BOLDEN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 639 6 639 6 639 6 639 16 106 19 042 146 801 105 426 99 660 124 907 151 398
2 Neobežný majetok ly px5 ag bb3 0u 517 ml iba er 6sa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 831 21 709 27 416 45 625 36 153
12 Pozemky h t7v 1f nlt 77 oji q9 puc te 1jz
13 Stavby b 17v l4 aue ek o6h yr 9cy yg u5b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qqg j biw b 9vj hs ivm gr uoe
21 Dlhodobý finančný majetok súčet j fla a qum 1 oys b yqg p 8p6
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách r x93 x fjf p nc2 i cz2 n r4i
33 Obežný majetok o rke i 8dd s 4eq g g59 o5 zmf xp 4wq b3b 230 a0 wyv xr 4v7 cm 7v4 6hm k0z
34 Zásoby súčet v dsx rg m6l -c wfx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4 ts1 -a8t
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu g q3g
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l fg4 s9 r16 m5 nd9 ka 0an 84 iq3 lx 0kq ub x2b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v mkq 3 xx1 ma do9 bh 40w 2n 1un v8 cmp t3 6ug
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i g35
62 Sociálne poistenie t 6g9 pm 05g
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9 337 2j fqa
65 Iné pohľadávky bq 7d7 g3y bgl khl pc aoc
71 Finančné účty 7 vpa r r03 a u7i m npo e rde u i7e 38 i4v rg j0y ga kfq heo k mfa
72 Peniaze x acg i oe0 n2 wdo 83 dxv 83 2f7 kqv v 4a0
73 Účty v bankách c h15 c aji r d1i d iqt n g3f
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t ny5 3 gji j isc x t9l fp 6ot 9e rv3 1xa suy cle ax3 5c wuh qps xwq mzo dym
80 Vlastné imanie q a9n m sam z ebi a gvx m ymq u 7t2 h7v 9 wiz qz r9u tz 4mo t8 roj
81 Základné imanie súčet 4 2k0 z oka 3 ylh s 9nf d zml q 8gh 5 3oh c ivc 5 9ea f r53 5 x47
82 Základné imanie i 86u s tw0 9 shd a 282 g p5s n dvr s w3d u y4i j upt w x9c m fge
86 Ostatné kapitálové fondy li 9wf gm 6ho 7y h37
87 Zákonné rezervné fondy fs wb 9ow
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a 4b7 -mln -k ywp -e hhk -ke ce0 -oj mmr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h vt3
99 Neuhradená strata minulých rokov -uhs -i c21 -5 tyw -gc f5m -cw h49
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 vx6 -a bx9 -e 4c1 7 ye7 -vb oaw n62 5 0i7
101 Záväzky 8 ixv va n0r d7r 8ul ikv se9 t7 al5 6dv axs o9i k3b
102 Dlhodobé záväzky súčet 78 yyd 8i 7lj
122 Krátkodobé záväzky súčet y ba0 n0 1oy wy1 59n fd2 wqe 7j nrt ejz vo0 sm5 zlg
123 Záväzky z obchodného styku súčet i gkx 8 p75 8rs b2z ks 8no y5 emb dy pmo k1d vm2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w9
131 Záväzky voči zamestnancom pft x29 a3x
133 Daňové záväzky a dotácie fm3 v jsd 5 sza 4 vij e vqp mts
135 Iné záväzky y s86 2 i9l c5 xtg rh 2hk cj ztn -mp wn0
140 Krátkodobé finančné výpomoci -m vrq -p3 99w uy x66