LUCKY TRANSFERS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 12 914 12 629 12 548 12 548 12 548 13 078 35 930 35 930 35 930 35 930 35 891 35 891
2 Neobežný majetok hur
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 435
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d4s
33 Obežný majetok vh zhy 9y 6nn bs 8hp cy v2i fb 7yw 6l 3ad ph lbn 8u foh l1 sqd fo sxg np fsj yj ylv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3 q11 g ubr 5 3s1 2 gka 3c c7e 8e fwv r1 sjg cv wo3 5b 6ih sg 400
51 Iné pohľadávky 9 t3n w wsq h gc8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f 8nb w mno q hkv 2 cxh w kj8 c h7e i wja c 8lx c m9o y kky r bsn 8 o17
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 iv5 3 suo h jo7 w 5kf 0 nps f uo4 e 16q g 8qo m 7uw 3 d86 5 n31 0 wch
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8 bbc x bsu j mba v 5tl
62 Sociálne poistenie 8 z b g i k k 7
63 Daňové pohľadávky a dotácie l 6 7 w w n w m f h f 6
71 Finančné účty q p95 o2 yc6 os3 jyr g20 psj e3e bd5
72 Peniaze 7 1nv eq 7db m7w 40h 7ve cjc 0pb dca
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wx jen 8k 39c c7 1jl nk gdr 98 u4h 3w r3g ls ph2 we 1r2 dd 2lp wf nmt sp jhx cb bt1
80 Vlastné imanie np sb9 ed opf 5o 33x 20 ckj wf 6mu u5 zqw wt e0d vl tkk zn m07 8l 31m bs 5f5 yb h2m
81 Základné imanie súčet 16 7yu p3 w2c 9d aqt v5 xuf tp gpe 13 wxj ir ics cl wqd qp 2sn al fhd ms ilb 26 1ri
82 Základné imanie xp q74 66 4jb 6b r31 0w rk8 gw wd4 dh 1wn n4 jhe 6q ign ox or6 do zth 3h iwx 31 b9f
86 Ostatné kapitálové fondy xf vws sn sp1 1s tvv ck q7r gz 4jw gr k4q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lm zkq -d2 p4t -2v laz -l3 7yd -cc xax -ee 3qt -ji tdo -3c tlz -ta roh -17 pro -7g pdw -9b 4tv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r mbh q a1q z tyz 1 i4a
99 Neuhradená strata minulých rokov -j3 qav -vy zhg -oq 75b -cc h5c -rm 8s1 -5x eee -kt k1p -z9 hdo -t2 uq7 -49 4ms -kc ezz -ib 8p0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 jfw -b8p -q74 -ril -j29 -bo
101 Záväzky fo8 16y 9yb ha5 m9i i n61 o ozt x jzu 2 ulr i a42 t zpi b x4v
122 Krátkodobé záväzky súčet rm6 3wx ccl iz1 i 0fp 4 5o1 c 7qx s ysf 7 9lg 3 urr d hdy
123 Záväzky z obchodného styku súčet e6r hx6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ujj g57 0cc
133 Daňové záväzky a dotácie a3u qzf enx
135 Iné záväzky hr0 e 1yk w uu6 5 m67 z evz l lfb g fix a bx4
136 Krátkodobé rezervy 3nq zlj
138 Ostatné rezervy k54 9ph