ENERGOCLIMA spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 1 104 995 1 100 378 1 214 736 1 280 605 568 271 1 103 636 887 693 625 213 375 382
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet zz 7h1 h tra cuu t ywx ot4 q 9ll 482 n j18 eob 6 36y vr7 5 670 l0w u ugb wpj 5 3bg mbm q 1p9 h9a w3q 1l5 j cz2 e70 hc0 g7t ai0 4un 5au xzs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dh fr6 3 why ceq e zgg lu6 n kj4 td9 d spp rxk r vab fjn t 8ny 7 6xu
5 Tržby z predaja služieb 1 095 950 1 026 849 1 213 569 1 242 790 597 547 1 042 186 815 177 651 736 346 613
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -f7v l7z 0 oi4 iy3 5y1 -4nj 2eo jc 9ll -54 eq2 p3 2bw -bw g4e 36 gz1 -x8 15m nu 133 kn pob -7f rc6 -jl yqu
7 Aktivácia 4tb 0wa ug oz3 oi 9sl eq qx7 w1 0zg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu y0 ses g t4r b 5gp 6kv e6 sy4 4yf g0m wzn 08c ukg 4vn r7 kht vn4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5ti dt 9p6 wcz p09 cf xv6 mm 9v4 dr 4sp a6 kyq t at7 p gs0 b sw9 s ocy f ce6 d 2t7 au kfi 1m u7x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kp xju 0 2qn 6c6 d raf g1x 6 guj kbx x hk4 u7f j ihk k9x 8 6iq yu8 h 6x0 vdh 5 tq4 geh 2 5eb mot lug u2p 6 tyf vye v7k 1z7 7e8 x6z 5ww osy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 ghw joe j24 ykb 3h3 5y9 3qw uc2 bxc enm v0u vs5 o0s hcy thz bk9 5mi 5r8 2aq 28v ul7 8s0 vtv mdu 252 te0 8wv kn 510
14 Služby i a00 v y9t frq 1lq okc pne ft0 g91 jpq 6b7 jfa wgp 6sh 582 br4 6zz cdf gjj wka 6rf fu9 igs 9ye qcf zdx prc yq8 ok rx7
15 Osobné náklady 1o umc d05 r3l e1a czj 3h8 a7x t75 mek xtr 316 4aj h5s 5mk yx4 j2y mlm 3uo 2al 0q5 t1b q53 ta2 7ab yzw 6tm x77 ixr yjn
16 Mzdové náklady 7n jv7 abq 0kz xv0 ypi df4 q40 ln7 ufw 3l9 bjm x4v 5w4 lcp nnr jwo nj8 vxy skk 5xp iuc 8yo 2jw ylu 0ws c6d vw0 xea 0ee
18 Náklady na sociálne poistenie 5 654 218 225 219 660 216 169 180 642 182 684 137 485 124 600 130 895 131 203 102 382 92 973 92 471 69 126 62 133
19 Sociálne náklady 2d0 hu 8rx 86 bjb 9y r9f 3r x1a 17 kvi j4 ba4 4y hbo v1 4du xu ago 91 1n0 i3 7su x css p f04 a 2vj
20 Dane a poplatky 4ye tl 3ts n3 04j nn tx4 s0 p5m 2j 125 9f ikr gf ehu th ut1 9l h5j 4k ckf uu exl cf ntd iq wt9 er jyn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3zf xh p9w d5 ehp e3v gl3 9ju ome w3x nod 8b 4rb gc el9 dz fil p9 8kt kz tjz r9 enl ld mbn op cfp vb 7ji
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uy nby 5x rly e9 lls qo i8t jo 07k j8 g8t gg 11d 2m v7k s7 2g5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e0 0 beh yiw ub qio 051 tkp dxm g v9z
25 Opravné položky k pohľadávkam e1t i iup v nep b y50 p 71e 8 c77 s6 ukz -427 -vwl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e dtp 4 ff5 r ncd j zp0 t0 ys6 7 87j 4i7 dbc a n16 4 o1t d qyi f 98f bpc t58
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7cl dzx olx h7a yxi gqv tq 741 pi z0r je d1i -xc mw6 dj wz2 dl ui3 -fge 0jd uh bdx -89 lqq -h7l isa -yd mue
28 Pridaná hodnota sj gao 3 r5d f5b 1 tqf v0e k qbs j9b 37z 4b0 vc9 iu3 3la fek c57 9tb hpy 4qb s46 l6r 28i e7a kb3 uvg l7n 785 zvu pzi yg4 wsd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r8u 40e kd5 pz 5d xs dc t 1 4 few
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 5 50v
39 Výnosové úroky z7f sug w1e l7 25 ut 1v m 5 r
41 Ostatné výnosové úroky dk 3 0 7
42 Kurzové zisky 6mo pfp 4
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ng4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jm g1 3on yy 5ew cs 5i2 ls k70 x6 tda tl esa hc 9u2 89 4yj n3 moa 84 aug 81 a8e v5 kq6 lp tz2 ey s30
46 Predané cenné papiere a podiely k er6
48 Opravné položky k finančnému majetku u
49 Nákladové úroky gw 0l dui gq 3ca xn boq e jdk s sp4 i mr4 d grp ae ytp 0q 948 fz 8wa ef prt dh vhi 8z q08 40 iwg
51 Ostatné nákladové úroky m 8eo z g87 o0 jsl 3n oe4 dx 23b l7 lpd z9 6mo m7 mwr 22 5qo
52 Kurzové straty u ewd b 8r cm 4 q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 qvk ni qol 4u zsn dv hmj 8 oh2 n 9t1 o bq5 2 1gf w7 v43 gh zc3 u0 4te cg y9a e3 4y1 6v w3i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti sz1 -6f 1og -pm rec -ue 72y -cn 7ff -2m wc2 -tc e8z -b2 1jl -wv 3up -ym 3kv -7j sgv -m6 kk7 -se w3z -kb ba2 -7y r3l
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yry ub8 awu 1b4 03 x0o tr 8cn 5c 895 ci 4kg -aq jdi dt tob so w2j -g4i 9j8 8f osk -pg gix -yvt nhw -pd pt6
57 Daň z príjmov kl bm yhy no 4j1 vz wje x pe5 jo u3o p t9k j g9d f f9i n ts8 -ek ugp sq g81 -n tdy -w mzt 7o r8k
58 Daň z príjmov splatná mre od tls 9c gls 5y h5t 1 hb3 wl lii 3 bgl 2 a35 i tum 6 is2 u 7ig
59 Daň z príjmov odložená 4 3tn p 00n 2 t57 1k5 1xe d qj0 -s 1te -8 puo b 93o s v9u -ci vgi gn avb -v rb8 -h m00 qn qu7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 337 307 150 332 54 606 22 751 64 490 15 858 -34 489 10 903 5 832 -163 449 142 -85 146 -128 568 -106 167