KTNI - Szetei, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1118/N
Dátum vzniku
08.03.1995
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 16.12.2014)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 16.12.2014)
 • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 16.12.2014)
 • polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 16.12.2014)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 16.12.2014)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 16.12.2014)
 • výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie (od 16.12.2014)
 • výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 16.12.2014)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 16.12.2014)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 16.12.2014)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 16.12.2014)
 • zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov (od 16.12.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 16.12.2014)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 16.12.2014)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 16.12.2014)
 • sťahovacie služby (od 16.12.2014)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 16.12.2014)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 16.12.2014)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 16.12.2014)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 16.12.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 16.12.2014)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 16.12.2014)
 • čistiace a upratovacie služby (od 16.12.2014)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 16.12.2014)
 • reklamné a marketingové služby (od 16.12.2014)
 • služby požičovní (od 16.12.2014)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 16.12.2014)
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 16.12.2014)
 • sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom (od 8.3.1995)
 • architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania /v odbore interiér a design/ okrem činnosti automatizovaných architektov (od 8.3.1995)
 • obchodná činnosť v plnom rozsahu voľných živností (od 8.3.1995)
 • podnikateľské poradenstvo (od 8.3.1995)
 • kreslenie bytových interierov na počítači vrátane konštrukcie nábytku a design, služby bytového architekta, návrhy a konštrukcie nábytku (od 8.3.1995)
 • poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 8.3.1995)
 • vytváranie programov na objednávku (od 8.3.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti zo dňa 23.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 07.02.2000. Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.02.1995 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 06.03.1995 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 3125
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Podpisový vzor konateľa - Martin Szetei
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • N 320/2009 - Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Účtovná závierka zar. 2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľa - Márie Szeteiovej, Jozefa Szeteiho
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
13.07.2024
Domény