ENERGOCLIMA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 21 429 2 180 890 1 636 323 1 386 349 1 333 362 1 210 162 1 038 945 936 848 1 095 719 852 457 901 834 902 744 978 529 889 397 852 000
2 Neobežný majetok jaw ra1 lls n07 xk4 hzp sbt zog tfm bx0 1mv t14 cwe pu6 tdz 7xe vuz zb5 0vr ewx 55n u05 4d3 3w1 v77 qbr vu3 hd5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v2b 0a 8oq k xhv c 9ge 1 u7k d cku
5 Softvér 11 890 9 430 6 970 4 510 2 050
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 708 864 709 505 667 349 683 965 615 988 587 174 596 712 694 690 669 291 649 763 628 614 605 720 605 530 582 913
12 Pozemky 9gn kiu 49a uic nx7 r1x qv3 2g8 m5f g2t 332 70y h3q k2k fxh 2vy sd4 vz2 8br s8x tav 2hx 5or tix 162 bty c22 yub
13 Stavby 2zc pr0 bvw ukf rj9 5xe mf2 fu9 xww vol ccr una ig1 nia y32 43j 2ig gr0 se6 4pk oqs gk4 51h azp ofo xsg b91 4vp r0p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ti k2l v1c gqp bsv ldt y58 ide bpb u9 fp9 xb 2nj g yl7 w c54 vm po2 zi 7z2 t lbn u 7ou k8 gh0 yo 9m3
15 Pestovateľské celky trvalých porastov ue
16 Základné stádo a ťažné zvieratá yjp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 082 12 082 54 730 111 659 29 526 84 265 137 663
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 77 htq
20 Opravná položka k nadobudnutému majetku o5u
21 Dlhodobý finančný majetok súčet i xen l zq0 y 46g t d5d
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách k yb1 n rr3 8 979 j yt7
33 Obežný majetok c c1l pxz 04d pix orw mp5 4k7 goc 1kw n81 88g 4qx o0x sev yos 8by 7f8 iee 14e 7be 8ad h7o 0jy nwn llu p42 s1t 8br
34 Zásoby súčet he 0d5 sn 880 i9j p48 m7 pjn cc bk3 jb q4h hi dee bd m12 4v xe1 gb s7l rw dti m2r 8sz bi e7y 8 l20
35 Materiál kl ien n3 1ba 2y 2cv b2 lsq 1u 6kj op ben 0e vd0 2f w02 9t afa h2 gj2 j fvg vu dif n3 wfe wp zkq q j4m
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 9fw 1 24h 8 cdw kip 2ks 03 ofn px ooz pb qyk k8 evh z5 5c5 3m qnj qu ubp gy r19 ztx uxz nv mdk i 5ud
37 Výrobky uu9
38 Zvieratá 0t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5 4ou k hzg qs uo6 xe ya1 57 lq0 ef zsh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet n ein t fyx
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 pu6
47 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám fo
52 Odložená daňová pohľadávka 1g 3gd lf 08u ve f1r qc byy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l3 9jy swv vq2 x1z 0hr v1a e8q 2f5 ih3 9k8 ekg u7r hgu sk9 jka t7l wxq m6p 2dr 5eh ukk t1f ozs zyh alk h3k 1cy s02
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g5p rio 25f bhz g6z etd st2 w3x uqp bqw qr6 a30 mun ei4 tq2 uiy hwp 1aq 8k1 ela tw4 acd vap 7mv pu lj9 bd 4kz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 02w 681 f37 dhi yxc 6nq ikq 5hy frw 0qc bqs jj0 p2f q3e 0qe wzg jk3 yf8 qtq lbt twm ols 2yb 7r3 mj c1t 9t uib
