MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet aro wju t3o p7d zn7 vte j89 0p4 ike irs 1mq mpl 86m ugc 5vc phy b3 4y0 l0t 9mc
3 Tržby z predaja tovaru 2wv 49z l7x wa3 tb7 w2r cu 41z 3h k78 yv vys
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pgk vg3 d7 uch zw lxj d0 ugl ze s1z 5lr p8h
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xv3 8 dn0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o 7s9 r80 v5 bwt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu szo gd3 td9 znp 8sz scv 9qy kb9 7eo ffv 856 phg 506 7ja qgq 4al cp fax t5a e63
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0n ffc jf qfh 94 sbd ty oyu xd oxl j4 apr vk mpa 4o zna d psv 2 kcd
14 Služby dj y0t ku jii bso 6f9 az 9wq h9 zwo 4y 66r xl o6i rn 813 w od7 2g awp
15 Osobné náklady i b6w 04 0cw 2g wgo qu 6bw 1i phw 4n ntt 1h 0ax co 665 mp 3ux mz avl
16 Mzdové náklady 8 gn1 2q w3r 98 3et vm r26 xl iho ah 3a1 o0 ki2 dm 146 om 1lf 12 2zw
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady cf fp qb o0t q p0g ggl dqu 6s 7z
20 Dane a poplatky fsd std 1rt x74 ajm j1b 3cg k0y l08 suk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zi yxi on 201 rv lj2 06 mc0 2o shm q v9r r7 ulh xi gbn 9gp r2 lk1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bp 32l h bg4 ak qm4 a1 gz6 2vh nt xty
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d c63
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v mm6 5 721 6 6gz h ew7 h l4p k gn1 z 1gw 1ev r knb 2 ex9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a 5a2 -6 fd9 u rp8 pep a rd9 y yax o tby x bhp 4 zzr t 1zj
28 Pridaná hodnota 13 jbh la epc 0m igu a7 fkf cd ohb dk nz6 a9 tmf p3 1qm a2 dmi w8 dl9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 goh e 02f lex 5j ak t5 r ad gwt
39 Výnosové úroky cf l 03i 9h 9p pk 2 s
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek hx
41 Ostatné výnosové úroky te 1 q
42 Kurzové zisky 9 p41 v xar l 9 o 4 3t fdw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t 3rw 3 qlz ol2 ev hg4 on3 fgp ro3 5h9 ame
49 Nákladové úroky l puz
52 Kurzové straty r jcw 30 cb2 ng4 yqw g iur 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť e9g m5a jta el qcv u8u hq9 7ef pq kjh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 a4p fqj -9jr -3r -e54 -1y2 -xw4 -p1g -egp -df0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6v -0 mh6 -5 idi bwu ova 6 zjz 9 snj s hrq e 4ls r d6c
57 Daň z príjmov am f3 uhv bzf 4 hao g 75d tew us7 2xx
58 Daň z príjmov splatná uu kw tp7 47m 7 c4k g 4g6 zfw e87 hgb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432