KOMINVENT s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1806/N
Dátum vzniku
21.11.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • automatizované spracovanie dát (od 21.11.1995)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 21.11.1995)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 21.11.1995)
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a tvorba programov na zákazku (od 21.11.1995)
 • obchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod (od 21.11.1995)
 • predaj tovaru mimo predajne (od 21.11.1995)
 • sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov (od 21.11.1995)
 • sekretárske služby a práce (od 21.11.1995)
 • ostatné vzdelávanie-v oblasti softwaru (od 21.11.1995)
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti matematiky, výpočtovej techniky a fyziky (od 21.11.1995)
 • reklamné činnosti (od 21.11.1995)
 • vydavateľská činnosť (od 21.11.1995)
 • nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností (od 21.11.1995)
 • sprostredkovanie verejných podujatí v oblasti kultúry a umenia (od 21.11.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na valnom zhromaždení bol dňa 06.12.2002 schválený dodatok spoločenskej zmluvy v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 30.12.1994, v znení dodatku zo dňa 8.11.1995, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl.Zák.č. 513/91 Zb.v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4988
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2012, zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2011,zápisnica
 • Účtovná závierka za r. 2010,zápisnica
 • Zápisnica z VZ
 • Rozhodnutie o premene
 • SZ
 • Účtovná závierka za r.2008,zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r.2007,zápisnica
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • účtovná závierka za r. 2004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r.2003
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľov - Ing. László Kocsisa a RNDr. Anny Kénesy
Dátum aktualizácie
17.02.2024