BOAT a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
1955/B
Dátum vzniku
25.11.1998
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
Predmety činnosti
 • skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 3.12.2022)
 • činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov (od 3.12.2022)
 • činnosť ekonomických a organizačných poradcov (od 10.6.2006)
 • vedenie účtovnej evidencie (od 10.6.2006)
 • kancelárske a administratívne činnosti (od 10.6.2006)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 10.6.2006)
 • prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov (od 10.6.2006)
 • automatizované spracovanie údajov (od 10.6.2006)
 • nákup a predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva (od 10.6.2006)
 • prenájom športových potrieb a zariadení (od 14.12.1998)
 • sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 25.11.1998)
 • opravy motorových vozidiel, karosérií, výroba a opravy poľnohospodárskych strojov (od 25.11.1998)
 • odťahovacia služba (od 25.11.1998)
 • prenájom a leasing vozidiel (od 25.11.1998)
 • zobraziť ukončené
 • vykonávanie montáže plynových zariadení (od 13.12.2016 do 2.12.2022)
 • oprava akumulátorov (od 25.11.1998 do 2.12.2022)
 • plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými plynmi (od 20.9.2001 do 20.10.2021)
 • plnenie tlakových nádob na plyny (od 20.9.2001 do 20.10.2021)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 25.11.1998 do 20.10.2021)
 • výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií (od 25.11.1998 do 20.10.2021)
 • poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osoby v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osôb pred neoprávnenými zásahmi (od 14.12.1998 do 28.10.2019)
 • výroba a sprostredkovanie reklamy, vydavateľská činnosť (od 25.11.1998 do 9.6.2006)
 • vykonávanie kontrol technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (od 25.11.1998 do 9.6.2006)
 • konzultačná činnosť v oblasti výroby a šírenia videoprogramov a filmu (od 25.11.1998 do 9.6.2006)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 137,00 €
 • Počet: 207
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.10.2016
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Jaroslav Kališ - Člen predstavenstva
  Súmračná 3256/6
  82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.07.2021
 • Ing. Blanka Belicová
  Strmé sady 49/2564
  84101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.06.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Miroslav Belica , PhD.
  Strmé sady 2564/49
  84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.05.2019
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Radovan Belica
  Blagoevova 2675/12
  85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.10.2019
 • Jozef Fréz
  Riazanská 680/42
  83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.02.2020
 • Monika Belicová
  Strmé sady 2564/49
  84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 30.05.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2017.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRls 50142/2016 zo dňa 30.11.2016.
 • Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04. 2012, 26.05. 2014 a zo 27.02. 2015.
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
 • Rozhodnutie o menovaní prokuristov zo dňa 30.04.2014
 • Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti zo dňa 12.-17.8.2010.
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008.
 • Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 pod č. 32Exre/2105/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007. Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 16311/2007, NCRls 16290/2007 zo dňa 27.04.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2006.
 • Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 2769/2006 a č. N 16/2006, Nz 3666/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005 zo dňa 29.09.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní členov predstavenstva a o zmene obchodného mena spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 110/2004 , Nz 74299/2004 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania.
 • Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fogaša dňa 19.7.2004 a Ladislava Brata dňa 9.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Dušana Kobliška, Kvety Hanulovej, Františka Peczára dňa 19.7.2004 a Ing. Milana Antoša dňa 9.8.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Koblišeka sa končí dňom 27.5.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Belicu sa končí dňom 27.5.2004.
 • Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 05.08.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 286/2003, Nz 67212/2003 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou.
 • Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Belicu dňa 31.5.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Milana Antoša dňa 31.5.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02. Zápisnica volebnej komisie z volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 19.9.2002.
 • Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 142/01, Nz 141/01 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
 • Notárska zápisnica č. N 214/00, Nz 212/00 zo dňa 5.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica N 283/99, Nz 279/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti II čl. III.
