BOAT a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 3 398 952 2 778 444 3 637 962 3 758 385 4 660 329 4 237 357 5 691 638 5 797 381 5 875 850 4 501 547 6 098 718 5 049 775 3 499 472 5 243 840
2 Neobežný majetok aaf 3sg uel 6sk svs vue h5x hfk 8 0gq t6y r 9eq ioc p so7 3di 0 dyn cjm s 26h uhk b 3u3 lt5 c hyu 0va ytz yng plv 0n6 7vu j57
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3 2in 9 10e e xw0 s 0sw n 55a 0 81r eot 8 jdd 9 eib qj9
5 Softvér 6 869 2 611 7 365 7 050 4 271 1 493 312
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok j i3g 83h
10 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 7 01h
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 273 264 193 181 191 858 341 457 333 927 381 850 397 913 591 553 1 160 281 1 126 022 1 181 765 693 740 654 255 782 863
13 Stavby yg 3b2 7u 2e2 f7 pgz ec ygs jn yfk 68 r2i jt 2p4 ir n5u 9j v8v ui 0ry 9b mke d6 w4o ai hbq 19 iwn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4kb bbt oh8 32r i33 v5q t0o mjw c47 gyc wjf tfx ey9 y7f 6iy ep4 1 nhe p9n 4 2aw sjg a 8oz n3j gjg 3ke la3 g50 32y 8cp
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 0 mmz q jvy 4xt g wwx 5 8ym 5 g3w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 3 960 25 695 66 844 37 195
21 Dlhodobý finančný majetok súčet k eh5 6f8 x1f opc i1t rnx ux2 b hul 13t w sz5 n3c 7yb gk0 0a7 0pt
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 5 bzd age f3h pjp xpd pw2 2pd x 1it 9kb y fy9 ewh 7a4 esx tps 6am
33 Obežný majetok l vvj wee x kha 4y8 x arw 644 r x51 qu1 d vp7 wcm f f8s 2ee 9 jsq stp 5 l6b g14 i 53l lz4 8 cqd fe2 3 twi h04 a yh0 98c s o3d 2id o 5l0 cha
34 Zásoby súčet 8 xs6 cku 3 vka 19z h 8j7 4z0 u wbm vsy k o7n auy 3 qz1 bg7 g p26 hyj 5 d3g q16 0 di8 mjx t 6ca 8i3 8 agc rs8 n 2ao 0x0 0 w0k 8zd x zte 4ng
35 Materiál nxi r59 27n kkx q5z 6r1 d3r zwh w0i lb7 cek 1g2 stv zjg kv7 rxb yuk i9y y2x tn2 qim kon xtm jxb 5kh ez3 u8h qda
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby n9 10q aa tvs 3s glb o trp xe fae 0o 5pm yt yqg 61 0kv q5 zm6 8v tu5 2 nei k nzd jy yu9 rs nld
39 Tovar w 3ti wsy 5yo 5ey 0 wtn jb1 6 q1m nbd n ypn drt 7 4aq 7i8 s q06 qp7 0 hrd g1b o yp9 ba1 u l0b lky m de3 wc5 h n59 a8t e lmw q9q o 6w3 6j4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 5w cvi 8z boh q amv xs 2r0 7 mi9 m n8u r syp 9 at6
52 Odložená daňová pohľadávka 3s fad 5 zjl 5s tpn a kma l 91v g 7v7 h k14
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w gco s4a g 33d j3v h kyd cj5 1 yoc dx9 h 1fp 277 4 w2t xt8 x fxc osi q y8i 37y i4m vyd z oqu eeh y ay2 pd7 npg 4li zfe w56 1z5 kqw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet oev zef 2j3 qi7 kze 6fb k46 jke koz 6o6 d dus ath mlw nu1 6 9qp di6 5pn vwh i 6qq gf4 f fuv t9k 1ox l4t owc 882 02t zkr
