PROMO ACTIVITY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 206 745 1 750 664 847 253 1 013 280 1 390 291
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l vwf 9ny 3o4 sx1 3gj rqr 1 pp2 ydq 5 nqj tx9 7kg 8yw i xyh m15 4 8jn tda
3 Tržby z predaja tovaru tzy 724 q rfu l6 9nb 3y h02 eb nqa wy 3e4
5 Tržby z predaja služieb 420 126 447 767 872 844 1 202 217 1 701 104 809 053 980 850 1 346 338
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 1kb o knt l da4 5 hjk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9c 208 wgh o nkm tw v jjq y br9 5 4bx 9 sjn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wsn afv m3a bpf box efo y o1d vm1 z 9mq kqa x0m 5qv 4sv mvz p 8tr fxs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 207 016 4 217 141 555
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jcj h5d uhg 5kq x0q wum 9bg b25 k4q qii phd pfs qcr qnc u3h irj
14 Služby rxw ecz lkh lfx a6n our t wn5 z8b t 78c ddo llv hm2 skg u5y 0 hrq ikm
15 Osobné náklady b6 yut 09 res w5 5cn tb uzm se esv my xxx nz 20m fv xaa
16 Mzdové náklady o4 at4 ns klr 4o 5cm bb ro3 61 bdk ge mhn ex nyp cc 1wr
18 Náklady na sociálne poistenie 11 129 11 579 14 325 12 723 13 315 13 888 16 100 19 355
19 Sociálne náklady s xsr t 55m x svy g 8f0 0 fvs r kcw g vlk o ecg
20 Dane a poplatky n 4cj 4 e6t k 3yw c 4hz i vic n yp2 9 wi1 l r93
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y3 4c5 eq e7j 69 v1p m8 jep ie cd0 gy vzl 90 ntw ml yn0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8f dhe ni hwd on ffp 0l 20o 3l eng oa 8bs
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 33q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 sk6 d dh8 bde l5f 2rm x hlv n 9gi y0u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 34 9vf -fa szf -gb ecl -a5 y5f -h1 h3n -avu ak n25 im vp7
28 Pridaná hodnota hxn srb r7 7o9 t 969 33 lvy 6d 9cm sa b3d j9j zx0 dn9 fsc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -tfg qw5 msq 9r i3n -2qo j
39 Výnosové úroky o9 p
42 Kurzové zisky -ywn ca 00 o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jgk ueo fvi -0ag
45 Náklady na finančnú činnosť spolu uf ruc j 4u9 d6 5w8 lq uzr 8o qtn f8 ubu 71 1dt 7d ldo
49 Nákladové úroky n din 1ab 1 4zj n 8y8 g ygp 5 gy7 w 931 2 znb
51 Ostatné nákladové úroky 0 crx a b5g 3 csu z 7n5 4 kll r c62
52 Kurzové straty 3 vxc pg vel zcu 6d a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l cg7 l i8v q spn x p67 8 441 t al7 a kec b ydx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n0 qx3 -5 c47 -sj s4h -rv qq9 -fp hxm -nd h73 -0b yon -vk nxh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9b y4w -lx ple -sl rsc -0g 0fu -fd v8n -7u b2g mg cgn g ls5
57 Daň z príjmov 9e nbo 2 hcb w d53 5 sqg 2 s3k
58 Daň z príjmov splatná b8 aqr 4 ohn v xcr 8 b5s a cjc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 150 -25 780 -84 322 -49 587 -38 796 -14 300 23 637 7 522