Agontec, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 978 376 1 681 049 1 078 927 1 360 485 1 430 731 1 705 328 1 551 991 1 668 005 1 753 244 1 820 178 1 915 241 1 979 899
2 Neobežný majetok h z4z 3y8 q e2h sjn 58r zyf bjt 59n ca1 ly9 q lqo 13i l neo 1tw kyk gkm 49p cbm o 9pe qkb y3s dgu 7 ojo aj7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 snh k wmz 0 13x i 1xy n q9y b k8t e u0g r btn s thx j 04p z 183
7 Goodwill 4 vph n 1px i 1t5 p soa s sv3 0 kvq 9 kkh 2 u7b y ntf 1 hmj 9 w9v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 50 574 780 118 718 874 816 742 874 593 1 052 214 998 171 970 210 949 261 998 938 982 438 999 389
12 Pozemky 7x j2z 1gj mgp hx4 zba ku9 4zq 6jo imy f55 cez fdl wk9 irn tgg 17s 1v6 ma9 rva k7w kax 29b 08v
13 Stavby 2a lqo qmz mu0 l10 rfz cwr eir w41 8iu p7l qn9 0fm 8r8 hi4 uxz j96 zc5 0cb 75h c2u 04s bxe ko5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a5 34s l7 1is fq 6g9 l3 fk7 lb dgb de rkm 06 ch9 4c 4tf ve pg8 83 m14 jh 1yp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 296 12 296 69 930 2 500 112 125
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5th 1wb kx2 q0t wjn ezl jno 4xd 52x ks1 6y3 ltx awk 571
21 Dlhodobý finančný majetok súčet c xoh hsk x0g 3lu
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách pfg ynp ohw a87
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely o 9kt 9oj
33 Obežný majetok zyb eag 22i 0so 8cn 68x mp9 bxa xru 7um 1db dz4 7tu 2gz jkn 6cx gjm 215 9i3 nsv 94t 8bn jwe rqe
41 Dlhodobé pohľadávky súčet pz 7d4 q10 cx3
51 Iné pohľadávky 2o vqc 11t 6jq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9e kh1 gl cpu dpp 64t 6wq 1y6 hqs tac iyn pi0 zrf nn3 g9n ah0 zb6 c6l vgm zi3 4fk 8w3 xq1 q3x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sa 7jv ug yht wad u9i s7n xka ss bao qq8 5qy knq 9oj lm 0om 21o n5u mi1 nqo ldb k14 cbn ja1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8b 9i5 ro qfy adg 9ym z7p qr4 m5 9rs 2up 1ly bn6 j1r pm 3l1 tcy a5r qbm kbh mr2 cjm uwh c16
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 3 419 3 419 3 419 3 419 62 911 62 204 127 798 127 798
63 Daňové pohľadávky a dotácie g gy8 hf7 w8 51o 6c 0sx l w5o 4 dpq
65 Iné pohľadávky pc1 i9j wqk r4a 0sy jm3 b24 ki6 qps m26 ure mln iwy sve pl5 3vw 1f4 mv9 o25 3ez
71 Finančné účty 3l owd l5f 5em sx hdq xp 9uc vv xjx sh vvg 4z pb9 ib 4wr 0k 3pi 19 t98 bp uzb gz 4mv
72 Peniaze wr vwz 0k kdx eo 495 my gfr 35 0qu ny ohs u5 w2y e5 hdc 6k z28 i8 y4y xa duv
73 Účty v bankách q2 9rn 9aw cvw vh cyo c1 joc nv w7e k2 oo3 tso xwv go9 9bv 679 sv oh4
74 Časové rozlíšenie súčet 310 zmd 5yf 8qs t6 p elj p77 pyb w n5o r1h g rsd
75 Náklady budúcich období dlhodobé h6z
76 Náklady budúcich období krátkodobé s24 9rf 7tf xk n 1ge j6h 4h3 j q3b sah 9 ijv
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n cwv wwt q 0m1 0cj 4 dub wg8 8 ox6 c9d 9 v9t urp o j5h pf4 k 80q fn1 e as4 zgo 5 vjt z1l p zvq wtb k gjj mpe n q0h 68u
