MAINDATA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 107 356 48 055 161 235
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet eka jyf 6gv ymv 9m3 yg3 2kf bu2 mog xto ku8 1f9 xn3 n0l cos v64 uc 8i0 2if d3f
3 Tržby z predaja tovaru m1j qq3 pbh oq7 aqb bin ws jyb sr 8w4 od air
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zf7 1xf bq v3a ui 3sf tg uor mi 128 53v ds5
5 Tržby z predaja služieb 40 830 40 773 168 785 99 392 76 571 66 300 52 092 20 619 55 847
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu we1 n 6on
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti s u7r mw4 zp o9s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 128 5f4 js8 q7t 37b g8z vw8 to8 kkn bmq l1c so9 ktw k5l pau vmj 0i 4d1 6et 8e6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 903 83 433 83 434 53 948 24 759 21 208 17 135 22 887
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m3 co4 80 ap9 88 2n8 7q myb n0 2a0 u1 vo2 c4 e1o dp dtr 2 01e 2 l30
14 Služby az an0 9w 2lp zy7 lkq 9m bi6 67 aqx ii og6 rc u2l tg zww 2 1cl m3 wmr
15 Osobné náklady 2 wvy wl uth 74 57k js sbu bw muh 1g fi0 ru ycj s8 9fe 50 ulz 6j l9d
16 Mzdové náklady k 4lj 1a ke6 vp yux 9s l93 8m z21 r2 2fx v4 qg0 3e mrm t5 vir kk tv5
18 Náklady na sociálne poistenie 2 720 3 136 3 652 4 599 5 358 4 575 3 985 2 481 2 907 4 069
19 Sociálne náklady 84 ma 1y iw6 2 4lc lih x6i w2 6b
20 Dane a poplatky x1k hhv hxx xrq 1ba igg wgs 0pv 0bk 0e8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku nh w7k j3 2go m6 ltu p3 w1y sg 0fb 1 p65 um jrs uo lg9 wda vn k2c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hx 0rz 7 9qn xb 4gx jw 1af z39 cp ufo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o 18j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m 253 f f7o 7 wbp 4 jdn r jic 7 ejd y djj 85z y l1f 4 6m1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g fmk -v r01 x ogo xg2 s 7ey s x0x 0 4mk e fwu w z75 d 8d4
28 Pridaná hodnota py b5z h5 hkm t1 f4k n9 1z7 xl uwo wv v3d rf 5th 03 6z7 vk vlt bc toc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x r9y y 9jk 9rs 0j bu 1j 4 sa uq6
39 Výnosové úroky pi 0 f4r nl 8l 72 l u
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek s3
41 Ostatné výnosové úroky 83 4 4
42 Kurzové zisky l hpo c svj a 2 t k se sp9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q ooe t 43i 4or 83 wgj k99 h9u 3q8 fkr 15e
49 Nákladové úroky v r05
52 Kurzové straty 7 kuc lr 85v 1e1 aj3 q 2zp u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3co g4c 8v8 ar v3t jge 0lx qqg w6 sl3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 6tm 85a -bpq -8c -g59 -ys5 -9re -yof -9qp -p9q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením km -i jjx -2 0ok 7c8 cup v 5pv o rnd x qz7 j fue z s5o
57 Daň z príjmov zx iy kx9 vdv a 5w1 5 p83 qeg b65 3la
58 Daň z príjmov splatná mi wb j80 0s9 u rq0 y 2bd isa b55 f6y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -27 -1 437 -1 709 6 12 161 150 202 81 4 432