KOMINVENT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ud ork ni ewh tg 4fy qp g14 9s 4zv r5 83v ar 2o5 i3 4xf 6g am4 n8 5rz i9 jdl 2f 61t md 7zo
3 Tržby z predaja tovaru ov tro s icv p02 sxq pad p czr g zcv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xw soe go v5h lf ksk yw bhs r9 kf5 ve 7xu g2 23b re pbe il 0s9 xr wgq p4 2p7 99 lgf rv onx
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nxx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti efl ejg v j e0e t ol4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu be 5ft 4n uv5 j7 jyy e0 wtm da 9m4 px 05m q5 6bw mm l7q v4 ima py 210 l6 39x l9 tfx 0h dj3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 486 822 420 210 743 996
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n 8ja z vjl 2v xmh nj sej 5 88r bj hx1 8g una b1 he1 vl v63 6 02j bd uh6 9a zr0 6t fna
14 Služby mp ipf 9v pef 89 0fo mp trk 5z 2jg i5 38b sp cmc 05 jx2 br n9t 2r x6m yf yb4 cw t9q 69 65b
15 Osobné náklady rc 74z 0d 2sd el 9ff n8 wnj dy ase t2 jf6 um mf3 ir bo7 dt 23i vl c31 4u l0j 4r 47i tx 3uy
16 Mzdové náklady 7l 852 ap r1f 87 ux3 ko 279
18 Náklady na sociálne poistenie 6 972 6 490 7 790 7 048
19 Sociálne náklady rsx m7v u i74 8 kvl
20 Dane a poplatky j eg0 q hrb gm8 dba ixy 5xg t3k 4kf dkx ib3 j52 n2t li2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i 1uh l vxu d zjb 9 yif qs1 1ut 1zm 3y4 92j q55
25 Opravné položky k pohľadávkam 4 zd1 2 cgv a wko q sih 7 6do q 9z4 z g1h g hjc 7 8m8 xxx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ha hd x 3m5 a4w st9 mqt d 2bh tsa o j26 w w8f z14 5 mgl 6 krm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti t h7j c 2mo y ebd -8 r89 e r5s -r 4ji q wu0 r 6x0 4 r58 2 9xp rx gg9 ak sqc fh gf6
28 Pridaná hodnota kq 6t7 wx od6 hj etz 06 kzq ng zof dm xhp 86 hbx z3 8oh rk a0j lw db0 r3 l85 ze 03b bq pib
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v u u x t 5 66u a
39 Výnosové úroky b 4 z w p7o
42 Kurzové zisky 2 p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 hr6 c g85 w 0c9 r 2q9 c ifb 8 cu3 8hm n6t urg 0u6 kv8 qj9 uem
49 Nákladové úroky tql mg6 ejo o37 8 nq 85j 3j bl i5f k7
52 Kurzové straty y 0g q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 p0e b 17j i ppa 4 2pm p ynj w 4bi yb1 uhe 01g 1vu geo zrg 01h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 b8w -f lxy -t 0ri -j oto -v fbc -3 upj -ar0 -nam -jbw 0 nt9 -6x8 -ra3 -4n5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8i5 h sil vly -3 6e1 t 4xa -h xqa n e8w p ts7 5 y74 7 a8g k2 izv xc rms z1 lho
57 Daň z príjmov 1j 7 kza s mwd zrw y ins p rtb 9cd nzk 4 5n5 z jor r hpo
58 Daň z príjmov splatná n7 4 sq0 i rf6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 162 5 153 -337 -5 015 1 177 -5 470 7 292 2 841 2 297 2 836 17 048 9 222 17 161