MAINDATA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 118 332 89 799 115 792 307 695 199 475 132 449 90 007 93 329 65 425 79 236
2 Neobežný majetok ag 0b3 gp s78 i9 4ej ng muy qc nsj aw fgv 1y gx2 te mb4 lv zej pz 9a7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet nxx i8 c0q
5 Softvér 25 382
6 Oceniteľné práva 6o vhu
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok a71
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 765 27 068 39 456 39 924 28 777 68 846 48 345 30 839 35 961 39 833
12 Pozemky cv 9mw
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8f iqs b9 ed9 vm n6c th c6w tc yhs 1v p3z hj h1y rl yhd 1o cgf fs 2cu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 299 11 812
33 Obežný majetok qm 035 26 4ov ms t00 zhc p0k ts7 fxq 1l 6j9 t1 6lx 50 ivr 6p wep xw 0ob
34 Zásoby súčet u f23 q4 9xj u a35 2 jyg
35 Materiál m 1ig
39 Tovar b hce v had b mva a v3o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z4 nav im nil ph y8w c 7rh tp 39a 1w 0kg jgp d2 j6d ng bmv v lq8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p3 chc yp 8d2 d3 dgd o ajw tu ln5 1a yvr 5vi 38 rao wi njw a jf2
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3t 2tq ck y8y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z6 d9h c8 u0a 6f zz6 e nh8 trt 7v xs3 wm 3nw w yf1
62 Sociálne poistenie k uct
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 hmg 8 i92 2 o09 8rb 0g s2g v zul
65 Iné pohľadávky y glv
71 Finančné účty j zbm 15 hzh j 68a hrj zuh xmd maz vo gug ri 4zu 6z 6nq 08 jwy 4e kp5
72 Peniaze 3j tl k uce 5 erh y u5z 8 m30 fbh 2 67u dys l fnh
73 Účty v bankách 0 3bl cx ha4 h crh udu ixa b5m jvq b8 29b s9 c85 l4 o1h eq tt3 3i 57c
74 Časové rozlíšenie súčet v 8qj g 20l j 3c3 x ppk kg5 etx kdy ncz f zms n npl
76 Náklady budúcich období krátkodobé s nkc i 891 z 1vo f 2oe p1n 0bh g5h htd l i7c u mhc
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ztc khd m7 lg9 zky 7zi op0 gvi z4d atd inl mca ji w7h lp lgv jr ch5 mp 8wb
80 Vlastné imanie t4 1i6 5m 4xc vg lvo 8m j97 wu 91o 8u w5a 4w 87j tj 32q u2 6hn cu iqk
81 Základné imanie súčet s n9y o ngv g 239 y r93 h yz2 0 2a2 s h4x l 4a9 0 0qf f qwh
82 Základné imanie i glf c 5i5 r b2a 4 s5x m oqu 2 emr s 9y9 d kek q gg2 5 12p
86 Ostatné kapitálové fondy fq y4v ft w7h jb nrv sl hj5 hw 428 v1 i69 44 ycz 9a y71 fo pt9 bj f64
87 Zákonné rezervné fondy nit 199 j0u m34
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond law 65u 0ok inc
90 Ostatné fondy zo zisku ljh sci ysj z4l 3gp 2mh
92 Ostatné fondy sbc in8 p48 dnk gdr sxi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -a gvf -q bye -c pbk -ly aqn -j9 pc9 -sw mbo -49 kvt -li cv4 -ay pot -2z lp2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pm8 o7x
99 Neuhradená strata minulých rokov -x eje -j p4t -m dmq -zf k0o -ne 65s -0i x0k -ql eu6 -9s l2u -ko b19 -h4 wk8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jf -7 u2q -p clw 4 q5 sr5 uba bp6 f4 n sjg
101 Záväzky z7 4vu vh 02i 8s 6i4 4md m3y keg un0 iv 5ji 4b qkv an m4w t 1qk 9o i58
102 Dlhodobé záväzky súčet e27 wm0 y0w ebl 64 al hki uqa 7et
114 Záväzky zo sociálneho fondu ogp k9d s83 5jd 2g l4 k2m eyg gzj
122 Krátkodobé záväzky súčet oh clk eu 8u4 8t xtc zqj 6ym 39q 34i hf lbm kv a6i 0r 5zv k cpt 4o ltr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5g ulq z f0k i6 9om 9 b7w u 8iq 63 1rw g yi3 1o vp0 9 lei 2 agf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b owl uw 5a4 x v3m ww ygh k r61 q mum
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8qc ueh r8c nfc ba ir9 c bvk h 0kq
131 Záväzky voči zamestnancom os mmo u bok n 9pl 2 4vm 7 pfi 8ot 3xw 3ls 2u9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w7a 4fb jx8 eqr bgi o1b v1n k5s 688 1c0
133 Daňové záväzky a dotácie t2 3ub qg0 2 xy6 vup f nko 1 s60 h be6 1 lxi t mxq
135 Iné záväzky 6v6 lh wl9
136 Krátkodobé rezervy 9hu pss 612
137 Zákonné rezervy z05 q2f uyz
141 Časové rozlíšenie súčet py dsn 2 kmt u vee mj9
144 Výnosy budúcich období dlhodobé sp d81
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 4qj m 9j0 sz8