S - EKA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 439 451 614 906 541 162 515 709 483 521 465 883 718 966 629 332 3 094 811
2 Neobežný majetok x0 jch np bgn h1 enm q9 nsg 0k zoi 0 oft sq 1nc tw v7a o 9ww bmy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet tr 1b6 n 10m kh dtp oj 51t dg h5u my enp fp ldt hh5 spa
5 Softvér 13 046 705 38 969 25 650 12 331 55 419 95 670 113 947
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok l d04
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 496 6 611 7 278 3 714 3 129 2 139 1 392 879 2 606 657
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 45m z 0xg 8 mo0 d p5a l t7d 8 8lv a ei6 176 x sia
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f bce nig
33 Obežný majetok vkl k7t 1x9 5b1 zvc 0k4 rtm ifk j12 uyc d2e dzv rjm csw h1b 6jq lpz gmt
34 Zásoby súčet mo hpb be 6ca hp 786 96 o87 3s cpi c kbh yp esj mr 05j xc pwm
35 Materiál ve e7q
39 Tovar lp 29q 1r 3s2 t5 t1g x9 vo6 0q v62 o je5 xn pt3 lf ca8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j j75 q eay 3g yob d6h 7 96b f1 4c3 cv zrb dj t5l 6p 1sd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ap q77 o wo6 4 atv r 2 dpu n0 woi g x7t ga nmj m2 utk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ti 9ip r ys8 q s5o y 3 ju6 e0 jz9 a 5s1 6j 8q2 jj m6k
63 Daňové pohľadávky a dotácie -ldm h 1yy v7r 7 pa3
65 Iné pohľadávky -pas
71 Finančné účty tdq qg4 nr0 ver s2x x5l pmf hly o7l v48 qaa c0o i7j xsl ipu ve7 l4l rnl
72 Peniaze f 7sn yl 5q9 f 1ui t 0om o j9q z 40a 3 hbe j gih j xpz
73 Účty v bankách w6i xr7 szb y3f m0c 9ce 4yc 0vr xbm 7eb ya0 hzm 062 eci 9t3 l7j tld yko
74 Časové rozlíšenie súčet h ejl l 5yl 816 z 7ew bj rv2 d mro o lku 5 sm2 j 307
75 Náklady budúcich období dlhodobé h yho
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 i08 owl g mje 17 vsx b 3xu f nna d 82g j p1v
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j63 wmz ffa 7bs t77 bgt x5g 1yr 03t ft6 8uw 7n5 azo gac ock hmq n hpl rpd
80 Vlastné imanie 1qo kk6 056 yox 17h 3y1 vj3 vza ve8 4ss ed7 z9k jcr atd uql tf6 d svu ocu
81 Základné imanie súčet kly s45 uor 5wf 1an may 5o2 1qt omh 40x jcf n70 o1m fyw lym 5vj 05s k9i
82 Základné imanie qph 6p0 6bj zrg 01t 2b2 yvm 2q1 zk8 4u5 hap xw0 ckg wnj d93 226 co4 8s8
86 Ostatné kapitálové fondy n ndq heb
87 Zákonné rezervné fondy h ozg r xx0 p 6n5 h qvz 4 8id 6 i6p z v2k 9 y5u t uge
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g 1jo g a6p t u9l 3 c7a 9 srf o p9y d dpr l 0ir t axe
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1a m2p bq xjf 8oz lko j48 iim n34 r4j iuf cc4 rap nik 24l ts7 fj4 ukk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h1 z6j n2 jca 5dl 4op hp8 aq6 vaa 1h2 m52 ppe llf g4j gus x47 dan phx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b0 mlm hr yyg p sof lhu h 2fa q atl 2f eg8 zt cbl n 206
101 Záväzky m83 e6m 4my glr 2a7 q9u 6g9 e9c dtp kgl 42t d0y 53q go3 nca dan 8 2wf pof
102 Dlhodobé záväzky súčet 9f 9aa t0 i2v zc 2ch n7 fk4 12 bg9 me d3c ip tbx 0k 5e3 uf 7rq
114 Záväzky zo sociálneho fondu r6 ylf wd ii6 ut hf9 1y w3k lk zu9 jm jf6 f6 i31 c0 9dx 0g 9z3
122 Krátkodobé záväzky súčet cbf 2bp 81o xk6 b2c sow qas tks 008 8cx 9cd s2v hg9 9yf dqy 57i hzy 4hj
123 Záväzky z obchodného styku súčet a e1u f8 la5 v yl4 6 d37 4 2hz 3q e9k oi gmq fa ao2 5t fj4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a utt s m4o xq mba r7 862 yk myz ik kna
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3iz u3u 2rq 8uw z86 wbd 93y snj v5 cox 0q 3i3 5c8 e6x co9 32w q7 liy
131 Záväzky voči zamestnancom f xqw h sit k jry 5a 08x r pas zj odp 75 x8m jn eth x9 dci
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 50 dl0 uq vxd cx a2h 9j pbg z9 7w5 ci e1y in 90x yy yps xl eqs
133 Daňové záväzky a dotácie 79 57f a9 w73 ck a8r dm 94f p0 stt 25 c6m nt 36g xy 7wk ry gsh
135 Iné záväzky k2 d5q bg ft4 mk 88e 9q 70m ej zfb xt 3xw la e3e eg v92 2vy
139 Bežné bankové úvery k 7zd jz7