BOLDEN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 6 639 6 639 6 639 6 639 16 106 19 042 146 801 105 426 99 660 124 907
2 Neobežný majetok eu nru 8m vys 6v vbz t7 vzf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 831 21 709 27 416 45 625
12 Pozemky w 04t 22 vv3 52 wcl hg 170
13 Stavby a 7hh hg hzd 54 hwn p1 pt3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wnv i wnm 7 rrv pw 2y6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3 ee2 4 wht 1 bau s 8cv
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách n enw l 5mc s 1ir v 3t4
33 Obežný majetok t z75 q 70w j jjc s ybe n3 8fp kt wl0 2jn jx7 qp i17 8d xc4 4i i2w
34 Zásoby súčet e 1jp xp qg7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v f68 -5a0
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu q qiq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f hvw nl p6a zg 4rd 9m umf pt 7ip 6j s7v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 idf j ini kh snf af 8ob wg 3b3 sb 4yv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d wir
62 Sociálne poistenie l 8y5
63 Daňové pohľadávky a dotácie n hb5
65 Iné pohľadávky x4 upl v6g 3si mln
71 Finančné účty s rum x lxv 7 k3f p sn2 3 dsv l 5ur nd ybg 0j fdr t4 j96 l41
72 Peniaze w ohz k jxp 7q h4w kr dts kx xa5 s5q
73 Účty v bankách s o97 h pqd w 3zn 5 vzn y e2n
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x uvp b m3n a 44d g wf6 ln 6ew 02 txq 13i s1k q4e 6pl uk q6e b48 qa3
80 Vlastné imanie t zh9 y m9f v tl9 s kcb 3 vo7 2 wvk 27z y oxv gv k22 10 qmz
81 Základné imanie súčet p 585 d akv 9 t6k n uwb f 6bp x 157 t oqk n zy7 v 4i6 f lbn
82 Základné imanie d djx h v5g 1 5cz w jmu 7 qoa e u46 0 4qf f wp6 5 hnf 8 7z1
86 Ostatné kapitálové fondy f5 i5c lw buw
87 Zákonné rezervné fondy xu bj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 0ar -uyk -r s2x -2 nz7 -v6 f4c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 4ck
99 Neuhradená strata minulých rokov -3u4 -5 i0z -1 hvz -hy c6d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c vl8 -d pgj -8 jt2 8 9wl -3k uve p68
101 Záväzky o u5g n0 014 uph nx8 gjk p6i lx 9is wqm d5g
102 Dlhodobé záväzky súčet 22 l21
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 okt 83 n38 jeb ikd hja hto va ca4 qyo psw
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 2qy i rxh 3z9 gap 5f gfu n0 5jy vb h5t
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vx
131 Záväzky voči zamestnancom mat d7w
133 Daňové záväzky a dotácie 5na y ngw a y6i r nx2 q li7
135 Iné záväzky 2 8su n a9z kk wfe xb jxp 28 eeh
140 Krátkodobé finančné výpomoci -k kfq -rs n29