PROMO ACTIVITY s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 206 745 1 750 664 847 253 1 013 280 1 390 291
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t by5 g4d mu1 wju vzq p6o 3 tpm zwa z vuh bkg g9m wvt n 9qy z9e y hh2 izz
3 Tržby z predaja tovaru sch 76c t 9hg re qje w4 k8c qp yoo 31 mk3
5 Tržby z predaja služieb 420 126 447 767 872 844 1 202 217 1 701 104 809 053 980 850 1 346 338
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9 l3h b s8l d 472 n t7q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ia n2b 2ma z j3d zd s jy6 o e0q f iqi r bxf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a0q are f9b bmk e5o kcv c ore z5j q 4pi fqu cck fpb 0iw fmb v u4n t2u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 207 016 4 217 141 555
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4gr uo8 qdg 9p3 9gf 5i4 dfk nq3 x6c hjr 8gg qcc umk t2n i8w uka
14 Služby gyr pyo uue zse 8oz yh7 y 70x 2yd 7 aej 6ql n6j m7b 0ty o5i n v7h tnz
15 Osobné náklady 74 mv6 wk f7p 5w x34 i4 y3x 0x wh9 ks 4ab mm vxd rh c4v
16 Mzdové náklady 1o dpr cj 5lj 7p 34c 0l pas 6k hn2 x2 a60 ze e5u qr 7cq
18 Náklady na sociálne poistenie 11 129 11 579 14 325 12 723 13 315 13 888 16 100 19 355
19 Sociálne náklady f xui j xwf g mpn f u5d 2 17d k 6up y jjr 1 abt
20 Dane a poplatky i wvw 2 dz3 w vn2 b zkf 2 ac5 0 q15 u vrh d s7a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1g ge3 bp 2hv jw lve ob vfr ma cw8 1d soi iz rvq 7v 34j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3i th4 0b wsn 7c bq7 rc mqp 4z ljl 53 ish
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 96j
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 b41 0 mcb 5p1 sq9 gkg a mxn f j1h ule
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b8 kv6 -rv hq3 -n1 grd -3z 1xi -ez yk8 -w5c rb l1q hs i02
28 Pridaná hodnota qd8 7ni p6 xui 4 fsm vk eb7 r5 7w0 8y zl2 s3j 32c bbd un2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -324 vc5 cla 87 64l -16c k
39 Výnosové úroky lg j
42 Kurzové zisky -ndd zh jz t
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti z2g 75d wki -4y0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s9 d6i x h1u u4 4ki ib kry 11 x92 4b hwi yy i9h os 43n
49 Nákladové úroky p 26c fwy n wnw 9 ixa j o4c g czf r tpa i jk9
51 Ostatné nákladové úroky e ahs k t9h 8 zrb s vqe j zr8 w ill
52 Kurzové straty e usy gi 4wg akx 1d o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a 4sl 0 e8x 8 heb n d8q q 9w0 n 939 x 22t b 5jc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6f fa4 -q wcp -fh mwk -xq cys -ph 3fo -gb zft -41 czx -1t xuh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wr ev2 -ap q08 -p5 f1u -yu acc -gy z8v -rw wj1 01 fcs b u6w
57 Daň z príjmov cy gxv 1 eyt z lau 4 ge4 e qhm
58 Daň z príjmov splatná v2 di6 j 3g1 n bq0 d 6td j 32p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 150 -25 780 -84 322 -49 587 -38 796 -14 300 23 637 7 522