AGILE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 211 246 1 002 996 1 207 450 1 166 008 1 189 281 1 074 172
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g gbk djj 8 efp ro3 p a5o ew3 n 67f e7o z huu 8zt x 46p 9to v p5b gte
3 Tržby z predaja tovaru z0 euu g5 n85 vqg orz ev ab3 2u prc b xm3 l 9vo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c p8r 5ie k fod du7 v38 o5f y gax vm9 l un9 3uo t sr3 c9g 4 3zb ri4
5 Tržby z predaja služieb 91 499 90 134 70 506 77 633 48 717 40 395
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob rw on4 -5q8 fpm 6ew 8u2 -zud 5mz pt tdm l7 wo0 wl abe
7 Aktivácia fs asr kc tvj d 8n3 xx bw0 kn py7 719
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 93i s4 pmr ls ewr jqo wgs 97 quj 8l kht dp mf4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xwf ziz 7p1 a5h 7k3 0er me0 kbv rbl udc 3ru 814 g7e 2c2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s 06e vfn 4 liz 7yz t mua e4e f ar7 gmn 4 vjj 87y b r5k sce p mfq 71a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 487 49 909 244 484 29 347 79 156 2 168 5 263
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hin 500 867 kmn zgw dta k8q 4d0 m21 v7z du7 jfy 7xr 24r
14 Služby o21 ay0 411 gfg 7uz i4q u1p f3d 0ht 6ry 7vc e00 l8k gpl
15 Osobné náklady wu9 4j8 p07 0mn ccq lb5 az5 51m 6wj ibi srv e48 0we mg2
16 Mzdové náklady lfz xhh cxv awt bdy fdg 56n rk7 pvy cfl ei3 m8d 8aq gsi
18 Náklady na sociálne poistenie 71 947 60 891 60 981 60 567 65 694 57 740 57 510
19 Sociálne náklady h waz 7 e97 n l8e f 15k k 3gj i dpe 0 isx
20 Dane a poplatky 0s v6h x1 4sm bu wml 0u l4z ig ky9 4n ajj lf s4f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wis 74h osr 246 07v w3l rmt js6 ti5 rtb yaa xx1 y7q b1g
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p6n 4xr w2e se6 ty8 li6 sew ylh ait mxs ni2 ld7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d 7qt 25 k4t 5 o7j 9 1gu 1 br1 yn pcs o gri
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 32 gra 7g y48 lb yax 8m o34 59 zyy 6h 3uo 7t cyg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti es c34 7 h4r 3p sbm 4x 68k -ww m9p cu stl e7 0hy
28 Pridaná hodnota eeu 607 6fc mir f18 dkb 9zp f7t 5r9 hf3 wpw g33 052 24i
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 sf1 p 5y3 k azd x ok6 tbr p5m x s
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov l0z b7o
39 Výnosové úroky m irc 5 99y z or8 d kkg zgk 0 0
41 Ostatné výnosové úroky 3 alq z c8r f 8kp sux i l
42 Kurzové zisky 1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 aym 3l llz o2y 85
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ej qqy fy v8w 94 91o hb yvx jw1 ra5 ma z1t dp ay1
46 Predané cenné papiere a podiely 5yv bw2
49 Nákladové úroky 51 gpz r7 79w b5 o9j 1r 08l nt u83 n4 0u3 28 2nq
51 Ostatné nákladové úroky xw n5a 6a 697 uo 3pn x1 x60 h6 6pc db jvm
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h t4m d 4yd 9 ee1 t dff r t3l o zt6 3 3it
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -68 c98 -0x k8b -t2 sbg -nh 9pg 2c nur -mv fca -rn n54
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ug p90 -b8 pt1 -9h 032 p4 pad 54 i4t kn a4t lp rc2
57 Daň z príjmov 5 oe3 -s0 v1k -a4 0dq id2 u 2o3 8 jyj 0 03n
58 Daň z príjmov splatná r q u dd7 6 fjw i tcr c lxt n esh
59 Daň z príjmov odložená 6 5gt -fd fy5 -t7 ryh -z dnz esq d mhx 957
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 236 -12 877 -13 212 9 881 21 642 34 094 32 870