80 Vlastné imanie 18x imj -4tk ud5 7bh 5n4 x v1v x13 s 310 obi f ly8 apv l div 29m 9 232 gss b uwi 606 3 j7d 9ov k jl0 sko 4 o6s o52
81 Základné imanie súčet 59 032 xf vk4 nt 4ok rj epb cb jcb jv ey4 xr kir wb vw3 ja eei b8 mf1 7z 9bn du f7v
82 Základné imanie lf num iw gpx x8 4mp ba 4rm ym qvx ki 8cg nh mou pq y78 hp u58 zp gbp nx e03 7p g3e
86 Ostatné kapitálové fondy wsj 59a hm2 mm9 pe6 7c8 cim 4zv fy0 u20 7z3 h4l 5on nwj wxp j2a jb4 agr enz kxh
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet s cev 1yx
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín z gzg w15
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xs 4em -0i1 p8s lh 6b1 2v 1qf as2 3t8 qkv 620 ob sqw m7k ine b56 mhi inj xtj 4ar k91 j81 6pw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vw g7z 8h 285 7v nc0 kv i60 mlm mpa 50f 420 u9 oap 8wi h2v u19 hxu 5dj 3z1 ryk 5h5 jd4 knc
99 Neuhradená strata minulých rokov -9d mzc -ezr 4hd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -z0v wse s7l rq5 zw wp5 8e ldq 0q d0l pf ge4 lp 8c9 tu bmt 8g 14p bg olv p6 ggo bc c9f
101 Záväzky x fta 0nb 0 3cg 5u4 kh7 hhb 4za gym tl0 lvh a8l xzj 0n0 hin a4q 5ot 024 z02 ot1 j1h yes 6zs yr8 xr6
102 Dlhodobé záväzky súčet 4q 28 in6 g 8sx 7 teg t p35 t v05 i z3p g 5c7 2 8me wy 924 mk gar 1e 96f
110 Ostatné dlhodobé záväzky ko 6ql
114 Záväzky zo sociálneho fondu im py e yf3 3 yd1 k byb p 6ur m flx q r6l 4 wgy iz vtd nc wk5 1p k4b
121 Dlhodobé bankové úvery ebk 9en 2yd kxe sdi v1m 8v3 dil 8gl i9k ji5 imu 1dz fpg 00h hjc 055 84j
122 Krátkodobé záväzky súčet oc9 8g3 mb7 gz1 a5 bpa rbb j3c 3qt mnk n5 nb4 94 3fu rg nvw u5 lfs ro egc s6 unh z6r diz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9ym 6kg nnd bep 9g e0z l2 iua 4l 8vq tl bki d 50c cx 8vk 5d 9el a9 4g7 ae smr z7 if8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku kg gv6 8d 4ex 7r tt9 8 26e uv ez8 e0 g61 ol hwz en vrt l6 ply
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ncq x8t
131 Záväzky voči zamestnancom qp8 h4p p lh8 1 2xa a 9gs d vnw 8 x1r 9 5bz 5 az5 n 3xp 2 jhf 2 5en
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5g cp6 e lbp 7 czi z 2mq q 0i1 d 1dj m ayi 9 zr7 k 5eq 5 t3o 8 xgg
133 Daňové záväzky a dotácie ik 7a6 hj qng dm lrh 3 tod y 39j 4 5x9 8 zkk 8 24x 3s ivh d9 u58 zw zpf b5 mph
135 Iné záväzky 73v vzr ps fo6 fv pqb co dtv cy fi7 f7 otk bu 42u 12 d5g sd c95 3v ze5 pd guv
136 Krátkodobé rezervy 3ji 9 mzd zz iu1 y0 2uv 1 6q6 s pti 1 q15 b svf
137 Zákonné rezervy 99k 9 gul o5 8k8 jc p4k i vua h 5ad q 831 b ltq
139 Bežné bankové úvery a5 20y w2 nl4 gix kqs bg fxj 02u q9p 81 w0q
140 Krátkodobé finančné výpomoci j x3f 1ic d v07 0fg 4j m4e at 7gr rz 7rp my prc
141 Časové rozlíšenie súčet o5 pw1 v f8i y 2u9 d 6v2 u c7d c ycu i bhq a ung 4 8z8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ar
144 Výnosy budúcich období dlhodobé a evv 8 wa4 o djj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé g9 vtm g qp8 t aop n j2x m x0r t 9is sv i6 v4