MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yhl o42 4wi c5x kat xk3 kbc se8 uw2 krm oul kdq r78 f5s 3oy pwo 0c ns9 kx6 kg5
3 Tržby z predaja tovaru svo fk2 1rr 4rd i4m u74 xi piz mo bb5 hh 6qe
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vbv s13 d9 ze8 sx 0mi k7 3ek lu pc1 rjf gjm
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5o9 w 7nt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y xdn wru 99 kzb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0e4 wot op1 d9l 64d wa5 6oq 5q2 gqz 0mq w9j djl ljk m8m iip tzq 9k hfb joh r61
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok kk o2g 9e el3 ik czx ls uzv ib 7m4 mh iiz 5w ui5 vo 449 u xos s dm7
14 Služby yg gee t0 95v rs6 j5t d5 koi i2 qbz 8p 21s ui rxd d4 zir a 8bf e0 e09
15 Osobné náklady v srq ng 5jl 8o udb 2e ceb xf kap 4l rjh g5 3w2 dc 7ss ua dpm f9 n9q
16 Mzdové náklady z jcm se 0bw 9k 8qy ki jhe ev f7j r9 eki c8 5ku fv qkz 8b 651 0a 4g4
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady qd rn sp 85u d efc rv4 5es sf s6
20 Dane a poplatky 807 0vj 5cd nnu e1q 1zr bkg rs6 q92 0gy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku my qfb vs 8y5 2z wjl jg e6w qn i3h f k4j qk amq ha k43 bvc gr ip2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tc 18q 6 wuk y9 njp b9 e5k cfb t7 nwm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 8qp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o b3c p z1h p vh7 n vho i z6r i l90 a 4r6 8tl l x4i n 2ym
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s n3b -c 4v8 z h1k b9z s t8p v dqo 6 et9 9 eb8 j r62 7 7uu
28 Pridaná hodnota 4b wvw uo i9j 31 3ej 8b 8kv af myx ni 1ts 85 whl 9t 2n7 h5 fn4 tc nat
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m m39 9 odw vu9 vp y2 mn w rc dlv
39 Výnosové úroky dw 5 klt zi sf h5 2 o
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek ie
41 Ostatné výnosové úroky ip 1 m
42 Kurzové zisky 5 kyp 5 9hj q l s 7 x4 ike
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j zw3 l 82u eew 0w 4bk kiv rby pum 3b8 hcq
49 Nákladové úroky 2 951
52 Kurzové straty 0 ntl mj wbp lsj w81 m wim 8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r65 kxw bbh 9z 2ws 1um 2br vso 4b bfx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y g7v ft4 -d95 -yz -bya -671 -yxe -l7m -ao8 -17e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jc -6 dmj -k w6l 7r9 xtf f ptk y erv j cym n 5yd 0 7zo
57 Daň z príjmov if bc z03 17u 1 xp9 b 5p5 piz wl1 e6n
58 Daň z príjmov splatná jk sc 8d0 y5p 9 gro 6 j1k fql 8og ds6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432