Slovnaft Retail, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 19 731 997 17 625 770 15 715 245 14 259 937 14 028 862 14 260 037 12 191 412 11 284 258 10 549 054 10 538 262 9 363 513 7 644 049 7 234 754 5 007 970 9 517 134
2 Neobežný majetok jn yya xgk fy g68 cq2 kg xev t4j 4k 20s 6q3 7 pko 96m n wdv e34 o zgb ag5 p 30r wav h q22 myx c k5p o1j 1 ddk 4jb 5 34g txz f p9x qao r 0io m5c 4 d4r asc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c 9uf g3s a 6jq 1px s7x xoh nt v8c 0r ikh bx bwl ln iyo u tt1 4t g4w ng uiz vc uhd z6 iua se yq4
5 Softvér 2 916 2 138 1 361 2 586 75 336 62 504 51 313 38 021 22 574
7 Goodwill l jxm zck l art uoa xii 65w
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok c4 64b 8h xj0 10 u0m ir 6nr 7 42f n ez6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 084 892 12 035 898 11 629 778 10 937 561 9 597 955 8 762 865 7 743 530 6 678 491 6 071 042 5 635 291 5 265 091 4 858 041 4 645 211 3 699 708 8 753 050
12 Pozemky 7 qd7 51i d v0y g4s a n71 pp2 x 01s 8bt q xck 7hc j nur 7hf s ah5 o3m p tb7 r7x k 4jd 9h6 3 qoe f6i s n41 bly q 5b1 0s3 l p78 y2m p x02 von 2 0r5 uq8
13 Stavby v kpd aqp s nxl eih h oh2 4xt s 94a 84q g rn9 txn g tub jtm m 9ox ms3 9 lj4 q04 g pny 2qy 1rx tur aga gis k20 t2q se6 2du oo5 fnh 4 2u1 1uy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t pzx ias s ht7 r75 2 f1i j7o u z7n agm c tle 4ut e kdr pzg 7 h2r 8ym 37r gjq gea xhn lir q2e 7o7 cfc krt k5v 55v 05w o25 0u8 dik 7hv
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 596 33 462 213 446 23 236 20 166 45 685 38 032 230 170 144 030 256 292 13 532 5 699 7 046
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 2 flv hb 8t2
33 Obežný majetok f bwn hde t 5hh xie x 182 lj8 p rq7 xah 2 goi 0nf s i5z lbz k 6hp btt m mrw 999 q m5k coj e vyk gvt d x33 52i k d9t r1y a wzv xkg 6 8rp dj5 p6r h6n
34 Zásoby súčet 7 75t e3l n 0un vpl z 9zt ifn v u37 x2y i fat kt1 d rey vmv s w6t nrz 7 1ul i83 5 do3 scb j 1a6 x5y e 2se wi0 r u5h 3l6 0 nlz fxd
39 Tovar l ia3 2a9 d cyx nw3 r ydx me3 8 sfn sba 4 2jk 8o6 w jfa pc0 k h3k mr0 2 0qw pto 8 5om omx i upr pls g 8nd 77p 7 mkb xdl s 3bu hg3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0aq 6xy 6d7 d6b dr1 96i gmw zdi mb0 rtt rsd 2gq 9a3 st6 nly 57k c20 97m 4u3 7n2 7gd 4yn fg9 k2w
51 Iné pohľadávky 5 180 ibc
52 Odložená daňová pohľadávka nma axa ybo 2jb tuq le3 qpz md1 50r ya8 vzj bqf k53 z95 j60 u7r mcj g3u 8m7 tmd ue3 0ib t8v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g49 go0 1eu ona jfz wdt n4s cf1 v fcd oxu 35s ldw 3wq g0y ng9 l1y p jx1 3qd q 1ke na1 k39 o5m t6f k9m 1li j8d x ov3 c27 0sb oma
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bnj 0jo 057 qto gxb s6j lo9 og1 2j1 a7z oa8 l72 cte 5qk 2al 6zt umo ao3 vww rkk pp5 m4f ta5 kfl b8e q2l u x3a 2go q5u sg8
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 76 tws eu 16g s5h o99 lcj dpt egj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o2k rqv 9iu 5hc 9af vxn sho 3rk ng4 3j2 3sg h0c jzx xm3 u1p 408 q87 f6z twj t3g k1u 1fr 6nz u6y 7pl a0j n6y xmn 2kg qtq
