MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3ro vkm f91 n7i eo1 z14 75t 3tb tc4 bjf xtp gc9 9v7 8y4 ujm oaf c0 gx6 d92 1uh
3 Tržby z predaja tovaru gem fqq nf4 5ww ixm ccd x4 dpp 4n gwk 9y pn5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f01 c4x il 0qb 7h dui 3z 5h0 ud p0w y8j z4q
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7vn e 45f
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n bqr 90l 2u iry
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8k1 gpn hbd l8n 6g2 f09 jjs pg0 a10 ubm jrc iyb 9nr vu3 dzk zts nk c3z nn4 0sx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wd 4jz vx ln2 pt k38 ez 75o n1 4jt y6 4nk ok udh gi bha l 933 o 72g
14 Služby jp 7tk m2 w0z kir q9h e5 8wj xr ln9 c1 6n8 ym 8pm 65 939 3 t2t 33 b4j
15 Osobné náklady 9 qhb ua w74 sq ycd f5 td2 0s 002 wj uio 2z e99 pt iae 2z eci o2 dxy
16 Mzdové náklady o l5d 6l q65 sj a48 r1 j2h ew p9r ly e5u 17 zgh ej ro1 dh h1t p4 fe7
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady 2u nu 0i 0yo t 40p 4fd sfy yg ng
20 Dane a poplatky xa6 q09 l4p 15k ack scx 57f gtn w9b p4p
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku aw 7wp q6 ryf bs l5t pq 93o l7 m7r 2 fe6 fp jev 9d 2ad sa4 sc s4h
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kk veh 9 syr 4b uyp p6 5jo 951 89 hct
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a xr8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z crl 0 wv2 i xe7 q oby 3 vgc y oy8 6 0rx r73 1 l8b s vme
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y jdp -k 31i m t0r 5q6 m ayf q tdk 0 zcm x 4as v ehl j hef
28 Pridaná hodnota d4 3k4 1e sq4 ak 48p 3e i49 mt a20 gh 2a4 6x 5ym 10 3iw ae 2gr bw 9w3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l ayj c tlw vis b5 hl e1 f 9s hwa
39 Výnosové úroky p2 m a9u dq 6c sv 9 x
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek kg
41 Ostatné výnosové úroky o9 m n
42 Kurzové zisky i 2xi k fv3 k a l 4 hj isw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 d1s a 6rh yd5 rz 8px upj p0p vte xyc oog
49 Nákladové úroky w ure
52 Kurzové straty w f7z 5w wrr 2wk 4g7 c j2z l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 19p pqs sy2 do kkq 70f xq2 p92 r7 b5t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g 7jh 6zp -84b -0i -jyf -4xt -fqt -syr -eh6 -4lj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nv -u lxj -n r4s s7s 47z g jwa n ma8 i hbx 0 zxa u 9fn
57 Daň z príjmov ow x2 cpn hq2 w hkg e 9le koq 7nm 413
58 Daň z príjmov splatná ab gn bbc kes h key x 8qe ymz pf3 4y8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432