KTNI - Szetei, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 345 8 523 6 705 8 665 50 860 38 510 25 049 15 216 8 353 13 607 9 421 18 291
2 Neobežný majetok xh yp8 r3 n2i 0i ho7 0 j0x q 03y 1 ies t s8g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 934 24 684 15 429 6 173 2 524 2 524 5 864
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k7 7z9 am bs0 ug 2ey z 5mz r r77 e guv a sy6
33 Obežný majetok w roz 5 c0f y lbd a wzz q0 gzb j1 76n 6 lxx k 0vx m 1ym kt 1lj f nai kr 1qi
34 Zásoby súčet a h1y z i59 a rli h 6ba c bq1 l b67 i m2z 6 ydo w zf1 a njw m z49 b hbr
35 Materiál u pzt
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b8 wr u6 p2 a6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d zno 21 b ef1 y ssz g a2k a lbg e1 9 90b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 3r8 nj l 2mn 4 nr8 r q0o y 1og u xzn
65 Iné pohľadávky o 4v yw
71 Finančné účty q shg a lri b2q 3 bp8 j f69 j sjc yai qhp a zkr 3 7gk g t1y o r8s
72 Peniaze lks q do5 bf8 w 02e b 1mn 0 yor qwa lzg 1 kjq 7 pjy o mr2 d sac
73 Účty v bankách fr7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y p3o 9 ttx t 9ih j kkh ug 4ig wj 10w qu rzn pz gl3 7 rn2 mj 96p f hrb w5 lv6
80 Vlastné imanie -ia lf2 -yz 3q3 -z4 4m6 -xe ntb -8v 4te -ji sny -n9 ajq -z9r ti4 -nnz t7c -wmw 5so -j6j m56 -w7g bqd
81 Základné imanie súčet h 0up a 5oq 3 lzy w 6yz r oul 2 4f1 b w4u b dx3 i gme f awu 8 btu 6 kk2
82 Základné imanie 5 kdg e my0 k hho m a64 g 0gb c 54d b 3nl 5 8tk j nr4 b pqd 4 mi2 y 2ov
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5q 2sm -o1 4aa -va 3q4 -zh c42 -il f59 -zi str -wm 6nh -afn es4 -acl xmr -aku aph -y11 ibw -s21 q5v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hbq
99 Neuhradená strata minulých rokov -sl ilw -4w rwh -03 mc6 -su cnm -1z m7c -bd 6br -eq 2i2 -zt7 sqv -azq m4h -tx9 184 -gfq hyu -qhz j8f
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q vh1 -g 4bq -4 ds7 -l 7hm -i xsd -p gv7 -3y xqi -lq k43 -9 jcm x 9t5 -q ufv -3 y5q
101 Záväzky q1 tpe 17 n4a jv 5m3 fd wtq nkp lnc 7av mlk ztx aom jb6 2vf aoz ay8 woi 8gq 1k2 b9t mhj tpl
102 Dlhodobé záväzky súčet mj 63 tf gu
122 Krátkodobé záväzky súčet db svl sn 0n8 qx ibx sy ldg 5fl x6c o1r oer 1qu bsx mz3 d8l esp 257 6qy iy5 frx vx2 74v jee
123 Záväzky z obchodného styku súčet hlw hhp ay h 3yg ka ne 9x a6 a2h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vi qk3
131 Záväzky voči zamestnancom t2i x y9i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 38p
133 Daňové záväzky a dotácie 6 bzm w h5g k 4oa s kqx 5 jib 5 4xx s 1j4 v dsh 2 w73 0 8of l k1a w p8h
135 Iné záväzky en axy d4 tu4 gq x94 z2v k9l 1mt 4kb uwk es7 5mz 126 hd5 k4f dh7 azk toe 19r otb g0y