A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 407 814 386 498 340 274 257 374 233 246 232 424 230 925
2 Neobežný majetok xwy nmr ajh 0o2 4r2 7yp un3 oy4 5ra e4s kxq li6 u8h qth
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 137 327 123 459 21 029 14 254 11 432 11 432 11 432
12 Pozemky iu uf9 8m xlo
13 Stavby 9u ym6 nz 2g3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 90 2dj 45 emo a3 97w te 0an gz 7wr xm nq7 dh ft5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 6 660 6 660
21 Dlhodobý finančný majetok súčet aso dgu d7f alp w8n 80u 0st t0y iqb n4a ovq dbi 6yc 1xq
27 Ostatné pôžičky l29 6kf k8r 2v9 2tm z4g 7mn sx6 200 vbn
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 0q0 kxv
32 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok e1b tnm
33 Obežný majetok 4p xr5 k2 q5i luz xi5 l0 fxi ii m2s ap cr3 up njt
34 Zásoby súčet bl z40 jf 7fa z fgl i 7nu 2 mc7 5 lyc m 2y1
35 Materiál 3 36e j d7u i a38 7 cxh w xfe 3 hmo k kay
39 Tovar ou lr3 ie mex
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xt 7l2 6t w9k ngh plx m gkt y jw7 d ijo 1 kuw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ae 8jm ly 5kb snp mdp w u30 r smj 1 r5g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a4 d67 2s 10q vxn 74f 4 jvx s e9y b gki
63 Daňové pohľadávky a dotácie fae y eth
65 Iné pohľadávky ch
71 Finančné účty -8 cbm -n h9k 2e kvt hp 1oc 73 x8l ie sap 5f 447
72 Peniaze os v5u ev cel nu 76y 1e 019 y5 4jz f2 z3v og 8c1
73 Účty v bankách -3l kjx -7f bu2 l 8kp k7 8rq y sp9 o zjg 7 q1c
74 Časové rozlíšenie súčet eq
75 Náklady budúcich období dlhodobé a4
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xam 5h7 ddo l92 f12 ox1 6ki a7a m6d gxf zfq 6pd my0 lxr
80 Vlastné imanie xut 5xk 35w 0ju zgv 2fn 75i 5a6 yjq oyc 3tb i2h gom doi
81 Základné imanie súčet y 252 2 rwz f 43c b 50q r whv j zce 8 u8c
82 Základné imanie y 3zp p mrd 9 pne 1 ioz j zrq w 2c6 t 5bv
86 Ostatné kapitálové fondy zo pqx wr gpc o3 mfe 6r t6b lh gis ke fva 1f aud
87 Zákonné rezervné fondy 7 hui 6 kd6 1 tec g fep m qxv x a5v 2 eti
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o ty2 9 jtx j xlg 0 bpe b 19b y amn 5 vjv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov wrv f0t 71d 33e dk1 9cc rc2 s3y fln zyh job 1mp lgh u8h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 03w zij rmf ljn ov0 05t 1x0 5k7 4xa k2g yxb xrf yl6 g5b
99 Neuhradená strata minulých rokov -mh 1co -mt 8fk -jj tea -ec pa8 -f7 sgw -vu q6u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -y0 c7j r s3q ns jel -he 0lq -7 2h2 -cei -q adb
101 Záväzky sr5 6tk 46r 2ri 5og 6dm 7k gyq 4f rck 6m 6nh fx lzl
102 Dlhodobé záväzky súčet uo bzk sc 24l tw lyw r u0i 8 c2m z 5r3 u xcr
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet yl c8b
110 Ostatné dlhodobé záväzky zm 29a y7 3ox r uyr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1 ta7 r oib q x97 s aci y djk c fq4 p 7vi
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 g fyp 2 gr4 t kp9 v kw8 h 2na e o9h 7 fmo
120 Ostatné rezervy 3 kzf 8 1bg 5 bjd 9 zj8 1 bmf j t5r p m2p
121 Dlhodobé bankové úvery c1 i9s
122 Krátkodobé záväzky súčet 3ow ge5 j9h g70 s3 v9k 5s qkv ma tww ia nzt dw uuh
123 Záväzky z obchodného styku súčet grq jkg 15 ori nn x21 zo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku iu mrp pt npt 4c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s9 94o fw bwl q4 gl8 lf ne0 7m 5p1 za 089 bx 7pd
131 Záväzky voči zamestnancom u x9d b 66f b 5a2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p nhw i hks 2 ylu
133 Daňové záväzky a dotácie -377 8 4nw be d6y x4q ez2 zs7 u0c