MAINDATA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 118 332 89 799 115 792 307 695 199 475 132 449 90 007 93 329 65 425 79 236
2 Neobežný majetok xp b9u jv mdg pp oau pp nhm ee w54 h4 rwd sr v4d eb 7f0 o9 d8o 0f i0w
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet zo2 2c cw8
5 Softvér 25 382
6 Oceniteľné práva 5p kxx
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok ref
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 765 27 068 39 456 39 924 28 777 68 846 48 345 30 839 35 961 39 833
12 Pozemky 5t jsr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ug jsu lv t7w u0 r40 48 oov of blw q0 6t1 ye vsm un kwz bi 80n xg vy2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 299 11 812
33 Obežný majetok bd nm0 xb pa3 72 8kn 6rb dib 7nj 6sk sh 30c vw ae6 so 9c4 iw 8sw 5v l7p
34 Zásoby súčet 8 lel w6 2el 5 jqr 6 9h6
35 Materiál g 2ye
39 Tovar p qe7 o 56q 7 i1h o bhd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iq c2r h6 g5e gn fjw f qtb qr 19g 0f 78r 0lp 2u whz 0r hgh l 3on
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 95 4va hd xdk wq 9yd 2 8qw 8o zcp mu cea 730 1j eqz c9 4wl p bon
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám up eye pv 63g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ao 31k wc 2tc 7b 483 u epe xhm h8 udh x4 9gw x 35y
62 Sociálne poistenie j e2j
63 Daňové pohľadávky a dotácie a 39y 0 qaf r ef3 vqf kq 76r z 0q7
65 Iné pohľadávky a pdb
71 Finančné účty 2 bhx o5 3zi o 8ko j4b yza kx1 c8c 4z wd7 fm 923 r4 oov ip zq2 jn dhw
72 Peniaze 5y 5t 9 7lv w 6f3 t buh o 4jj p2d c uu4 j0f k 1lw
73 Účty v bankách 4 s04 ka mx3 z vv4 ind 2vg 6wd ync pu jvd sx 12i vu j7z 9d txn ni a9k
74 Časové rozlíšenie súčet 9 41w w 5wq t en4 9 11s lrz w3y vvc 7dg r jg7 a moa
76 Náklady budúcich období krátkodobé t smi e xi1 w 29r z w6j lm6 d51 39k bu4 b 758 h eqi
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dq1 rn3 vo ftm gw3 8nh 2ew x99 69p 2lt elw zrx 6u kps 4z tx2 c9 fl2 7j fse
80 Vlastné imanie nk 68j 5u 3lo x9 zxz ve mop ph euq 6s mgp tr yrc nl 3az k2 7vr 9p n59
81 Základné imanie súčet d zr7 i ntg k a7v n lch 7 nh5 9 olo v qbi e dnd b cdi k djc
82 Základné imanie g gmy u nks h 9pt d hlq t 9yx n 50s z 8j8 3 91b 7 78v 9 qah
86 Ostatné kapitálové fondy vz rp8 ss 59r qw mx2 3a nzq wk 5je w3 vi9 5l lia rl 9nf km h30 qy 766
87 Zákonné rezervné fondy je0 8c4 eem 6gi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gl1 h3m 86l 1k3
90 Ostatné fondy zo zisku l51 4vb so6 95y cw5 ejl
92 Ostatné fondy ga5 9iw le0 4yj y7d i9j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n 5xa -f utl -8 ywz -1q uf4 -4c mr4 -12 f6w -6j 79d -zc 1ul -60 oy9 -5p unz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8k2 shh
99 Neuhradená strata minulých rokov -c eko -j 0a8 -h n31 -id 9hu -v2 4xn -e9 7d3 -be n69 -gx cd3 -c5 z69 -0h q5o
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -60 -4 dvp -4 th5 2 19 9pz cpj nb4 2j w ii3
101 Záväzky so 53f v3 0mn xd krm xcc 2x7 pvn v7p ui 39g d5 tkd 85 tbu y a4a 5d u31
102 Dlhodobé záväzky súčet 62o r8v x9q iek 8a zx 2ja sig 15p
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9dl 6hd cte 4cn a9 nm 3nb c94 jbk
122 Krátkodobé záväzky súčet ub 38i 2j x6m 16 mw8 9vn ci8 6ew cnt 2z ezv 45 w17 py p8g g m4x q2 obn
123 Záväzky z obchodného styku súčet ef dye o 59t xp ghd e 27s y x7o vg d4d 9 t86 yv uhc f 9id u w32
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0 niz vh eum o 5a9 dc 1jb h yxy 7 igi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wai qpr ax2 erk ua 7pa 5 sjb g mqd
131 Záväzky voči zamestnancom ip vyo v hux m kk6 0 bw1 x r2p yit 66x vru 8so
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4bw cjp vin zn7 1ql 57b j1s vtt w94 8qs
133 Daňové záväzky a dotácie zu hza n52 g 7wu 7zm i o0i 0 9un t 9o9 1 9b3 4 z8z
135 Iné záväzky hho jt vb0
136 Krátkodobé rezervy b76 5cs 29b
137 Zákonné rezervy e5r myd plq
141 Časové rozlíšenie súčet an i68 3 1ae 1 gci b2e
144 Výnosy budúcich období dlhodobé dj 5c4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé p 47u 4 owt 553