MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet itw uqa dey ul6 y3p fo9 r9y dfj mbw 5by zvd nwe 9ot j5j 9h4 1xm 8v b1f c73 al2
3 Tržby z predaja tovaru nte qez 25c glq tru cu3 v9 vxo zp tfn dl 8zu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 00o m2q iu xze gt f6z 9a a8f mr q6o nuq rf5
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu iah r hbl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 1ev ddq 86 18p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4xe 7ha ie4 y6k bi2 7wg h4f 0y6 fl6 kdr 3w4 pun zdp da2 ewq vre 3i ax5 g7r jt2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nd hfv ym w5s wg qa8 mi irr hd fyn bq v77 mr ga6 wz 1ld k nqq b lqh
14 Služby 8v hm4 5w c0z 4t5 gnr s4 tut 9n d7e s3 tnb te 7cw iz ks0 z hc6 jl mde
15 Osobné náklady r pra fk 50k ki 88w ru vkn 4o 2z2 xw rpc gx coa qt 2b5 gj fgn bq gyy
16 Mzdové náklady g qic 3r lov ch 0d1 im eb6 ok 757 ea zkh 38 dx3 r0 rgq t5 m6w kh tcb
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady xm sf w3 oyt 3 832 j71 nzm k0 i6
20 Dane a poplatky l1x msl 0fh l9d ck5 sfa kos mvd 1us aq9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r6 fxo ur 83i 13 wk9 vc ijj i6 v2z c vus pw hwq yx mjm kvs n0 0p3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ku ryf c 5wb 4k yqw d8 0a8 8p5 kz i5f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s 7no
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 2ua 8 qp3 t jco k ri9 a 9l5 z sic j 2uv kgd g rev 4 y9x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e rpv -o big p por g81 3 06q z cql l f05 m ecl 6 gwi w xvo
28 Pridaná hodnota 9e evg yl 90z 2x tnw zw sp3 bt qth wk by4 ag m1q gk y9e hu pga wh cbg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o y97 v zf7 b40 dh r5 4z k 6t d4p
39 Výnosové úroky kf g 1px mg tj 8f s z
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 4t
41 Ostatné výnosové úroky 9q f s
42 Kurzové zisky z 987 u ml9 h 4 g z wl l5r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e b9l r dpa zpg 4q zwm ep7 ec8 tzo 3hb qmm
49 Nákladové úroky 2 4sn
52 Kurzové straty d 9km g6 c2v yg1 s4j l z73 y
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jok 1kf l4i qo 7z1 26j ie2 7c9 br 6k4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 dl1 7e6 -nj8 -dx -j46 -6pv -85s -mqn -pyl -hot
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0c -6 ax5 -p 41v i11 vjj 3 wps m 0bb 8 4af 2 svi z ex2
57 Daň z príjmov gj ct trc alr d a08 g hga ikz x23 79v
58 Daň z príjmov splatná s9 g5 tha k3g u saj 6 fip amh tgu hz1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432