LUCKY TRANSFERS s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
19426/B
Dátum vzniku
04.08.1999
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu ľoľnej živnosti (od 4.8.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 4.8.1999)
 • sprostredkovateľká činnosť (od 4.8.1999)
 • zmenárne (od 4.8.1999)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 4.8.1999)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie peňažných služieb do zahraničia a zo zahraničia v zmysle devízovej licencie vydanej Národnou bankou Slovenska pod č.800 200. (od 15.6.2004 do 19.12.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesenie Krajského súdu Bratislava, č. k. 2 Cob/203/2014 - 30.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2004. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.05.2004.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2004. Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.4.2004.
 • Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 19.3.2003. Zmena obchodného mena, pôvodné LUCKY TOURS s.r.o.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 08.01.2003.
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.6.1999 a jej dodatkom z 30.7.1999 v zmysle ust. § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších prepisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • splnomocnenie.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka 2007
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 19.11.2007
 • Účtovná závierka závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.5.2004
 • Dodatok č. 5 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.5.2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.5.2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2004, prezenčná listina
 • Dodatok č. 4 spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.2004
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločníkov zo dňa 19.3.2003
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Skrak
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.3.2003
 • Podpisový vzor - Zuzana Kubovičová
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002
 • Splnomocnenie zo dňa 10.12.2002
 • Dodatok č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 19.12.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002
Dátum aktualizácie
25.06.2024