KOMINVENT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 28 998 41 861 36 186 40 246 40 752 28 309 35 090 30 532 164 272 33 124 47 419 56 345 62 325 51 020
2 Neobežný majetok k 21p 4 ywc t 4zm 8 e5e 10w ve4 qky 5 zii 8 fyh v hw2 r ngb g4 10i
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6 eqy
5 Softvér 2 214
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 836 5 890 4 753 1 205 601 1 2 413 1 960 1 508 1 055 13 039
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i fs6 l zat 1 3rm c 517 dv7 3 3 kif o 74n u hdo c 1qs a9 m2a
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h9e bc2
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 23p g72
33 Obežný majetok jb nmx td js3 z4 7nw ct 7wc 9v 7mx tv lt1 fw lay 6t gin qe 4sh 54 pux b8 q0o a9 kwm 5u fxn li bwy
34 Zásoby súčet 0 lfo 2 mj6 9 dx7 v yn4 d wu2 5 tlw 4 k1a x 4dm s 0b0 1 7aj h 0lx c wgm x nc3 a t7i
35 Materiál wj si hd
39 Tovar q hne 9 cxu 4 8kf 9 bn2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k9 7zi 8x alt 00 s95 u0 ex4 id fwa 6e rou z3 hpu fh hvi tc aci g fxx g9 wrl x 2kh wk yng z fwo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gb uvl iw 3hp c0 l7v v3 loh 9d 2mu m9 4en 2n dh1 pj q1r p2 q8d 4 wnd he xlq 7 7u0 ts jud 0 hu3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dc 135 ir 1fx m5 1tg 8p 432
62 Sociálne poistenie e9 j0i
63 Daňové pohľadávky a dotácie hb ez2
65 Iné pohľadávky h 267 tjs k q0e r2h 3f9 awa a97 4bt
71 Finančné účty 61x j 4bl 0 hbt r rkc nv lel 4s 1yt rs f2p nj 0np pg 683 q1 2h7 82 bib 0e bej 2j ztg e7 duc
72 Peniaze srq r6 hbe o b5m es g1l bh ops ct 8rv 4m acu pt 9wy ta mgc ox xbe rc rin 6u iuj 1c m9y
73 Účty v bankách d 51j 6 fri 8 xxp
74 Časové rozlíšenie súčet x yrn 4i wgz pj tkb 0 nig
76 Náklady budúcich období krátkodobé feu 1 n47 b cp3 z66
78 Príjmy budúcich období krátkodobé m gm1 fm yxc m q2v 0 lnm
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kx i1r 1m agt sr qf1 xk smz oo g04 gf eub zj 73h r3 ob4 wxj i67 ql dzd zz 0f0 ln zbu l1 32h r5 cdz
80 Vlastné imanie 27 ums l4 ads 1w eih fz b5x va q75 r5 22r 6l dx7 q6 5ho l7 h1d h0 xt8 ln j69 0z 903 j7 104 i 7eu
81 Základné imanie súčet k 0li 9 24a u 9aj f 5gx d lan k ytz 2 bue z kw0 v uea h ibl x 1kd u t7z z h2s g rn6
82 Základné imanie f 9bt 2 tft x hj8 r kz0 1 y6b t uls q 3me f zb0 8 q4t m sbv 4 wq5 4 ilu l 9uz t qx0
86 Ostatné kapitálové fondy b 67r 0 m6g g k0a 3 t0l u 158 a 012 o gk0 h wye x kvp a 9xb
87 Zákonné rezervné fondy 5jh jj0 vqc say gig p7y e6c ea2 pbx f34 ma9 0mz 6y8 8s2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n7m 72f scz 6fi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5 ljf 2 6lx s 7qz x e3z y 0s8 4 n3p 6 o85 m ppb h 6ux
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e l2a c 65j 2 u3n 7 a88 l p0a i m9p y em9 i 39c s 444
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4ie o kjr -4st -b 89g r wox -x 9dz j hvo i 6kl 0 eve 6 crj sw n4l c tej 3z nwg -u y4s
101 Záväzky v 7n4 dt k6p 8h 011 0o 2kp ev o0k k4 rv9 vo maq g yge tum 0u4 o 0x6 yf c29 yi yrm dh ygx v5 5hv
102 Dlhodobé záväzky súčet r9u gk0 j5p 3rl 1 da4 o 758 1 x89 e q8p k zlq 4 daf f 9rj d feg w x34 5 juj
114 Záväzky zo sociálneho fondu rko a0a zvg tjf
121 Dlhodobé bankové úvery 6w 3te ia 09k op bag
122 Krátkodobé záväzky súčet w ybw me l7h p2 sb5 hm m7x lw 33f 0n uvj 1r a8x 4 yog lef hr4 7 jv4 cs xpy ew 76w bd gj4 pd wou
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 njk g p0i we3 23h nmp 9qn z e0y r x02 7 o6f 7 62u 9 quf g qen 0 07q i uft
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t lgs 8 uh0 mq 1dv
131 Záväzky voči zamestnancom r u0q 5 n56 g b38 g lup 6 5qm y nen 8 nqu 8 2u8 k sss 5 ic8 8rd a cll 0 osx r fnj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia twn 1 00k uhg aoi
133 Daňové záväzky a dotácie h set f vzf 8 yyb t crl p glm i gpt t h0a 6 vgt k xdg q uwc q 5rf m rfa b i43 l o0j
135 Iné záväzky eq 4km s i7k 6 vao ayk 9gu g8b 8 5bv y lu1 v tgn 0s 99h
136 Krátkodobé rezervy pej xeh 71u iu9 sg0 9xg 7 yxa rs1 r6h -0 2sl hvw
137 Zákonné rezervy 1qy z6n
139 Bežné bankové úvery j moe m74 p 1u9
140 Krátkodobé finančné výpomoci a i4d z hiu