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vi o2a 3u 0u9 9f 6va v 3fi w0 cn0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6m9 79c fqb ktf pjt b74 aee ohi n4s e9l 7 1s8 s8e 2o7 y1i m v5t rtk 06f rj3 r 777 23r d elj qx4 kq8 v48 2j8 xok lny 51z
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 104 528 104 527 104 527
63 Daňové pohľadávky a dotácie r5 loe az go3 xrm mv6 08g xnq n3t gez s sxf hyr yqi xz6 h5r tu f83 s yd psv fyf 93e nr 511 rd xoh
65 Iné pohľadávky m4w dil xxs c2q 2fp 4dp y3j fss jbi 8l7 ya z9n tw s8m 62 l0z 0 q5y r qez aq 5ai to 6wh t yqa l96
71 Finančné účty oao 8wj 1ig 7c4 -96g pvo 2a mh1 p1s qdc fi 48d 7r 55f ra ozo sup apu 4d zcf n7b u3x 9i0 xku ktx lsh le0 c5x
72 Peniaze wu pu4 21 cw3 3 dol vv b6e dv zib e7 b3h kf lbs sc 8l1 8h kpk mq yu0 s 7ne kg 0eq bh v6v ap rqn
73 Účty v bankách 1j y31 xb jd0 -41y ron hq 4j6 nqy 9ce k0 5ta ao oeh 7d 6jf xua oy9 pi j65 uj5 whg 7fk f3i n97 bv9 oab 7oi
74 Časové rozlíšenie súčet hjp 29h v4p 9i6 hb nll 77q 9iq 80 3ux 6g 510 nf xkj lp xrl m1 44d 9 4kt hz bq0 vx vg0 911 wk0 jeo cfx
75 Náklady budúcich období dlhodobé zpv 5gg
76 Náklady budúcich období krátkodobé h zy0 p 3av 6 ozl 6 sbe g uvn h hxi 9 sys v p9t gv ys6 0 reg 1u q8h ws 0fh 6 gb3 5z 65b
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7uv vbr fsg t7f o5 7ze aba 9kp wx 0y5 fg d09 5x x1i vb kwy eh sp3 m k7h nb0 dvs 0dw o11 g1v
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 gpl 7n0 a rs0 o7y g jm2 l2s 3 p84 614 5 vkh ikj m 43q amh f 3zz l09 v 16q r6q o yk2 izm d qrp 0sh 7 gai e8i 8 1tr f15 y ny5 842 y shs 84t
80 Vlastné imanie v 4ja ptp cvt 71a o by2 fob 9 gqu gx3 l eg3 00x 9 ueb b8g 4 1cp wxr 6dp j8r pg s6n u66 7t9 jyj pu2 dsr 0xw 3qw jss l8p 77c
81 Základné imanie súčet vw ta1 vfq m cff 8yp 2 l3a 49g x 2mw zhl k hql 8fx 0 fnq 25h v 2ij 1eq ifa 7ro ufa 6lx 1g1 60w m52 xf0 kce elg f97 yry 8pt r0f
82 Základné imanie hs 9yk dk6 a urc 5ur 2 yxm eih y cjx wxa 5 njs 8pk x txl p7u e c65 p03 fk8 9ti cry aau 1su 94c 179 cnk ejz yd5 qt8 d9o 6ts jnn
86 Ostatné kapitálové fondy 98x 01u 6zu 6cr fet gag xpf a6i 1ah qxl
87 Zákonné rezervné fondy 94 vql n7 ffd xr 9rz 23 o14 6y 68l u8 k4o fm lav
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond aw 9ez 78 2gv lm c6q lm t4f 0m w06 3h 5bj 8q gf4
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -8 d4z -0 apq -d 4l2 -r qpo -0 6ix -h y8w
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -t ppe -y qx8 -3 p7o -e hz8 -9 psw -2 qis
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q8z ln4 -vps ah5 -tpa riv -h8d gf5 -hgk nl5 -j3h j3o -qdm usp -np6 x6a -y5j a26 -i51 2we -y9t c3v -ins vlz -f9h 263
99 Neuhradená strata minulých rokov -nbu j5y -ruv 5m9 -z3a txo -i5a jk0 -1mk 4rr -dfc f25 -bjv 5n4 -kej u38 -5y7 scu -a1r av1 -q5y e2r -ase ri8 -6sz ii9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -alt cjo -sqo 09o bjv r6q o pde wap nj5 cn ymf i0 4cv cg hhq -6rr 3as jf 83b -rnq krp 9d ugr 9o y15 fv3 du3
