Agontec, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
199/T
Dátum vzniku
02.12.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva.
Základné imanie
33 864,00 €
Predmety činnosti
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu (od 2.12.1996)
 • činnosť organizačná a ekonomického poradenstva (od 2.12.1996)
 • výroba a montáž kovových výrobkov (od 2.12.1996)
 • výroba, montáž a oprava strojov pre poľnohospodárstvo (od 2.12.1996)
 • kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie sa môže obchodovať len s týmto povolením (od 2.12.1996)
 • finančný prenájom (leasing) (od 2.12.1996)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 2.12.1996)
 • prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 2.12.1996)
 • sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností (od 2.12.1996)
 • vykonávanie správy nehnuteľností (od 2.12.1996)
 • vykupovanie dlhov a pohľadávok (faktoring a forfaiting) (od 2.12.1996)
 • sprostredkovanie služieb a obchodu (od 2.12.1996)
 • skladovanie tovaru, na ktorý sa nevzťahujú predpisy určujúce špeciálne povinnosti pri skladovaní (od 2.12.1996)
 • reklamná činnosť (od 2.12.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 332,00 €
 • Počet: 102
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 19.05.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 05.08.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 621
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ján Vörös
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Vyhlásenie zo dňa 29.05.2018
 • Zoznam akcionárov
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Zmluva o predaji časti podniku medzi predávajúcim COMAR, a.s. a kupujúcim Agontec, a.s.
 • Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Zápisnica z MVZ 26.10.2007
 • Stanovy - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 114/07, Nz 43258/07, NCRls 42933/07
 • Vyhlásenie člena DR - Ing. Martin Podhorný
 • Vyhlásenie člena DR - MUDr. Margita Vörösová
 • Vyhlásenie člena DR - Ing. Lotár Spátay
 • Sprievodný list.
 • Správa audítora o overení ÚZ k 31.12.2002
Dátum aktualizácie
24.09.2023
Domény