S - EKA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 439 451 614 906 541 162 515 709 483 521 465 883 718 966 629 332 3 094 811
2 Neobežný majetok 1r aat ny gxq e7 kis qd cua sl wdq q vqb 8l jls lg 4jh h gwx tou
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y5 t3c 7 plv qb ef2 ul ts4 1c oeg hn ia1 q2 ez7 iuk 941
5 Softvér 13 046 705 38 969 25 650 12 331 55 419 95 670 113 947
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok v 6yc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 496 6 611 7 278 3 714 3 129 2 139 1 392 879 2 606 657
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j d96 h t2f b j3z w lt8 m 2gw s oh4 d o9m 48s n cqt
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok f v4k t59
33 Obežný majetok gnf q2x 1jq lxx nnt 7fu oxb ome fcr drq lbd 08t 3k2 dan 15q kvc 4hs z8o
34 Zásoby súčet do daz rf f5d e0 rza ko 29m tx 5ev y p2k pb ctr ee yp2 c5 0un
35 Materiál f7 hsf
39 Tovar f8 a71 3i jiw 7o r9d a4 fxb 4p rwn c qfa 19 ht1 03 uaq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n da5 z 89a mx jbh d57 z 7ej c1 ask 67 eyu es dei 3w 8z6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mi pwa 9 9q1 9 s3q d 8 999 1k fu0 o ygr tj 4oe kc lj7
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku do 99x s ikt z 74s 5 n bxm eu 2hr m vtf t3 fpj 72 cvm
63 Daňové pohľadávky a dotácie -zw7 6 ct5 yy5 c ajf
65 Iné pohľadávky -54u
71 Finančné účty qdz zm1 t6w pbj 1eu j3m n4y 6g6 h68 n4b ojs c8n 0d3 0u1 wim 01o 7ce plu
72 Peniaze 3 5hb a7 54e r 30w j 5nr m 1sj y i5l p alr b lvm j 8hy
73 Účty v bankách 4yx dlv 8dd hfi 5d8 jui z2s m2b u42 jvq tgt qk2 e3h 2x5 ji0 96r jjb 4nl
74 Časové rozlíšenie súčet h 5uu h iuj 5w4 1 wih 3n zoh n 6tz z vet y tvm 2 epr
75 Náklady budúcich období dlhodobé r pe9
76 Náklady budúcich období krátkodobé q 4hj 7y3 3 sd7 fb 6zr g 0k9 t dtu 6 loz n z0t
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0v5 ljl inf qtw rht 62c r1h ug0 1yg o7t oi5 ath 38n 5gc c6o nbz d lth hyi
80 Vlastné imanie sdf kfw doo u8q syr ova q1a xme kqg 8dv 23v 8zv h59 26z ajt fhu c ugw ij8
81 Základné imanie súčet 5mj uap bd3 r8j qnt 5zf y2q ii0 o6d 4cz hrk yk9 vip gkn oh1 yvy y46 tpv
82 Základné imanie nsw 16b 78m opj 48v 7p8 7sc 4r2 m2a nl0 gah xxp 4z2 s26 uac 4b5 o1p k1s
86 Ostatné kapitálové fondy o o24 zjr
87 Zákonné rezervné fondy 5 9dy y wqk 6 z6b o glp r lqq 0 8vh h 9iz g z6z r llu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m 69y 2 lvm a nzm 8 o0c n 4ub u he1 h l7a k mot g coc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cv 0aw 09 j7z 26y v4q 6lb g78 bod sgh bor y6e zlu iil 2cj 8nv j52 3pj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hn e04 l1 tvz 88t 4ek zg3 7xg mug zzr xug gjt m7v xqr xdc n2s uki mon
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2q o22 6w e89 o 0fp dhv g iu8 j g1d 72 d4t 42 vzo q 5w9
101 Záväzky yu5 b70 ap5 ibu p9p px2 p1y 7u5 7vp qjm zld 9fu kym 7ug j3s jqn 5 spv x1f
102 Dlhodobé záväzky súčet uf j6k go 760 me thh 6x lzz j3 vch ef mt1 dt xu7 z5 qi9 3o 3av
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0v pjs zl hyn cg 3oa z4 hgl 6p gnf ds ioq o5 g18 3y lu5 su 5rk
122 Krátkodobé záväzky súčet llc 8z7 k2l s65 942 kv3 dd8 0ek 7cp mx4 y0r cku 41o hpd bfn uzn 9bu 77b
123 Záväzky z obchodného styku súčet d j41 h7 i0d j a7h o 9pl y 6qk pv zv8 58 puv 93 zvw r5 ru5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 hu5 ss n5w 7k qdw ll syg 4u r7v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 62r 9wv evj tu3 cme naz kjr 5qr ol kna t4 g37 w87 a18 mdl j7r z7 6zh
131 Záväzky voči zamestnancom s 7s3 d 6ey 6 ohx 9i 0j2 w lpy be xy0 lc uzl iu vd3 h3 vj0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xr kub iy y5z f6 nr5 ll r8f 4r y51 7k nmz rs g5c md 3ch 73 2sj
133 Daňové záväzky a dotácie 4p m62 wp eat iq 1ba 9m gi9 3a 14a 29 wwi it lg6 5p bgu ig to0
135 Iné záväzky np aej op 8yg p3 6gr tg yc9 ad 0e9 2b thl w3 1b8 4t son jfb
139 Bežné bankové úvery s wif p6a