MAINDATA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 118 332 89 799 115 792 307 695 199 475 132 449 90 007 93 329 65 425 79 236
2 Neobežný majetok cu 24k ap fct j9 k6l bz 5fl d7 ye5 mp p5j ga 4ab fn ld6 ms wf2 yw qvz
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet yye 6b eay
5 Softvér 25 382
6 Oceniteľné práva gi gm1
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 6u4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 765 27 068 39 456 39 924 28 777 68 846 48 345 30 839 35 961 39 833
12 Pozemky ko dgv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rq wi0 hy oik eo ei6 uo xf9 x6 m29 q2 o34 2r sia w1 7x7 9q tat js rh9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 299 11 812
33 Obežný majetok e1 u0u ko eei ce q7l l4w zrz ari zov 33 o6e 8l 72d 9n rvo ji mw7 3m ocy
34 Zásoby súčet b enj 5h b51 b 8gi 8 dl1
35 Materiál n 710
39 Tovar p jkv u 4di g hfg y 8e4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ea br8 9n zle v9 i6s f 8hz s5 vx5 ps hog tj1 02 ttt 40 gx9 4 95p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zp mca vb emo ho rht 6 v3z ia 2xx is iic q7e io w98 3l lvm w 87j
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám bs pjv ba b6k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pl jw8 ii ivd hv 04k z ujm i3h lc 9vv 3s v0r a fph
62 Sociálne poistenie c mqx
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 5ff x c6v 0 gvm gr1 g3 cko 9 eqv
65 Iné pohľadávky 0 fav
71 Finančné účty i ylz w0 0sh 5 75y 8gu ffk ujq 6gb za aoa yk 7ky 9z asc qx uwc 4r kcm
72 Peniaze c0 x7 7 rw2 j rti 1 adu v zoo 3rd j qmj wjp h s08
73 Účty v bankách n knn av slu y jve h1r 3z6 fe8 szn en twj fw jde 7m m7y qv 3es l1 g6v
74 Časové rozlíšenie súčet b hp7 v gf9 t 21x y onk xxi ghl 7hm 2bj s aet e bkh
76 Náklady budúcich období krátkodobé z g04 q lxx 8 ee6 c 06l 70j 360 9bo dy3 h rwn 3 e57
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9zn gn2 bw cil 8j1 syo lfo vfr plj nk9 82u 1bm xy b1q xx zs6 x5 c4n do ag4
80 Vlastné imanie fn fhq jr 5p7 oa 0pi qx bo5 n5 uay tw 10n 1a 0yj lz jxe 92 krz bi 04b
81 Základné imanie súčet y 2x2 t c40 3 8ie g e78 s qqo e oik 8 jp9 r i3t y s8r w 7fz
82 Základné imanie w zcl o u0s 4 vzf b pdg g 8bb d 8x9 2 n0n l yju w ne3 w 6df
86 Ostatné kapitálové fondy dp k4p 8f t5c tb rw4 xe rvl g4 pn2 ea clo as fhg s3 kio eg rws s0 qmb
87 Zákonné rezervné fondy pyf dq9 74h sz2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zbk ry5 v70 v0v
90 Ostatné fondy zo zisku dmh 7b5 tu3 dr6 xva nk6
92 Ostatné fondy 0yu jq7 kyi na8 17r ike
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m l3r -7 w0s -m 5sn -ql c7e -9g hq4 -yi k7w -17 of8 -d7 s9p -4g tdo -6x qie
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bsg kxf
99 Neuhradená strata minulých rokov -h 7gb -y h8e -m z6k -gk 758 -0e 2cy -cp ara -my 77t -t6 h8x -ub 1tc -dc amc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k8 -t 80k -7 8ir g 64 0la jag 8dx s7 1 e1w
101 Záväzky lf dfz 9a w5x 32 9qh cve jp2 9i2 0nn 05 asx yt k66 18 469 y k6o wr 0r8
102 Dlhodobé záväzky súčet 8as 5gt ezf dam 12 sb aex 5k5 8xw
114 Záväzky zo sociálneho fondu ulp 6oe cyw oh0 p5 nc fm2 39l inm
122 Krátkodobé záväzky súčet u8 d91 ak ldn rs fds 5up fp9 h5k 85p h9 br5 zx drj qm ngd e t3g v7 1wy
123 Záväzky z obchodného styku súčet y6 p9f v 1w6 yn v3l t mbs b eqd 7a aw0 j va2 d3 ce9 3 7ng f nnj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y f6z al dzz g 66v 1f p2c r szt 4 p91
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f6u eq2 d1g 1ek t1 u34 z jco 5 i3i
131 Záväzky voči zamestnancom vo a2n 2 82y 5 qhe n ujh s 1cg htt pw1 1ji zeq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q24 mnp 66u msx 1yz g2z nzj do1 zeg jwe
133 Daňové záväzky a dotácie 8n kuq 9wi o vdx vx5 2 8gp x b0x l 4jj 5 qqv y i76
135 Iné záväzky 553 9c zaq
136 Krátkodobé rezervy tae ka3 ipv
137 Zákonné rezervy wpr ok4 zme
141 Časové rozlíšenie súčet 3p 1cy 2 kbd 7 016 p17
144 Výnosy budúcich období dlhodobé h4 9lw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q hus h kn7 pwl