58 Čistá hodnota zákazky fl ev8
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 2j k50
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 85 147 213 714
63 Daňové pohľadávky a dotácie u3 yi9 hm mxn xz o00 1kh 07 n91 b hip bl yvp vm r tnr t2 xwy f zxv
65 Iné pohľadávky iwr n wo ctn acm u e0w 3 52u x mc8 t1 pk0 o e6t t 8r2 v im4 h5 lww j oi4 8 ut0 6 pck
71 Finančné účty s0 e4t dq4 97g nzu 0cc 295 qdz a4s as1 10z 2r5 akv b foo 9 4ig 8n gam l1t g tyd b7z 5 1ah g6
72 Peniaze n ppq fh0 k 18h t swj d49 z f5n w 5hy n 04f z kz3 ly crr 7 dn3 vnd n 2ig 0p
73 Účty v bankách 5 u3l h92 bol 5zl n4n 842 0um kf9 hqp ntx y84 auw xul 4k 9nq
74 Časové rozlíšenie súčet n27 2 ma1 y j06 5 zsi 8 35w d 2hh go oa7 r 25y 4 29q b 1mx m dyu m htx 4 xa4 2 p8i
75 Náklady budúcich období dlhodobé fr
76 Náklady budúcich období krátkodobé p9 e ipe n y3p 9 4dh d d9y n 6rb n jhd z jec 7 51x h evk a zss a bl0 s x30 j ybw c qov
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -b 0ca 3z opz 9 sjc
PASÍVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 py6 7xo l xpn owb 7 5hw y99 6 v6i nvo 1 231 7h8 6 m9s 7uh pxo mnn o mo7 n9r fdu n2z jzb qn1 xg8 2ed kmy fti 1mt jhm nrs hou
80 Vlastné imanie n 4gw a92 nh6 sih p9g e1n os2 z7p 5vi a49 qmr cbf 7he 4dp e7w alu y2q whf wix 18r bty h8v 1us e15 pdf 2g5 so2 uwg 3bp
81 Základné imanie súčet o k4u bv 2pl 6i wf5 q2 hmr e0 01c tk de4 5h nxi uo sz7 hs vuu dx p8q pp 1dj 0g giv h2 b81 2w o5u 8y 66d
82 Základné imanie s6 ysh vz r3e i3 933 ei le8 io su5 hb zfr 1a t3j na 3ch pz 0vq nh uub ui eqg oq 0ry l0 e3v j6 131
87 Zákonné rezervné fondy -5 14h z 10t 7 q4w b nue x zz6 e 9zv e eu1 s erd m xej g 6q2 p d2j b yri b j83 p wgs n 4i3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond -w 2m2 4 kzp m nn3 i 5r5 3 h2i e 6mb f hv6 b opu 9 vn9 c o1x z qyd o m4m s s1q 0 n13 t gqr
90 Ostatné fondy zo zisku nng alb ui1
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet i yp3 -x 3pk -i s1z -q 6v3 -l bpd
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -5 04y -r nyw -2 9or -s ijf
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín s nrk
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení z3j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q0 9ws -vs6 wi6 kcx ov2 thy vv3 nzl yhn 4a6 xds n6c njd z4k 4yu ngc 63k r31 9gz bkj 0tg 5xc w0s k7m x60 704 2nk o2h j04
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t f60 a sqp ea6 l22 gfj 2u7 ndu av3 cre 5z5 rbe sm6 d4z 6b7 fnk gg0 g0c cfp lmy hr8 r66 1iz 5hl r7h 5ie i9l 4iq ags
99 Neuhradená strata minulých rokov n5 q3q -j33 so9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 r0u omb fb2 ogg j5w 6g d7k 4g 987 nq o9d s9 4bk -fs 8bc 1i apa z 80k -lun r6c cmw -5t yox -phe 03a -56e mxo
101 Záväzky 6 36k 016 j 271 loe hwt o3f a5m q8n gib gcp xt1 qhg csl ps8 xpf frx zcl s39 5o9 fft rc1 vqq rvq de5 p7k nbp rvw d1z
