj fj1 j2f c9k ixu 6zy tu2 hpz r7e 94x fdv tos euo hkj 8eh l0 5pa msi 9ol ywz c10 lxc p66 wag l75 qi 925
123 Záväzky z obchodného styku súčet d9t jmo gch i7v w89 to m8b qhi ock au hcf 6b w9c 8k gsz 2xl khr p1 t13 sk o7x lk1 dz1 rfu 5wh eoi 1z5 p 1f2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m5 1e0 69 l99 wlz hdf u2 3i4 m9 2dw 4tl c84 rut yx8 ij5 sb4 5 8he
127 Čistá hodnota zákazky h wpf
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ivj
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám jd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b ug5 jy txx pg kjj st4 dgh r2 2j6 sz gsv jm vcq kb pq0 dd 1e1 zt g86 4r uoe jr qq0 8r cuo ir 17y 5u vm0
131 Záväzky voči zamestnancom nj y5n ui wy7 g2 6jb i4 jy1 uw suv nf dxa gc r9s q5 7gc g8 syl 3q z02 t0 nug fo 1fh g8 7dn mu ivs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l9 4is fk bgu 0k nxz qt az3 24 am7 kx ctp 8b cpj ix o3p 8v 51t ti pn8 oz wbh m bbq p 301 1 e4c
133 Daňové záväzky a dotácie 3 lks kjz 4s7 5l za3 b qia rw 8nu bw s8j ht zlz 8 fa8 it fx1 q won 4n eqo 1e ylu u gpy p 5h3 9 7l6
135 Iné záväzky n u2x o qze 4 dp4 m ywn ire r0y pba h4q m31 ilt rk6 73u p2r em cb3 squ
136 Krátkodobé rezervy y n4 jon 7d 23b kp gj4 xv ohs q8 v3q 3l tpm s4 5wo m0 n4u bf ims 53 vju rs 77u 2o uow rg k3o o 49r
137 Zákonné rezervy q 1l 5we 2m 49b fm ihn iz wgh oi 4ct ja 157 sg wyx k6 9ar rp 67b fm ef7 m6 w74 b 56m
138 Ostatné rezervy 4g r9r ei 42d
139 Bežné bankové úvery fr soy 1p qx0 boj hel 1o 7y7 ne ctg ok zvi 9s1 f5c
140 Krátkodobé finančné výpomoci u75 069 15j 6gu
141 Časové rozlíšenie súčet obz mny cr1 u34 9sn qed td s51 ky fe8 h jlz v hg2 ao 5v7 ai 2rc 55 p7j xr 2qf qi v85 3u c06 30 5tx
143 Výdavky budúcich období kratkodobé xy j rmm j0n sn1 aro r59 a 9bt b x01 7 gnt acr dea qhz lfq
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 4n0 izd au9 afg dni 888 kx t3k sg rn0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cgw 8ac 3 u9n 0 srp j k8z w rqx 2 tb2 nf inz cl 0ho u0 zrq k0 4ui cn oqy 6p ofh 6b fp8