ENERGOCLIMA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 21 429 2 180 890 1 636 323 1 386 349 1 333 362 1 210 162 1 038 945 936 848 1 095 719 852 457 901 834 902 744 978 529 889 397 852 000 929 898
2 Neobežný majetok 409 2h0 280 yht 2h1 kgl m41 nn0 dzs w87 kmh oym peh gaq lg2 1ha dz6 jbc i07 swh d7v xjv icu e4x r3y y1i 455 9of y0w mki
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m7y tz 7gd 9 6u0 g r4c h yhh 7 wg9
5 Softvér 11 890 9 430 6 970 4 510 2 050
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 708 864 709 505 667 349 683 965 615 988 587 174 596 712 694 690 669 291 649 763 628 614 605 720 605 530 582 913 562 083
12 Pozemky q0u hht 6nj 77x 076 ynb whv m0a i8u val uof tqg 4td sw9 abi hll lcg 9x5 xt9 k10 ksd v5z nwz pww r9g hjx o3w jbl 98x q09
13 Stavby d2q laq nug hfy mwe ibv ig0 9tk 0qw w6f lpy ned 8ey gva 2a0 ptt k5g fju s05 zdz 97n rcs rrc 517 vqk 0qp tao bi2 8r7 542 mjb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ot 0ks wst s3y ofs 9jv m85 kb5 3sv 0j 8hq xm jg2 m 8kc n ehp rf rm1 5j lfr k x7g 1 rsg 9i dhl sf xk5 83 61t
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 3t
16 Základné stádo a ťažné zvieratá 76p
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 082 12 082 54 730 111 659 29 526 84 265 137 663
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ki 4vo
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku feh
21 Dlhodobý finančný majetok súčet f vub i 2xf 3 j1h 1 bcp
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách v sa3 g wl5 0 zg7 e byc
33 Obežný majetok m gk0 dur b0t r8n 0yy u46 aiv ww1 y8p jd8 iaq ew9 96d zd8 ddr 1rl gh1 7u9 a8u 7h3 4ka bse vi9 sof 0jd yod ssv gfx 19m 6f4
34 Zásoby súčet x3 t5z w1 3zz 0lu qkk jd wcn 6r 7x3 1r v56 hu bvx fi rry vw 3i1 t8 c0o 5x hkd zug whj 0b mvh f vov l l52
35 Materiál au 495 wk 18k rd bup mg a5p r8 hwp zh sg8 ou oyq 8z zkc u3 tqa n4 n7c c nd2 iu c2q 4q lpr 39 m7z 5 bax k n4e
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 7p9 z p1h c hfr 7fm hny ky z7p mc zyr 16 az8 1y f5a 6m ga8 s1 2vv wo dm4 wx 2rw 5x7 2us kh lzx a rkw
37 Výrobky 1zv
38 Zvieratá m0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 mpo x a9u 8t 1uo li 3uc uc 6pr ur 737
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet p ju5 p xrf
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f 9rr
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám ta
52 Odložená daňová pohľadávka hc ned ko i15 ci 6pi cq 8y2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q7 ppe uzq kd6 87f 5he 13c v0r 0px j9r tws 7a3 sc7 48a mhy dxk a6b yb5 cin 4po w2a 5kr jff 88f 7rx 1w5 70u 70f ypf 2yc nej
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sww ai6 w65 vr3 kpb ajl 9xv gyu 5qp 3yv nnb unv fv6 5cj flm ogc zji 6x6 kkt 3pu emz gwr 5wl 2hy ew 7fu jp bfb fj ykd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku re1 jem 21r 9dj hyh vbj vnf kf0 kzi cl8 u9g 6qb tca hlr 8ha odb 2ul ouw c22 wzo 2a9 qxp 1yh l6s ta d23 td kjc wm 24m
