MAINDATA, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 118 332 89 799 115 792 307 695 199 475 132 449 90 007 93 329 65 425 79 236
2 Neobežný majetok m0 sz3 xn wo1 o7 knf p7 ug8 17 n20 rx 7ww 1t 0hc af awv 14 yuf ln 88z
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet wkw mr drb
5 Softvér 25 382
6 Oceniteľné práva z3 eke
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok p88
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 765 27 068 39 456 39 924 28 777 68 846 48 345 30 839 35 961 39 833
12 Pozemky de aff
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 21 ffp ne 7gt 39 1dx j3 qyi 58 txp hd x9r ap b6b j9 foh sp 2em 96 mo5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 299 11 812
33 Obežný majetok cm rb2 wv ny6 ou wmh zqf avv oax aav rc ojl 8o bvk bx rr9 x1 ut4 kt db8
34 Zásoby súčet 7 hxs tu u96 v 67k i 6qz
35 Materiál b c4s
39 Tovar l vbn r ayi p 3k8 m g8j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5a ehk fd yhe 7a sno 0 8pk ey eq0 wi 3ld uqq dg 0ug hw k0l t xnw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lf qby 7j 6nu 5i 8ml l qel gp zdl h6 dzu 6pc q2 xwy rp du5 6 bx3
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5s iny dm mkf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k7 wfl se hse m1 9sr o ktq ipb bf fn7 2f 89z e hlz
62 Sociálne poistenie b 09c
63 Daňové pohľadávky a dotácie r 2ga w rrj i a8h rcr 8v myx 3 wfn
65 Iné pohľadávky 0 5wq
71 Finančné účty 7 tu5 6n nen c rnb 8wn 95i 965 yzk jn cmw 91 3qt u8 jy0 4e jol 2a g9p
72 Peniaze 4p 4w o yhc i bhm k hf9 v ta8 72e 1 xeh 3i8 6 8js
73 Účty v bankách r k66 66 hyw z cpl miu e8x nne qic 94 8jz 6p uq7 3m yz1 kc 5z4 8y gsf
74 Časové rozlíšenie súčet y 9xt t up8 q z56 j is5 8xe 9j4 xiy e35 1 z0t 1 s6f
76 Náklady budúcich období krátkodobé b if8 w vfd o k1p 7 oh8 zrn k11 yjz 33r j hdd l i52
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 98q 0bf sw pf1 1dg lnx wkt 26k wgj dnt cg6 h2d uy 0sg jg 5np 5m 74r 7x usp
80 Vlastné imanie ml u17 ty 8s0 qf 0fa pn vmm wa dfa 6l jfb dk mub hq tqg 6q eds zn c83
81 Základné imanie súčet v osn 1 std j tra h 87h p tr1 4 6xk n ure m guu p ld0 i v9s
82 Základné imanie 1 5hn l 537 k gd3 o kg5 4 csd o 9zi x 4j0 s 2i4 t cxc 8 vlb
86 Ostatné kapitálové fondy n0 iyu fp ia2 e6 i1w ea 4v3 eg xkj mp rk2 5v saj 9i i3a 7g tnb 2r l89
87 Zákonné rezervné fondy k83 boq mx8 glv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x4g i9n dxo llj
90 Ostatné fondy zo zisku tze ebl 6do f4a 3vg t5f
92 Ostatné fondy pjt g4y 3d3 wxf pea jjt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u dgn -t zxw -5 sja -fw 3jb -68 g6j -9b glb -2t hk3 -4k x2c -fc c4t -fc uzh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov smz hki
99 Neuhradená strata minulých rokov -b gb7 -w bah -4 nu2 -uu 5fe -hm zo1 -0d pqb -mj 98e -xj hdm -54 oss -ss aar
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2r -v cyd -s bv9 w de gi2 y9w 0as ty o kbw
101 Záväzky 42 3pb u6 4ex 19 6ae ch5 7sq 0j6 z1u 5a rqc 6e j7h l5 rge 3 1og i9 ojo
102 Dlhodobé záväzky súčet 5ra 28n l82 35y 9o oc w2o 86b rce
114 Záväzky zo sociálneho fondu eh3 kji ht7 atw kl si j4i t82 7ht
122 Krátkodobé záväzky súčet 88 eq8 ce yp1 bp 41q r95 8j2 63r xv6 h8 o72 h0 seo sp xws d qds jx dik
123 Záväzky z obchodného styku súčet p5 c9e 6 b6n g9 02u 1 vde d df2 vi fb3 w y16 z6 ei7 i 62n w gz8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 h53 iz 4r2 f vgi kx ia7 o 2yr d i9z
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wpd 5bz 4kt xg9 n9 t3l 7 f2j 6 oc7
131 Záväzky voči zamestnancom h1 wj1 f xpu s mi2 x lp6 f cdm fsx 9ci 9hj g66
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1hm snm zb0 sk4 1sj 2nc khs qgh c1w ov9
133 Daňové záväzky a dotácie y6 zkw 70q j lhl dvb c 7nd 4 omi y 9vz s 82h x cfd
135 Iné záväzky n4e s9 amc
136 Krátkodobé rezervy 79m 2hm ja9
137 Zákonné rezervy s2n sri 63i
141 Časové rozlíšenie súčet 70 5en i phb 2 kep hun
144 Výnosy budúcich období dlhodobé m0 ztb
145 Výnosy budúcich období krátkodobé k 3tx 7 e41 x0j