City Invest Plus spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20710/B
Dátum vzniku
02.12.1999
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú za spoločnosť každý samostatne.
Predmety činnosti
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 7.6.2013)
 • poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (od 11.1.2006)
 • zasielateľstvo (od 4.12.2003)
 • prednášková a školiaca činnosť (od 24.1.2002)
 • prenájom motorových vozidiel (od 24.1.2002)
 • nepravidelná neverejná osobná cestná doprava (od 24.1.2002)
 • sprostredkovanie dopravy (od 24.1.2002)
 • prevádzkovanie solária (od 7.9.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.1999)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.1999)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 2.12.1999)
 • reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2005.
 • Notárska zápisnica N 32/04, NZ 7187/04 zo dňa 28.1.2004 - rozhodnutie jediného spoločníka, spoločenská zmluva zo dňa 28.1.2004.
 • Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 453/03, Nz 107061/03 napísanej dňa 18.11.2003 notárom JUDr. Vidovencom.
 • Notárska zápisnica č. N 167/2001, Nz 161/2001 zo dňa 9.11.2001
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 100/2000, Nz 99/2000.
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 27.10.1999 do notárskej zápisnice č. N 326/99, Nz 244/99 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • PODPISOVÝ VZOR, Felix Kováč, 28.1.2004
 • NOTÁRSKA ZÁPISNICA, N 32/2004, ROZHOD. JED. SPOL., 28.01.2004
 • Spoločenská zmluva spoločnosti, 28.1.2004
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Splnomocnenie.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Spoločenská zmluva z 2.4.2013
 • Spoločenská zmluva z 4.6.2013
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2013
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 04.04.2013
 • Účtovná závierka za rok 2012, zápis z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2011, Zápis z VZ
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2010, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2009, zápis z valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2008, 2x
 • Zápis zo zasadania VZ dňa 12.3.2009, 2x
 • účtovná závierka za rok 2007
 • zápis z valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2007
 • Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.03.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.06
 • Zápis zo zasadnutia VZ z 9.3.2005
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.3.2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny, 18.11.2003
 • NOTÁRSKA ZÁPISNICA, N 453/2003, ROZHOD. JED. SPOL., 18.11.2003
Dátum aktualizácie
16.06.2024
Domény