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1998 a spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.O.A.T, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 03 Bratislava, IČO : 17 326 371, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Blanka Belicová, zo dňa 30.6.2020
 • Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní prokuristu - Ing. Blanka Belicová, zo dňa 25.6.2020
 • Zápisnica zo dňa 24.5.2019 o 14h
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2020 o 15:30, listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • rozhodnutie o licencii zo dňa 07.06.2017
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.3.2017
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Viliam Hutta, zo dňa 6.3.2017
 • Stanovy z 30.11.2016
 • Notárska zápisnica N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRls 50142/2016 z 30.11.2016
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 28.7.2016, listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • notárska zápisnica N 201/2016, Nz 23596/2016 zo dňa 30.06.2016
 • úplné znenie stanov zo dňa 30.06.2016
 • plnomocenstvo
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Úplné znenie stanov z 1.6.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 1.6.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.5.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.4.2012
 • Notárska zápisnca N 48/2015, Nz 6671/2015, NCRls 6854/2015 z 27.2.2015, stanovy
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ zo dňa 03.12.2014
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 26.6.2014
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.4.2014
 • Rozhodnutie o menovaní prokuristu - Ing. Miroslav Belica, PhD.
 • Výročná správa za rok 2012, zápisnica
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia, listina prítomných zo dňa 11.6.2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2010, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Audítorská správa za rok 2008
 • Audítorská správa za rok 2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 10.11.2010
 • Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 29.09.2009, listina prítomných
 • Zmluva o predaji časti podniku z 30.09.2009
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, 1.12.2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, 24.9.2008
 • PODPISOVÝ VZOR, Ján Ševčík, 24.9.2008, ČLEN PREDSTAVENSTVA
 • Zápisnica z valného zhromaždenia, 5.6.2008
 • Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 20.4.2007.
 • Účtovná závierka za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa zo dňa 10.07.2006
 • Živnostenský list č. OŽP-A/2006/16156-2/CR1 z 20.4.2006
 • Notárska zápisnica N 26/2006, Nz 9024/2006, NCR1s 9012/2006 z 9.3.2006 + Nové znenie stanov z 9.3.2006
 • Zápisnica o priebehu mimoriad. VZ z 11.2.2006
 • Úplné znenie Stanov a.s. z dňa 28.10.2005
 • Notárska zápisnica z dňa 29.9.2005, N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2005
 • stanovy zo dňa 18.03.2005
 • zápisnica mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice
 • Stanovy zo dňa 8.10.2004
 • Notárska zápisnica N 110/04, Nz 74299/04 zo dňa 08.10.2004
 • Zápisnica o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 19.07.2004
 • Zápisnica o priebehu mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Miroslav Belica
 • daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2003
 • výročná správa a správa audítora za rok 2003
 • zápisnica volebnej komisie
 • podpisový vzor Milan Antoš zo dňa 5.8.2003
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 5.8.2003
 • oprava notárskej zápisnice N 286/2003, Nz 67212/2003 zo dňa 14.1.2004
 • notárska zápisnica N 286/2003, Nz 67212/2003 zo dňa 5.8.2003
 • úplné znenie stanov zo dňa 5.8.2003
 • podpisový vzor Ladislav Brat, JUDr. Ľubomír Fogaš
 • listina o ustanovení do funkcie konateľa Ladislav Brat, JUDr. Ľubomír Fogaš
 • oznámenie o voľbe člena dozornej rady zo dňa 12.9.2003
 • daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2002
 • správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • správa dozornej rady
 • Notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02
 • Stanovy a.s.
 • Podpisový vzor - Ing. Milan Antoš, Ing. Miroslav Belica, Kveta Bahatová, František Peczár
 • Zápisnica volebnej komisie z 19.9.2002
 • Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 15.7.2002
 • Správa nezávislého audítora
 • Audítorská správa k preskúmaniu ročnej účtovnej závierky a hospodárenia v spoločnosti za rok 2001
Dátum aktualizácie
19.05.2024
Domény