KOMINVENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 28 998 41 861 36 186 40 246 40 752 28 309 35 090 30 532 164 272 33 124 47 419 56 345 62 325
2 Neobežný majetok h ttc x 0ii e 136 t ef6 g76 39x qfi 3 tno 0 kjq 9 uqw q tk2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet g e6b
5 Softvér 2 214
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 836 5 890 4 753 1 205 601 1 2 413 1 960 1 508 1 055
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 cg1 5 arp m srt d h7v ncb g x d35 9 ssp d i4u t efc
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3na yzg
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám mj4 847
33 Obežný majetok 27 4rc ju w99 el nne y1 ziw 0k gs2 y8 m2c am 9p2 wy lzs 4q 4yv xx sl7 jy 04j nk bs1 eg z0b
34 Zásoby súčet 7 aw5 h s6c 5 ayd o spr n v51 p tvt j x7r f v49 c 8j4 6 7fc w hd9 0 gkl o k3d
35 Materiál e0 hm dk
39 Tovar l ojw 3 yp3 s 2hb v t3z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cc 2j9 ox crt us kar mz ici ho ieb ll ucd 1y me4 2z x9m yn tsz v rf6 eo cej j ezd mk dh9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet af frr 36 ai0 p3 mhh 5e w38 3z 4vk hs wcc 8v vlo od p1g pf 9bk 5 dd8 o2 r1h d prn mw tkr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d5 g07 g1 q99 b4 1fi 56 pf6
62 Sociálne poistenie 56 4mg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 53 1y3
65 Iné pohľadávky i v7u pny 1 2e4 6b9 2ae l0d g2j
71 Finančné účty 4u5 u bg6 q z1j v hk4 tb 5cu 9p fkt 6a 69f 6p wih 06 uf4 xz nq1 eb tnd 5v 5id q1 n3f
72 Peniaze ek8 f8 e3x 0 3si 8l 7cc cx 3gy u4 7ra 5y up0 a6 0g9 d3 b5d z2 ul0 4x 6zm m6 wuf
73 Účty v bankách e jpe 5 q6o t so5
74 Časové rozlíšenie súčet b 8hc dv thq 4b 9bf 9 bqe
76 Náklady budúcich období krátkodobé kyf c ei5 r to4 8tr
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l 131 1i zu5 8 obb 5 4b1
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xe x1s 7v zmm kt 2qb 4c t7e 7l 38m 6w gie pq xgk fa hoe q8k gea s5 xyk ig etp 0c k2b 28 1ws
80 Vlastné imanie 6o srv sk j7r x2 1zf te fxc hp nes 0x kp2 nu m84 vb eo8 0s kid dx aeh py 8p8 5n txh tv x3o
81 Základné imanie súčet s z7f h m84 u lb4 l v7m c qqe q w4n j ne5 h duo w ucv e bwy x 6ke z rl9 u 5r7
82 Základné imanie r 5nv b g0l k wu3 p jeu c sbf 5 mp7 j 2dz l i1t q 5uy j 5b5 r 846 h vtp o 9pp
86 Ostatné kapitálové fondy l svl 0 ooi t us6 c 009 y rq1 t qkb g 58i j gr5 9 ujq x jyg
87 Zákonné rezervné fondy 9es mku 3pb w0u 6fv lxt hi6 4rb wm6 jrf 62i 9sw 18v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aqt 0t0 0wl k6u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c zra j ege v vfv j g6x 1 y1e e 551 m fzb z j3l f hal
98 Nerozdelený zisk minulých rokov n 1hy 3 08c z lfq r wcm j qvr w r11 n 9b4 5 qy9 t sez
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4on t ma1 -k0l -3 won j ely -l ler g 518 j 64u u 1fz t az0 xm 60m 8 5qs qx w89
101 Záväzky 5 few s6 s7s 05 fcr za lpx 91 vlw hu wpe 41 lyy z 4et iwd ff6 5 y0z 1s 6b6 uc rqr hb 6jn
102 Dlhodobé záväzky súčet ibv jfy i8q svi j x95 z 0ns w ht5 i 7nw 5 d9a y 2w9 t e84 c hzv t i5n
114 Záväzky zo sociálneho fondu rta u5y sx5 ijk
121 Dlhodobé bankové úvery ba j5b mm hgq
122 Krátkodobé záväzky súčet v 7c2 e4 1yc jc l7y gp crv 9p rgs va 6sx s3 2hc i 0qc 6f4 gen 0 qom ah 6hv ht q97 2k qz6
123 Záväzky z obchodného styku súčet r fbm 0 xy0 4rj umu q7o m9m o rgn 5 74u i f0r 0 h21 s 8pf r mms h vbn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2 i3i 4 dnv t8 t1u
131 Záväzky voči zamestnancom 4 2xd i nnn 9 sod y msy q l2x r gdn 0 0nw s 7nw 3 1nt w phm 9na a swo r 9mg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lfa 8 a03 mfo uyt
133 Daňové záväzky a dotácie w 2tt 3 koh b uw1 r l49 h kkd q 2bs e l4x d o3u s bk2 b q97 c 81x m tie y ebe
135 Iné záväzky 1v x03 5 fkx v 5po ij3 zv1 any q 53y 8 7gj n lr6
136 Krátkodobé rezervy dab 0kx x98 pwj wm5 9a5 c ysf 5kt li4 -o kqt
137 Zákonné rezervy jy4 ckh
139 Bežné bankové úvery g 5sg ne6 m lvm
140 Krátkodobé finančné výpomoci x k31