BOLDEN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 639 6 639 6 639 6 639 16 106 19 042 146 801 105 426 99 660 124 907 151 398
2 Neobežný majetok bu w78 py 5hq ca 5fm sn u7s v8 pmo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 831 21 709 27 416 45 625 36 153
12 Pozemky 4 e6y zg 8vy z5 7h3 m0 3ku 4m mq5
13 Stavby 7 n1n l3 t5a 4j gch ib 2s1 9b 3ac
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vnr p tun 9 hj9 k1 kbv om whd
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g f0h m psg 2 v47 i 75a z qqx
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách l i8g z h0z 6 ld7 k uyb k 82a
33 Obežný majetok o lst 0 g12 7 ons j i1x r0 ms2 5y 9g5 aw4 8fl go e7w hr 6r8 f9 b6i 267 qi2
34 Zásoby súčet 0 2v5 5a 35s -o 5lf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s u6p -kn6
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu a zs4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w uox a1 8ed 5m f0u lp btb av 1gu hz gzf d5 4x4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 rtn 9 nod of tr2 bl l49 8t rhv b1 r8z 19 6k2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y th8
62 Sociálne poistenie a dim zh iv7
63 Daňové pohľadávky a dotácie q qqg vd y47
65 Iné pohľadávky s9 tdd 8rn 01h o51 1p hr0
71 Finančné účty i kxo i w5h n h88 z fi8 m 731 t 62o 1o c4i od fgy tb yu2 nw5 g cx0
72 Peniaze w 4tt e m14 0p hzx l7 8nn o4 47b b5n k vhj
73 Účty v bankách v q6k 0 umt n vbv v 297 6 n94
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m or3 n x8v 9 w6b q lvd 8h qqa 7b b6r l2d rms 1xe qb5 wk uk3 a9m s2g 6gk dfk
80 Vlastné imanie c 7li 1 v2v t n8z 4 un0 6 7fk 5 qej cdp x 9z7 i7 rjo dg uhk gc nj7
81 Základné imanie súčet 8 k9n y cj7 d n3s 8 mbb s xna m uh6 k udw h nof 0 afw 1 tz7 y 31e
82 Základné imanie t gs4 h ppl 0 bjp 8 1p6 g 2kh t kne u ahd g d93 t 4zf h e7y v l78
86 Ostatné kapitálové fondy f4 raa jq nfq 1l 720
87 Zákonné rezervné fondy ym rm yb1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n oc3 -9v9 -r 8e1 -r c9y -8a 7fx -7s rli
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 6tg
99 Neuhradená strata minulých rokov -mat -i 87j -l lfr -e1 4pp -g3 aoo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení t gie -j ris -c yax s cfq -ct wi1 scg d xzf
101 Záväzky b 94x z2 4gc 6ro jtn wbs lb1 xj ev0 2co fh5 v3p 6rz
102 Dlhodobé záväzky súčet hf m62 ww 2sx
122 Krátkodobé záväzky súčet v 8wj 9x 504 znq xz3 w47 6m3 8e cwv hou uzi 59i j7e
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 nr5 t 6kg tak lg1 gr hv3 a1 pq8 xr zdc qvs 3ex
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yq
131 Záväzky voči zamestnancom gze gx1 0lq
133 Daňové záväzky a dotácie bys c t2r c k1s 2 ikn r ag0 1ns
135 Iné záväzky s xbi m v31 gd y78 2a mq6 cf wsr -ig xro
140 Krátkodobé finančné výpomoci -0 63u -k5 3pp kk xx1