VERDER Slovakia s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12272/B
Dátum vzniku
05.12.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ spoločnosti koná vo veciach spoločnosti samostatne v plnom rozsahu.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • konštrukčná činnosť v strojárstve (od 4.8.2005)
 • výroba a montáž čerpadiel (od 4.8.2005)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti čerpacích systémov (od 4.8.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 4.8.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 5.12.1996)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 5.12.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách (od 5.12.1996)
 • reklamné činnosti (od 5.12.1996)
 • zámočníctvo (od 5.12.1996)
 • kováčstvo (od 5.12.1996)
 • oprava a údržba v oblasti kovov a plastov (od 5.12.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2009.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.2.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2007.
 • Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 06.04.2005 o zmene obchodného mena z pôvodného: "BIA - WITECH SK spol. s r.o." na nové: "WITECH VERDER s.r.o."
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2002 - zmena obchodného mena z WITECH SK spol. s r.o. na: BIA WITECH SK spol. s r.o.
 • Zvýšenie základného imania a prispôsobenie spoločenskej zmluvy ust.Zák.č. 11/98 odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 30.6.1998.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.8.1997.
 • Listina o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 18.02.1997. Zmena obchodného mena-pôvodné WIDOS SLOVAKIA spol. s r.o. Stary spis: S.r.o. 19241
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.11.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 19241
Uložené listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.10.2002
 • spoločenská zmluva zo dňa 24.10.2002
 • účtovná závierka za rok 2002, príloha k účtovnej závierke za rok 2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2003
 • živnostenský list z 6.7.2005
 • návrh na prijatie rozhodnutia spoločníkov z 22.6.2005
 • Účtovna zavierka za rok 2004
 • Účtovna zavierka za rok 2005
 • Účtovna zavierka za rok 2006
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 09.01.2008
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka 2010
 • účtovná závierka 2009
 • účtovná závierka za rok 2011,
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia z dňa 14.12.2009
 • Listina prítomných 14.12.2009
 • Plná moc z dňa 14.12.2009
 • Podpisový vzor Johan Gerrit Hoorneman
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.03.2008
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
10.07.2020
Domény