MAINDATA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10623/B
Dátum vzniku
18.03.1996
Konanie menom spoločnosti
samostatne
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 21.8.2018)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.8.2018)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov (od 21.8.2018)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu tela (od 6.10.2010)
 • služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 6.10.2010)
 • počítačové služby (od 12.9.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 12.9.2009)
 • výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 12.9.2009)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 12.9.2009)
 • technicko-organizačné zabezpečenie školení, kurzov, prednášok a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 12.9.2009)
 • výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied (od 12.9.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 12.9.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 12.9.2009)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 12.9.2009)
 • výcvik koní (od 15.9.2004)
 • prenájom koní (od 15.9.2004)
 • ustajnenie koní (od 15.9.2004)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.9.2004)
 • automatizované spracovanie dát (od 18.3.1996)
 • poskytovanie software (od 18.3.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 18.3.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 18.3.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 18.3.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Zora Statelová
  Na Ovsisku 627/1
  90033 Marianka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.5.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.08.2009.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.2.2006.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2004 o zmene zakladateľskej listiny. Rozdelenie a prevod časti obchodného podielu odsúhlasené rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 12.07.2004. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.08.2004.
 • Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 427/02 zo dňa 20.12.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.7.2001. Notárska zápisnica č. Nz 199/01 zo dňa 10.8.2001, ktorá nahrádza pôvodnú spoločenskú zmluvu. Notárska zápisnica č. Nz 231/01 zo dňa 11.9.2001.
 • Dodatok č. 1 zo dňa 5.6.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák.č. 11/98 Z.z.
 • Spoločenská zmluva zo dňa 5.2.1997, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.1.1997. Stary spis: S.r.o. 17548
 • Notárska zápisnica N 17/96 zo dňa 12.1.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17548
Uložené listiny
 • Živnostenský list zo dňa 29.7.2003
 • účtovná závierka 2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.02.2006
 • Dodatok k spoločenkej zmluve zo dňa 16.02.2006
 • Účtovná závierka za rok 2008, Vyhlásenie konateľa zo dňa 30.6.2009
 • účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 20.3.2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka 2009, Vyhlásenie
 • Účovná závierka za rok 2010,
 • účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnehi valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2015
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 29.04.2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 17.01.2014
 • Zápsinica z VZ zo dňa 17.01.2014
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
02.06.2020
Domény