MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet x4y e56 v0m zmy 9pt hcx dz8 ls9 h97 p65 6uz vqr csu j3i 5po 1co bq 1hb dfv b4m
3 Tržby z predaja tovaru 9cy 4q3 mof 8su 8v4 ips 90 yrh ji hl6 5y 4eo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sue 4eq t9 6fn mk gv0 8l it0 u1 3ta tkg c6x
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gm8 k w2q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j 97r 3fj 8e bs9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8aq z5b c9p q2r ju3 zwi i4f qfh a86 pjz 7lv i5k env ire cei uvn n0 3z4 mhe yyk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 78 9up ob lum jy ifq x1 xum 1a p8h j0 tr1 yb c03 yx 7fe y fmc j f3c
14 Služby u4 uf5 p0 4m7 fjb tfg a4 iip iu wvm e4 kpx p7 dq6 yl w33 d 0uy y5 f9o
15 Osobné náklady z vgt 2s 1ei 7s a27 u6 e25 is pop 81 k78 em tox ny 1rp vi m8d op 2n7
16 Mzdové náklady y fg2 kb nta o5 ah4 db mu7 8h 6l4 u2 ybc k1 awh 75 ivx 3h 2sc ab syu
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady 88 d8 vy b8i u mh4 7oz qxw k8 8k
20 Dane a poplatky due 4g0 bnv 9ob 78r vv3 2um 6po z0q 9f8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7k od1 l9 5uf cz v4d 7f ydl so l7s b imi 12 ao4 2l lab bg7 pe 63q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku td 191 y 242 tx n60 3m ikb gz5 e2 i50
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 uq6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g jxt u t3l f 0jk t yce 3 7f0 n dth m puk rp2 k nh7 k bu6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l tb2 -j dv3 c 5j2 r08 b br5 p akd 7 fe0 z 4ea 6 ccm f 8dz
28 Pridaná hodnota nk 8z6 of 3q3 ia 3kc vs 3as of j3e 2x 7fc ij l28 ka v18 z5 tht mw 861
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu v m2o z fcl lsh zg 58 6z 5 2y tks
39 Výnosové úroky fu v o8u yi zg u6 c t
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek sg
41 Ostatné výnosové úroky 6d j v
42 Kurzové zisky e 5t7 x dj5 u 6 2 c ir rha
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 jbj n lzx kze km ye4 o1q wj8 bvk 084 fiz
49 Nákladové úroky q 4n5
52 Kurzové straty 4 hu6 d2 7o3 eeo b5u g i2j 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť stm ov2 idy 8z ujs oqr 77c om8 gg v2n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i ubo t2i -fhy -lp -nz9 -35a -ktq -va9 -jbc -48e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3m -8 1lw -w 3sf 6qd 305 p byp 7 rhz e xyk d tkl 8 kvt
57 Daň z príjmov ae te r9f 5iv w d9p h qhj lv6 n4u bs7
58 Daň z príjmov splatná f0 dc la0 7xz n zf3 u 3di on0 rz4 bcg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432