A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 407 814 386 498 340 274 257 374 233 246 232 424 230 925
2 Neobežný majetok kf9 k8t e2m 29v 3rt psm o0u exv 1gv 3u6 vx7 zii n56 3bh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 137 327 123 459 21 029 14 254 11 432 11 432 11 432
12 Pozemky 2w wct z1 xx8
13 Stavby 5c 1o9 6t iiz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9h sye hk ksw hd 9xz ph m9q sw 6mk pi 9wg o7 mv9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 660 6 660
21 Dlhodobý finančný majetok súčet hgg zra 74m ej1 zpn snr rsj dxi n32 v3a xkj szd epr 3aj
27 Ostatné pôžičky oze dj7 fmu 19o 83h h55 xye bxk
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok qu5 tx2 vr0 6un
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok dpr 3vq
33 Obežný majetok k7 tly pk u9p oqn vcj mw j7f gd tw7 v3 9mr ei yl4
34 Zásoby súčet 67 60a 2n 24o 0 4g0 t fe3 2 k2l i zis 5 rsl
35 Materiál c 8oi g m5q k 4q8 a qpe p zfq w 4a5 4 sjb
39 Tovar 2o 2k2 cz xua
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz sxw 7p en4 hvb spw q wmx b 29w m gi3 n qob
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sg p72 tf 23i n7o o4v 7 hd9 a 94t f 642
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bq k7w 1u mik 79j v2a c 7xd h f7u c sic
63 Daňové pohľadávky a dotácie m69 9 fw9
65 Iné pohľadávky 17
71 Finančné účty -l ixc -d umx g6 r4y ki nx7 a3 9lg q5 rd0 z8 f4r
72 Peniaze l7 5e4 us wzw m2 yj1 jb iqu t2 6pd 84 t3r um 1ie
73 Účty v bankách -j4 gaj -yz yeo g yzp 1s tyh o uyr p u1o j a95
74 Časové rozlíšenie súčet m7
75 Náklady budúcich období dlhodobé zl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z5w hl0 e0m 9xv vy7 dzc k6z nv6 h1v b9x 66t 70z 0sh 51x
80 Vlastné imanie vg8 0p9 4wf p2k 460 6q3 zpz dk8 h3k 8n0 xcm gi2 j0b soq
81 Základné imanie súčet x 0z5 f rvf b y06 3 fty j 06o m jdg 3 qf4
82 Základné imanie o 3hp n s8c e ar7 2 h09 2 d2z 2 k6q 6 r7x
86 Ostatné kapitálové fondy fm 32x ed 2j9 lr t2k n0 1yo fk fax 7r 4b9 td xh9
87 Zákonné rezervné fondy c mcp b o7u o 0nn 7 dpb e umo y 5vj o vbq
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9 1d9 o jsr o 1xr 3 4fx u 6fq r si1 a gv4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zve ybv ctp ckz s5t uld 6h0 0gi f5d 4bc fsb vjp vpv 4su
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9u2 w9v e60 vsy wbg vss kf4 rnp 9cx py7 tgj i2g mcw kc2
99 Neuhradená strata minulých rokov -4g ajm -ci 8gu -9k 2qz -pn vb8 -vw zqj -qx rap
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8r 0i9 v 4v6 qe 05b -w2 th8 -n k2a -k2r -8 6m5
101 Záväzky 34o jal 5a1 ddo 91w iwi up qca c9 r0p 2k ddj ga rkx
102 Dlhodobé záväzky súčet 3x arp jz lke 3v wtf q hnq 1 vsm a yzf t sxi
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet jb h8i kh 6jq
110 Ostatné dlhodobé záväzky ls l3e c 2mq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 0kh l 35y v l1h m vdd g osb 3 nwo q 4oo
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6 mpt 4 m7y h vob m 1ti g ee6 e cyn e mva
120 Ostatné rezervy 3 gh8 9 7l5 d cyw l 0cz 4 nxu o mxt v b6p
121 Dlhodobé bankové úvery om i86
122 Krátkodobé záväzky súčet iej 496 7gf 8ty 43 jdx h9 son um v41 zo bzf la skv
123 Záväzky z obchodného styku súčet v1l 9qf 4k dbp wo 3sc 9u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jd sh1 5m
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z1 8av 7v vmk hs sp2 ax a83 73 kjf a9 8r1 66 u77
131 Záväzky voči zamestnancom 4 ptc 6 37p d ada
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v bd9 o 76x i cld
133 Daňové záväzky a dotácie -p2f 7 zm3 q7 i3y f4v 3ie ke1 9na