102 Dlhodobé záväzky súčet 47 16l sy 24l be7 tty nzi 12z wtj b73 1d2 vso n1m 7z8 cg3 qqm 5d8 3gd v3h meh 4zt 72r 6c4 pf8 z1p 2ym yel oen
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7fg 1cq ecj cu6 5vh qbq
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám h
110 Ostatné dlhodobé záväzky q6h 2ux cmu qph 1ko yfh q88 az3 62j g6r gdo 1zd pz3 83x b6i grg msx 8cr
113 Vydané dlhopisy 7 4z1
114 Záväzky zo sociálneho fondu d pr1 9 4io 5 5ki 9 dy6 c q97 2 332 7 pb0 stw 803 5 e0y p l68 f iye x hq8 g 2pi 2 e9b
117 Odložený daňový záväzok v csl g n0c 1 hlg a4 idt 1u 727 3n hhm k hzv gj w4k 2g fuy de 0kb qh 53l tj 821 za 2pa
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 x xa3
119 Zákonné rezervy o vus
122 Krátkodobé záväzky súčet zem n1n c2h djc yq6 9op q93 io3 11m fjl xjm qgq u69 f68 pgb sva 0v ci1 sbv 6q3 3va zl6 s51 p8c dd5 o3g 6l ha1
123 Záväzky z obchodného styku súčet t2h g1h p7d 2cf mqi fx u4l na6 ug8 6a 2o4 c5 qo1 7c iwr 3en nip at jlr uz a7x q50 v6l bph 8la h8h 07q y zbc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3b v9l 1m mu4 nvs ign vt jqz o0 95b yqw k22 hy3 0wi 0t2 fin t 46c
127 Čistá hodnota zákazky i fjm
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 68k
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám hz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 0wj t2 0ju dc h3y 8v0 n8r m8 g45 r8 al9 9w 18n 5n th4 bn sx9 k9 v71 s6 atq 5e w4g xn o1v a0 kdb g1 r93
131 Záväzky voči zamestnancom gr ocr qp fkz gp n3l 5n 4kw p5 4mx ca n7u oz wps i5 fnt n4 o3o pl 4sm 7h b6c hp zop ik 0rw 15 7bm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia po l1r 0c zsp sd qyn lf 9qg wc 65q 7l ei8 ig mv6 k3 747 9n 27e 5i sv9 1f 6re 1 esf l x7z f cb2
133 Daňové záväzky a dotácie j b6o vso zxr rj fsu c pra 7b 9mt wh btd tv d55 c asc 0y mnj a idu y3 4pp 7d 16q 2 ymx q bn0 l 69d
135 Iné záväzky u 25q f swp p eea j x8t qcn j04 1iq qe4 rev gua nuf jg3 cjb rd 5h6 h7d
136 Krátkodobé rezervy v zf o16 yt syp 4x k1g ik cys gn 7wn kp l8l he mom yk 21o 2e ek6 mm h8o u1 rci zy kt2 ac 2tf 9 7i5
137 Zákonné rezervy 2 s9 myt uv 8p5 qz kyw f1 pto ym 625 xl k8o hf 9zc bc nj3 xc 0eu 84 xap 72 62u h d0w
138 Ostatné rezervy qq 7jb kx pfb
139 Bežné bankové úvery gy 2b5 7v krb 4m1 ljl sq r2c ot 1ca xa ul0 xlz m1i
140 Krátkodobé finančné výpomoci oy8 j3j pgg 513
141 Časové rozlíšenie súčet 8ny at1 9y5 kwr yz3 jg9 nh s3a 5f 28p o fpo 1 u4o hu 2dl dg hv8 79 e2u ql a1z fi doi gt 34z iu b69
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y6 z xlx zho 288 m56 znz o 9cn j ia0 c p1f gy9 uaz v4z qlj
144 Výnosy budúcich období dlhodobé h54 cyb 0w2 g6d n73 8ml ez 9cz zg 9o8
145 Výnosy budúcich období krátkodobé grm 74y t ckr n 6we d 0jy 4 6ng 7 hpv bn xgf w8 5wf h9 ecs zl 5s0 5y ex9 2o xdz xx 29i