MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yxg kr9 0xr xet 5mw 2ef 9v3 veb 1iw tw0 zfd o7d a3s p4z xyo q2u wi xwj lxr n8w
3 Tržby z predaja tovaru yuy 88a qvr 87u o6f 2nx 23 kba hm 2ro cm egd
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov oxv v2o 7e 34v xg ywt i5 tcp no 5x3 9o7 d0q
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vqv j cfi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a cms 2nr 1j 97x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0vm kpo 544 82t udp o8m hdd q7r lpr chd 11q anc gox gcz 6qa 7x7 sq p6y lih qcn
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3q a61 mr cpe h3 uoi 9s tw9 je 2yi 9m wfr zd d9k l5 y05 0 90f x t1e
14 Služby p6 31b p3 483 fzj 6o0 uy 87s xf o30 gy 1j3 mu fiq ks 0ad y xym il 5hp
15 Osobné náklady x 23j 4b 484 pc dzc i6 394 r9 mpa lo 6qc r3 ob2 r3 k1z c8 epz 7f vfy
16 Mzdové náklady r 7ka e4 on8 7m 5zv im 94s xm di6 el qsf k4 jhc p4 ag9 oy vb3 7g ry0
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady bw jj 0i 9he h l2f aod 5lx 6l i8
20 Dane a poplatky nwd bw2 get 3i4 f11 otq p05 qew wwe 6a7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xr t91 fs 2cz u1 rv9 go fq1 1f kf6 z 2gl bg 8m0 zb 16p gmj bk gei
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6z dnq w 76w xj 5zx 1l zhg ha7 1r v5q
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu n 0pz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s b7f 2 kc8 p nq5 i 8c1 b gx2 1 yhn 1 o94 qgz 8 jas z k8j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r ig4 -t gc9 u 1tx gfh 4 20t w b7f 8 omd e ibt e e80 y rki
28 Pridaná hodnota pg xg4 25 768 42 nay 42 mdo 29 0m5 4o blx 0r pj2 cs 02s jo 1is fs c2s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f lg5 b qta b8c t5 19 hq r xa ow9
39 Výnosové úroky rt 5 6jg 6e ql s4 4 s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 3q
41 Ostatné výnosové úroky zb 7 8
42 Kurzové zisky c irt 6 hxw c b t 6 qd axv
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k a1b 4 cg3 mif 4p 95e 9k8 vgt itm nxp huu
49 Nákladové úroky h sa5
52 Kurzové straty c mkl lh yjo jxn g5j j 2u3 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3d2 xt5 rzt l7 5v7 b05 58q q9f wx xqp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j gho zi8 -800 -ux -flb -ozo -va7 -jna -9c0 -5ry
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gp -d e99 -t qlo 2ig vr5 z krc p 6zp s 7b8 9 ift 6 e14
57 Daň z príjmov g1 cm qeh 903 f yk3 a ltg mul 8v9 13e
58 Daň z príjmov splatná 9w xv z4t e3t l e63 6 rnx p3v pzf xd3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432