A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1668/N
Dátum vzniku
18.09.1995
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod ) (od 25.1.2007)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod ) (od 25.1.2007)
 • poľnohospodárska rastlinná výroba (od 9.5.1996)
 • poskytovanie poľnohospodárskych služieb poľnohospodárskymi mechanizmami (orba, sejba, zber) (od 9.5.1996)
 • výroba a následný predaj osív zelenín a kvetín (od 9.5.1996)
 • sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (od 18.9.1995)
 • obchodná činnosť s osivami, sadivami, semenami, zeleninou, ovocím, drevinami a poľnohospodárskou technikou (od 18.9.1995)
 • činnosť organizačného a ekonomického poradcu (od 18.9.1995)
 • zobraziť ukončené
 • spracovanie ovocia a zeleniny (od 9.5.1996 do 24.1.2007)
 • obchodná činnosť s agrochemikáliami (od 18.9.1995 do 24.1.2007)
 • predaj tovaru mimo predajne (od 18.9.1995 do 24.1.2007)
 • reklamná činnosť (od 18.9.1995 do 24.1.2007)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 18.9.1995 do 24.1.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ladislav Hájas
  Ľaliová č.11
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.09.1995
 • Ing. Július Varga
  Topoľová č.5
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.09.1995
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatkom zo dňa 31.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák č. 11/1998 Z.z..
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.2.1995 v súlade s ustan. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4591
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r.2005
 • Zápisnica z VZ
 • ŽL
 • Dodatok č.2
 • SZ
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Podpisový vzor konateľov Ladislava Hájasa a Ing.Júliusa Vargu
 • Vyhlásenie konateľa o úplnom znení spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č. 1
 • Súvaha a výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke za r. 2001
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
 • účtovná závierka r. 2004
Dátum aktualizácie
22.01.2020