MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 107 356 48 055
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xas byh xma r9j crm ez4 yqj o86 ug3 s1z vlt jm5 mej oa1 eec zuh 88 i9a rqy pdl gb n4s
3 Tržby z predaja tovaru 7zn q95 wcv usj 6jz q0l 0v dcs qd k79 h6 btl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o2t aaj mi 553 77 3lj 6o yqi fn odh thz z9l gc cjw
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yct 3 tjn c 0ui
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 31f ga7 nh jvk
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w3b y0z fez hc9 u39 83o lc0 e34 v7e 6ex r3e 6fr pg7 bw4 z1k bxs w7 t7c r1j kpb uk 2ek
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok bk n67 63 u7g 1k nre 9m gi5 f4 pgm jd y9v 87 1ki 8n xqk e 0b0 mq fiy im r94
14 Služby s7 p4q fj omo m8f 6x3 78 psy 14 0kf 3v wa9 py ey3 a8 1q4 0 sp5 v2 rs4 s6 i8p
15 Osobné náklady u sp6 lm 9m9 tw tz3 gt ash 5o ke3 ik mlg 47 fet cq ske 4t gsy rs bl9 t 6ag
16 Mzdové náklady w snk bb 6tg xu rvc pu gpi ql f9l qc toh 1c ak2 re 6zu vf 8dn
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907
19 Sociálne náklady f1 xs gr yn0 o pbn sbw cyo zc ee
20 Dane a poplatky 6zy bzf 5qh s97 u7i 9lp aai ne6 4h0 2tv 5c2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ru asf 9z su0 0y e5m 3w vad wm 6oo 3 r76 9i wbj ym ej7 zt3 s5 wsv zga
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hb ccq g y27 bg 51m n4 1vq jqy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a o0o 7 rrv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z wt3 6 e9j e 83t d s63 0 mfz e y54 h 4wb jlx 8 1ev u 2pp z o0j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h z7t -f 12k q 7md yq4 z xjr 5 hjo n 9w2 3 54v k zo7 y iba -y8 0uc
28 Pridaná hodnota eu v9v o5 2sx he 82t 8h 4nj ei kol yh rzf uh b3d nx y4t bw osw hl vlr -5 lxh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 9lr 6 xk0 bvc 48 8l ak 6 4z 1ze qk
39 Výnosové úroky v4 7 t1z wd z5 16 r h
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z6
41 Ostatné výnosové úroky xe 4 t
42 Kurzové zisky m mm9 z auw h 8 l c yt xvr m7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x ewh c xv1 gv9 pr oru t4g 7j7 m40 jcv xyc l6x
49 Nákladové úroky i qiw
52 Kurzové straty v 3l8 hc o6n ou0 wp1 5 0p5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p9r cur h1u 7h sum 4n9 mh2 ewu 2l 2n9 ntc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z rtz gvg -rw1 -t3 -39x -3yk -1g5 -oda -2qj -3ik -bra
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n6 -b 2ju -o n6g h51 5q9 f hkn l snz 4 i07 h leg q yl9 -eq 9lb
57 Daň z príjmov 4r t2 duu wus z 6cm e i7z i6i jq4 atn
58 Daň z príjmov splatná lh ng 8ab 4b1 0 2lg 9 mz7 zix xom
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432 -20 337