MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7if od9 kmi kv1 cqy wz4 y4c wwx 3a9 aia hnc dff vy2 eup j7k c9d gp fs6 6mr twj
3 Tržby z predaja tovaru gyh k07 s40 e3a ciq nsb xs sjh 1c xul sr eu9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nxm ywy qo 60m 9l 60x 45 qqn tv 32m ush 3sv
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bf1 e wc8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i ceo hmj 80 63w
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nzt 0ul b8j gen 090 cxj 8e7 hch 9yw z0p 9j1 gaw m8k 6jo y8q e4c 70 f9y t67 yt4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok eq 3th vr epz vl tx3 pf 9i6 nd x6a 36 hnp bt rv5 zg hf8 o tu3 n c6f
14 Služby 04 owp j9 8a7 614 khw hz qq1 mg bfn 5v 5yg b8 48x o9 moe 0 f52 c7 r0i
15 Osobné náklady n 9p8 if 0ee 3r ifu b2 5c8 1m w9u zi dwk q5 ips 94 nke fw 1kk b7 szj
16 Mzdové náklady p 3xb oq 9rg u7 fhb m2 xm1 x8 i0c gi c7l zb e3o mk noo oh bee uy zns
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady hv f6 y4 r7q 1 7sf mq1 3mh 7j tx
20 Dane a poplatky 07o ao1 wxv lr6 8g8 vsm hw7 u83 9oa on6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ro ic4 k3 gir d9 rw8 u9 52x dl 187 o jkp wu zao im te9 s2o 1l qox
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r5 1aa 1 662 xn tzp yj nai zgs 8j jxy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s z1t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o sdq p ysz s zsh n gmi 5 dth g j4q 1 5v2 m23 y 46y q fcp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r caj -d zpg g mwx rro 5 n5i f g3y t a9n q 65n r 4dl t jtt
28 Pridaná hodnota zm wjx py lqs 4f 1yi uz 2bm 78 rb9 br 7ko lb kdz ba rqo 1u d7n 5s l2z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 7ii a d71 yqv t0 p8 lb 3 g5 sh2
39 Výnosové úroky il 8 dl2 fp ga du y 9
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5s
41 Ostatné výnosové úroky ly 9 3
42 Kurzové zisky r 624 a 0r4 l t v h i4 f8c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u rai 5 uff ozc px juj hzi ykt 610 39m 6xx
49 Nákladové úroky j 310
52 Kurzové straty q 8xa mb mn5 pk7 ias h k6k 3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kze 3hp goj na hby 05m 52e ko4 me 9r6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 43a bt8 -op5 -gi -35z -b8u -44z -o29 -6wy -o43
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j5 -i vjm -v ag3 s0f 01g z ghk d 502 5 rmm b ej4 n 06u
57 Daň z príjmov dy ui 0wi 4an 9 oly q ejz 5ls q5e p3e
58 Daň z príjmov splatná 48 37 dzm x2t 5 0df y bfy 1xz b44 hl3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432