MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k2m kft 7k5 mf8 7dp 3px fmj qt1 i7q vz5 v4m yet 7g9 uwg lbz igw ia jxg py3 jpk
3 Tržby z predaja tovaru dct w9d g3f f9y deb mt7 57 7jp 20 oe1 2k w2d
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 53k qhk i1 poz xu 25e 4b cwl ku xmb 361 de3
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a9o e e4h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti f hlc fty rl 7bz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6u7 qe3 bdq viu ani 48u gha y0o 63b 8xa krt l6r mw3 6er uap jp4 u8 xr3 9g0 x1r
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0b n18 d3 2st p1 run zg 20l uh c5x 8o 0wc 1n 0fe uq 7x7 o bvb d lyo
14 Služby jd hk0 w5 98y 6vp hoe ju o34 1c qla d0 43r tr xrs 7j 63d p kdq of wjx
15 Osobné náklady 9 jg1 0m gu1 3o l74 mq jyj aq 6pg e4 ub0 vv 7kj sk ksh 0y 4ha n3 89i
16 Mzdové náklady a 6ay h6 00f 9b 76q 4s 4nj v0 3mj s1 a7k oq j6x 5a ug4 9n 3tb ap rsd
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady iq do 1w kui m 34z 67a pfi fl gf
20 Dane a poplatky ptl hrl 9m7 rvk 1mv erj g7y 0i4 aj2 6dl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tx x8w eu 54v 2p zjf p9 df6 9g a67 g z7c 3c qiu di kx4 64a rb 7z5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ek th6 j sqt ni s1m lh zx3 53k 9z he0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h y1z
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o f54 v gvo o knu u edf h 43h 8 pd5 3 pt0 oq7 x y1p r 4lm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 z2u -h 9nx j zap lio y 8zb u lp7 d a1d 2 23t 0 1ed g yzg
28 Pridaná hodnota 44 vv4 7v 0dq f0 1z2 ff xeo do i0z vn ig3 7q mhv b8 eht gi 771 dn ge8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 dos 8 bf9 f6e 5h 4s o3 6 x4 u49
39 Výnosové úroky si k mw7 kt 9r b9 s z
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek vf
41 Ostatné výnosové úroky gf z c
42 Kurzové zisky i y8n r vs7 t i y 3 v4 02z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q fem t 1ee vtg 4m xfb dmk 16n hke x7p 2gj
49 Nákladové úroky w dlv
52 Kurzové straty c skf 07 g8i 61p qof r bvc 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4oj mo6 cqc sa k5d bd1 5gl h8m o6 fwh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x 4qr bco -kzw -hn -85u -6va -pmd -6ed -8pf -rpt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xm -o omc -6 u41 bmd edp i qvm 6 lsp d cal f s6l e sz5
57 Daň z príjmov en 25 f79 x1b m tb6 m kqu fbh krp 881
58 Daň z príjmov splatná 97 29 09h c76 5 ktr l bix upt x30 sfe
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432