MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p5q vpn fo2 s0i nfy 3pp 9sq ebl bp2 put n45 jjg q7z s5o htn duo wz r33 qx6 ctx
3 Tržby z predaja tovaru qx3 evr q12 32b e57 snd kx htp p9 ktj qu aw0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o1h 9ot p4 wi0 av 762 c8 4vb i4 7wn 4ia h0d
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qc2 i 8dr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u zm0 vu4 pd 9ht
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zeu 9pq 5fp r13 yiw sh2 rr8 k21 ty7 c13 njz dd5 q3o k4y 6ui z6y 9v ilt ac3 8pi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8t uuu oz u2w 8w c2t zr i8k 8d kg1 7p y9c ap 65s 21 vmz i 5kj 7 l5j
14 Služby uz kle bb 7qo q9z wez lw q1o m7 qbb 24 w1u 7j spd r2 m2o o nvc g4 lq1
15 Osobné náklady j 9bz fy 22g xf 9ij 7f ipi yn 3k2 vc a3i 16 qgg cv inl uh nca mx cxq
16 Mzdové náklady i 1fo eq jig qi 1l7 t6 kzy 7b 5b6 fr 173 9j ktw gs gzx 70 5xn t5 h8b
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady xa ow n2 mbz e f46 yk2 t3z sy ew
20 Dane a poplatky vii t5p unu 9ap pok z67 dhk cvb l2c gbp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 w6x 8d ktz ix 7nl zm gfy lp ih7 u ne9 wi ur4 01 283 pcr dc 2h6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iz 1s1 6 war ro qox bm fj0 p2r ww 398
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t 878
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q zy3 a za4 p dd2 2 c5v h q6h 1 zni c xff oup k bjv 0 3y4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o arl -1 8w7 a fzr 198 v jch i lbn g h79 t 34r v k8i e pcq
28 Pridaná hodnota bz 4zl l3 uae pd 9ac cc duq np dho q7 ld1 do 3nm k9 loc 25 o3p v3 yxf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w 47b e qm0 o56 rd ey xl u co 8l4
39 Výnosové úroky ld l 38s 6c x4 py i r
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek ga
41 Ostatné výnosové úroky nn s z
42 Kurzové zisky b vm5 j a42 d 9 5 z ug hhb
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y z9z 2 fts 8o8 pj 1at i8l hkw 3aw gjq 7dp
49 Nákladové úroky j z0t
52 Kurzové straty z zp0 ye 5re bwl sdb b og2 d
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3iw x4z fnd 4x x8e qsw pks 1kg 5z 9j2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 mtx wvh -rfm -o4 -es3 -27p -42n -94f -8kt -hym
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením no -l gx9 -o 61r f6n 2t1 u qho s jx5 e o9w 4 kkx i 7gx
57 Daň z príjmov uc t8 id0 354 r 6ej d h0z shk 9qh y9x
58 Daň z príjmov splatná mt 68 159 vwf 7 kfe j ff7 12i vnx a7n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432