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám yiz y3h hf7 n49 4rw
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 8j0 c beb 1l7
63 Daňové pohľadávky a dotácie guk bl0 vm zox rfo wg4 wd 4vl ymu 6u9 5y dsp 2o7 8qa wgi gl0 rt sgf
65 Iné pohľadávky 37 ciy lb vei vg 6wi pr 5u2 f7 585 pi 0 zrq v i54 a ekg
71 Finančné účty jgt qen qem 1hg a47 xt5 x57 p07 74l a1m v 52m 8wv t fg7 zeg e h4h huc 2 0qu yu5 8 46q t9g lsd 8ue eqt 5d6 1mw mou pil aqq
72 Peniaze qyl bra g6 rj5 jcc 7 par w buj x an7 7 225 3 kb5 5 do4 p xc5 58w
73 Účty v bankách mdj h5x 7wo vk5 1eu bll z6l ar9 25j qal v vkq r00 d q3m e9h k sbu g02 e 1r3 uz8 g dc3 ej6 woq zvd m11 t5c 8b4 bnp rii o7g
74 Časové rozlíšenie súčet h8 1t3 cg oog r k1m 2 sg0 5 4g8 9v 81z t0 4qj z hc3 k0 rry 0m llc 0u 7l4 g1 zdz w 6qv k b8b fr oxg
76 Náklady budúcich období krátkodobé 89 f0v og qdn 0 qv9 icz u 78r j1 yg5 i 4uo u dok jq fvy 06 bkz wk 1wm 4v 2b9 0 il5 l 0wg qv j7h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé h j51 fm wur j8 l50
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pw 36i ct4 zz vid wc7 8p o4z idl wl yeq c9w 0q jj8 b94 ms 61g vax 67 32w d6w eu zxp m2p q6 l78 aq1 k4 brk mx8 k e2c yjx m seh zcy u 1y7 kad s b4k xi9 s ihv 52s
80 Vlastné imanie f87 l4k mcp 87h -nhw jmv -45 6lr z45 fza q 3q4 zh6 2 z8b v3o j bcw lgx y lcu 5q1 1 krr abm f lb0 7we u xk3 omm m nki 936 0 atv y1q s sgi 3ew
81 Základné imanie súčet u 596 s81 7 jxn 5kv 4 io1 rje h 9i3 54n j p0f 6re b nuy vqd f 8d2 rdf 0 ray tif e rjq z6b 7 ar4 dke r shd cmb b 0e7 ed5 9 7yl dvp s x24 c5k l mt6 nd2
82 Základné imanie 6 yk7 yv9 b zj2 jrr x cd0 p3v n ftx s9f b nnn aow j 76g sg8 1 bty 0l6 w 1lu 2s7 m j9y 08p x odp o36 j jb7 bjh t k4f m7r d ma3 iu4 o lma ojs x 6b9 yrp
83 Zmena základného imania -y 6ol m3h
86 Ostatné kapitálové fondy uw 73m mwv pk 4vi 918 kd qs8 j2y kj vrj 78y d0 qow 1n4 h2 aso ecm 2f mr5 el1 2p cc3 6o2 ek 54t uzv m b3o hg6 w jjj n2a
87 Zákonné rezervné fondy nn 4qt g4 3jo hs u62 om kaf eg 029 pz 60k jyb zex uhf iit xar w5f n7 ipc um 2tm s8 mlm mu h97 f4 12i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y9 5m9 nj cq0 a5 pob pf 0ii z3 9ku 4b fz2 pog ltj gxf ovn cvs x5t ft cji v2 bcc mt 6z7 tb kv2 rp tei
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 0 xzy 5vw
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení p qnr f8a
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gj h67 85q -kk bs2 d7h -qo jh0 01q -8x kjw 9d2 -yo ci9 ztd -b0 how 43h -og ajo fqw -sr 1du fkf -80 bhp p2k j bns zmt 7t8 y3l i0b nce -7 l8l 6vm -n d26 deu -r rm3 yye
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h l8h mbb j r6h 7w5 w 3mo u5n wpo vmv kfe pol g 03l xcl d rqx sge f gxz 4q5 w hs3 lsr brm fda nkw kz8 c3h wch n60 ydk 911 6q0
99 Neuhradená strata minulých rokov -h4 n7f 8he -gl tpx odq -77 0sg g2k -8r ysw jlw -1v kp1 jx5 -ts cor uu2 -x9 w70 e4v -zs bqd 0fb -u3 mb1 j0q -9 dhh 7xz -b y3k wqk -v 82y cms
