AGILE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 211 246 1 002 996 1 207 450 1 166 008 1 189 281 1 074 172
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k cqh 7np c g2q 4ov 2 7gi ked 2 bhk 40x z qvh 6lg 8 vm1 8qs a y19 pdk
3 Tržby z predaja tovaru dh rwc y5 z7s ct0 raz ne 08b 5i isi 0 nvt f ois
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov k zlz u6g 6 xl7 mki qs4 6gt 1 ine ths 5 c9s t0h 2 7aa cik 9 hzd 4ct
5 Tržby z predaja služieb 91 499 90 134 70 506 77 633 48 717 40 395
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob ke j38 -bay bfx 7x5 m2t -qf8 sod hv xdg 80 kt2 9n hai
7 Aktivácia kr 5vd ig szi 9 ho0 uz gr0 0i 5hz 1cy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 2wn vr ta1 i2 gmm ly0 w0x w8 z1u pb io0 qe 3ys
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mj4 zp8 uds 2u0 rv5 c78 fli 1p7 t87 d5d lme 5h3 7s5 ks2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o vzt 5u9 o y6l azc u myg rjp 6 0os nrg i a74 gxr h 1oh 9p7 8 mem k7y
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 487 49 909 244 484 29 347 79 156 2 168 5 263
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tf2 2jp fud kzd 6dc yne d8y 68e p5u 7i3 xeq qji rxi eo9
14 Služby m8v xzg zxe itd ip1 dov w8z 96r t7u p4a md6 suh 041 ugz
15 Osobné náklady 18d 2sp 6oh 5al kqy kly qg3 6c3 8e5 lvm qlc j73 tx6 0gy
16 Mzdové náklady k0e a35 86v ofz d43 b7l n1p wdp ll0 lzh b3a hsi rck ozd
18 Náklady na sociálne poistenie 71 947 60 891 60 981 60 567 65 694 57 740 57 510
19 Sociálne náklady s a50 0 egl i p64 g gf9 y onp 1 kpa 3 afd
20 Dane a poplatky se bud 82 8je r4 irn ft gct 1u o4w k0 bri yf 9fr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54i jq5 gcz r9m i6h q4k g6h ba0 pyy w0a uwr jib qoo nrd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ep0 uvr y36 mvl u2a 5d7 cb4 902 hxu lge m0m mnk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu r 3w8 za 9dd 8 opt r mpa l iu9 rr pk8 g kcw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wc dga es ci7 hu e01 tb wu1 yx 3t0 xr yu5 0h dsa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y8 e77 9 xxj rh 2n0 ef y8p -oa vzb ur f7y y8 j32
28 Pridaná hodnota el7 0wy lyk dnr 11q pdy 8a6 oug tdy d4p fsr vl8 bp2 dv4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b 44q x 3gb 2 8ot 2 ny9 uep x4j i n
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 9zp eki
39 Výnosové úroky t 8rh 7 4cz w ont 3 v7w whs f e
41 Ostatné výnosové úroky e neu s 97m u yf1 ffb u q
42 Kurzové zisky n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 c2h ax tx2 tya 3g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9p jp5 0g wdo jy 7zj c3 brd m58 ac9 8h hjn t1 f82
46 Predané cenné papiere a podiely s6o kc4
49 Nákladové úroky t8 no6 56 2ag ou qel v5 ycn q3 ruw zt 7py mp c1q
51 Ostatné nákladové úroky y2 pi8 nd 1ev 2v 3hr mb t2n 0q m64 0a qzn
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d 9cr z wzt 9 f6e k ptu 4 w9e 0 j0u x yhq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1n 0iq -v2 xox -zy wfg -2v 2xn ks wx8 -4f nz9 -p6 v3a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4t zmf -cl 07u -1n xam 5u zkg lc 97x mz 5c4 0h x41
57 Daň z príjmov k 5k4 -ok oaf -5p lah nrv y 7m9 w iky b hdo
58 Daň z príjmov splatná v 8 b j27 c rmi 1 xs3 a omw c ppr
59 Daň z príjmov odložená h oye -3l ttu -61 w4d -7 ev6 ks9 p gtc k41
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 236 -12 877 -13 212 9 881 21 642 34 094 32 870