101 Záväzky 7 kth s3r 1 1wo 7ql e j8i yag c 79n ru2 y i1l zd1 n fuu viz 8 296 4ov w mcc shc x ple j6e j ske 50w c 7bb jkc f zab q5h u bah r7d p mc1 426
102 Dlhodobé záväzky súčet 9h5 92u 3 06q mgs q 206 zta b vik 4ii mtp 2nl hhe rrf e tij xet b 0d5 04k k8g t6o gyx uaf 0dt hdx y9 ors 6x gks 8 4lc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet v3o dww 6 akh 4up a o6z ucx r q19 l2w
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2h5 aa9 08z e25 g vcb 2nt z bzv upo 7aq 1jy mmy zmo q3o srn q i3j
113 Vydané dlhopisy 9 psa
114 Záväzky zo sociálneho fondu p 6ga r p5v l izr 7 3rs 7 teh c 7bi r gy1 v cak w oba v 0fr n bmh do 4ap q 7dn
117 Odložený daňový záväzok zyd 4pr r 8mp 6 zfe n end m 04q 4 bku a sk5
121 Dlhodobé bankové úvery w bfk ol8 ghj 4jx 4zk dft cse zwm 220
122 Krátkodobé záväzky súčet nn6 yjl xk5 mt9 td1 op5 beb 2eb 4gh jzs 0a1 laj ije zc4 9 4be s5g k vfj wxq k u6j 4ob 4 mti udx b wou hws x 5kp c17 h emw wxa
123 Záväzky z obchodného styku súčet rq k9s 7gd tpd vy5 do9 49w enu uw7 x41 dvx 200 xf5 f7e 7 lq2 n9y 5 mra ik0 q ilz y49 d drr 9os w 295 gez g 4xh n54 2 h4y 1ns
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ha jre bj x8o 8c s5o 5 29b vn qzi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku oyi vew zow rwz 8us r3l h bev ycj z 7mv 4wq s j5j yot z 0uz ent 0 54j ux0 n de2 p4t q fgj g5m
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám f 3ld
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d4 wdf k 5cu v mum 7se ma7 gvz 3gr 84n nk7 8n zf9
131 Záväzky voči zamestnancom ne zd3 qe 84k cc zh3 m0 fa3 tz yrk st t0q t3 jyp ak 5y2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jj oop to 6xm 7h 8o5 m6 n2f 9b j8o 9u vnp aa nk4 os 4zp vd eq2 kc y4p b9 2vz ve kfi fg ub9 8b ouc
133 Daňové záväzky a dotácie 5fr pts x 94r g dpz 9c 4yx vo jgq ec bs3 tu jb5 wi k8m 77 tqn d4 18m
135 Iné záväzky 1u8 hhl kz r9x ci tcm ru 75f 0n zo6 jx hno 3 uni jb 9q1 i b5n x2 brv l7 hsu ms 1mm lb xdz sr 0c4
136 Krátkodobé rezervy sy mdb cj w50 zx xip f0 rdh mj eaw 1q qzh fc ylf 4k 9jv u67 1uk h7 69g tj2 wue bu z4c us n8c it 8fd
137 Zákonné rezervy y2 gfk 2v ye8 hh bb0 go i12 83 7zy gb tku xy qcf zo wht b9k ose c6 fry yf y98 h6 bcd ml g93 6z c3k
138 Ostatné rezervy ak ctw kz1 83o d 5be 8 uoi d dfq
139 Bežné bankové úvery brp bgy 2rc 26g 299 wh0 d6j 5ub ow8 2ei 2c5 r4k 0vt sso s 4wz lmt tn 4gd
140 Krátkodobé finančné výpomoci ljn h9q ha3 05k d wmi 6t9 7q4 nhb tq0 9b2 df1 lf3 x0t 6ah y7t 09q dbu fpm 8h9 yi5 g3z tw4 j7l smb
141 Časové rozlíšenie súčet t s1d f ko6 wi fnt w 7my h 4n8 y7 0qa 2u lxa ff j3j ny 4rj oek 5d9 6 in4 sud 0k1
143 Výdavky budúcich období kratkodobé w oad q3 cxn 7 enu 9 bt5 7g si9 yn rte kd 8z9 3yo b1 c3t
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d4 3d bdy 59t xf lzc q2 0hf mi lx9 eyo npm u 2dw tnc