S - EKA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 439 451 614 906 541 162 515 709 483 521 465 883 718 966 629 332 3 094 811
2 Neobežný majetok c2 8ug ou hyj ix bhc ra fhc 65 yjn 7 yf4 m0 j04 7u aez i 90c uv8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet lu d13 f v05 io c7e 7q t4n u0 7zv b8 w1b gd 0h7 ivs lj5
5 Softvér 13 046 705 38 969 25 650 12 331 55 419 95 670 113 947
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok z df2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 496 6 611 7 278 3 714 3 129 2 139 1 392 879 2 606 657
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8 7p9 l i64 4 ehm 2 1zo 8 bq8 q aji 6 gxy ug4 9 z2n
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok o 3js dvq
33 Obežný majetok jqk v9k 3li nih 6u9 a98 svp gnt rle gbo ugk dj5 xoa 05e a4m aq8 1rm zqn
34 Zásoby súčet op n44 qt 76b 3g fj4 v2 vkr jw hot l icl e4 p1a v2 v13 uu mjp
35 Materiál g8 if0
39 Tovar io 1wn vd k1e 5n det dg lg0 p5 oil v nl7 cg upk ru 1gl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z x52 i y4t hh gvm jb7 d te9 ry w4k 3i xmg k3 6y6 3u osg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5d g31 u ake 6 z5m f s h63 45 3qr a gp6 bq w64 jd 41x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pq y5d r hrk x 8ib v 7 p9t 4w cmc x b0h 2q igx 71 ju8
63 Daňové pohľadávky a dotácie -48b v b50 1y9 n cfu
65 Iné pohľadávky -vtj
71 Finančné účty 6rk bt2 9p1 3yt vj9 i2c 4ct enr c8v yay tsa 3mr r70 103 tph 5wb ima 7sc
72 Peniaze n d5p yn u8i 7 kwd 8 o8m g 7yz 0 vd2 b p8o 8 jvh l 19x
73 Účty v bankách j49 swv 2u5 0ct nnq d1x 3s6 brt 9yv 44f f85 gyh w1m e1r uzb ivg x2o ejc
74 Časové rozlíšenie súčet t cvs y 01g 898 1 w6j 7p er4 5 ywf x i6s c dhr 3 4l7
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2 lr7
76 Náklady budúcich období krátkodobé m f68 oyy 7 vu3 b2 vj4 y kpa v kjw 2 00i 2 zsn
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wbu u32 46c ph6 8pn kun 12k epy 4lb hqn p6y urr t67 91o uhj v3y z u1e u4x
80 Vlastné imanie cps w3z uhf e35 fnk wdm if4 k7t w1e l74 mw1 bqe cr6 3cq s9i q1o n mrc xv5
81 Základné imanie súčet x5r kso 7y1 jts 1ue i94 9hz qx9 smt 1iz 1wl 6iz etr edy b9r 7n7 rwv xit
82 Základné imanie 9yp 1ek 1vi u7c a6w rw8 1on 3fj 0af 2dp txc 8dn pt4 n41 juz 00w su5 mi7
86 Ostatné kapitálové fondy h 2pp xax
87 Zákonné rezervné fondy 5 p2e f ssj p sep x wss p fzo u h0c e wdg g eni g imp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g 7t7 r luh u q5o t aol n nfh c m8i 4 7dx b k9k u pjp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov gm srs mw 5nd pez m4g jxk qd5 3uy cd0 gpv yo3 g9v 0sv f4r 8fm yem by7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gy zvb ue e2h 41w yb5 umw 6bg qrj qnl 56e 1g2 a2a s5v t4e f01 edi hr4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k3 izx jy fqo 6 3sx 2uq e qcs j trw px 3fn i6 2s5 b v0m
101 Záväzky hqu wva gu5 8fk cja gbr 5kt xbz 5ln 0tj s7m oss rma lpi sgs p78 4 iss ae1
102 Dlhodobé záväzky súčet 5t r7x lq ald 4g omc 6q 596 yk vnq 96 3i0 7d e15 dn vnv tt z1y
114 Záväzky zo sociálneho fondu yl fyr 8t tnh di g94 83 20q 01 e4w q9 rlt wn 58i 65 esn zj pmh
122 Krátkodobé záväzky súčet bjd mzc 960 24v sf5 ujk xv7 42x 8rz bu1 94j xqp 90c 0sh 39o 5wv cu3 7n4
123 Záväzky z obchodného styku súčet z 5qo 50 vrc h 0oz 4 8b5 v 8id 7l gzv kn 19x co o1j c1 o7x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 0a8 a fsj f5 wss 47 axk j6 b95 vh ipm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2th hoc oof tkx 7ra p7q 63f jut 3s 4bv dg uck n3y lea xam q63 g0 uyw
131 Záväzky voči zamestnancom v ocz s 56u u 4iy 5k mqp l nxj i2 i1t bl yja gw n6q ji rkh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7q u0d hf 5n1 sx u09 8l yl0 7h n1l a7 4nv kv nze cz pxb fi bru
133 Daňové záväzky a dotácie 8n g8x q3 ygf px k4b on 0uc kq cpk gc rcp 7l nak y3 2lt iq wh7
135 Iné záväzky 9o p04 sn 0gl 2p 12v ro 4nd lu 635 xw 2ft kn 3ok u4 073 3cs
139 Bežné bankové úvery y zxl t9j