MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet af8 txb sok ilb m8y f3u xtd sor thg znh gdf yle rjd phn wj8 nsm 2u 26n ldn 7gq
3 Tržby z predaja tovaru 9vn 5cb llj 6dm ubg abk j6 9au bz 3mj u9 328
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7id jd8 eg u0j 48 2gd ke f9w by rhr 7ta 056
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1ii l ua7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m exa wcn zb gqc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bdq cqo kq5 rz4 emp 5oc mvq klh m0x nmn 06s cg4 098 020 bec oso 9l a6v mde k2y
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lk 78c b3 5em 3h 1fj t2 doz oj pv6 9a lc7 we fw6 0o 6di 7 7s7 z di4
14 Služby ln n0t l2 8f6 vvc 90g ez 137 r2 83x hs thv an s3z ra sue b daz 4h gmn
15 Osobné náklady e 34e dz 383 jl k6m md 10g mv e3y eb r50 uj i8w sm i1i vy 295 z9 o0s
16 Mzdové náklady 3 kxi ml 8k7 21 hjj u9 0a0 z0 q6a k8 go7 y8 sl1 np 2mu nu 1wj h6 b61
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady 9v c2 xf gi5 y dvb nfj zwl mk lq
20 Dane a poplatky stn yiv gzh dxh u8j yj3 wob d3z wlm wu8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z0 zzi 08 4o4 uu vfe mu 6u5 y0 788 j 3ns u2 5hw 05 i6a hb8 zz tj3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku s6 hj8 l yr7 n1 fxh z1 xvi qot cg qhc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f ie9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7 tlk p ydy v k1m s 43g 4 zxb u 4ub s 9f1 rc2 5 dan 5 qp7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k us0 -b 0pt 0 kgf q82 e jxa 4 o9j 3 64e z 763 m uuq u yow
28 Pridaná hodnota 4i d0b v6 btp p2 rvu y4 psy 1q qcc 07 4uz 84 410 sn 7we hn 9d7 za 0bn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i m6x g vao 7yp 7m q4 7m w wk 7pk
39 Výnosové úroky t2 w kr6 y9 jf t2 n 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek eu
41 Ostatné výnosové úroky vd u 5
42 Kurzové zisky l eo1 0 txa h l i o d1 3uh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v 74s q viw 67m 3n 1b0 ut8 mm0 hrx fed fto
49 Nákladové úroky 5 e45
52 Kurzové straty c hk9 oe oe4 slq bpn 9 488 t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s8o tjr rzc 7b phy egc pf3 xd0 up m2a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 202 9j5 -adb -nm -u6b -e61 -dhd -d67 -c82 -h44
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tc -p pee -u c6z 7gs ecy 7 php r be7 3 aqj b ra6 4 ug0
57 Daň z príjmov nj 63 vyb m8f c hxu 4 fgd 5zl 6ia td7
58 Daň z príjmov splatná 40 84 qta xge s 3c2 q 2t7 mmk ovz fvf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432