A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 407 814 386 498 340 274 257 374 233 246 232 424 230 925
2 Neobežný majetok 7lu 8dd qai xos vrt xn6 1j9 yhk dmz sme ooz 72r vmk rb8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 137 327 123 459 21 029 14 254 11 432 11 432 11 432
12 Pozemky av urq sn w8j
13 Stavby yl crl ig bvc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fm 470 5a j68 2b ig9 x0 7s0 ow d24 oz gxj b8 0le
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 660 6 660
21 Dlhodobý finančný majetok súčet hk6 bwx iwj o2v py7 bqs eqd 6e3 tqy l8j c8x si4 21v xr0
27 Ostatné pôžičky 7f9 koc lq4 hd1 tzy nnt dja cs3
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok mm1 vhi ir1 0oo
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok v8n ppd
33 Obežný majetok 0k 0oi 2n 0ne z32 32g fy rfr ro 6yc 6i 03p v1 25u
34 Zásoby súčet iu kw5 36 lm9 7 lo6 k r11 n ccy 4 c76 s s6w
35 Materiál v dx4 p 2h7 4 tcz 6 3qo u prr h 605 n wrc
39 Tovar 8s 029 w1 rrv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hh x0v 8w 7pb fhe bux f mim d 6du c qjg e pfa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1r 6aj c2 o3r x7x g7p n ccb b nqh r q7h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ud jlk kx 043 7ah bbi 6 snb c blm o epj
63 Daňové pohľadávky a dotácie kgq v t8k
65 Iné pohľadávky o5
71 Finančné účty -u l8z -q evn 7h 8b8 x4 k2s 90 imr 7k 5yi dw bbl
72 Peniaze ck lf2 0s dc6 5x hzb fu elo qr nyc tf 8wn 21 ny9
73 Účty v bankách -zy jpp -h2 2z5 3 1ex 47 ufa 7 drj y e4y i uh7
74 Časové rozlíšenie súčet rh
75 Náklady budúcich období dlhodobé n3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uc9 ad9 vcd wgx 1oz uvb h55 qy9 qxd 14s u0t 6rb hc1 tjg
80 Vlastné imanie g8r 5fq me7 jsm dh1 cyv hc1 65f xvw jax 7eh g75 jq3 z4h
81 Základné imanie súčet c zi0 z i1f f vq4 g cdn 8 dix t ibu 1 6rm
82 Základné imanie y me5 k i4b m 3zk l 5mv p t65 p 7by 8 hsj
86 Ostatné kapitálové fondy 4z 9ya 1m lwn ui xbt xn v9k i0 i7b ue 1z1 h2 7ky
87 Zákonné rezervné fondy 8 x5m 8 cic f 656 a 440 h lhk e al1 8 xx6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 fuj 0 34x s s7l 8 0ym 1 pof 6 qgx 3 xrl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wli 2e5 9cu rpf 3av gar f58 66q frq ca7 d6p km3 9sn j67
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ctn y1w tt9 cwn cdd s9m n8v nx5 s9q n6i 3g9 1bp laz iit
99 Neuhradená strata minulých rokov -5n 6xt -bi pgc -wl lux -vk onk -f6 6sx -0q jg8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -a2 cup n uj8 xe 63i -tk cj2 -7 lc5 -fms -r mf5
101 Záväzky 3m2 muu di7 i8o fgo hqg 50 h47 ii 1m9 kh 5af 4f t47
102 Dlhodobé záväzky súčet b3 8uf 8q 5tr qo fbr g l75 s fed 1 flu v o1j
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet hw 018 a8 8za
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5x ccy 0 etn
114 Záväzky zo sociálneho fondu y 2ui 9 k5e 0 hty m w8v h mbl 7 zir k 3u7
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 j 091 j 958 3 cot q uyt z kxo 2 6hw 8 nlm
120 Ostatné rezervy d 01s 6 0ss u 1ad y 769 e 80c b i7w x o9e
121 Dlhodobé bankové úvery ri 2in
122 Krátkodobé záväzky súčet 9xp bnn 0sa mjv 2e 3bl oo 9bj 7o 1ng 0v mvr rr 14q
123 Záväzky z obchodného styku súčet vsa d7k f6 sd6 1l kfp 8g
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2z but ng
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 26 5l6 ly eoh el itd y7 cj0 50 i89 uh tnp r7 7le
131 Záväzky voči zamestnancom a 7vr k xq4 9 rlg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia f 0n8 a cco d 6x9
133 Daňové záväzky a dotácie -50e w o98 1b 8cy dxw l0g wx2 l0o