BOLDEN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 639 6 639 6 639 6 639 16 106 19 042 146 801 105 426 99 660 124 907 151 398
2 Neobežný majetok 99 ic7 60 zh9 r5 mnw w6 duc 3x nhz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 831 21 709 27 416 45 625 36 153
12 Pozemky m y5q di gj4 an pmz 0f ffe 97 sdx
13 Stavby w 0qv 30 k3v we z4p m7 8kd rc 2rk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 22r a ywp g s4w 5d mha dp enx
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 8 pji d rn1 z 6u3 s p6z v 10r
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 8 4zp l jy1 j j4k o 06b t cc8
33 Obežný majetok l 5zv m ccs z gkr 8 wyw uz 5un ac 9aq 1xs mnn s0 abm gg lnh tm q3b 952 hhl
34 Zásoby súčet 1 cqo su g4c -7 0y0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r ek6 -cjl
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu f dr4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 zia 0d kf7 25 jvz nc 3i3 i6 jzn t2 9kw vu auq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 88k o 0dq 9w krg oh 1yi tj n02 34 5jq gy bry
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k jer
62 Sociálne poistenie d a88 cm 6hl
63 Daňové pohľadávky a dotácie z 9wb a2 qz6
65 Iné pohľadávky ez xzk asr roj bgv pg tu1
71 Finančné účty e 4zn f 8ua l 9rv h vac v yid t daj fl ud6 kn cic v6 fgg i4b 8 ivw
72 Peniaze c 1y6 a ic7 kw xyi f2 igt 8h ldc orv h twt
73 Účty v bankách 0 nt1 m s6p k otm s h87 2 0lo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 ryp c 4go n qkt v wco n8 qcw o2 xqn lxz boe vhe wte k3 vuu c0y zip hei q1t
80 Vlastné imanie 7 a4e 8 tov j pit z nlj v fco l 8sh s75 2 jtq i4 1br sj taj w6 nfr
81 Základné imanie súčet d 6uj j yy7 h te3 0 vev u df8 8 gmq k swq p dwd j hu2 w xty z 5wb
82 Základné imanie n wvz y xtw a 9z5 6 wr8 n ll2 4 b6k g afm l 7rp 7 xn7 1 zuy s e82
86 Ostatné kapitálové fondy f0 71e e4 xdf 93 d5e
87 Zákonné rezervné fondy ib mz onu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v 01g -q3h -7 3cr -5 5ts -vh 9dl -bc cz6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h x99
99 Neuhradená strata minulých rokov -ocs -i hnj -1 0x8 -25 w14 -9t qks
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n al3 -e 8j3 -8 nso t eu0 -jx s9i izo f 6z1
101 Záväzky r 8g8 l9 ncf z93 p9l npf z79 ue 2fd 3yk xtt m3m 3rx
102 Dlhodobé záväzky súčet c4 lae q0 ye7
122 Krátkodobé záväzky súčet y fbd e1 ljp kj1 czv 5v0 m0k xm vrr wvz bw0 cgu k3u
123 Záväzky z obchodného styku súčet q dlw 8 f3q 7pj uys 5r dg2 m9 y7c el wnn wrj m5t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu li
131 Záväzky voči zamestnancom zku mx8 4zw
133 Daňové záväzky a dotácie l4m 9 up4 r byf 1 hkl 1 egy c4e
135 Iné záväzky k zyw t lrm rg bcd id 1wv gf 6yb -ac 3ku
140 Krátkodobé finančné výpomoci -p 01i -vk tzb iu k5a