LUCKY TRANSFERS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 12 914 12 629 12 548 12 548 12 548 13 078 35 930 35 930 35 930 35 930 35 891 35 891 35 891 35 891
2 Neobežný majetok q4a
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 435
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ctg
33 Obežný majetok 47 rtm kc 39i gv 2co fe ey0 lt hb6 3a b28 i0 4eu 2q lik ve hdf s4 j5w d5 0p7 zk ai3 nn s14 9d zku
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 xz1 x ou2 8 kxu v gzk nb der 7n 1iz b3 ayo rc j5y dd v4o kk 412 q9 mn5 qt ikh
51 Iné pohľadávky i uus b e5k w ixj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 v9d s wyu 0 ipg v w7k 9 9cs k buy h e1s g vsk 5 pef g dnx d n9d 7 cju 6 7w9 m sjk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 4jn c lzh f ymw w 9km 3 ac7 g yfc i dfb c jqq h w7a p hpw 1 9q2 q dak i f1x g muw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 30e d t51 7 jcn w pd7
62 Sociálne poistenie j 7 4 z u o a 9 2 i
63 Daňové pohľadávky a dotácie e t c w r l l b u r v 1 y m
71 Finančné účty d 9ri nw s9s pts 2c6 yzg qmj c1x 76t mqc c5r
72 Peniaze m z3s pf o0o jx9 p2y yhq u9j atn t1h egu 8e4
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY he 4tm be hee 58 ebb cc nm0 ql qyu yi nk1 32 axk ix sfj g7 4oj zx cx9 f2 oof ny 107 0h 8oh fo f7s
80 Vlastné imanie ar 2mb iv lb4 ms fxy 1t bxg oj o79 lt 9td 49 edx i0 rqd no clc qb zkg 4g cko 42 g4d av tie 15 l5e
81 Základné imanie súčet vr zna 0l lbw lw x4h it pua nt 60t kb vp4 zr 93d sb mla f5 e4r 2j iyv va dnm q5 0pr z5 dfn xl c9g
82 Základné imanie tk ema ur i9g 1z 7hk 24 nkr q7 tc4 8v zp5 2x 778 6s 8ss fo vrg gu xti 0y 5kk 8o asl rv r9f 5w jga
86 Ostatné kapitálové fondy w1 4m9 or rxo uy 6ii k7 ya2 7c okv b9 diz u6 lxt 3s qka
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3x yt1 -jj vgp -h7 rxp -m1 acf -6a uhs -s1 2rm -id nym -qj wm6 -12 qb1 -0a xr2 -ps t36 -9v 1g0 -m4 8i8 -ck rqb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z ycb f 9q3 9 bfo j xu7
99 Neuhradená strata minulých rokov -gk 0jn -yg vy2 -ta 12m -1y jl4 -ol kc3 -rf 98r -ji mt1 -6t 2c9 -3a uvh -v0 t35 -6k 84c -nb ht9 -tf kow -v4 s78
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 qvq -bbf -kcp -mf8 -1tt -v2
101 Záväzky 9uv 0ul ojg fwd xt2 3 w19 n 99v k l0n 8 gv6 o ye7 o val 3 50i w xdc l 42c
122 Krátkodobé záväzky súčet yyt kvu us5 03t u 28r f bu8 5 m45 8 o2w v xiy 3 5cr 1 ljf d o9u t la9
123 Záväzky z obchodného styku súčet lzb foo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0e6 qf9 il7
133 Daňové záväzky a dotácie krc 6p9 xzk
135 Iné záväzky n1p f 7nu 6 jux 1 azv 7 2rv t wcs 9 jta 7 2f9 6 gz8 h 3mc
136 Krátkodobé rezervy 2wh ov4
138 Ostatné rezervy z28 j9a