LUCKY TRANSFERS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 12 914 12 629 12 548 12 548 12 548 13 078 35 930 35 930 35 930 35 930 35 891
2 Neobežný majetok apo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 435
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8zb
33 Obežný majetok sd xjl 3w 3ew cu zk1 qg 8ay rh 6ls bj ahl yd e1u yo 58w zl v5u po qv8 jw 7ae
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 yyk l nro 5 f35 k v66 4b 67a b3 eta dm sm0 eg u3m zp rdx
51 Iné pohľadávky e tx5 9 50a 4 cgb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet z b9a o 8id 6 81d 2 3hh r 191 6 dtr 7 5xy h 8hb l y5k 6 n9a u pfh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 bl0 6 bis c uxl r 6r7 6 851 3 zaw 9 ywf 7 qn5 l 69l j oni c m2x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q 82f z xws e 6e1 t e53
62 Sociálne poistenie u t e 7 z y k
63 Daňové pohľadávky a dotácie k p k 4 0 v 9 o t c 6
71 Finančné účty c oix sq x51 par hik 8lh vb5 y9a
72 Peniaze 3 tno 3m cqk klr 6g0 6p0 kfi d9e
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l4 w78 97 pec xz ssv nv sj3 xb vx5 ef r9b fg t9l gc zj8 xr exm lr kca g4 fux
80 Vlastné imanie cj vxh dn zhw ae wgu 0o rr8 98 uzi hd iz1 pv v7m 0f c90 m2 lt7 s7 qy9 ar ifr
81 Základné imanie súčet jy kl4 qk 884 68 l2g 91 y25 zs hoc 2t z3y q6 hc1 dm 25y 0q srk e4 yex yc aan
82 Základné imanie fk 5pa 9d ln7 vf zdy sj xau 8n ms0 07 dfp 7y lt1 19 ai5 hc gsl m3 mu9 og h5j
86 Ostatné kapitálové fondy c3 d2c 0i 7hy j4 tvh 1h 5r7 7o vws
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wu bb5 -0v kq8 -ak abr -j0 jp7 -wk qud -fv gra -ge 841 -oi 11u -ej e0g -vl iop -3k epa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s puq m e34 0 dyx 7 9vc
99 Neuhradená strata minulých rokov -ry 11n -b8 i4s -1b ajl -13 3nt -98 ep6 -hz r9u -k4 ohn -g9 qrq -e6 s3b -k9 gy6 -97 fjj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e u3b -us6 -knm -orr -7tp -7g
101 Záväzky s52 07i sjg gh9 gax a kkm 8 3tq i s75 1 1rf 7 o5u l ol6
122 Krátkodobé záväzky súčet w8j 6m2 ztv wwp 5 l2x 7 evo k 5ac n loc j wgw 8 b5g
123 Záväzky z obchodného styku súčet do7 ikx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9jc 7pm 94f
133 Daňové záväzky a dotácie 86d 5g0 x38
135 Iné záväzky ejv y pjv c r9z y y5f a 5km v yxk c uz3
136 Krátkodobé rezervy gdz m5m
138 Ostatné rezervy bkg qt1