S - EKA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
555/N
Dátum vzniku
02.09.1994
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • Vykonávanie činnosti technickej služby emisnej kontroly (od 28.4.2022)
 • výkon komplexných činností poverenej organizácie pre systém emisných kontrol cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002)
 • zabezpečenie systému iných kontrol (od 24.5.2002)
 • overovanie podmienok žiadateľov i pracovísk emisných kontrol cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002)
 • odborné vzdelávanie, doškoľovacie kurzy a skúšky odborne spôsobilých osôb pracovísk emisných kontrol cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002)
 • vykonávanie odborného dozoru a kontrolnej činnosti na pracoviskách emisných kontrol cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002)
 • zabezpečovanie výroby a predaja cenín a ostatného signačného a dokumentačného materiálu pre pracoviská vykonávajúce emisné kontroly cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002)
 • odborné poradenstvo v oblasti cestnej dopravy, automobilového opravárenstva a údržbových systémov (od 24.5.2002)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 2.9.1994)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od 2.9.1994)
 • zobraziť ukončené
 • emisné kontroly cestných motorových vozidiel (od 24.5.2002 do 27.4.2022)
 • ostatné vzdelávanie-v oblasti emisných kontrol (od 2.9.1994 do 23.5.2002)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti cestnej dopravy, automobilového opravárenstva a údržbových systémov (od 2.9.1994 do 23.5.2002)
 • maloobchod-signačný a dokumentačný materiál pre pracoviská emisných kontrol (od 2.9.1994 do 23.5.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluvy o prevode častí obchodných podielov zo dňa 23.7.2001, 25.7.2001. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2001.
 • Dodatkom č. 2 zo dňa 28.12.2000 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z..
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.7.1994 a dodatkom č.1 zo dňa 3.8.1994 podľa §§ 56-75 a § 105-153 zákona č.513/1991 Zb.-Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1567
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadnutia VZ
 • Zápisnica z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • spoločenská zmluva.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za r.2012,zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2010,zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2009,zápisnica
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r.2007,zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka r.2006, zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • SZ
 • Zmena SZ
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Účtovná závierka - správa audítora za r.2004
 • Účtovná závierka + výročná správa za rok 2003
 • Úplné znenie SZ
 • Súvaha, príloha k účtovnej závierke za r. 2001, daňové priznanie
 • Súvaha, príloha k účtovnej závierke za r. 2002, daňové priznanie
Dátum aktualizácie
14.05.2024
Domény