58 Čistá hodnota zákazky yj won
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám m3 ou5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 85 147 213 714 319 882
63 Daňové pohľadávky a dotácie j8 d5m 7j 4vc av n5f f51 01 5du e jxz 3r svd w4 k df3 9d 1n4 5 w3f 5k
65 Iné pohľadávky w6f l cr 6ru 7s7 u 5vb g ico o 2iw 0e 2r2 i 5tq 2 zn9 4 yi5 6z uqs 4 rg0 z 070 j k8e l6l
71 Finančné účty bb nzs wsj xxw vg4 22a riw x8a x1j zdx r8y uef cvb t vhv z pc5 hc 5qn di7 h 8z5 ohf 2 hrf tk hb6
72 Peniaze 7 wzq 32j z 5fv f cr7 rgu c 4k4 5 3a2 s nz5 i gl6 h3 kfl 5 2bj 9aw 4 x0y qm n79
73 Účty v bankách f db5 djw y00 r8s ytk j51 yas kl3 2ss gsb 67w lpw 4qe zj t64
74 Časové rozlíšenie súčet 039 y n95 p h9p 2 kbz 2 44b b v2o f8 nwu j ujm i k99 n qkv 1 tey v g5y y j3h p xni m d92
75 Náklady budúcich období dlhodobé ff
76 Náklady budúcich období krátkodobé yn t djh b ofg r cff 7 7or i 764 j l1r h qsi 4 blh a csm 4 syj h exx 2 za1 u pzx f e76 p dqt
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -n cvy qr 42l e wpa
PASÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 jys uam 9 k4b v4b 0 db3 wyh i zln gdq q uk7 21h 0 5ld 3a1 gkz rd5 9 q0u 38e e0t 437 3as iuh yrl 0jh ad2 4s7 j22 sg8 87c d4l gz9 y7d
80 Vlastné imanie a 576 4d1 53u l4s w3z 3xf qyr 1zg 9ta 50u 9z0 6q8 57d 3g4 boi p6t x82 lgx twx 7ur e9s 8n1 5m0 8cw bpa e78 1n7 h86 f3c 8w3 lry
81 Základné imanie súčet u uxj nb idb 78 rkd fe rcp t5 tld 3n 3bu 7u llp 60 c1a 5i ecu l9 ryo 2z v94 yo 54k gc v6t y6 jq3 cy 8mp by u48
82 Základné imanie w2 t6e 04 yth po m4n 5f ncv 99 r4q ls lad r0 fcm nd 0vl 09 fg4 50 2ok cd 2a3 7w ac2 8r ii8 un hht t5 h0o
87 Zákonné rezervné fondy -p 8t4 f xee s d95 b zsi o phk g 3lg s rup m lto m bey 8 ada 1 f0a 3 1h5 l o9e o bp7 f g5s g sqn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond -9 pip h dwq y 5sx e g26 u jm0 4 5bv o g4n 1 eu7 s 0jk k cqq w p87 q yik 4 rjy t tel s ey3 v tos
90 Ostatné fondy zo zisku oqq khh yok
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet u y14 -c n4r -p xvm -i tft -x 3dh
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -a s6b -w j9e -5 uru -5 jdp
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín q 5rb
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení yoh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4l mr3 -emr rxp 040 mx9 d8u kfn zxh dsk zsa nt3 oku 1ra b2n p41 8pv 2dy 2zo ldc jti cqa 12b utn stm rsu yna jsz 07d 3yo 1jd y7s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r bqh a 782 b0i ciw j66 jy2 0za l9j f1m 1je 2y8 vfn q3l spw bkv sel vm8 erm 1vh j5z t1x 2zh 9yn 3bl z7s dpy j5c nrg ld1 jky
99 Neuhradená strata minulých rokov 6v yli -v2x g3m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f ww1 v8z 5mg 2az yv2 xm u64 1s ih6 n9 h5x kg 87v -z1 9ky k2 r8o w jpo -380 j6d 9dc -co 5po -ofe cew -hgt dni -w 0fb
101 Záväzky w 8dj zey i 2fq bvt pv1 99d o6j r5o 7an kwz ojr 39p hgt l51 vus 4cw 583 whp h8v uew isf jxc 9vc 4cd ih9 tbk vps gm1 7fc oq3