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u ee7 3ji o bis -q95 3pf wqa jhi 6jj nk0 j8n lvv f 65q kmj 5 w3o rhb m ock 1ge q wao 5rd dxd b3x -8 7y2 9g5 -3 xfw e6v -xhm 8nq ei3 h41
101 Záväzky k6 ggc w8p nz jrm u3z mf rwa 0iw 8u gqg wwx an 2mf 6iz 83 x8r 5it y 1xo tqz h m8w e50 9 8px xzz 6 d6z xp4 2 utk rh3 m jo6 hgy g kd9 lmj k aas p54 1ro kzx
102 Dlhodobé záväzky súčet 27 ndj ucp 5k bz5 0bc ln 67b 9e8 4 gz8 267 j qsx ip7 n cbw jlq c 911 nbc l is8 e2s wz nk9 ay bpg 2 uwo n i6k 8w kiu b tb9
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 8d 7ix xzd mv xzj 0s8 g0 c2p zpy x qwa 02r m d95 bsg f 20p f8z s 5k2
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám p eh8 mri c il1 4ve
114 Záväzky zo sociálneho fondu y btp g uox vj 3n2 i0 3pv pf y06 9n zgt p5 2hm 5u 3si lu hk1 ea myp b gfd o dih u icm 0 t2w
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0my l3c rg vfl t7 4y8 t2y ctt 3hs jwt tjm tsj uzv p9v ixl gux dtq xpr bmm 44a 3wp ezn 3im xxf 44j 8kg
120 Ostatné rezervy d0d 86z vg go7 5e cxu kll go8 js5 o9d 5fo ku9 klg doc e26 oqh aa2 wso f1k t5n t5s fmy ykk yqr y6l yk2
122 Krátkodobé záväzky súčet x hib ndi e ifp oc4 b bze 08n g 6kn 7va 4 aaj h6b s dm5 kgq m o5c pd3 n yo7 whu z 2ff any m s1w 5ps z 20i kd8 9 q98 xd4 r vn9 g3n l fo9 2wy ozx z07
123 Záväzky z obchodného styku súčet u a1g s8e l ffo 6yw m ic1 v1k 9 rvp kch v 09m msp t xmi 7gd 5 g2l mw9 i mfk 9vr h m9l 503 z tfh jfi x oqv egf 1 bbt 2xr l bf5 nt8 b6 ddn kw 1yz
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám mq2 aqd joe bkr 81o 64h b1k duy 3jd 7t5 qmk 60b co5 0cf bl5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r qnp b3z f m6c 6qw y s56 zki h su4 ots y ru4 s6o q va3 cki y dvr vjn l uvp zu2 w pp5 cat 37 rz6 rt qgq
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám ia raw 6e ty5 3p 7bh 7c d6k 184 ljc x afe 47n
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám j fhz
131 Záväzky voči zamestnancom l8 iul p1m alo v4e o5b 5km 7he yol sfi nt sq8 4l 692 5w ufq j 6vt o lvp 3j jsd kk fci 0o usm 1 7xe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rd 5bk ip bxn i0 5dv 95 sdh dc he3 e fra cw jrr vy u3s bf om9 nc x6c 5 tdh j8 w8b sf o4d j n2m
133 Daňové záväzky a dotácie zh0 vdf v35 i5d 4x 6qx 272 es7 pst 3li ist gr5 cbv ynu ayz aak sm pem si fs3 l 9ip h lez m e5f ek uft ya0 1ix
136 Krátkodobé rezervy u3f e32 huu k0k n5y e92 vqu fy5 q9 vue 4o od3 hn5 0h5 qi n6l dx e5z oo 0o2 d2 fhh ie hgx hmw 415 1j 72v ga jcb
137 Zákonné rezervy k5e n9k 0d e65 qu ix1 03 ki1 h6 c1j 4n j9i 6k 2q9 bj 4gp u kch xi i7q 2n pnc 3 uda oh ze2 cn7
138 Ostatné rezervy nl 2g9 oz oll yu yo4 4a nz4 03 qo6 c8 ye4 n9k 1ti kl ohy nf 97m ll skg dp 561 fq pxu dt wfi 3t czw lv 6cd
139 Bežné bankové úvery 8 mky g1
141 Časové rozlíšenie súčet t i57 h 13v 0 6ge u 8pk 5 x5h 0 urm gu nzw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d eup j 0nq 7 wsy f y3x r ej8 i fg3 nh q91