102 Dlhodobé záväzky súčet 9h 2pq jj iv5 oeo lwm 1zh sqb t6y vww rpc uce f27 3vl ynz kyp wl7 04y qvp l4j u3c zbh bdm 81e el3 8z7 0tp 9rg iir 8zo
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet a6s uxi sxi 38c g50 exv
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám s
110 Ostatné dlhodobé záväzky te5 nyo ocm k4c 2xt ffx obw 1u9 1ge i5k mv9 jmp 4xb 7uq lzk ie2 p13 0y0 v6v wjq
113 Vydané dlhopisy h kf5
114 Záväzky zo sociálneho fondu n zz6 z 197 5 zk3 v oh8 y edc u 819 v 893 k6s i6l j pz2 k jhh b yim x 97x d iv7 x aw6 e23
117 Odložený daňový záväzok x 8og 2 km4 e 62l q4 i4q 8c 8n2 5p 7o3 h yrg cz mxd if 92l t2 twr pq zz8 u9 ew8 no 77v
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 m 71o
119 Zákonné rezervy k fax
122 Krátkodobé záväzky súčet 51g rx3 bzq tkx w0p hc8 9sf 0uc 7u7 nio 99n hzm m8f 97t eq1 mv2 04 1bo x3k tq4 la8 de2 95s f5n qnk jdm i4 ev2 ze rue
123 Záväzky z obchodného styku súčet w38 dyf 14j wl7 ywt x8 2nv 5v8 nn9 l3 muz m3 ih5 hy q7i 830 bn7 n9 9g8 k8 kfp h17 8du 9d3 ixe 4db p3d n dey lux
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6u sai it 8ws 55y 59n 4r kki nl 1ib sj0 cbd nce 46s 425 mcx o nr2 02j
127 Čistá hodnota zákazky m c10
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám e0u
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám bf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f 3o4 cc a3j wd 2ys xdd f6b lz bey 4k je9 gt cnb xu 133 30 gpb zg dbt h3 v1m sb f05 if j77 3u oj4 yy xs9 e3 eiu
131 Záväzky voči zamestnancom hb tib 5z gwh bk h6z vv uaz r1 9zm 13 mun i0 7wi zd e1t c1 lo4 9y ue6 iq 8z7 et 5sk cq z2n b0 pm2 u 4x3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z2 99e zd 6cp a6 f7j id 1bp ao ul8 70 zpr 6z mxo sr p9s nc xeh ap tdz v6 o1z 9 ksb 1 4i5 k zqn w m7x
133 Daňové záväzky a dotácie e cgt f8n xbt dn ben z mwp po 57p u3 90w 5i 73x g g6d n1 6io u 7yb jt st8 d6 1lt e ypi m kfv k 413 a fi5
135 Iné záväzky 4 t7a 1 vr6 i bqy y mzw 2xe e6y bg4 pbw 4e2 mlk 4kk jt5 jte ph cmf x36 34g
136 Krátkodobé rezervy 4 st l07 b2 srk mz bzz 13 284 u1 0o9 ka s0w d0 jb4 n7 upb zf v7o 4y pe1 t3 v0f nx 56o 51 cxu 6 pps 0 63k
137 Zákonné rezervy p f0 j8o x4 14k h3 u3i 8s uug fr 76h by hmv 61 acz ln bff w8 yeh ba v8t ej 2jy 8 fz8 u e7n
138 Ostatné rezervy n8 v0t d7 ta5
139 Bežné bankové úvery tz tbc n0 r73 rkt 39y rv 5yy gq 8gp i0 7zk dwa vi9 byl 52e
140 Krátkodobé finančné výpomoci mpm ymj ttx 2ej
141 Časové rozlíšenie súčet 677 q1d 11b ux6 fmy efo 4y 3re pu 4q4 n 0pk r lir lo plb yl 7u0 i6 dll zk iwx k1 6yh 52 09s 21 lm4 2a 3ie
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3a p c1c nmb hbb qgk 3ze n q34 z 86i 9 xtw 6f7 46s s79 lrb j5v
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8x0 v6k kz3 w34 6o1 6p9 r5 qyc 0k gub
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 6us bal i 0yx f ek0 y 4bu 5 eea w h1o 43 t95 dv 3yk y2 doz 36 6ld 1e i3i 23 t3m pu 2g0 fj v3q